YÖKDİL, YDS Dersleri

YÖKDİL ,YDS DERSLERİ PROGRAMI 

YÖKDİL, YDS Dersleri Programı İçeriği

1 – YÖKDİL, YDS Dersleri  ( Birebir Özel YÖKDİL YDS Dersleri ) :
2 – YÖKDİL YDS Dersleri ( 4 Öğrenciden Kurulan Gruplarla YÖKDİL YDS Dersleri ) :

1 – YÖKDİL, YDS Dersleri  ( Birebir Özel YÖKDİL YDS Dersleri ) :

YÖKDİL, YDS Dersleri  eğitimi verilen YÖKDİL,YDS Dersleri platformunda birebir özel YÖKDİL YDS Dersleri almak isteyen öğrenciler için organize edilen    YÖKDİL YDS Dersleri programları ile YÖKDİL YDS sınavlarına aday  öğrenciler   YÖKDİL YDS Derslerinde büyük bir özen ve ciddiyetle hazırlanır. YÖKDİL ,YDS Dersleri  organizasyonları sürecinde  YÖKDİL ,YDS Dersleri temel birimlerimizde YÖKDİL ,YDS Dersleri platformunda YDS, YÖKDİL öğrencilerine yds, yökdil özel ders verilir.

2 – YÖKDİL, YDS Dersleri ( 4 Öğrenciden Kurulan Gruplarla YÖKDİL YDS Dersleri ) :

YÖKDİL ,YDS Dersleri  etkinlikleri kapsamında YÖKDİL ,YDS Dersleri temel birimlerimizde  4 öğrenciden oluşturulan gruplara YÖKDİL ,YDS Dersleri platformunda dahil olarak toplu bir halde  YÖKDİL, YDS Dersleri  almak isteyen öğrenciler için YÖKDİL, YDS Dersleri  eğitimi verilen YÖKDİL, YDS Dersleri platformunda birebir özel YÖKDİL ,YDS Dersleri  için YÖKDİL ,YDS Derslerinde düzenlenen ve sadece  toplu gruplara özgü olarak YÖKDİL YDS Derslerinde uygulanan YÖKDİL YDS Dersleri programları ile YÖKDİL YDS sınavlarına aday  öğrenciler YÖKDİL , YDS Dersleri programının en etkin yanları ile kısa bir sürede büyük bir emek harcayarak ve adeta YÖKDİL, YDS Dersleri  eğitimi verilen YÖKDİL, YDS Dersleri platformunda birebir özel YÖKDİL, YDS Dersleri almak isteyen öğrenciler için organize edilen    YÖKDİL YDS Dersleri programları ile YÖKDİL, YDS Dersleri  etkinlikleri kapsamında özel YÖKDİL ,YDS Dersleri  niteliklerinde  hazırlanır.

YÖKDİL Nedir

YÖKDİL Ne Türde Bir Sınav Olarak Hayata Geçirildi?

YÖK’ün yaptığı açıklamalardan anlaşılan,  YÖKDİL adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak düzenlene bir sınavdır. Bunun YÖKDİL ,YDS Dersleri  için ne anlama geldiğini sorarsanız en basit tanımlama olarak geçmişte yapılan ÜDS ile benzeri özelliklere sahip olacağını ve kişilerin genel dil becerilerinin dışında kendi sahalarından karşılaşacakları bizim  YÖKDİL ,YDS Dersleri  eğitimi verilen YÖKDİL,YDS Dersleri platformundaki YÖKDİL YDS Derslerinde kolayca çözeceğimiz özel sorulardan sorumlu olacakları bir sınav olacağını düşünüyoruz.

YÖKDİL ve YDS ilişkisi nasıl olacak, her iki sınava da girme zorunluluğu olacak mı?

YÖK bu sınavın YDS ile aynı eşdeğerli olacağını belirtti yani ister YDS’ye girin isterseniz YÖKDİL’e girin fark etmeyecek şeklinde her iki sınava girme zorunluluğunuz olacağına dair bir belirti yok.

YÖKDİL’i Kim Düzenliyor

YÖKDİL ,YDS Dersleri  eğitimi verilen YÖKDİL, YDS Dersleri platformunda birebir özel YÖKDİL ,YDS Dersleri almak isteyen öğrenciler için organize edilen YÖKDİL ,YDS Dersleri programları ile eğitimini sürekli öğrencilere verdiğimiz,  YÖKDİL Sınavını  TIPDİL’i hazırlayan ve aynı kurum olan Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak çünkü bu alanda diğer üniversitelere göre dil konusunda daha tecrübeli  kurum yok. ve Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanacak yani YÖKDİL müracaatları ve sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yönetilecek.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli  yöntem uygulanır.

YDS senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir