YÖKDİL Sınavı Nedir

YÖKDİL Sınavı Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

YÖKDİL Sınavı Nedir? Konusunda Açıklama

1 – YÖKDİL Sınavı Hazırlık ( Birebir Özel YÖKDİL Dersi )ur.
2 – YÖKDİL Sınavı Hazırlık ( 4 Öğrenciden Oluşturulan Gruplarla YÖKDİL Dersi )

YÖKDİL Sınavı Nedir sorusunun yanıtı Kısaca YÖKDİL (Yüksek öğretim Kurumları Yabancı Dil) denilen bu sınav, ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir ve devreye sokulmuştur. Geçmişte sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktaydı. Ancak 2019 yılında sınava dair kurumsal bir farklılığa gidilerek ÖSYM YÖKDİL sınavını bünyesine katmış ve kendi yapmaya başlamıştır..

ÖSYM YÖKDİL Sınavını kendi içinde yapmaya  başlamasıyla birlikte, geçmişte bir çok insan için YÖKDİL’e dair belirsizlik taşıyan birçok noktayı da net hale getirdi.  Özellikle sınavın geçiş aşamasında deneme amaçlı yapılan bir sınav olduğu, sonraki yıllar içinde yapılmama olasılığı  barındırdığı, dolayısıyla da adayların bu tarz  sınavlara çok itimat etmemesi  gerektiğine dair sınava hazırlananlar arasında yaygın bir düşünce vardı. . Ancak ÖSYM takvimine bakıldığında 2020 YÖKDİL Sınav süreçlerinin her bir etabı  adaya ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlayacak seviyede olduğu görülmektedir.

Sınavı uygulayacak olan resmi kurumunun  değişimi adaylarda geçmiş dönemlerde genel bir kanı olan sorularla ilgili “kolaylık” konusunu da gündeme getirmiştir.  Ancak ilki 3 Kasım 2019 yılının yapılan ilk ÖSYM YÖKDİL sınavı bu tartışmanın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Zira gerek geçmişte yapılan sınavlarda tecrübe edinen birçok aday, gerekse de kurumumuz dil hocalarının verdikleri bilgilere göre bu sınavın ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınav olduğu, geçmiş sorularla birlikte düşünüldüğünde kendisini apaçık bir şekilde ortaya koyan soru çeşitlerinden  anlaşılmaktadır.

Yeni Sistemde Nelere Dikkat Edilmedir?

Kolaylık/zorluk şeklindeki tanımlar sınavlarla birlikte bir seneden diğer seneye değişmekle birlikte yeni hazırlık süreçlerini mecburi  kılmaktadır. Bize göre hangi sınava hazırlanılırsa hazırlanılsın, o tür sınavda başarılı olmanın en iyi yolu, sınav formatlarına tamamen hakim olmaktan geçer.. Adayın sınavda sorulan soru tiplerine, grammer sorularının zorluk derecelerine, olası çeldiricilere, alternatif çözüm yöntemlerine, zamandan kazandıracak eleme biçimlerine varıncaya kadar birçok alandaki hakimiyeti sınav ne derece zor olursa olsun adaya başarıyı getirecektir

Üniversitelerde akademik derece yükseltmek isteyen ve yüksek öğretim kurumlarında doçentlik
sınavına başvuru yapmak ya da lisansüstü eğitim yapmak isteyen adaylar tarafından YÖKDİL sınavı daha çok
tercih edilir.

YÖKDİL sınavı için belirlenen toplam süre 3 saattir (180 dakikadır) ve toplam soru sayısı 80’dir. YÖKDİL
sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olmak üzere 4 farklı dilde yapılır.

YÖKDİL sınav sonuçlarına http://yokdil.yok.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilir.