Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi

YÖKDİL SINAVI HAZIRLIK DERSİ PROGRAMI

Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi Program İçeriği

1 – Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi ( Birebir Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi)
2 – Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi ( 4 Kişilik Gruplarla Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi )

1 – Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi ( Birebir Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi ): YÖKDİL sınavı hazırlık  dersi verilen merkezlerdeki Yökdil sınavı hazırlık dersi dershanesinde birebir YÖKDİL sınavı hazırlık  dersi almanın yararlarının tartışıldığı şu günlerde bu tartışmalara kulak tıkayarak birebir Yökdil sınavı hazırlık dersi‘nin  olağanüstü olumlu etkilerinden ve sınav sonuçları üzerinde oynadığı olumlu etkilerden faydalanmak amacı ile birebir özel YÖKDİL sınavı hazırlık dersi  alan öğrenci, olağan üstü özellikleri ile ders alan öğrenciyi bir anda içine çeken, onun moral kondisyonunu yükselterek derslere daha sıkı çalışmasını sağlayan, hazırlık aşamasında öğrencinin aradığı tüm bilgi ve bulguları içeriğinde bulunduran, özel hazırlanmış akademik seviyede ki kelimelerle ilgili alıştırmalarla öğrencinin kelime dağarcığını inanılmaz ölçüde değiştiren ve arttıran YÖKDİL sınavı hazırlık ders programının uygulanacağı gün ve saatleri bizzat kendi belirler.

2 – Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi ( 4 Kişilik Gruplarla Yökdil Sınavı Hazırlık Dersi ): Yökdil sınavı hazırlık dersi  merkezindeki Yökdil sınavı hazırlık dersi hakkında verilen seminerlerde oluşturulan toplu YÖKDİL sınavı hazırlık ders programlarında yapılanların pek iyi sonuçlar vermediği, verim ve performansın düşük olduğu ve YÖKDİL  sonuçlarına bu şekilde  yansıdığı şeklindeki bilgi ve söylentiler yayıldıkça öğrencilerin  daha çok, sayıca az olan ve birebir derse kıyasla daha ucuz olduğunu düşündükleri küçük gruplara doğru bir yönelişi başladı. Grup sayıları da 4 kişiden fazla olmayınca ve verilen YÖKDİL sınavı hazırlık  dersinin ve  öğrencinin tüm aradıklarını  bulabileceği, kendisini geliştirecek tüm bilgilere sahip olabileceği, en son YÖKDİL hazırlanma tekniklerine ulaşabileceği hatta, çözümlerini de alabileceği  özelliklere sahip olan  Yökdil sınavı hazırlık dersi programlarının kalitesi de iyi olunca bu yöneliş meyvelerini vermeye başladı. Artık, 4 kişilik seviyeleri bir biri ile uyumlu gruplara katılarak çağdaş   YÖKDİL sınavı hazırlık  dersi almak ve hedefe ulaşmak mümkün.

Yökdil sınavı hazırlık dersi hazırlanan temel ünitelerdeki YÖKDİL  sınavı hazırlık dersi  konusunda düzenlenen eğitim organizasyonlarında grup halinde verilen YÖKDİL sınavı hazırlık dersi‘nin  etkin ve çağdaş olabilmesi amacı ile 4 kişilik gruplar düzenlenmiştir. 

YÖKDİL sınavı hazırlık  dersi ana kampüslerindeki YÖKDİL sınavı hazırlık  dersi seminerlerinde, 4 öğrenci grup için az bir sayı olduğundan, öğrencinin elde ettiği avantajlar oldukça önemlidir.

YÖKDİL SINAVI HAZIRLIK DERS PROGRAMINDA  YER VERİLEN KONULAR :

 • İngilizce Zamanlar
  Edilgen Cümleler
  Şart Cümleleri
  İsim Cümleleri
  Edatlar
  Sıfatlar ve Zarflar
  Kipler
  Sıfat Cümleleri
  Dolaylı Cümleler
  Deyimsel Fiiller
  YÖKDİL Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.