Yökdil Fen Bilimleri Sınavı

YÖKDİL FEN BİLİMLERİ SINAVI PROGRAMI

Yökdil Fen Bilimleri Sınavı Program İçeriği

1 – Yökdil Fen Bilimleri Sınavı ( Birebir Yökdil Fen Bilimleri Sınavı  Dersi )
2 – Yökdil Fen Bilimleri Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla Yökdil Fen Bilimleri Sınavı  Dersi  )

1 – Yökdil Fen Bilimleri Sınavı ( Birebir Yökdil Fen Bilimleri Sınavı Dersi ): YÖKDİL fen bilimleri sınavı hazırlık merkezindeki YÖKDİL fen bilimleri sınavı platformunda organize edilen  YÖKDİL fen bilimleri sınavı eğitimlerinde, en çağdaş tekniklerle takviye edilmiş, direk olarak başarı ve yüksek skor odaklı, sonuç aldırıcı,  sonuç üzerinde olumlu etkileri ve tartışılmaz kalitesi ile her öğrenciye yararlı olmaya hazır olan,  genellikle bir çok öğrencide var olan akademik kelimelerle ilgili sorunları çözen, YÖKDİL  çözüm teknikleri ile ilgili bir çok açıklamalar yapan ve bu  konuda öneriler sunan YÖKDİL fen bilimleri sınavı programlarının destek verdiği özel YÖKDİL fen bilimleri sınavı dersini birebir  alan öğrenci, ders programının işleneceği gün ve saatleri bizzat kendi tayin eder ve böylece, ders almaktan ötürü  öğrencinin günlük hayatında meydana gelebilecek düzensizliğin önüne geçilmiş olur.

Yüzde yüz ” kişiye özel YÖKDİL fen bilimleri sınavı ders programı ” olan sistemin uygulamasında, YÖKDİL fen bilimleri sınavı dersi alan öğrencinin tüm özellikleri göz önüne alınarak hareket edilir ve program öğrenci odaklı olarak onun nasıl başarılı olabileceği düşünülerek uygulanır.

YÖKDİL fen bilimleri sınavı eğitim seminerlerinde düzenlenen YÖKDİL fen bilimleri sınavı öğretilerinde, öğrenciye kaç derslik bir YÖKDİL fen bilimleri sınavı programı uygulanması gerektiğine,  seviyesine, bilgisine, becerisine, derslerdeki algılama performansına  ve sınavda elde etmek zorunda olduğu nota göre karar verilir.

2 – Yökdil Fen Bilimleri Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla Yökdil  Fen Bilimleri Sınavı Dersi ): YÖKDİL fen bilimleri sınavı ana kampüslerindeki YÖKDİL fen bilimleri sınavı uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen YÖKDİL fen bilimleri sınavı organizasyonlarında, kalabalık gruplarla yapılan derslerin olumsuz sonuçlarından kurtulmak, daha kaliteli ,verimli, doyurucu ve teşvik edici dersler almak bu tür alınan derslerin bitiminde de uygun fiyatlar ödemek isteyen öğrenciler artık bir birinden çok farklı, seviyelere uygun, çarpıcı nitelikler içeren,  özel hazırlanmış sınava ait bir çok özel ve genel bilgiler veren YÖKDİL fen bilimleri sınavı programlarının desteğinde ki küçük gruplara yöneldi. Bu nedenle şimdilerde öğrencilerin artık bu  4 kişilik İngilizce seviyeleri bir biri ile uyumlu gruplara katılarak çağdaş ve etkin ders almaları ve hedefe ulaşmaları mümkün.

YÖKDİL fen bilimleri sınavı departmanındaki  YÖKDİL fen bilimleri sınavı hazırlık birimlerimizde  özel olarak uygulanan YÖKDİL fen bilimleri sınavı programlarında, grup halinde verilen dersin etkin ve çağdaş olabilmesi amacı ile 4 kişilik gruplar düzenlenmiştir. Böylece, öğrencilere kalabalık gruplarda verilen derslere kıyasla bazı avantajlar sağlanmıştır. 

YÖKDİL fen bilimleri sınavı ana merkezindeki YÖKDİL fen bilimleri sınavı için hazırlık yapılan ünitelerimizde, 4 öğrenci grup için az bir sayı olduğundan, öğrencinin elde ettiği avantajlar oldukça önemlidir. Bu gruplarda öğrenci, soru sorabilir ve yanıt alabilir ayrıca, eğitmen her bir öğrenci ile tek, tek ilgilenebilir ve çok rahat iletişim kurabilir.

YÖKDİL FEN  BİLİMLERİ SINAVI için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • YÖKDİL fen bilimleri sınavı ile ilgili eğitim veren YÖKDİL fen bilimleri sınav programına kayıt olan ve ders alan öğrencilere onların elini kolunu bağlayan aksi durumlarda programdan ayrılmak istemeleri halinde onları ayrılamaz duruma sokan ”  SENET  yapılmaz. Öğrenci ödemelerini isterse taksitle gerçekleştirebilir.
  • YÖKDİL fen bilimleri sınavı’na özgü bir şekilde birebir uyumlu olarak hazırlanan YÖKDİL fen bilimleri  sınavı organizasyonlarında,  YÖKDİL sınavında başarılı olmanın en önemli anahtarlarından biri olan çok sayıda akademik kelime bilgisi için de gereken önlemler özel alıştırmaların öğrencilere verilmesi ve yapılması ile alınır. Böylece, öğrencilerin akademik kelime bilgisinin artması ve çoğalması sağlanarak sınavda daha başarılı sonuçlar elde etmelerine katkı sağlanır.
  • YÖKDİL sınavının en önemli yanlarından biri de YÖKDİL  teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaktır. ne derecede iyi İngilizce bilinirse bilinsin YÖKDİL  tekniklerini bilmeden özellikle yüksek not almak mümkün değildir. O nedenle, öğrencilere ” YÖKDİL sınav çözüm teknikleri ve taktikleri ” hakkında da bilgiler ve eğitim verilir.
  • YÖKDİL fen bilimleri sınavı konusunda ki eğitim çalışmalarında  öğrencileri YÖKDİL fen bilimleri sınavı’na hazırlayan eğitmenler kesinlikle sınav deneyimi ve bilgisi çok olan ve bu konuda uzmanlaşmış aynı zamanda üniversite kariyerine sahip kişilerdir.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

  • Özellikle sınavdan yüksek bir not almayı bekleyen ve bunun için sınava girenlerebirebir YÖKDİL özel ders ” almaları önerilir.
  • Yüksek bir not almanın anahtarı sınavın ayrıntılarıdır. Bu nedenle. bu tür ayrıntılara girilebilen ve bu konuda zaman ve yöntem açısından elverişli olan özel ders öğrencilere önerilir.
  • Özel ders alınsa bile, kişisel çalışmalar yapmak ve özellikle akademik kelime konusunda gelişmek şarttır.

Bol, bol akademik seviyede gazete, dergi, makale okumak öğrenciyi özellikle okuduğunu kavrama açısından geliştirir.


YÖKDİL FEN BİLİMLERİ SINAVI DERS PROGRAMINDA İŞLENEN KONULAR

İngilizce Zamanlar
Edilgen Cümleler
Şart Cümleleri
İsim Cümleleri
Edatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Kipler
Sıfat Cümleleri
Dolaylı Cümleler
Deyimsel Fiiller
YÖKDİL Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.