YDS Sınavı

YDS SINAVI HAKKINDA

YDS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

1  –  YDS Sınavı ( Birebir  YDS Sınavı  Özel Ders )
2  –  YDS Sınavı ( 4 Öğrenci İle   YDS Sınavı  Özel Ders )

YDS sınavı  eğitim merkezinde ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde YDS adayına YDS sınav hizmeti sunan ve yaptığı YDS sınavı sayısı ile hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü bakımından dünyanın önde gelen kurumlarından biri olan ÖSYM, uyguladığı YDS sınavlarında geçerli,  ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonu ile YDS ‘ de YDS Sınavının yoluna devam etmektedir.

Herkes için YDS sınavı  eğitim merkezinde ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde YDS adayına YDS sınav hizmeti sunan her yerde olmak, engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları ilde YDS hizmeti verebilmek,  YDS sınavı süreçlerinde yenilikçi olmak, hesap verebilir olmak ve Yds Sınavı konusunda toplum nezdindeki güvenilirliği sürdürmeyi YDS sınavında var oluş nedeninin temel ilkeleri olarak gören ÖSYM, bu amaçla tüm paydaşları ile birlikte YDS Sınavı için ekip anlayışıyla YDS sınavı konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarihçe

Üniversiteler, 1960’lı yıllara gelinceye kadar lise mezunlarının ancak bir kısmını YDS sınavı  eğitim merkezinde sınavsız olarak kabul etmiştir. Bu yıllardan itibaren kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işini, genellikle şu yollardan gerçekleştirmiştir.

• Başvuru sırasına göre ihtiyaç kadar adayı kabul etmek
• Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlarını kabul etmek
• Başvuranları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci almak
Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarına da yüksek öğretime başvuru hakkı verilmesiyle birlikte, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır. Öğrenciler, YDS sınavlarına  katılabilmek için ülke içerisinde şehirden şehire koşuşturmak zorunda kalmış; aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerine katılamama durumu, adaylar ve velileri arasında önemli şikâyetlere yol açmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren bazı üniversiteler önce kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamış; sonrasında ise bazı üniversiteler birlikte hareket etme yoluna gitmiştir.

Aday sayısındaki artış,YDS Sınavı için ekip anlayışıyla YDS sınavı merkezlerinde  YDS sınavlarında çok sorulu ve objektif testlerin hazırlanmasını, başvuru, puanlama, seçme ve yerleştirme, sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilişim yöntem ve araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir. 1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasına karar vererek 19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM) kurmuştur. ve  yürütülmüştür.

03/03/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) adını alan Kurum, 6114 sayılı Kanun ve 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince; mezkûr Kanun, Kararname ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere yetkilendirilmiş, kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yüksek öğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir YDS kuruluşu adını almıştır.