YDS Hazırlık Kursu

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMLARI

Yds Hazırlık Kursu Programları İçeriği

1 – YDS Hazırlık Kursu ( Birebir Özel YDS Hazırlık Kursu)
2 – YDS Hazırlık Kursu ( 4 Kişilik Gruplarla  YDS Hazırlık Kursu)

1 – YDS Hazırlık Kursu ( Birebir Özel YDS Hazırlık Kursu): YDS hazırlık kursu branşında  YDS hazırlık kursu merkezindeki YDS hazırlık kursu sahasında faaliyette bulunan ve YDS hazırlık kursu merkezinde kurulmuş YDS hazırlık kursu öğretilerinde, bireysel YDS hazırlık kursları için özel hazırlanmış ve birebir düzenlenen özel YDS hazırlık kursu çerçevesinde, bir öğrenci  için hazırlanan kendine özgü ve özel bir içeriği olan, öğrenciyi kesinlikle başarıya taşıyacak özellik, incelik ve niteliklere sahip olan, yüzde yüz başarı ve yüksek puan almayı hedeflemiş , YDS öncesinde öğrencinin YDS sınavında başarılı olmada çok  mühim  bir rolü olan akademik kelimeler konusunda gelişmesini temin eden   , özellikle YDS suallerinin nasıl çözüleceği hakkında verdiği detaya dayalı  bilgilerle öğrencinin bu konuda içinin ferahlamasını  sağlayan,   YDS sınavının geneli hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra özeli hakkında da bilgiler veren  uzmanlar tarafından hazırlanan düzenlemelerin tatbik edildiği  YDS  hazırlık kursu programına birebir özel YDS hazırlık kursu almak üzere baş vuran,  kayıt yaptıran ve başlayan öğrenciler, YDS hazırlık kursu programının hangi günlerde verilmesini  istediklerini bildirirler.

YDS hazırlık kursu ana kampüslerindeki YDS hazırlık kursu platformunda gerçekleştirilen ve  özel  YDS hazırlık kursu programlarımız arasında yer alan bu tür bir önceliğin öğrenciye tanınmasındaki gaye, YDS hazırlık kursuna katılmaktan ötürü günlük yaşamında meydana gelmesi olası bazı aksama ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme olmasındandır.

2 – YDS Hazırlık Kursu ( 4 Kişilik Gruplarla  YDS Hazırlık Kursu): YDS hazırlık kursu ile ilgili organizasyonlarda  YDS hazırlık kursu ana ünitelerindeki YDS hazırlık kursu departmanlarında yapılan YDS hazırlık kursu ile alakalı uygulanan organizasyonlarda, sayıca az olan öğrencilerle yapılan YDS hazırlık  kurslarının kalitesi her geçen yıl içinde tartışılmaz bir biçimde ortaya çıkmaya başlayınca, YDS  kurslarında grubu oluşturan öğrenci sayısında bir azalmaya gidildi ve gruplar küçüldü. Böylece öğrenciler;  YDS hazırlık kursu verilen bölümlerimizde, düzeyleri birine çok yakın, uyumlu 4 öğrenciden kurulan  gruplarda ayrı ayrı kurs almalarına karşın  sanki birebir özel YDS hazırlık kursu alıyormuş gibi tatbik edilen,  YDS sınavından önce yapılması gereken çalışmaları öğrenciye bir seminer havasında yansıtan, içerdiği açık, net ve kolay anlaşılır bilgilerle ve açıklamalarla öğrenciye inanılmaz  yararlar sağlayan, tüm temel bilgilerin öğrencide yarattığı pozitif  hava ile onları YDS sınavına kadar sıkı bir çalışmaya mecbur eden YDS hazırlık  kursu öğretilerine dahil olarak , kalabalık gruplara nazaran  çok daha kaliteli ve nitelikleri olan YDS hazırlık kursu   almaya başladı.