Yds Hazırlık Dersi

YDS HAZIRLIK DERSİ PROGRAMI
( KİŞİYE ÖZGÜ ÖZEL PROGRAMLAR )

Yds Hazırlık Dersi Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Dersi ( Birebir Özel Yds Hazırlık Dersi )
2 – Yds Hazırlık Dersi ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Dersi )

1 – YDS HAZIRLIK DERSİ ( BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK DERSİ):  YDS hazırlık dersi etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık dersi müfredatına uyumlu olarak YDS hazırlık dersi uygulanan kurumlarımızda kurulmuş YDS hazırlık dersi platformundaki YDS hazırlık dersi müfredatı içerisinde verilen, birebir özel YDS hazırlık dersinin tüm incelik, özellik ve niteliklerini taşıyan, tek hedefi ve amacı öğrenciyi sınavda başarılı kılmak olan, bu ideallerini gerçekleştirebilecek bir tarzda bilgi, çağdaş YDS teknikleri ve taktikleri ile ilgili düzenlemeleri içeren birebir YDS hazırlık ders programları kişiye özel olarak hazırlanırlar. Özellikle, YDS den yüksek not almak isteyen aday öğrenciler için YDS hazırlık dersi  dallarında hazırlanan bu tür  YDS  hazırlık ders sürecinde , aday öğrenciye verilmesi gereken ders sayısı; yapılan seviye sınavından sonra ve aday öğrencinin sınavda elde etmek zorunda olduğuNOTA göre belirlenir.
 YDS hazırlık dersi alanında Yds hazırlık dersi statüsünde ki Yds hazırlık dersi birimlerimizde mevcut Yds hazırlık dersi seanslarında yabancı dil  seviyesi sıfır ” 0 ” olan aday öğrencilerin de bu programlardan yararlanması mümkündür. 

2 –  YDS HAZIRLIK DERSİ ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS HAZIRLIK DERSİ ) : Uygulama aşamasında içeriğinde var olan sorunlar nedeni ile yavaş, yavaş terk edilen kalabalık gruplarla YDS hazırlık dersi hususunda Yds Hazırlık Dersi yapma sistem ve yöntemi yerini YDS hazırlık dersi eğitim bölümlerinde seviyeleri denk olan öğrencilerden kurulu ufak gruplara uyarlanan  YDS hazırlık dersinin içinde, öğrencinin tüm isteklerini ve amaçlarını kolayca gerçekleştirebileceği bilgi, teknik ve en çağdaş yöntemleri içeren YDS hazırlık dersi programlarıyla profesyonel bir tarzda desteklenen küçük gruplarla eğitim yapmaya bıraktı. Öğrenciler bu  küçük gruplara  yönelerek seviyeleri bir birine çok yakın homojen, 4 kişilik gruplarda yer alarak  YDS hazırlık dersi almaya ve başarılı olmaya başladı.

YDS HAZIRLIK DERSİ için  NEDEN BİZ

  • YDS hazırlık dersi ana ünitelerindeki  YDS hazırlık dersi  etkinliklerinde hem toplu hemde birebir özel verilen YDS hazırlık dersi sınıflarında YDS hazırlık ders programlarında ders veren eğitmenlerin tümü   akademik kariyeri olan  eğitmenlerdir.

 

  • YDS hazırlık dersi uygulama kampüslerindeki  YDS hazırlık dersi seminerlerinde gerek toplu gerekse birebir özel verilen YDS hazırlık dersi için yapılan özel çalışmalarda  YDS de başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri, çok sayıda akademik kelime haznesine sahip olunmasıdır. Bu nedenle, YDS hazırlık ders programında yer alan öğrencilere sınavda geçen belli bazı  akademik kelimelerle ilgili özel alıştırmalar verilir.