Yds Eğitimi

YDS EĞİTİMİ PROGRAMI İSTANBUL / BAKIRKÖY

Yds Eğitimi Programı İstanbul / Bakırköy İçeriği

1 – Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi )
2 – Yds Eğitimi ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Eğitimi )

1 – YDS EĞİTİMİ (BİREBİR ÖZEL YDS EĞİTİMİ ):

YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformundaki YDS eğitimi seansları sırasında , birebir bir şekilde Yds Eğitimi merkezimizde düzenlenen özel YDS eğitimi kapsamında ,  YDS eğitimi ile YDS sınavında mutlaka başarılı olmak   isteyenler, özel olarak YDS eğitimi ile yüksek bir not elde etmek zorunda olanlar, YDS sınavına zamanı az kalanlar, seviyesi düşük olduğu için kesinlikle YDS  eğitimi almak zorunda olanlar, birebir YDS eğitiminin ne kadar faydalı olduğunu bilen ama YDS deneyimi olmayan  insanlar için  YDS  merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlarda özel tasarlanmış, düzenlenmiş ve YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformundaki YDS eğitimi seansları sırasında bu  YDS  eğitimine  katılanları amaçlarına ulaştırabilecek düzeyde ve kalitede   daha ilk anda YDS eğitiminde öğrencileri YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformundaki YDS eğitimi seansları sırasında olumlu bir şekilde etkileyerek onların  YDS sınavında başarılı olacağına dair olan inancını Yds Eğitiminde tazeleyen YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlarda  YDS eğitimi programları hazırlandı.

2 – YDS EĞİTİMİ ( 4 kişiden oluşturulan gruplarla YDS EĞİTİMİ):

YDS eğitimi merkezimizde YDS eğitimi panellerinde ve YDS eğitimi platformlarında  ki YDS eğitim hizmet alanlarında düzenlenen ve  toplu gruplarla yapılan YDS eğitimi için öğrencileri YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformunda YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan etkinliklerdeki YDS eğitiminde birebir olumlu yönde etkileyerek onlara çalışma sevinci ve azmi aşılayan, YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformundaki YDS eğitimi seanslarında içindeki bilgilerle ve sistemlerle  YDS sınavında öğrencilerin işini  kolaylaştıran,   öğrencilere YDS sınavı sorularının yanıtları hakkında çok açık ve net bilgi ve öneriler sunan,  sıkıştığı anda YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformundaki  öğrencinin aradığı soruların yanıtlarını içeren ve  öğrenci dostu olan özel YDS eğitimi programları hazırlanır. Bu  YDS  eğitimi programlarında YDS eğitimine katılanların seviyeleri göz önüne alınarak, YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına gerçekleştirilen YDS eğitiminde   düşük seviyede oluşan gruplara ayrı, daha yüksek seviyede bir araya gelen gruplara da ayrı çok kalabalık gruplarla yapılan YDS eğitimlerinde ortaya çıkan bir takım olumsuz sonuçlarda düşünülerek ve bunlardan arındırarak YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlarda YDS  eğitim programları uygulanır.

YDS eğitimi aşamalarında yer verilen YDS eğitim bölümlerimizin özel olarak gerçekleştirdiği  YDS eğitimleri programında seviyeleri denk olan aday öğrencilerden YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformundaki YDS eğitimi seansları sırasında oluşturulan 4 kişilik gruplarda YDS eğitimi alınabilir. Yds Eğitiminde bu gruplarda verilen YDS eğitiminin kalite açısından yeterli olabilmesi amacı ile grup sayıları YDS eğitimi merkezimizde  YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlarda 4 öğrenciden oluşturulmuştur.

  • İlk etapta, YDS eğitimi sistem ve denemeleri düzenlemelerinde YDS eğitimleri programında grup yada birebir YDS eğitimi almak üzere baş vuran aday öğrenciler YDS eğitimi merkezimizde YDS eğitimi adına yapılan organizasyonlardaki YDS eğitimi için özel olarak yapılandırılan YDS eğitimi platformunda SENET imzalamaz. Çünkü, YDS eğitiminde senet imzalayan öğrenci kendisini  YDS  eğitimi almak zorunda gibi hissederek bundan huzursuz oluyor . 

    EĞİTİM PROGRAMINDA YER VERİLEN KONULAR

İngilizce Zamanlar
Edilgen Cümleler
Şart Cümleleri
İsim Cümleleri
Edatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Kipler
Sıfat Cümleleri
Dolaylı Cümleler
Deyimsel Fiiller
Yds Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.