Yds Eğitim

YDS EĞİTİM PROGRAMLARI

Yds Eğitim Programları İçeriği

1 – Yds Eğitim ( Birebir Özel Yds Eğitim )
2 – Yds Eğitim ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Eğitim )

1 – Yds Eğitim ( Birebir Özel Yds Eğitim ): YDS eğitim seminerlerinde ki  YDS eğitim alanında ve YDS eğitim verilen ana merkezdeki YDS eğitim etkinliklerinde ve  YDS eğitim çerçevesinde organize edilen  YDS eğitim kampüsündeki birebir özel YDS eğitimleri kapsamında, uluslar arası yapılan araştırmalar sonucu etkinliği, YDS üzerinde yarattığı olumlu etkileri, verdiği sinerji ile YDS öğrencisini daha çok ve sıkı çalışmaya ittiği, disiplinli bir çalışma ile yapılan işten mutlaka başarılı sonuçların alındığı kanıtlanmış birebir özel YDS eğitim seminerlerinden her hangi birine katılmak isteyen öğrenci, katılmak istediği YDS eğitimi ile ilgili düzenlemenin, hangi gün ve saatlerde uygulanmasını isterse onun bu isteği yerine getirilir ve öğrencinin belirlediği zamanlarda YDS eğitim programı uygulanır. Bu tür bir YDS eğitim yönteminin kullanılması ve öğrenciye öncelik verilmesi zaman zaman meydana gelen bazı aksamaları önlemek açısından uygulamaya konulmuştur. Öğrenci YDS eğitimi aldığı için özel yada iş yaşamında bir sorun yaşamasın bir yandan gereksinin duyduğu YDS eğitimini alsın diğer yandan da yaşamına düzgün ve sorunsuz devam edebilsin diye bu tür bir düzenlemeye gidilmiştir.

2 – Yds Eğitim ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Eğitim ):  YDS eğitim departmanlarında gerçekleştirilen YDS eğitim çalışmaları bünyesinde,  kalabalık gruplarla yapılan YDS eğitimlerinde doğan bir takım hoş olmayan olaylardan ve alınan sonuçların öğrenciye verimli ve doyurucu gelmeyişinden yola çıkarak toplu YDS eğitimlerinin yapıldığı grupların içeriğindeki öğrenci sayısını azaltma kararı alındı.

Bu tüm ülkede genel bir uygulama olduğundan gelen şikayetler tüm kurumlara, bizlere bu tür karar aldırdı. Sonuçta, YDS eğitim etkinlikleri içeriğinde YDS eğitim ve öğretim hakkında ki öğretilerde, toplu gruplarla yapılan YDS eğitimlerinde sayıca az olan ama kapsamında öğrenci için gerekli ve yararlı olan tüm özelliklerin bulunduğu içeriğinde bulunan YDS için gerekli tüm bilgilerle öğrencide bir rahatlık, kendine güven duygusu yaratan, sahip olduğu YDS çözüm tekniklerine ve diğer tüm soru türlerinin nasıl çözülmesi gerektiğine dair olan açıklamalar, akademik kelime bilgisini geliştirici ve arttırıcı özel düzenlemeler, öğrenciyi hazırlık çalışmalarına odaklandıran  ve onun bu yaşamsal sınavda daha başarılı olabilmesi için her türlü sorunun püf noktalarını belirten bilgilerin bulunduğu özel hazırlanmış ve uzman hocaların gözetim ve denetiminde uygulanan yeni YDS  eğitim programlarıyla destekli küçük gruplar  oluşturuldu. İşte bu aşamada ortaya çıkan YDS eğitimin uygulanan diğer bir program türü , 4 eşit yada denk seviyeli öğrenciden oluşturulan küçük sınıflarda verilen eğitimlerdir.