YDS Dersleri

YDS Dersleri Programı

YDS Dersleri Programı İçeriği

1 –  YDS Dersleri ( Birebir Özel YDS Dersleri )
2 –  YDS Dersleri  ( 4 kişilik  Gruplarla  YDS Dersleri )

1 – YDS Dersleri ( Birebir Özel YDS Dersleri ): YDS dersleri için kurulan ve   YDS dersleri ana merkezinde bulunan YDS dersleri platformunda ki YDS derslerine özgü YDS dersleri öğretilerinde  ve birebir olarak düzenlenen özel YDS dersleri kapsamında yapılan YDS  dersleri uygulamalarında, çoğunlukla YDS den yüksek bir not almak isteyen yada her hangi bir nedenden ötürü yüksek YDS notu almak zorunda olan ve öğrencinin tüm amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek özellik, teknik bilgi ve en çağdaş YDS öğretim yöntemlerine sahip olan,  sıra dışı bir yöntem ve sistemle dersi derste öğretme özelliği bulunan , içinde bulundurduğu öğretme ve eğitim tekniklerinin her aşamada uygulanan bir unsur  olması nedeni ile   öğrencilerin yeğlediği  bu yöntem ile  YDS derslerini özel olarak alan öğrenci, YDS dersleri programının uygulanacağı gün ve saatlerini kendi istediği ve kendisine uygun olacağını düşündüğü şekilde seçer ve daha sonra bunu bize bildirir.gramı

YDS dersleri departmanlarında eğitim veren YDS dersleri kategorisinde ki YDS dersleri öğretilerinde  gerçekleştirilen YDS derslerine ait seminerlerde ve  YDS dersleri faaliyetlerinde  gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciye verilmesi gereken YDS dersleri sayısı yada kaç derslik bir YDS dersleri programı uygulanırsa öğrencinin  sınavda daha başarılı olacağı konusunda gereken işlemler, yapılan seviye sınav neticesinde bulunan   verilere ve öğrencinin YDS sınavında almak veya elde etmek istediği puana  ayrıca YDS dersleri sırasında anlatılanları çabuk algılama gibi bir yapıya  sahip olup olmadığına  bakılarak uzmanlar kurulu tarafından tespit edilir ve bundan sonra,  tamamen ” şahsa özgü ve özel  YDS dersleri  programı ” devreye sokulur.

2 – YDS Dersleri ( 4 kişiden oluşturulan gruplarla YDS Dersleri ): YDS dersleri için düşünülerek  YDS dersleri temel birimlerimizde kurulmuş YDS dersleri kampüslerinde ki YDS dersleri bölümünde  ve YDS dersleri faaliyetleri içerisinde uygulamaya konan  toplu  YDS dersleri kapsamında yapılan uygulamalarda zaman, zaman öğrenciler birebir YDS dersi almak istemediklerini ve grup YDS derslerine katılmak istediklerini ve bu tür bir ders almak istediklerini beyan ettiklerinde, seviyeleri bir birine çok yakın olan çeşitli  4 öğrenciden kurulan gruplara dahil olarak her an öğrencinin beraberinde ve yardıma hazır olan, içindeki bilgilerle ve YDS çözüm teknikleri ile öğrencinin en yakın arkadaşı konumunu taşıyan, kapsamı içinde bulunan YDS sınavının zayıf yanlarına ait  bilgisi ile sınav öncesi öğrencinin tüm umutlarını yeşerten YDS dersleri programlarının uygulandığı YDS dersleri  alabilirler.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

YDS dersleri departmanlarında öğrencilere uygulanan YDS dersleri programlarına katılan öğrencilere  SENET yapılmaz.