Yds Dersleri

Yds Dersleri Programı

 Yds Dersleri Programı İçeriği

1 –  Yds Dersleri ( Birebir Özel Yds Dersleri )
2 –  Yds Dersleri  ( 4 kişilik  Gruplarla  Yds Dersleri )

1 – Yds Dersleri ( Birebir Özel Yds Dersleri ): YDS dersleri sahasında tesis edilmiş   YDS dersleri ana merkezinde bulunan YDS dersleri platformunda ki YDS derslerine özgü YDS dersleri seminerlerinde ve birebir olarak düzenlenen özel YDS dersleri kapsamında yapılan YDS  dersleri uygulamalarında, çoğunlukla YDS den yüksek bir not almak isteyen yada her hangi bir nedenden ötürü yüksek YDS notu almak zorunda olan ve öğrencinin tüm amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek özellik, teknik bilgi ve en çağdaş YDS öğretim yöntemlerine sahip olan,  olağan üstü  bir strateji ve taktikle  YDS derslerini derste öğretme özelliği bulunan , içinde bulundurduğu öğretme ve eğitim tekniklerinin her aşamada uygulanan bir unsur  olması nedeni ile   öğrencilerin tercih ettiği bu yöntem ile  YDS derslerini özel olarak alan öğrenci, YDS dersleri programının uygulanacağı gün ve saatleri kendi istediği ve kendisine uygun olacağını düşündüğü şekilde seçer.
 YDS dersleri seanslarında düzenlenen YDS dersleri için, yapılan organizasyonlarda ki YDS dersleri ile ilgili özel bölümlerimizde verilen  YDS dersleri  bünyesinde, öğrencinin istediği zamanlarda   gerçekleşir.

YDS dersleri departmanlarında hizmet veren YDS dersleri kategorisinde ki YDS dersleri panellerinde gerçekleştirilen YDS derslerine ait seminerlerde,  YDS dersleri etkinliklerinde yapılan uygulamalarda öğrenciye verilmesi gereken YDS ders sayısı yada kaç derslik bir YDS dersleri programı uygulanırsa öğrencinin  sınavda daha başarılı olacağı konusunda gereken işlemler, yapılan seviye sınav sonucundan elde edilen verilere ve öğrencinin YDS sınavında almak veya elde etmek zorunda olduğu nota ayrıca YDS dersleri sırasında anlatılanları çabuk algılama gibi bir yeteneğe sahip olup olmadığına  bakılarak uzmanlar kurulu tarafından belirlenir.

2 – Yds Dersleri ( 4 kişiden oluşturulan gruplarla Yds Dersleri ): YDS dersleri alanında planlanarak YDS dersleri dershanelerinde kurulmuş YDS dersleri kampüslerinde ki YDS dersleri sınıflarında ve YDS dersleri faaliyetleri içerisinde uygulamaya konan  toplu  YDS dersleri kapsamında yapılan uygulamalarda zaman, zaman öğrenciler birebir YDS dersi almak istemediklerini ve grup YDS derslerine katılmak istediklerini ve bu tür bir ders almak istediklerini beyan ettiklerinde, seviyeleri bir birine çok yakın olan çeşitli  4 öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak her an öğrencinin yanında ve yardıma hazır olan, içindeki bilgilerle ve YDS çözüm teknikleri ile öğrencinin en yakın arkadaşı konumunu taşıyan, kapsamı içinde bulunan YDS sınavının püf noktalarına ait  bilgisi ile sınav öncesi öğrencinin tüm umutlarını yeşerten YDS dersleri programlarının uygulandığı YDS dersleri  alabilirler.