Yds Dersleri

YDS DERSLERİ PROGRAMI

Yds Dersleri Programı İçeriği

1 – Yds Dersleri ( Birebir Özel Yds Dersleri )
2 – Yds Dersleri  ( 4 Kişi ile Yds Dersleri )

1 – YDS DERSLERİ ( BİREBİR ÖZEL YDS DERSLERİ ): 

YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde ki YDS dersleri etkinliklerinde, birebir olarak verilen özel YDS dersleri kapsamında uygulanan  YDS  derslerinde, içerdiği YDS hakkında ki bilgi, teknik, en çağdaş YDS dersleri yöntem ve sistemler ile  YDS Derslerinde  öğrenciyi kesinlikle başarıya taşıyan ve YDS sınavında yüksek bir skor almasında YDS dersleri alanında yüzde yüz rol oynayan, içerdiği sınava ait YDS çözüm teknikleri konusunda ki açıklamaları ile YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde YDS öncesinde YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde ki YDS dersleri etkinliklerinde soruların nasıl çözülmesi gerektiğine dair öğrencilere YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde ki YDS dersleri etkinliklerinde açık ve net bir tarzda YDS Derslerinde öneriler sunan,  Yds Derslerinin  hazırlanışında ki temel ilkeler doğrultusunda sadece YDS sınavına girecek olan öğrenciler düşünülerek YDS Dersleri ile onların tüm eksiklerini tamamlayacak şekilde YDS bilgileri ile YDS dersleri alanında yüklü olan, YDS öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarında öğrenciye içerdiği bilgilerle YDS sınavını geçilebileceğine onları inandıran ve YDS Derslerinde morallerini yükselten tarzda YDS dersleri verilir. Birebir   özel YDS dersleri almak isteyen öğrenciler düşünülerek, YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda özel olarak hazırlanmış YDS dersleri programını bireysel YDS dersleri şeklinde almak isteyenlere,  ödül olarak YDS derslerinde tarih belirleme hakkı verilir.

2 – YDS DERSLERİ ( 4 Kişi ile YDS DERSLERİ ):

YDS dersleri etkinlikleri kapsamında YDS dersleri alanında ki YDS dersleri forumlarında ve YDS derslerinin uygulandığı diğer platformda, toplu bir şekilde uygulanan  YDS dersleri sürecinde, sayısı az küçük gruplarda YDS Derslerinde uygulanan öğrenci  bazlı, tamamen öğrenci odaklı ve onun yüksek ve geçerli not alabilmesini sağlayacak tüm YDS sınavının özelliklerini bünyesinde barındıran, topluca YDS dersleri almalarına karşın birebir YDS dersleri alırmış gibi öğrencileri YDS Derslerinde teke, tek etkileyen, benzerlerinden çok daha üstün bilgi, sistem ve yöntemlere sahip olan Yds Dersleri ve bunları YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde öğrenci lehine kullanan,  genellikle YDS Derslerinde  öğrencilerin eksik yanlarından biri olan akademik kelimeler konusunda YDS dersleri sırasında verilen bilgiler ve alınan özel önlemler aracılığı ile onların bu yanlarını YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde güçlendiren, YDS soruları hakkında ki özel bilgilerle öğrencileri aydınlatan ve soruların çözümü konusunda açık ve ayrıntılı bilgilerle YDS öncesi YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde ki YDS dersleri etkinliklerinde öğrencilerin moralini düzelten,  öğretmeyi bilen seçkin YDS eğitmenlerinin denetim ve gözetiminde uygulanan YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda yapılan YDS dersleri öğretilerinde ki YDS dersleri programları, seviyeleri yapılacak seviye belirleme sınavı ile YDS Derslerinde  belirlenen ve bir birine denk düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan 4 öğrenciden YDS Derslerinde oluşturulan küçük gruplara YDS derslerinde  tüm kapsamı ile YDS dersleri alanında YDS dersleri verilen kurumdaki  YDS dersleri ana merkezinde kurulan ve YDS dersleri platformunda tatbik edilir.

 

  • SINAV TEKNİKLERİNİN ANLAŞILMASI İÇİN

    BİLİNMESİ GEREKEN DİL BİLGİSİ KURALLARI

İngilizce Zamanlar
Kipler
Edilgen cümlelerin yapısı
Şart cümleleri
İsim cümleleri
Sıfat cümleleri
Edatlar
Bağlaçlar
Bağlayan İfadeler