YDS DERSİ

YDS DERSİ PROGRAMI

YDS Dersi Programının İçeriği

1 – YDS Dersi ( Birebir YDS Özel Ders )
2 – YDS Dersi ( 4 öğrenci ile grup YDS Dersi )

1 – YDS Dersi ( Birebir YDS Özel Ders ): 

YDS Dersi eğitim merkezimizdeki YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi programları ile YDS sınavına hazırlanmak için  birebir YDS Dersi eğitim merkezimizdeki birebir Özel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve YDS Dersi eğitim merkezimizdeki,  Bireysel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve  BİREYSEL ÖZEL YDS DERSİNDE organize edilen Kişisel  YDS Dersi programlarında organize edilen Kişisel Özel  YDS Dersi programları ile birebir YDS dersi verilir.

YDS Dersi eğitim birimlerimizdeki Yüz  Yüze Özel  YDS Dersi verilen temel ünitelerimizde tertip edilen ve öğrencilere uygulanan YDS Dersi programları içerikleri itibarı ile tamamen birebir YDS özel ders almak isteyen öğrencilere özel ve sadece onlara özgüdür. Bu YDS Dersi programlarının özelliği bireysel YDS Dersi için hazırlanmış olmasından kaynaklanır. Öyle ki, KURUMSAL  YDS Dersi programlarının uygulanması Bölümsel YDS dersi programları sona erdiği zaman öğrenci Kuruma Ait  YDS Dersi eğitim  merkezimizdeki,  Kişiye Özel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen Ferdi  YDS Dersi programları ile  YDS sınavı için Kişiye Özgü YDS Dersi eğitim merkezimizde kesinlikle hazır hale gelmiş olur.

2 – YDS Dersi ( 4 öğrenci ile grup YDS Dersi ) : 

YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki , Grup  YDS Dersi verilen ana merkezimizde hazırlanan ve Toplu YDS Dersi  eğitim merkezimizde uygulama aşamasına geçilen YDS Dersi programları ile YDS sınavına hazırlanmak amacı ile  Özel YDS Dersi ile 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda yer alarak toplu halde YDS dersi almak isteyen , Kurumsal YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Sürekli YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve Ana YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Çağdaş YDS Dersi verilen temel YDS DERSİ birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen Düzenli   YDS Dersi programlarında organize edilen Sürekli  YDS Dersi programlarında  Grup YDS dersi verilir.


Merkezdeki YDS Dersinde Seviyeleri bir birine çok yakın olarak seçilen ve Toplu YDS  dersinde 4 öğrenciden oluşturulan YDS  gruplarında toplu YDS Dersi  şekline yapılan uygulamalarda, Müşterek  YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki  YDS Dersi programları, içerik olarak toplu YDS Dersi yapacak öğrenciler için Gruplara   YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Toplu  Özel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen Müşterek  YDS Dersi programları ile özel bir tarzda   hazırlanır. Kalabalık YDS Dersi programlarının  hazırlanma biçimi, içeriğindeki bilgiler ve kullanılan Düz  YDS Dersi için eğitim sistemleri  Normal YDS DERSİNDE öğrenciye kendini bireysel YDS Dersi alırmış gibi hissettirir. Birlikte YDS Dersi programının kuruluş amacı ve Temel YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Kalabalık  YDS Dersi   verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen Beraber   YDS Dersi programlarında kullanılan teknikler Genel YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Birebir Etkili  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen Karma   YDS Dersi programları öğrencide bireysel YDS dersi etkisi yaratır.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMENİZ GEREKİR

Kurumsal YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki YDS Dersi öğretilerinde yer alan bireysel özel yada toplu YDS Dersine  katılan aday öğrencilere diğer kurumlarda uygulanan SENET, Skora Yönelik  YDS Dersi eğitim merkezimizdeki  Amaca Dönük YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve Genel Kapsamlı  YDS Dersinde organize edilen  Şahsi YDS Dersi programlarında yapılmaz.

Genel YDS Dersi  ana eğitim ünitelerimizdeki  YDS Gramer Dersi verilen kampüslerde öğrencilere uygulanan Ortak YDS Dersi programlarında onlara YDS  Dilbilgisi dersinde sınavda çok büyük katkı sağlayan ve sınavı onlara daha kolay hale getirerek YDS Okuma Dersi eğitim merkezimizdeki YDS Okuduğunu Anlama Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi programları ile geçme ihtimallerini arttıran YDS sınav teknikleri yani YDS sınavında sorulan soruların nasıl çözüleceğini  Teknik YDS Dersinde açıklayan bilgeler de verilir.

Profesyonel YDS Dersi  temel birimlerimizdeki  YDS Dersi verilen kampüslerimizde  hazırlanan ve organize edilen YDS Dersi programları ile YDS sınavına hazırlanmak amacı ile birebir özel YDS dersi almak isteyen öğrencilere, YDS dersi  öğretilerinde Akademik kelimeler konusunda YDS Hazırlık Dersinde öğrencilerin  çok titiz olmaları ve bu konuda YDS Hazırlık Dersi eğitim merkezimizdeki YDS Hazırlık Özel Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi programlarında ciddi biçimde çalışarak kelime haznelerini geliştirmeleri gerekir. Kelimeler ihmal edilmeyecek bir öneme sahiptir. YDS’de başarıya giden yollardan biridir çok sayıda akademik kelime bilmek. Bu nedenle, Merkez YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Kaliteli  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve Etkin YDS  dersinde organize edilen  YDS Dersi programları ile Kelime YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki YDS Dersi programlarının uygulama aşamasında öğrencilere kelimelerle ilgili  İleri YDS Dersi eğitim merkezimizdeki Yüksek Seviyede  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi programlarında çok sayıda özel çalışmalar verilir.

YDS Dersi veren YDS eğitmenleri YDS uzmanıdır.