YDS Dersi

YDS DERSİ PROGRAMLARI

YDS DERSİ PROGRAMLARININ AÇIKLANMASI


1 – YDS Dersi ( Birebir Özel YDS Dersi )
2 – YDS Dersi ( 4 öğrenciden kurulan gruplarla YDS Dersi )

1 – YDS Dersi ( Birebir Özel YDS Dersi ):

YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile, YDS sınavına hazırlanmak için bize gelen ve birebir özel YDS Dersi arzu eden öğrencilere Özel YDS Dersleri verilir.

Kurumsal YDS dersi  gerçekleştirilen ana merkezimizde  Kişisel YDS dersi hakkında YDS dersi  kampüslerindeki,  YDS Dersi sınıflarında tertip edilen ve Orijinal YDS Dersi  ana platformundaki    YDS dersi öğretilerinde bireysel bir tarzla  kişiye Özgü YDS dersi  için hazırlanmaya çalışan öğrenciye Özel YDS dersinde kaç derslik bir YDS dersi  programını  uygulanması halinde YDS‘ de başarılı  olabileceğinin kararı, öğrencinin YDS‘de almak zorunda olduğu puana ve YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretilerindeki   İngilizce seviyesine bağlı olarak Kurumsal YDS Dersi  ana platformunda verilir.

YDS dersi verdiğimiz temel birimlerimizdeki YDS dersdepartmanlarında  birebir özel YDS dersi alan aday  öğrencilere onlar için uygulanan ve Kişisel YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile, Tek Başına YDS  dersinde hazırlanan YDS Dersi programları tamamen kişiye özel ve özgü bir nitelik ve özellik taşır. Bu  YDS Dersi programlarındaki  öğrencilerin  seviyesi  bire bir örtüşür ve onunla Temel YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretilerinde tam olarak uyumludur.

2 – YDS Dersi ( 4 öğrenciden gruplarla YDS Dersi ) :

Kurumsal YDS Dersi platformlarındaki Toplu YDS Dersi temel eğitim bölümlerimizde YDS Dersi ana merkezimizde tertip edilen ve Müşterek YDS  dersinde uygulanan  YDS Dersi programları  ve, YDS sınavına hazırlanmak için çalışan ve 4 öğrenciden Rutin YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile YDS Dersinde oluşturulan gruplara katılarak toplu YDS Dersi almak isteyen öğrencilere Ana YDS Dersi ana platformundaki YDS Dersi ana sınıflarında  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile,YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile  YDS Dersleri programları özenle uygulanır..

YDS Dersi temel eğitim departmanlarında  ki YDS Dersi ana bölümlerimizde düzenlenip organize edilen YDS Dersi programları ile, Etkin YDS dersi sınıflarımızdaki YDS dersi programlarının YDS  dersinde tatbik edildiği gruplar, çeşitli şekillerde yapılan inceleme ve araştırmaların bize verdiği verilerin ışığında YDS dersi merkezimizdeki, YDS dersi kampüslerimizde uygulanan  YDS  dersi programlarında 4 kişiden oluşturulmuştur. Çünkü, Ortak YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarında  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretilerinde bu elde edilen bilgilere göre YDS Dersi eğitiminde en ideal grup sayısı 4 öğrenci ile oluşmaktadır. Bu yüzden YDS dersi departmanlarında  gruplar 4 kişiden kurulur ve Ana YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarında  düzenlenip Merkez YDS  dersinde tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile Kurumsal YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretilerinde öğrenciler  kalabalık YDS  gruplarında bulamadıkları bazı olanaklara, daha iyi bir YDS dersi eğitimine ve YDS  dersi avantajlarına kavuşturulur.

YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretileri ile Birebir Özel YDS dersi verdiğimiz  ana ünitelerdeki YDS derssınıflarında  4 öğrenciden oluşturduğumuz ve seviyeleri olabildiğince bir birine yakın olan aday öğrencilerin dahil oldukları gruplardaki toplu YDS dersinde,  aday  öğrencilere onlar için YDS  dersinde uygulanan ve hazırlanan YDS Dersi programları tamamen gruba uygun bir nitelik ve özellik taşır. Bu  YDS Dersi programları öğrencilerin her  birinin  seviyesi  ile bire bir örtüşür.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMENİZ GEREKİR

Biz YDS dersi programlarında yer alan tüm aday öğrencilere ister özel isterse toplu YDS dersi  alsınlar Teke tek YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretilerinde kat’iyen SENET yapmayız. YDS  öğrencisi isterse ödemelerini Yüz yüze  YDS Dersi  ana platformundaki  YDS Dersi ana sınıflarda  düzenlenip tertip  edilen YDS Dersi öğretilerinde taksite de bağlayabilir.

YDS dersi programlarının tatbiki aşamasında özel yada grup YDS dersi alan tüm aday öğrencilere YDS sınav sorularının çözüm teknikleri öğretilir