YDS Dersi

YDS DERSİ PROGRAMI

YDS Dersi Programının İçeriği

1 – YDS Dersi ( Birebir YDS Özel Ders )
2 – YDS Dersi ( 4 öğrenci ile grup YDS Dersi )

1 – YDS Dersi ( Birebir YDS Özel Ders ):

 YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve Birebir YDS Dersinde organize edilen  YDS Dersi   programları ile YDS sınavına hazırlanmak amacı ile birebir özel YDS dersi almak isteyen öğrencilere, Bireysel Özel YDS Dersi birimlerimizde birebir YDS dersi verilir.

Kurumsal YDS Dersi   eğitim merkezimizdeki birebir YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen YDS Dersi   programları ile  YDS Dersi eğitim birimlerimizdeki Bireysel  YDS Dersi verilen temel YDS Dersi  ünitelerimizde tertip edilen ve Sürekli YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki Çok  Kaliteli  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi   programları ile öğrencilere uygulanan   YDS Dersi programları içerikleri itibarı ile YDS Dersi    eğitim merkezimizde tamamen birebir YDS   özel dersi almak isteyen öğrencilere özel ve sadece onlara özgüdür. Bu  YDS Dersi programlarının özelliği bireysel YDS Dersi için hazırlanmış olmasından kaynaklanır. Öyle ki,  YDS Dersi programlarının uygulanması sona erdiği zaman öğrenci YDS sınavı için kesinlikle Hedef Odaklı  YDS Dersi    eğitim merkezimizdeki Ağırlıklı  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi    programları ile Özel  YDS Dersi de hazır hale gelmiş olur.

2 – YDS Dersi ( 4 öğrenci ile grup YDS Dersi ) :

Kurumsal YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki Ana   YDS Dersi verilen ana merkezimizde hazırlanan ve uygulama aşamasına geçilen   YDS Dersi programları ile YDS sınavına hazırlanmak amacı ile Özel YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi   programlarında 4 öğrenciden oluşturulan YDS Dersi gruplarında yer alarak toplu  Temel YDS dersi almak isteyen öğrencilere,YDS Dersi    eğitim merkezimizdeki  YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve YDS Dersi  ile organize edilen  YDS Dersi   programları ile   YDS dersi verilir.

YDS Dersi    eğitim merkezimizdeki   Özel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen   YDS Dersi    programları ile seviyeleri bir birine çok yakın olarak YDS Dersi   eğitim merkezimizde seçilen ve 4 öğrenciden Grup YDS Dersi oluşturulan gruplarda Toplu YDS Dersi   eğitim merkezimizdeki   Ortak YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi   programlarında, toplu YDS Dersi  şekline yapılan uygulamalarda,  YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki  YDS Dersi programları, içerik olarak toplu YDS Dersi yapacak öğrenciler için özel bir tarzda hazırlanır.  YDS Dersi programlarının  hazırlanma biçimi, içeriğindeki bilgiler ve kullanılan Müşterek YDS Dersi için eğitim sistemleri öğrenciye kendini bireysel YDS Dersi alırmış gibi hissettirir. YDS Dersi programının kuruluş amacı ve  Kişisel YDS Dersi  kullanılan teknikler öğrencide bu tür bir etki yaratır.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMENİZ GEREKİR

Yoğun YDS Dersi temel eğitim birimlerimizdeki Çağdaş YDS Dersi öğretilerinde yer alan bireysel   özel yada toplu YDS Dersine  katılan aday öğrencilere diğer kurumlarda uygulanan Profesyonel  YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki Kişisel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen YDS Dersi   programları ile Kişiye Özel  YDS Dersi eğitim birimlerimizdeki  YDS Dersi verilen temel ünitelerimizde SENET yapılmaz.

Yasal YDS Dersi  ana eğitim ünitelerimizdeki Merkezi YDS Dersi verilen kampüslerde öğrencilere uygulanan  YDS Dersi programlarında onlara sınavda çok büyük katkı sağlayan ve sınavı onlara Kolay  YDS Dersi ile daha kolay hale getirerek geçme ihtimallerini arttıran YDS sınav teknikleri yani YDS sınavında sorulan soruların nasıl çözüleceğini açıklayan bilgeler de Teknik YDS Dersinde
de verilir.


Genel YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki Toplu   YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen  YDS Dersi   programlarında  akademik kelimeler konusunda öğrencilerin  çok titiz olmaları ve bu konuda Kelime YDS Dersi  de ciddi biçimde çalışarak kelime haznelerini geliştirmeleri gerekir. Yasal YDS Dersi temel eğitim birimlerimizde ki YDS Dersi ana kampüsünde hazırlanan ve uygulanan YDS Dersi programlarında ,kelimeler ihmal edilmeyecek bir öneme sahiptir. YDS‘de başarıya giden yollardan biridir çok sayıda akademik kelime bilmek. Bu nedenle, TEMEL YDS Dersi eğitim birimlerimizdeki  Özel YDS Dersi programlarının uygulama aşamasında öğrencilere YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki  Temel YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve  Kurumsal YDS Dersi  de organize edilen  Karma YDS Dersi   programlarında kelimelerle ilgili çok sayıda YDS özel çalışmaları  verilir.
YDS Dersi  eğitim merkezimizdeki  Bir Kişi İçin YDS Dersi verilen temel birimlerimizde hazırlanan ve organize edilen YDS Dersi   programları ile Skora Yönelik YDS Dersi eğitim birimlerimizdeki Ana  YDS Dersi verilen temel ünitelerimizde Resmi  YDS Dersi veren YDS eğitmenleri YDS uzmanıdır.