YDS DERSİ

YDS DERSİ PLATFORMU

YDS Dersi Programları Hakkında Planlar

1 – YDS dersi ( Birebir YDS Özel Ders )
2 – YDS dersi  (  4 Öğrenciden oluşturulan  Gruplar İle YDS Özel Ders

 

1 – YDS dersi  ( Birebir YDS Özel Ders )

YDS Dersi  platformundaki  YDS Dersi  departmanında bulunan birebir  YDS Dersi  kampüsünde, YDS Dersi platformunda eğitim almak isteyen aday öğrencilere onların İngilizce seviyeleri ile uyumlu, her açıdan onları YDS DERSİ programında destekleyen, YDS Dersi eğitim sürecinde öğrencilerin her sorununu çözen YDS öğretmenlerinin gözetim ve denetimi altında YDS Dersi Denizli platformundaki  YDS Dersi   departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde YDS  özel der alırlar

YDS Dersi platformundaki  birebir YDS DERSİ  kampüsünde bu tür özel hazırlanan YDS Dersi programları  ile YDS Dersi dersi  alan öğrenciler birebir YDS özel Ders  aldıkları için YDS Dersi derslerinin  yapılacağı gün ve saatleri YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde kendileri bizzat belirler. Bu YDS Özel ders alan öğrencilerine YDS DERSİ kampüsünde tanınan bir ayrıcalıktır.

YDS Dersi platformundaki   YDS DERSİ kampüsünde YDS Dersi özel programlarını bu konunun uzmanı olan YDS Hocaları YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde bizzat uygular.

2 – YDS dersi (  4 Öğrenciden oluşturulan  Gruplar İle YDS Özel Ders )

YDS Dersi platformunda  YDS DERSİ almak isteyen aday öğrencilere onların İngilizce seviyeleri ile uyumlu 4 Kişilik YDS grupları şeklinde gerçekleştirilen YDS dersi programlarında, öğrencilerin İngilizce seviyelerinin bir birine eşit yada olabildiği kadar yakın olmasına YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde özen gösterilir.

YDS Dersi platformundaki YDS Dersi birimlerimizde YDS Dersi öğretilerinde gruplara uygulanan YDS Dersi programları YDS Dersi birebir uygulananlara oranla farklıdır. YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde YDS DERSİ  programları ile gruplarla yapılan eğitimlerin karakter ve ruhuna uygun bir tarzda YDS DERSİ programında hazırlanır ve YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde tatbik edilir. YDS Gruplarına verilen YDS dersinin bireysel YDS Dersine oranla farklı olduğu bilinen bir gerçektir ama biz bu YDS Dersi de farkı ortadan kaldırarak YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde birebir YDS dersi ayarında ve kalitesine ders vermek için YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde özel bir çaba harcarız.

YDS Dersi de arada bir kalite. farkı olmaması için   YDS Dersi platformundaki YDS DERSİ kampüsünde YDS öğrencilerine grup için YDS Dersinde uygulanan özel formatta  YDS Dersi programları düzenlenir.

YDS DERSİ İÇİN NEDEN  BİZİ SEÇMELİSİNİZ

♥ YDS Dersi platformundaki YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ eğitim kampüsündeki  YDS Dersi Akademik Eğitim Merkezinde gerek birebir YDS dersi programları gerekse gruplara uygulanan YDS Dersi   programları kendine özgü yapıda olduğu gibi ayrıca her iki türde YDS Dersi Denizli platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde uygulanan bu tür YDS Dersi programlarının bütün özelliklerini taşır.

♣YDS Dersi platformundaki YDS Dersi birimlerimizde YDS Dersi   Denizli öğretileri seansında ve   YDS Dersi programlarında öğrencilere YDS dersi vermek için görev alan YDS Hocaları bu konuda uzmanlaşmış akademik kariyeri olan akademisyenlerdir.

YDS Sınavında başarılı olabilmenin olmazsa olmaz koşulu çok sayıda akademik kelime bilmektir. Elbette, YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde ne kadar çok sayıda akademik kelime bilinirse YDS sınavında alınacak YDS skoru da o denli yüksek olur.

Ayrıca, sınavın temel özelliklerinden biri de YDS Dersi temel eğitim birimlerimizde ki YDS Dersi ana kampüsünde hazırlanan ve uygulanan YDS Dersi programlarında bu bilgileri olmayan öğrenciler çok iyi derecede İngilizce bilseler bile  YDS de başarılı olmaları zordur.

YDS Dersi Denizli Programlarına Katılma Şartları

YDS Dersi programlarına katılmayı amaçlayan YDS Denizli  öğrencilerinin İngilizce seviyelerinin en az upper-intermediate yani orta üstü olması gerekir. YDS Dersi de bu koşula sahip olan bir öğrencinin YDS Dersi platformundaki  YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde alması gereken YDS ders sayısı 40 derstir.

YDS sınav teknikleri ve taktikleridir. YDS Dersi platformundaki YDS Dersi birimlerimizde YDS Dersi   öğretileri seansında İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerin alacağı YDS DERSİ sayısı seviyelerine uygun bir biçimde İngilizce seviye tespit sınavı ile tespit edilir. YDS Dersi platformunda öğrencinin seviyesine uygun bir şekilde alacağı YDS Dersi sayısı YDS Dersi platformundaki YDS DERSİ kampüsünde  belirlenir.