Yds Dershanesi

YDS DERSHANESİ  HAKKINDA AYRINTI

Yds Dershanesi Hakkında Bilgi


1 – Yds Dershanesi ( Birebir YDS özel Ders )
2- Yds Dershanesi ( 4 öğrenciden kurulan gruplara YDS Dersi )

YDS DERSHANESİ PROGRAMLARI :

1 – Yds Dershanesi ( Birebir YDS özel Ders ):

YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında YDS hocası tarafından hazırlanan ve Bireysel YDS ders alanlara Özel YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen Ana YDS dershanesinde birebir YDS uygulaması, ülkede ilk kez uygulanan bir sistem ve yöntemle öğrenciyi  Ortak YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki Özel YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan sınava hazırlar. YDS dershanesinde birebir düzenlenmekte olan özel YDS dersleri kapsamında; özel olarak özellikle YDS sınavında yüksek bir YDS skoru elde etmek amacında olanlar yada YDS sınavına  kısa bir zaman dilimi kaldığı için acele edenler Özel YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki  YDS dershanesinde birebir özel dersin öğrenci üzerinde ve sınav üzerinde yarattığı birebir olumlu etkiden  Birebir Özel YDS dershanemizde yararlanmak ve YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki  YDS Merkez dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS temel dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS sınav hazırlık dershanesinde bunu kullanmak isteyenler için hazırlanan  Bireysel YDS dershanesinin programlarına katılmak isteyenler,YDS sınava hazırlık dershanesindeki Programlarda  bu uygulanacak programın Kişiye Özel YDS dershanesinde hangi günlerde uygulanmasını isterlerse, günler ve saatler YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki Bizim YDS dershanesi departmanlarında onların dilediği zamanlara göre  YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında  düzenlenir.

2 – Yds Dershanesi ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Ders ):

YDS dershanesi statüsüne giren esas departmanlardaki YDS dershanesi sınıflarında ve YDS hazırlık dershanesinde düzenlenen YDS özel dersin pahalı olduğunu düşünen ve toplu YDS derslerinin sıcak ve toplumsal havasından yararlanmak ama YDS müşterek dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS dershanesindeki sınıflarda  aynı zamanda da olabildiğince kaliteli ve etkili YDS dersi almak isteyenler YDS Ortak dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS Birleşik  dershanesinde kendilerine bunu sağlayabilecek özelliklere sahip küçük ve  az sayıda öğrenciden oluşan YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS Karışık dershanesinin gruplarına yönelir. Daha alçak gönüllü skorlar isteyen veya birebir YDS özel derse katılmak istemeyen bu tür adaylar için, YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS full time dershanesinde İngilizce seviyeleri hemen, hemen aynı olan denk seviyede ki YDS dershanesinde 4 öğrenciden kurulu küçük sınıflar yada gruplar önerilir.

YDS DERSİ  için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS dershanesinde YDS dershanesi için hazırlanmış programlarda, hem toplu hemde aynı zamanda birebir düzenlenmekte olan özel YDS dersleri konusunda ki eğitimlerde; YDS dershanesi programlarının hiç birinde öğrenciye onları illede bizden YDS dersi almak zorunda bırakan istemeseler de gitmelerine yasal engel oluşturan bu ”  SENET ”  denilen evrak YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS dershanesinde yapılmaz.
  • YDS dershanesinde yer verilen  YDS dershanesi birimlerindeki yalnızca  toplu vede birebir tertip edilmekte olan özel YDS dersleri ve öğretimlerinde; YDS için uygulanan YDS grammar çalışma  dershanesi programlarının içeriğinde kimsenin pek umursamadığı ama bizim YDS dershanesinde çok duyarlı  olduğumuz akademik kelimelerle ilgili, YDS dershanesinde öğrencinin kelime haznesini geliştirici ve genişletici özel çalışmalarda var. YDS dershanesinde özel hazırlanmış alıştırmalarla öğrenciler bu konuda desteklenir YDS dershanesinde  bildikleri kelime sayısını artması için alınan özel önlemler vardır bu alıştırmalarda. YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında çözülen özel  YDS alıştırmaları öğrencilerin akademik kelimeler konusunda YDS dershanesinde gelişmesini sağlar ve bilinen YDS kelimelerinin  sayıları YDS dershanesinin bulunduğu merkezdeki YDS dershanesi departmanlarında hazırlanan ve YDS dershanesi kurallarına uygun ilk kez tatbik edilen YDS genel dershanesinde artar.