YDS Departmanı

YDS  DEPARTMANI EĞİTİM MERKEZİ

Yds Departmanı Hakkında Bilgi

  1 – Yds  Departmanı ( Birebir Yds Özel Ders )
2 – Yds  Departmanı ( 4 Öğrenci ile Yds Özel Ders )

1 –  Yds Departmanı ( Birebir Yds Özel Ders ): 

 YDS departmanının bulunduğu merkezdeki  YDS   departmanında  yer alan YDS dersi platformunda ki birimlerimizde  ve YDS departmanı müfredatı kapsamında, YDS Departmanında birebir karşılıklı hoca ile YDS   departmanının kampüsünde özel  YDS dersi yapmak isteyen öğrencilere YDS   departmanınında verilen YDS dersi ile ilgili öğretilerde öğrenciler; içeriğinde taşıdığı ve sahip olduğu bilgilerle YDS   departmanındaki sınav çalışmalarında öğrencilere  YDS   departmanının bulunduğu merkezde çok büyük destek olan ve yardım eden, sınavın tüm açıklarını ve zayıf yanlarını öğrenciye  YDS   departmanının bulunduğu merkezdeki  YDS   departmanında  yer alan YDS  platformunda açık ve net bir dille  YDS   departmanında açıklayan, sınavın tüm püf noktaları hakkında  YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde  ve YDS departmanı müfredatı kapsamında, YDS   departmanınında ayrıntılı bilgiler veren, sınav öncesi YDS   departmanında  verdiği bilgiler ile ve  YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde  ve YDS departmanı müfredatı kapsamında, yaptığı tüm bu yardımlar ile  YDS   departmanının bulunduğu merkezde öğrencinin moralini YDS Departmanında yükselten ve onun bu sınavı geçeceğine YDS  departmanında inandıran yüksek kalitede ki YDS   departmanındaki programların eşliğinde YDS dersi alır.

  • YDS departmanında kurulu sınıflarda hazırlanan ve Özel YDS   departmanınında  verilen panellerde hizmet veren YDS  dersi departmanı bünyesindeki öğrencilere birebir özel YDS dersi vermek için uygulanan YDS  departmanı programları, inanılmaz bir biçimde öğrenci üzerinde  YDS   departmanında olumlu etkiler bırakan,  YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki YDS  departmanı birimlerimizde tüm incelik ve özellikleri ile YDS   departmanı uygulandığı için bittiğinde, öğrenciyi  Kurumsal YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde  ve YDS departmanı müfredatı YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde bir bütün olarak  sınav için hazır eden niteliklere sahiptir.
  • YDS   departmanında ki özel bölümlerde ve YDS  dersi departmanında gerçekleştirilen seanslarda yer alan  YDS  dersi departmanında bu şekilde öğrenci birebir ve özel YDS dersi aldığında, Özel YDS   departmanında kendisine uygulanacak olan bu kişiye özgü ve özel nitelikteki YDS programının hangi zamanlarda uygulanacağına Kişiye Özgü YDS   departmanınında bizzat kendi karar verir.
  •  YDS departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde  YDS departmanı statüsüne giren bölümlerimizde ki YDS   departmanının mevcut kampüslerinde ve  Çağdaş YDS   departmanında ki birebir YDS  özel ders alacak olan ve bunun için  YDS   departmanına başvuran öğrencilere,  sınavda başarılı olmaları için kaç YDS dersi  verilmesi gerektiğine içinde bulunduğu İngilizce seviyesine bakılarak  YDS   departmanı programlarının  eşliğinde YDS  departmanının olduğu birimlerde uygulanan ve YDS   departmanında ki seminerlerde karar verilir.
  • 2 – Yds Departmanı ( 4 Öğrenci ile Yds Özel Ders ):

  • YDS  departmanının olduğu birimlerde uygulanan ve YDS   departmanında ki seminerlerde yer alan  YDS   departmanında  özel derslere katılmayarak daha çok 4  veya 2,3 öğrenciden oluşturulan gruplarda YDS dersi almak isteyen öğrencilere verilen YDS dersi konusunda YDS   departmanında  verilen eğitimlerde öğrenciler;YDS   departmanında 4 kişiden oluşturulan gruplarda ders almalarına rağmen sanki birebir YDS dersi alırmış gibi onlara  YDS  departmanında bilgi veren, birebir YDS dersi kalitesine öğrencileri ulaştıran, YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri ile YDS  departmanında öğrenciyi destekleyen, sınav öncesinde,  YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde  ve YDS departmanı müfredatı kapsamında, YDS sınavı hakkında YDS  departmanında yaptığı özel açıklamalar ile öğrenciyi  YDS   departmanında rahatlatan ve kendilerine olan güvenini arttıran, YDS   departmanındaki grup derslerini verme konusunda uzman olan eğitmenlerin uyguladığı YDS   departmanı için hazırlanan YDS   departmanı programlarının  eşliğinde YDS  departmanının olduğu birimlerde uygulanan ve YDS   departmanının bulunduğu merkezde yer alan YDS  platformunda ki birimlerimizde YDS   departmanında ki seminerlerde ders alır.