Yds’de Başarı

YDS’ de BAŞARILI OLMAK

Yds de Başarılı Olmanın Koşulu

1 – Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi  (4 Kişiden Oluşturulan Gruplara Yds Dersi )platformunda verilen 

1 – YDS DERSI ( BİREBİR ÖZEL YDS DERSİ ): YDS’de başarı kazanmak amacı ile YDS’de başarı platformunda birebir verilen özel YDS’de başarı  dersi kapsamında,  YDS’de başarı kazanmak ve  hazırlık için, uzun zamandan beri tartışılan ama son zamanlarda YDS sınavı üzerindeki olumlu etkileri kabul edilen, oluşturduğu sinerji ve olumlu havanın etkisi ile öğrencinin çalışma temposu ve performansında büyük gelişmeler ve artışlar sağlayan ama tüm bunların iyi bir hoca gözetiminde verilen ve profesyonel destekle  YDS’de başarı kazanmak amacında olan ve özel YDS dersi  almak isteyen öğrenciye, zamanı belirleme konusunda bir öncelik tanınır.

2 – YDS DERSI ( 4 Kişiden oluşturulan gruplarla YDS DERSİ ) : YDS’de başarı isteği ile YDS dersi için kurulan özel eğitim bölümlerinde  toplu olarak  uygulanan YDS dersi ile ilgili öğretilerde,  YDS sınavı için, uzun yıllardır uygulanan ve denenen kalabalık gruplarla yapılan YDS’de başarı için  hazırlık derslerinin YDS sonuçları üzerinde pek iyi etki yaratmadığı diğer bir deyişle Yds’de Başarılı olmak konusunda olumlu sonuçlar elde edilemediği şeklindeki söylenti ve yaşananlarla söylenti olmaktan çıkarak oluşan gerçek, ancak grupları oluşturan öğrenci sayısının azaltılması ile ve birde çok kaliteli, ciddi, disiplinli, çarpıcı, mutlaka öğretici, geliştirici özellikleri olan  YDS’de başarı programının 4 öğrenciden oluşan bir gruba uygulanmasına rağmen grupta bulunan her öğrenciye tek, tek ulaşan, önerdiği YDS sınav çözüm teknikleri ile adeta bu sınavda görülmedik bir yenilik ve devrim yaratan, sağladığı kolay çözümler nedeni ile YDS öncesi sınava hazırlanan öğrencinin moralinde bir iyileşme yaratan, YDS  sınavına hazırlık ve YDS’de başarılı olmanın koşulları konusunda uzman olan YDS eğitmenleri aracılığı  ile devreye sokulan YDS’de başarı programlarının uygulanması ile çözülebileceği şeklinde bir ön görüyü doğurdu.

YDS’ de BAŞARILI OLMAK

 Ülkemizde  birçok yabancı dil sınavı ve bu  YDS de başarılı olabilmek için öğrencilere ders veren birçok kurum vardır. Bu kurumlarda öğrencilere genel olarak YDS sınav teknikleri, dil bilgisi kuralları, paragraf bilgisi dersleri YDS’de başarı için  verilir. YDS’de başarı kazanma  dersleri YDS sınavından yeterli puanı almak isteyen birçok kişi tarafından tercih edilir. 

  YDS’de başarı  kazanmaları için  YDS eğitimi boyunca öğrencilere sürekli olarak kelime ezberi yaptırılmasının yanı sıra bu kelimeleri nerede ve nasıl kullanabileceğine dair ipuçları da verilir. Bu ipuçlarıyla beraber öğrenci sürekli pratik yapar. Fakat bu çalışmalar sırasında birçok öğrenci zorluk yaşar.