Yds Özel Ders

YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda.

YDS ÖZEL DERS İLE BAŞARI

Yds Özel Ders İçeriği

1 –  Yds Özel Ders ( Bireysel – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders )

1 –  Yds Özel Ders ( Bireysel – Yds Özel Ders ) : 

YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda düzenlenen YDS özel ders öğretilerinde, YDS sınavında öğrencilere ilkleri yaşatan bilgilerin içinde yer aldığı, YDS sınav soruları ile ilgili çok özel YDS bilgilerinin verildiği, öğrencilerin YDS özel ders platformunda akademik kelime haznelerinin gelişmesi ve YDS özel ders ile bildikleri kelime sayısını arttırılması amacı ile YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda düzenlenen YDS özel ders öğretilerinde, içinde özel alıştırmaların bulunduğu YDS özel ders forumlarında YDS özel ders programlarının uzman hocalar aracılığı ile uygulandığı YDS özel ders programlarında yer alan ve YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda düzenlenen YDS özel ders öğretilerinde YDS özel ders programının YDS özel ders platformunda birebir uygulandığı aday öğrencilerin, YDS özel ders programlarının yapıldığı gün ve saatleri YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda belirleme hakkı vardır..

2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders ) : 

YDS özel ders seanslarındaki  YDS özel ders alanında YDS özel ders temel birimlerinde hizmet veren YDS özel ders departmanlarındaki  YDS özel ders  organizasyonlarında yapılan ve uygulanan özel YDS derslerinin toplu YDS ders niteliği taşımasına rağmen YDS özel ders merkezindeki grupta bulunan 4 öğrencinin Yds Özel Derste her birine birebir ulaşabilme ve onlara kendilerini birebir YDS özel ders  alırmış gibi hissettirme özelliğine sahip  olan,  akademik kelimelerin sayısını arttırmak için YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda düzenlenen YDS özel ders öğretilerinde çok özel yöntemler kullanılan, YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda düzenlenen YDS özel ders öğretilerinde sınav soruları  üzerinde yapmış olduğu özel çalışmaları bir bir öğrenciye yansıtabilen Yds Özel Ders programlarının kullanıldığı bu 4 kişiden oluşturulan gruplarda YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda yer alarak birebir YDS özel ders kalitesinde ve özelliklerinde YDS özel ders  alınabilir.

YDS özel ders hakkında YDS özel ders  ünitelerindeki YDS özel ders  kampüslerinde düzenlenen YDS özel ders etkinliklerinde yapılan eğitim çalışmalarında organize edilen YDS özel derslerinde, grubu YDS özel ders platformunda meydana getiren aday öğrenci saysının Yds Özel Derste az olması nedeni ile, YDS özel ders platformunda  aday öğrenciler ders sırasında istedikleri gibi anlamadıkları konularla ilgili YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda soru sorabilirler.

 YDS’ye Kimler Girebilir

 Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

  • Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
  • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak isteyenler.
  •  Kamu kurumunda çalışan dil tazminatı ya da yurt dışı görev vs. sebebiyle İngilizce seviyesini  belirlemek isteyenler.
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar YDS sınavından 50 üzeri puan almak zorundadır.
  • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun isteği doğrultusunda İngilizce bilgisini  belirlemek isteyenler.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan ya da çalışmayı amaçlamayan olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.