Yds Kursu

YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu.

YDS KURSU PROGRAMI

Yds Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Kursu  ( Birebir – Özel Yds Kursu  ):
2 – Yds Kursu  ( 4 kişilik Gruplar şeklinde Yds Kursu )

1 – YDS KURSU (YDS kursu birebir ÖZEL YDS KURSU ):

YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen Özel YDS kursu programını  birebir YDS özel ders almayı tercih eden ve Temel YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen İngilizce YDS kursu programında      YDS kursuna kayıt yaptıran aday öğrencilerin sahip olduğu YDS kursu programının YDS Kursunda uygulama gün ve saatlerini belirleme hakkı, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  büyük avantajlar sağlar. Temel YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS hazırlık kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS sınavı için kurs alan öğrenci, günlük yaşamında hiç değişiklik yapmaz ve YDS kursunun  saatlerini kendi yaşam düzenine göre tespit eder. Özel YDS  kursuna katılan öğrenciye Yds Kursunda kaç YDS dersi verileceği YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde ” uzmanlar kurulu ” tarafından belirlenir. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS hazırlık sınavı hazırlık kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programındaki bu belirleme de, öğrencinin seviyesi ve YDS‘de kaç almak istediği önemli bir rol üstlenir.

2 – YDS KURSU ( 4 Kişiden Oluşan gruplarla YDS KURSU ): 

YDS kursu kampüsündeki YDS kursu  departmanlarında yer verilen ve  YDS kursu temel birimlerinde yapılan YDS kursu organizasyonlarında, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programınında  yapılan İngilizce seviye sınav sonuçlarına göre seçilen, seviyeleri denk YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki Grup YDS kursu panellerinde 4 öğrenciden oluşturulan bu gruplarda, birebir özel YDS  kursu kalite ve özelliklerinde YDS sınava hazırlık kursu verilir. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programında Yds Kursundaki eğitim kalitesinin yüksek olması, Yds Kursunda grubu oluşturan öğrenci sayısı ile doğru orantılıdır. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde sayı az olduğundan, YDS eğitmenleri YDS kursu  sürecinde tıpkı YDS özel derslerdeki gibi öğrencilerle rahatlıkla bire bir iletişim kurar ve ilgilenir. Üstelik, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde öğrenciler istedikleri gibi soru sorabilirler ve yanıt alabilirler. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde grupların 4 kişi olması onlara bu imkanı sağlar. esasen,YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  Toplu YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS gruplarını  4 öğrenci ile sınırlamak, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde tamamen öğrenci yararına alınmış bir uygulamadır.

YDS KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS  sınavında başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bu yüzden, YDS kursu departmanlarındaki YDS kursu panellerinde öğrencilere Yds Kursunda özel olarak hazırlanmış YDS akademik kelimeleriyle ilgili alıştırmalar YDS kursu departmanlarında verilerek YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS hazırlık kursu programında kelime haznelerinin gelişmesi sağlanır.
  •  YDS kursu yapılan departmanlardaki YDS sınavı için hazırlık kursu programında  ”  YDS sınav çözüm teknikleri eğitimi de verilerek, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde öğrencilerin başarısına katkı sağlanır.

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

YDS, YDS TEST( Gramer ) ,YDS KURSU HAKKINDA.

YDS, YDS TEST( Gramer ) ,YDS KURSU HAKKINDA

Yds Dersi, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu Programı

 

1 –  Özel Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi)
2 –  Özel Yds Dersi ( 4 Kişilik Gruplarla Yds dersi )

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu Alıştırmaları

 

 1 –  That unity……..to break down almost as soon as Mubarak……… the stage.

A) started / left
B) started / had left
C) starts / will leave
D) would start / had left
E) was started / hed been left

2 –  The last few months in particular ………………. a dramatic deterioration of that already problematic relationship.

A) witness
B) have witnessed
C) witnessed
D) are witnessed
E) have been witnessed

3 –  Cases of chronic traumatic encephalopathy (CTE) are rising among football players, ………….detecting the condition is challenging

A) so
B) for
C) and
D) but
E) whereas

4 –  It’s a well known fun fact of astronomy that ……………..you use the right kind of telescope, Jupiter looks every bit as bright as the Sun.

A) when
B) although
C) if
D) unless
E) as if

5 –  …………. are her products adorable, luxe and impeccably made, they’re ……….. affordable: every single item is under $15.

A) Not only / also
B) Because of / and
C) Neither / nor
D) Both / and
E) Despite / as well as

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

6 – ………….he begins his second term faced with a financial crisis and an intransigent Republican opposition, can Obama actually do something about global warming?

A) as long as
B) In case
C) In spite of
D) As
E) As though

7 –  Victoria Azarenka has ……………of using an injury timeout to gain an unfair advantage in her semifinal victory over Sloane Stephens at the Australian Open.

A) has accused
B) has been accused
C) is accused
D) accused
E) will accuse

8 –  So for my sisters in arms ……… have been fantastic representatives of our nation’s military, I salute you and thank you for your service.

A) who
B) how
C) what
D) which
E) of which

9 –  For my countrymen who are slowly adapting to the nature of…………it means to be an American service member, I welcome you to the fight.

A) where
B) who
C) how
D) which
E) what

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

10 –  Such steps will likely anger North Korea,……….is still celebrating its first successful satellite launch

A) where
B) which
C) in which
D) that
E) whose

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

THE ANSWERS OF THE QUESTIONS

1) A
AÇIKLAMA : Verilen cümle bir time clause cümle yapısıdır ve bu yapılarda bağlacın her iki yanındaki cümleler arasında zaman uyumu olması gerekir . Ayrıca past formda olan time clause cümle yapılarında her iki taraf ya simple past tense yada simple past tense ve past perfect tense olması gerekir buda ancak cümleyi çözmekle mümkündür.
2) B
AÇIKLAMA : The last present perfect tense i tanımlayan anahtar kelimedir . Bu nedenle cümle otomatikman present perfect tense olur.
3) D
AÇIKLAMA : Her iki cümlenin anlamında bir zıtlık vardır anlam bakımından bu nedenle zıtlık bildiren ” but ” boşlukta yer alır.
4) C
AÇIKLAMA : Cümle bilimsel bir gerçeği yansıttığından her iki tarafı da simple present tense olan ” vede anlam açısından en uygun olan ” IF  clause ” dur.
5) A
AÇIKLAMA : Boşluktan sonraki cümle soru formunda olduğu için boşluğa ” not only  ” gelir ve cümle ” İnversion ” bir yapı kazanır.
6) D
AÇIKLAMA : Her iki cümlede çevrildiğinde boşluğa when anlamını da duruma göre taşıyan ” as ” bağlacı gelir.
7) B
AÇIKLAMA : Eğer bir cümlede o cümlenin hangi formada olduğuna dair bir işaret yoksa bu tür cümleler ya simple present tense yada present perfect tense olur.
8) A
AÇIKLAMA : Boşluğun sol tarafında bir noun olmasına rağmen relative pronoun olarak  ” who ” seçilmesi yanıltıcı gibi görünsede burada esas hedef olarak alınması gereken kelime ” my sisters ” olmalıdır.
9) E
AÇIKLAMA : Boşluktan sonraki ifadede ifadenin yani cümlenin anlamına en uygun kelime ” what ” dır . ve cümle bir noun clause dur.
10)B
AÇIKLAMA : Boşluğun sol tarafında bir ülke isminin olması burada ” where ” kullanılması gerekir çağrışımı yapsa da boşluktan  sonra bir full sentece olmaması boşluğa  which ” gelmesine neden olur.

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

 

 

 

 

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı.

YDS, YDS TEST ( Gramer ) ,YDS KURSU HAZIRLIK

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı

1 – Yds Kursu ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu ( 4 Kişilik Yds Kursu)

YDS özel ders faaliyetleri kapsamında YDS özel ders alanında  YDS özel ders verilen ana merkezdeki YDS özel ders platformunda yapılan YDS özel ders  etkinliklerinde, YDS özel ders için oluşturulan  bu tür YDS özel ders programlarında, YDS özel dersler adaylar ile bire bir yapılır.

 YDS 2012 Ekim için YDS Hazırlık kursu ve YDS Özel Ders Kayıtları sürmektedir

The Iditarod Sled Dog Race


Every year in Alaska there is a big race with sleds pulled by dogs. On the day of the race in the Alaskan huskies seem eager to go on what may be the world’s longest and most difficult race. It is called the Iditarod dog sled race.

The voice of the race announcer booms over the streets of Anchorage as the racers set off on their long journey “They’re off. The last great race…”Fifty-six sleds leave downtown Anchorage to start the race. A sled leaves every two minutes. It will take ten days to two weeks before they reach the finish line at Nome on the other side of Alaska. The men and women who guide the sleds are called mushers.
Linda Joy, a musher says “It’s not important to win, I have a yearling team and I want as many happy tails when I cross the finish line.”
Russell Lane is a full-blooded Eskimo. He thinks his rookie, or very first, run may help his people maintain a tie to the old ways. “I’m the only musher from the Arctic slope, so I’m real proud to be representing my people.”
One musher from Australia, Stephen Carrick, says he knows why he runs the race when he crosses the finish line. “I did it last year. When I got to Nome, the sensation was awesome and I knew I had to have more of this.”
Dee Dee Jonrowe has finished in the top ten racers in eight other races. “I was just telling my husband, happy birthday, today’s his birthday and his present is sending me out of town.”

Gary Collins, an actor, helps the race by giving money. He and others get to ride on the sleds for 20 miles of the trail. They are called Iditariders. The day the race starts is an exciting event in Anchorage. There’s a big crowd to watch the race start. The trail loops around Anchorage, and smaller crowds of fans cheer the sleds on.
Twenty miles out of Anchorage the ceremonial part of the race is over and its time to get serious about the Iditarod. For the one thousand miles, it’s just the mushers and their dogs on the frozen land.
Racer Aaron Burmeister says of the first day “Really there’s not a whole lot of strategy, just get yourself into the schedule and get rolling.”
And try to enjoy the ride.

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Multiple Choice
1 The Iditarod dog sled race is known as the world’s ________________race.
A) worst
B) longest and most difficult
C) most ceremonial
D) biggest prize
2 The people in Anchorage ___________________.
A) don’t like the race
B) wish the race was someplace else
C) make a big event out of the race
D) are Iditariders
3 If a sled starts the race every two minutes, how long will it take 56 sleds to start the race?
A) 110 minutes
B) 112 minutes
C) 56 minutes
D) 156 minutes
4 A rookie run means___________________.
A) a straight course
B) the first time
C) last place
D) first place
5 The Iditariders go on the ceremonial run for ______ miles ending at
_____________.
A) 1000, Arctic slope
B) 1000, Nome
C) 20, Eagle River
D) 20, Nome

CORRECT ANSWERS :
1) B
2) C
3) B
4) B
5) C

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu