DENİZLİ YDS Kursu

DENİZLİ  YDS Kursu YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki YDS Kursu sahasında ve DENİZLİ YDS Kursu merkezlerindeki DENİZLİ YDS Kursu  seminerleri.

DENİZLİ YDS KURSU PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Denizli Yds Kursu Programının İçeriği

1 –  Denizli YDS Kursu ( Bireysel  Özel YDS  Kursu)
2 –  Denizli YDS Kursu ( 4 kişiden Oluşturulan Gruplarla Yapılan Toplu YDS Kursu )

DENİZLİ  YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki DENİZLİ  YDS Kursu sahasında ve Temel YDS Kursu merkezlerindeki Özel YDS Kursu  seminerlerinde  artık Birebir Özel YDS Kursu olarak bizimde var olduğumuzu biliyor muydunuz ?. Bireysel YDS kursu için görüşelim mi ?. YDS Sınavında kesin başarı Kişisel YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Kişisel Özel YDS Kursu sahasında Master YDS Kursu merkezlerindeki Yoğun YDS Kursu  seminerlerinde ki  Özel YDS Kursu ile bizle başlar. Ana YDS Kursu temel birimlerimizde Kişiye Özel Yds Kursu içeriğine uyumlu YDS Kursu hazırlık programlarında YDS öğrencilerine hedef odaklı ve kesin başarılı olacakları YDS Kursu programları  uygulanır.

1 – DENİZLİ   YDS Kursu ( Bireysel  Özel  YDS Kursu ) :

Modern YDS Kursu için gerçek toplu YDS Kursu sahasında  Grup YDS Kursu merkezlerindeki gerçekleştirilen etkinliklerde Gruplara YDS Kursu  seminerlerinde tertip edilen  YDS Kursu  hazırlık öğretilerinde  birebir  YDS kursu almak üzere yer alan aday öğrenciler,YDS Kursu programlarının uygulanacağı  saatleri  Sürekli YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Temel YDS Kursu sahasında  Master YDS Kursu  merkezlerindeki Toplu YDS  Kursu  seminerlerinde kendileri belirler ve bu biçimde, günlük hayatlarında her hangi bir değişiklik yapmadan Yoğun YDS Kursu merkezlerindeki YDS Kursu programlarına YDS Kursu merkezlerindeki Sürekli YDS  Kursu  seminerlerinde dahil olabilirler . Aktif YDS Kursu öğretilerini bire bir YDS  kursu almak için Tek Başına  YDS Kursuna baş vuran  öğrencilere  YDS Hazırlık Kursunda tatbik edilmesi gereken YDS ders adeti ,Özel YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Genel YDS Kursu sahasında ve Ana YDS Kursu merkezlerindeki Grup YDS Kursu  seminerlerinde  Özel YDS Kursu ünitelerinde yapılan seviye sınavı neticesine bağlı olarak  ve  Toplumsal YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Genel YDS Kursu sahasında ve YDS Kursu Program merkezlerindeki Sürekli YDS Kursu  seminerlerinde öğrencinin almak istediği puan öğrenildikten sonra YDS sınav Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde  YDS Kursu sahasında Merkezefendi YDS Kursu merkezlerindeki Aktif YDS Kursu  seminerlerinde tertip edilen  Temel YDS Kursu  hazırlık öğretilerinde tespit  edilir ve Gruplara YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki  Grup  YDS Kursu sahasında ve Merkez YDS Kursu merkezlerindeki Toplu YDS Kursu  seminerlerinde YDS  Kursu programı  uygulanır.

Şehri YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Yüz Yüze  YDS Kursu sahasında  Kurumsal YDS Kursu merkezlerindeki YDS Kursu  seminerlerinde uygulanan Klasik Yds Kursu konusundaki Yds Kursu programı öğrencinin tüm eksik ve yetersiz olan bilgilerini kapsayan, Yoğun YDS Kursunda onaran ve  Rutin YDS Kursunda gideren bir nitelikte olup Skor Amaçlı YDS Kursundaki tüm ayrıntıları, incelikleri ve özellikleri ile Geliştirici YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki  Yoğun YDS Kursu sahasında ve Hızli YDS Kursu merkezlerindeki YDS sınavı Kursu  seminerlerinde  uygulanır. Ayrıca, Sürekli YDS Kursu için gerçekleştirilen İleri Seviyedeki YDS Kursu etkinliklerindeki Özel YDS Kursu  seminerleri kesinlikle ” kişiye özel ve özgü Yds Kursu” bir içerik taşır.

2 – DENİZLİ YDS  Kursu ( 4 kişiden Oluşturulan Gruplarla Yapılan Toplu  YDS Kursu ) :

Akademik YDS Kursu ile ilgili olarak Üst YDS Kursu birimlerinde faaliyete geçirilen  İleri YDS Kursu bölümlerindeki YDS Kursu derslerinde,4 kişiden meydan gelen gruplara YDS kursunda dahil olarak, bire bir  özel YDS Kursu  kalitesinde  eğitim  alabilirsiniz. Ana YDS Kursu ünitelerindeki bu gruplarda    YDS Kursu  programlarının birebir özel YDS kursu kalite ve düzeyine ulaşmasının  nedeni  Özel YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Toplu YDS Kursu sahasında ve Temel YDS Kursu merkezlerindeki Gruplara  YDS Kursu  seminerlerinde grubu oluşturan  katılımcı sayısının Klasik  Yds Kursunda düşük  olmasından kaynaklanan bir olgudur. YDS Gruplara YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Master YDS Kursu sahasında Aktif YDS Kursu merkezlerindeki YDS Kursu  seminerlerinde 4 öğrenci ile kurulduğu için, YDS Kursu programını tatbik eden  eğitmenleri, aday öğrencilerle Üst Seviyede YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde İleri YDS Kursu sahasında Genel YDS Kursu merkezlerindeki Özel YDS Kursu  seminerlerinde tertip edilen YDS Kursu  hazırlık öğretilerinde bire bir alakadar olabilir ve Profesyonel  YDS Kursunda aynı zamanda,  Öğrenci İçin YDS Kursundaki  grubun küçük olmasından faydalanarak ,Toplu YDS Kursu eğitim döneminde anlamadıkları bir konu  gördüklerinde  Ana YDS Kursu merkezlerindeki Klasik YDS Kursu  seminerlerinde rahatlıkla bu konu ile ilgili  seminerlerde soru sorabilirler. Böylece Özel YDS Kursu  seminerlerinde grup halinde YDS Kursu ünitelerinde uygulanan YDS Kursu programı birebir  bir nitelik ve özellik kazanmış olur.

YDS KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  •  Grup  YDS Kursu kategorisinde Kalabalık  Yds Kursu içeriğine uyumlu YDS Kursu hazırlık programlarındaMüşterek YDS Kursu konusunda yılların deneyimine  ve büyük bir bilgi birikimine sahip YDS eğitmenleri   her  zaman  Ortak Yds Kursunda görev yapar.
  •  YDS Eğitim Kursu ünitelerinde, Özel YDS Kursu  programlarının uygulama aşamasında Bireysel Özel YDS Kursunda üzerinde önemle durulan konulardan diğeri de “ YDS  sınav teknikleri ve YDS  sınav taktikleri ” eğitimidir.Kişiye Özel Yds Kursunda verilen bu eğitim aracılığı ile öğrencilerin  soruları Özel YDS Kursunda doğru  yanıtlamalarına Toplu YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Temel  YDS Kursu sahasında ve Ana YDS Kursu merkezlerindeki Aktif YDS Kursu  seminerlerinde  Yüz yüze YDS Kursu ile katkı sağlayarak, başarılı olmaları sağlanır.

Yds Kursu

YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu.

YDS KURSU PROGRAMI

Yds Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Kursu  ( Birebir – Özel Yds Kursu  ):
2 – Yds Kursu  ( 4 kişilik Gruplar şeklinde Yds Kursu )

1 – YDS KURSU (YDS kursu birebir ÖZEL YDS KURSU ):

YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen Özel YDS kursu programını  birebir YDS özel ders almayı tercih eden ve Temel YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen İngilizce YDS kursu programında      YDS kursuna kayıt yaptıran aday öğrencilerin sahip olduğu YDS kursu programının YDS Kursunda uygulama gün ve saatlerini belirleme hakkı, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  büyük avantajlar sağlar. Temel YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS hazırlık kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS sınavı için kurs alan öğrenci, günlük yaşamında hiç değişiklik yapmaz ve YDS kursunun  saatlerini kendi yaşam düzenine göre tespit eder. Özel YDS  kursuna katılan öğrenciye Yds Kursunda kaç YDS dersi verileceği YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde ” uzmanlar kurulu ” tarafından belirlenir. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS hazırlık sınavı hazırlık kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programındaki bu belirleme de, öğrencinin seviyesi ve YDS‘de kaç almak istediği önemli bir rol üstlenir.

2 – YDS KURSU ( 4 Kişiden Oluşan gruplarla YDS KURSU ): 

YDS kursu kampüsündeki YDS kursu  departmanlarında yer verilen ve  YDS kursu temel birimlerinde yapılan YDS kursu organizasyonlarında, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programınında  yapılan İngilizce seviye sınav sonuçlarına göre seçilen, seviyeleri denk YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki Grup YDS kursu panellerinde 4 öğrenciden oluşturulan bu gruplarda, birebir özel YDS  kursu kalite ve özelliklerinde YDS sınava hazırlık kursu verilir. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programında Yds Kursundaki eğitim kalitesinin yüksek olması, Yds Kursunda grubu oluşturan öğrenci sayısı ile doğru orantılıdır. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde sayı az olduğundan, YDS eğitmenleri YDS kursu  sürecinde tıpkı YDS özel derslerdeki gibi öğrencilerle rahatlıkla bire bir iletişim kurar ve ilgilenir. Üstelik, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde öğrenciler istedikleri gibi soru sorabilirler ve yanıt alabilirler. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde grupların 4 kişi olması onlara bu imkanı sağlar. esasen,YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  Toplu YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS gruplarını  4 öğrenci ile sınırlamak, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde tamamen öğrenci yararına alınmış bir uygulamadır.

YDS KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS  sınavında başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bu yüzden, YDS kursu departmanlarındaki YDS kursu panellerinde öğrencilere Yds Kursunda özel olarak hazırlanmış YDS akademik kelimeleriyle ilgili alıştırmalar YDS kursu departmanlarında verilerek YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS hazırlık kursu programında kelime haznelerinin gelişmesi sağlanır.
  •  YDS kursu yapılan departmanlardaki YDS sınavı için hazırlık kursu programında  ”  YDS sınav çözüm teknikleri eğitimi de verilerek, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde öğrencilerin başarısına katkı sağlanır.

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

YDS, YDS TEST( Gramer ) ,YDS KURSU HAKKINDA.

YDS, YDS TEST( Gramer ) ,YDS KURSU HAKKINDA

Yds Dersi, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu Programı

 

1 –  Özel Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi)
2 –  Özel Yds Dersi ( 4 Kişilik Gruplarla Yds dersi )

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu Alıştırmaları

 

 1 –  That unity……..to break down almost as soon as Mubarak……… the stage.

A) started / left
B) started / had left
C) starts / will leave
D) would start / had left
E) was started / hed been left

2 –  The last few months in particular ………………. a dramatic deterioration of that already problematic relationship.

A) witness
B) have witnessed
C) witnessed
D) are witnessed
E) have been witnessed

3 –  Cases of chronic traumatic encephalopathy (CTE) are rising among football players, ………….detecting the condition is challenging

A) so
B) for
C) and
D) but
E) whereas

4 –  It’s a well known fun fact of astronomy that ……………..you use the right kind of telescope, Jupiter looks every bit as bright as the Sun.

A) when
B) although
C) if
D) unless
E) as if

5 –  …………. are her products adorable, luxe and impeccably made, they’re ……….. affordable: every single item is under $15.

A) Not only / also
B) Because of / and
C) Neither / nor
D) Both / and
E) Despite / as well as

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

6 – ………….he begins his second term faced with a financial crisis and an intransigent Republican opposition, can Obama actually do something about global warming?

A) as long as
B) In case
C) In spite of
D) As
E) As though

7 –  Victoria Azarenka has ……………of using an injury timeout to gain an unfair advantage in her semifinal victory over Sloane Stephens at the Australian Open.

A) has accused
B) has been accused
C) is accused
D) accused
E) will accuse

8 –  So for my sisters in arms ……… have been fantastic representatives of our nation’s military, I salute you and thank you for your service.

A) who
B) how
C) what
D) which
E) of which

9 –  For my countrymen who are slowly adapting to the nature of…………it means to be an American service member, I welcome you to the fight.

A) where
B) who
C) how
D) which
E) what

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

10 –  Such steps will likely anger North Korea,……….is still celebrating its first successful satellite launch

A) where
B) which
C) in which
D) that
E) whose

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

THE ANSWERS OF THE QUESTIONS

1) A
AÇIKLAMA : Verilen cümle bir time clause cümle yapısıdır ve bu yapılarda bağlacın her iki yanındaki cümleler arasında zaman uyumu olması gerekir . Ayrıca past formda olan time clause cümle yapılarında her iki taraf ya simple past tense yada simple past tense ve past perfect tense olması gerekir buda ancak cümleyi çözmekle mümkündür.
2) B
AÇIKLAMA : The last present perfect tense i tanımlayan anahtar kelimedir . Bu nedenle cümle otomatikman present perfect tense olur.
3) D
AÇIKLAMA : Her iki cümlenin anlamında bir zıtlık vardır anlam bakımından bu nedenle zıtlık bildiren ” but ” boşlukta yer alır.
4) C
AÇIKLAMA : Cümle bilimsel bir gerçeği yansıttığından her iki tarafı da simple present tense olan ” vede anlam açısından en uygun olan ” IF  clause ” dur.
5) A
AÇIKLAMA : Boşluktan sonraki cümle soru formunda olduğu için boşluğa ” not only  ” gelir ve cümle ” İnversion ” bir yapı kazanır.
6) D
AÇIKLAMA : Her iki cümlede çevrildiğinde boşluğa when anlamını da duruma göre taşıyan ” as ” bağlacı gelir.
7) B
AÇIKLAMA : Eğer bir cümlede o cümlenin hangi formada olduğuna dair bir işaret yoksa bu tür cümleler ya simple present tense yada present perfect tense olur.
8) A
AÇIKLAMA : Boşluğun sol tarafında bir noun olmasına rağmen relative pronoun olarak  ” who ” seçilmesi yanıltıcı gibi görünsede burada esas hedef olarak alınması gereken kelime ” my sisters ” olmalıdır.
9) E
AÇIKLAMA : Boşluktan sonraki ifadede ifadenin yani cümlenin anlamına en uygun kelime ” what ” dır . ve cümle bir noun clause dur.
10)B
AÇIKLAMA : Boşluğun sol tarafında bir ülke isminin olması burada ” where ” kullanılması gerekir çağrışımı yapsa da boşluktan  sonra bir full sentece olmaması boşluğa  which ” gelmesine neden olur.

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

 

 

 

 

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı.

 YDS, YDS TEST ( Gramer ), YDS KURSU HAKKINDA

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı

1 – Yds Kursu ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu ( 4 Kişilik Yds Kursu)

Teknik  Yds, Teknik Yds Test ( Gramer ) , Teknik Yds Kursu

 Have you ever wondered whether fishes drink or not? All living things must drink, and they require a fresh supply of water often. A person can go without food for many days, but he or she cannot go for long without water. Fishes drink, and fishes that live in salt water must drink salt water. However, when we watch them in an aquarium and see them opening and closing their mouths, we must not assume that they are drinking. Fishes need water for its oxygen. The water that they seem to be gulping gives them oxygen, which is in the water. On the other hand, when a fish drinks, it swallows water, just in the way we do.

1. It is stated in the passage that a fish opens and closes its mouth ………….. .
A. in order to get oxygen
B. so as to gulp
C. to drink to stay alive
D. to swim in an aquarium.
E. so that it can suffice salt
2. We are informed by the passage that a person ………………. .
A. can live for a long time without water
B. can live for a long time without food
C. has no need for food and water
D. has no need for a fresh supply of water
E. does need water to get oxygen
3. When a fish drinks water, ………………………. .
A. it requires fresh water
B. it swallows water just like us
C. it requires salt water
D. it drinks water for its oxygen
E. it stays motionless for a while to swallow
CORRECT ANSWERS ( Doğru yanıtlar )
1. A- in order to get oxygen
2. B- can live for a long time without food
3. B- it swallows water just like us

 

 Özel Yds, Özel Yds Test ( Gramer ), Özel Yds Kursu


The poetic expressiveness and creativity of Japanese women poets of the Manyoshu era is generally regarded as a manifestation of the freedom and relatively high political and economic status women of that era enjoyed. During the Heian period (A.D. 794-1185) which followed, Japanese women became increasingly relegated to domestic roles under the influence of Buddhism and Confucianism, which excluded women from the political and economic arenas. Yet, since poetry of the period came to be defined solely as short lyrical poetry, known as waka, and became the prevailing means of expressing love, women continued to excel in and play a central role in the development of classical Japanese poetry. Moreover, while official Japanese documents were written in Chinese, the phoenetic alphabet kana was used for poetry. Also referred to as onna moji (“women’s letters”), kana was not deemed sufficiently sophisticated for use by Japanese men, who continued to write Chinese poetry, increasingly for expressing religious ideas and as an intellectual pastime. Chinese poetry ultimately yielded, then, to waka as the mainstream of Japanese poetry.

1. Based on the passage, mainstream Japanese poetry of the Heian period can best be described as ………… .
A. philosophical in its concern
B. more refined than the poetry of the Manyoshu era
C. an outgowth of Buddhism and Confucianism
D. sentimental in nature and lyrical in style
E. written primarily for a female audience
2. Which of the following statements about kana finds the LEAST support in the passage?
A. It was based on the sound of the Japanese language
B. It was used primarily by Japanese women
C. It was used for Japanese poetry but not for Japanese prose
D. It was used in Japan after A.D. 793
E. It was considered inappropriate for austere subject matter
3. The author’s primary purpose in the passage is to ………………………. .
A. refute a common explanation for the role of women in the development of Japanese poetry
B. identify the reasons for the popularity of a distinct form of literary expression in Japan
C. distinguish between the Japanese poetry of one historical period with that of another
D. trace the influence of religion on the development of Japanese poetry
E. provide an explanation for the role of women in the development of Japanese poetry

CORRECT ANSWERS ( Doğru yanıtlar )
1. D- sentimental in nature and lyrical in style
2. C- It was used for Japanese poetry but not for Japanese prose
3. E- provide an explanation for the role of women in the development of Japanese poetry

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı.

YDS, YDS TEST ( Gramer ) ,YDS KURSU HAZIRLIK

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı

1 – Yds Kursu ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu ( 4 Kişilik Yds Kursu)

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu faaliyetleri kapsamında  Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu alanında  YDS  , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu verilen ana merkezdeki Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu platformunda yapılan YDS Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu  etkinliklerindeYDS , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu için oluşturulan  bu tür  Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu programlarında, YDS , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu adaylar ile bire bir yapılır.

 YDS 2012 Ekim için YDS Hazırlık kursu ve YDS Özel Ders Kayıtları sürmektedir

The Iditarod Sled Dog Race


Every year in Alaska there is a big race with sleds pulled by dogs. On the day of the race in the Alaskan huskies seem eager to go on what may be the world’s longest and most difficult race. It is called the Iditarod dog sled race.

The voice of the race announcer booms over the streets of Anchorage as the racers set off on their long journey “They’re off. The last great race…”Fifty-six sleds leave downtown Anchorage to start the race. A sled leaves every two minutes. It will take ten days to two weeks before they reach the finish line at Nome on the other side of Alaska. The men and women who guide the sleds are called mushers.
Linda Joy, a musher says “It’s not important to win, I have a yearling team and I want as many happy tails when I cross the finish line.”
Russell Lane is a full-blooded Eskimo. He thinks his rookie, or very first, run may help his people maintain a tie to the old ways. “I’m the only musher from the Arctic slope, so I’m real proud to be representing my people.”
One musher from Australia, Stephen Carrick, says he knows why he runs the race when he crosses the finish line. “I did it last year. When I got to Nome, the sensation was awesome and I knew I had to have more of this.”
Dee Dee Jonrowe has finished in the top ten racers in eight other races. “I was just telling my husband, happy birthday, today’s his birthday and his present is sending me out of town.”

Gary Collins, an actor, helps the race by giving money. He and others get to ride on the sleds for 20 miles of the trail. They are called Iditariders. The day the race starts is an exciting event in Anchorage. There’s a big crowd to watch the race start. The trail loops around Anchorage, and smaller crowds of fans cheer the sleds on.
Twenty miles out of Anchorage the ceremonial part of the race is over and its time to get serious about the Iditarod. For the one thousand miles, it’s just the mushers and their dogs on the frozen land.
Racer Aaron Burmeister says of the first day “Really there’s not a whole lot of strategy, just get yourself into the schedule and get rolling.”
And try to enjoy the ride.

ÖZEL Yds, ÖZEL Yds Test ( Gramer ) ,ÖZEL Yds Kursu

Multiple Choice
1 The Iditarod dog sled race is known as the world’s ________________race.
A) worst
B) longest and most difficult
C) most ceremonial
D) biggest prize
2 The people in Anchorage ___________________.
A) don’t like the race
B) wish the race was someplace else
C) make a big event out of the race
D) are Iditariders
3 If a sled starts the race every two minutes, how long will it take 56 sleds to start the race?
A) 110 minutes
B) 112 minutes
C) 56 minutes
D) 156 minutes
4 A rookie run means___________________.
A) a straight course
B) the first time
C) last place
D) first place
5 The Iditariders go on the ceremonial run for ______ miles ending at
_____________.
A) 1000, Arctic slope
B) 1000, Nome
C) 20, Eagle River
D) 20, Nome

CORRECT ANSWERS :
1) B
2) C
3) B
4) B
5) C

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu