DENİZLİ Yds Hazırlık Programları

DENİZLİ YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları ....

DENİZLİ  YDS HAZIRLIK PROGRAMLARININ AYRINTILARI

DENİZLİ Yds Hazırlık Programları Hakkında Ayrıntılı Açıklamalar

1 – YDS Hazırlık Programları ( Birebir Özel YDS Hazırlık Programları için Dersler )
2 – YDS Hazırlık Programları ( 4 Öğrenciden Oluşturulan gruplar ile gerçekleştirilen Özel YDS Hazırlık Programları için Dersler )

YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile; öğrenciler onlara YDS de başarı kazandıracak en son yeniliklerin ve sistemlerin içinde bulunduğu uygulamalar  YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile; Yds Hazırlık Programları tatbik edilerek başarıya ulaştırılır. YDS Hazırlık Programları ana binamızda tesis edilen YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri YDS için hazırlananlara büyük olanaklar sağlar.

YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretilerinde  YDS’de başarının mimarı bu çağdaş Yds Hazırlık Programlarının yanı sıra, programları öğrencilere eksiksiz bir biçimde YDS hazırlık  uygulayan YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretilerindeki  YDS öğretmenlerinin çabalarını da yabana atamayız. YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli programları merkez binamızda ki YDS Hazırlık Programları bölümlerimizde ki  YDS hocaları kendi alanında uzmanlaşmış ve bu işi çok büyük bir ustalıkla YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretilerinde uygulayan ve öğrenciyi YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile YDS Hazırlık Programları merkez binamızda YDS’de başarıya taşıyan kişilerdir.

YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile; YDS Hazırlık Programları merkezinde  YDS için hazırlanmak isteyen aday öğrencilere hem kişisel YDS özel ders  hemde 4 öğrenciden oluşturulan gruplarla YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki YDS Hazırlık Programları  öğretilerinde toplu YDS dersleri verilir.

YDS Hazırlık Programlarının Taşıdığı Özellikler 

YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile; gerek birebir özel YDS derslerinde gerekse YDS Hazırlık Programlarında 4 öğrenciden oluşturulan gruplarla işlenen  toplu derslerde YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile;öğrencilere uygulanan YDS hazırlık ders programları en çağdaş yöntemlerle hazırlanmış, öğrenciyi YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile birebir en kısa zamanda etkileyen  türünün en iyilerinden biridir.

YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile; gerek bire bir gerekse 4 öğrenciden Yds Hazırlık Programlarında oluşturduğumuz gruplarla YDS Hazırlık Programlarında başarılı bir biçimde eğitimlere Yds Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz Yds Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki YDS Hazırlık Programları  öğretilerinde devam etmektedir.

YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile;  YDS konusunda Yds Hazırlık Programlarında büyük başarılara imza atılır. Zira, YDS Hazırlık Programları bu işin uzmanları tarafından Yds Hazırlık Programlarının merkezinde büyük bir titizlikle hazırlanır ve aday  öğrencilere YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile; çok dikkatli bir tarzda uygulanır.

Yds Hazırlık Programlarında Nasıl Başarılı Olunur

Yds Hazırlık Programlarının başarısı hazırlanışında içeriğinde yer alan bilgilerle doğru orantılıdır. Yds Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz Yds Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki YDS Hazırlık Programları  öğretilerinde bu bilgilerin doğru  olması, sağlam bir zemine dayanması,YDS Hazırlık Programlarında okunduğunda öğrenci tarafından anlaşılır olması, öğrencinin başı sıkıştığında YDS Hazırlık Programlarının müracaat edebileceği bir kaynak niteliğini taşıması önemlidir.

Yds Hazırlık Programları Nasıl Hazırlanır

Yds Hazırlık Programları hazırlanırken şayet bire bir Yds Özel ders  almak isteyen bir öğrenciye uygulanacaksa, Yds Hazırlık Programlarının içeriği birebir YDS ÖZEL DERS almak isteyen öğrenciye göre, 4 öğrenciden oluşturulan gruplar YDS ÖZEL DERS almak isterlerse, grubu oluşturan öğrencilerin İngilizce seviyelerine, karakterlerine ve algılama kapasitelerine uygun bir tarzda Yds Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz Yds Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki  YDS Hazırlık Programları  öğretileri ile düzenlenir ve YDS Hazırlık Programları merkez binamızda kurduğumuz YDS Hazırlık Programları isimli bölümlerimizde ki YDS Hazırlık Programları  öğretilerinde öğrencinin seviyesini belirlemek için ” YDS İngilizce seviye belirleme sınavı ” yapılır.

DENİZLİ En İyi YDS Kursu

Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli  En iyi YDS kursu.

DENİZLİ EN İYİ YDS KURSU PROGRAMLARI

DENİZLİ  En İyi Yds Kursu Programları İçeriği

1 – Denizli En İyi Yds Kursu ( Birebir Özel Yds Kursu ): 

Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli  En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında, Denizli  en iyi YDS hazırlık kursundan birebir Denizli  özel YDS kursu almak için kayıt olan ve YDS sınav sorularının çözümü hakkında Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli  En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında, öğrencilere ayrıntılı bilgiler vererek onların YDS sınavında soruları  doğru çözmelerine doğrudan doğruya Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli   En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan En iyi YDS kursu platformunda etki eden, akademik kelimeler konusunda problemi olan öğrencilere Denizli En iyi YDS kursu  ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında, özel yöntemler uygulayarak Denizli En iyi YDS kursunda bildikleri kelimelerin sayısını hızla çoğaltan, içeriğinde ki bilgilerin öğrenciler için DENİZLİ En İyi YDS Kursunda kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması nedeni ile Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli  En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında,  En iyi YDS kursu platformundaki en iyi YDS kursu sınıflarında onları YDS sınavı öncesi rahatlatarak DENİZLİ En İyi YDS Kursunda sınavı geçme konusunda güvenlerini tazeleyen ve  bu YDS sınavı için Denizli  en iyi YDS kursunda hazırlık konusunda akademik kariyeri olan uzman hocaların gözetiminde Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan En iyi YDS kursu platformundaki en iyi YDS kursu sınıflarında, uygulanan Denizlinin En iyi YDS kursu programına katılan öğrenciler, Denizli En iyi YDS kursu programının işleneceği tarihleri kendileri belirler.

2 – Denizli En İyi Yds Kursu ( 4 Kişilik Gruplarla  Yds Kursu ):

Denizli En iyi YDS kursunun düzenlendiği etkinliklerdeki DENİZLİ  En iyi YDS kursu platformunda hizmet veren DENİZLİ En iyi YDS kursunda ve  en iyi YDS kursu  için hazırlanmış organizasyonlarda  düzenlenen  YDS kursu, bilgi ve becerileri bir birine çok yakın olan öğrencilerden Denizli  en iyi YDS kursunda oluşturulan içeriğindeki YDS sınavı konusunda ki özel ve genel bilgiler aracılığı ile Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli  En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında, öğrencilere YDS sınavı öncesinde DENİZLİ En İyi YDS Kursunda çok önemli ve ayrıntılı bilgiler veren,  öğrencilerin akademik kelimelerin sayısı konusundaki açıklarını Denizli En iyi YDS kursunda özel yöntemle Denizlide kısa bir sürede Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli   En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında tamamlayan, onlara kendilerini hazırlanışındaki özellikler nedeni ile DENİZLİ En İyi YDS Kursunda bireysel YDS kursu alırmış gibi Denizli  En iyi YDS kursu platformunda hissettiren, kolay anlaşılır pratik bilgilerle yüklü olduğu için DENİZLİ En İyi YDS Kursunda çalıştıkça ve konular işlendikçe YDS  sınavının hiçte korkulacak kadar zor olmadığı anlayan öğrenciyi rahatlatan ve Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda Denizli  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan Denizli   En iyi YDS kursu platformundaki Denizli  en iyi YDS kursu sınıflarında, morallerini yükselterek pekiştiren ve çok usta eğitimciler tarafından DENİZLİ En iyi YDS kursu merkezlerimizde uygulanan DENİZLİ En iyi YDS kursu programlarının eşliğinde  küçük gruplara dahil olarak YDS hazırlık kursu almanız da mümkün.

DENİZLİ YDS KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 • Denizli En iyi YDS kursunda yapılan etkinliklerde  En iyi YDS kursu programlarında yer alan aday öğrencilere Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda DENİZLİ  En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan En iyi YDS kursu platformundaki en iyi YDS kursu sınıflarında, ”  SENET ” yapılmaz.
 • Denizlinin En iyi YDS kursunda yapılan etkinliklerde DENİZLİ  En iyi YDS kursu  ile ilgili olarak özel hazırlanan Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda DENİZLİ En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan DENİZLİ En iyi YDS kursu platformundaki DENİZLİ  en iyi YDS kursu sınıflarındaki En iyi YDS kursu programları uygulanırken, öğrencilere onların sınavda işlerine yarayacak bilgi ve beceriler ile ilgili Denizli En iyi YDS kursu konusu ile ilgili araştırmalarda DENİZLİ En iyi YDS kursu alanında söz sahibi olan DENİZLİ En iyi YDS kursu platformundaki DENİZLİ en iyi YDS kursu sınıflarında eğitimler verilirken beraberinde, ” YDS sınav teknikleri ve YDS taktikleri ” bilgileri de DENİZLİ En İyi YDS Kursunda verilerek soruları  yanıtlamalarına DENİZLİ En İyi YDS Kursunda katkı sağlanır.

 

 

 

Yds Hazırlık Kursu İstanbul

YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonları.

YDS HAZIRLIK KURSU İSTANBUL PROGRAMI

Yds Hazırlık Kursu  İstanbul Program İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu İstanbul  ( Birebir Özel Yds Hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu İstanbul ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Kursu )

 1 – YDS HAZIRLIK KURSU İSTANBUL  ( BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK KURSU ):

YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarındaki YDS hazırlık kursu İstanbul isimli organizasyonlarda;  YDS hazırlık kursu İstanbul  merkezinde kurulmuş YDS hazırlık kursu İstanbul platformundaki YDS hazırlık kursu İstanbul öğretilerinde, birebir düzenlenen özel YDS hazırlık kursu İstanbul programına birebir özel YDS hazırlık kursu almak amacı ile YDS hazırlık kursu İstanbul kampüslerine katılmak üzere kayıt olan,öğrencinin akademik kelimeler dahil YDS sınavı öncesinde tüm eksiklerini YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerde tamamlayan, YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarında YDS hakkında verdiği özel bilgilerle öğrenciye daha sınava girmeden önce YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarındaki YDS hazırlık kursu İstanbul isimli organizasyonlarda ne tür bir sınavla karşı karşıya geleceğini Yds Hazırlık Kursu İstanbul programında öğreten bilgilerle dolu olan ve YDS sınavına hazırlık konusunda uzman olmuş eğitmenlerin Yds Hazırlık Kursu İstanbul da uyguladığı  YDS hazırlık kursu İstanbul programının uygulama zamanını bizzat belirler ve YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarındaki YDS hazırlık kursu İstanbul isimli organizasyonlarda öğrencinin istediği gün ve saatlerde YDS hazırlık kursu İstanbul programı devreye girer. Bu tür bir  müfredatı taşıyan  YDS hazırlık kursu İstanbul müfredatındaki YDS hazırlık kursu İstanbul   programının işlenmesi   YDS hazırlık kursu İstanbul  eğitimi alacak olan öğrencinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarındaki YDS hazırlık kursu İstanbul isimli organizasyonlarda;  YDS hazırlık kursu İstanbul programına göre günlük yaşamını düzenleyerek bir aksamayı  önlemek içindir.

2 – YDS HAZIRLIK KURSU  İSTANBUL ( 4 Kişiden Kurulan Gruplarla YDS HAZIRLIK KURSU ): 

YDS hazırlık kursu İstanbul etkinlikleri içinde  YDS hazırlık kursu İstanbul ana ünitelerinde hizmet veren YDS hazırlık kursu İstanbul  platformundaki YDS hazırlık kursu İstanbul seminerlerinde az sayıda öğrenciden oluşturulan mini  YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan öğretilerde, YDS hazırlık kursu İstanbul programlarının  kuruluşunda kullanılan özel yöntemler nedeni ile toplu YDS hazırlık kursu İstanbul gruplarına uygulandığında öğrenciye kendini sanki bireysel YDS dersi alıyormuş gibi hissettiren, YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında  içerdiği sınav ve soruları hakkındaki temel  bilgilerle öğrencinin kafasında ki YDS sınavı ile ilgili tüm endişe ve korkularını silen, öğrencinin YDS sınavı ile ilgili her türlü eksik bilgilerini tamamlayarak ve onları % 100 sınava hazır bir duruma getiren YDS hazırlık kursu İstanbul programlarının uygulandığı YDS hazırlık kursu İstanbul öğretileri YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarındaki YDS hazırlık kursu İstanbul isimli organizasyonlarda  toplu bir biçimde  almanın en uygun şekillerinden biridir.

İSTANBUL da NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • YDS hazırlık kursu İstanbul kampüslerindeki YDS hazırlık kursu İstanbul için kurulan özel eğitim bölümlerimizde, az sayıda öğrenciden kurulan mini gruplar  ve bireysel YDS kursları için  tertip edilen YDS hazırlık kursu İstanbul ile ilgili öğretimlerde, YDS hazırlık kursu İstanbul  programına katılan öğrencilere YDS hazırlık kursu İstanbul için yapılan etkinliklerdeki  YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında ve ayrıca  YDS hazırlık kursu İstanbul eğitim programlarındaki YDS hazırlık kursu İstanbul isimli organizasyonlarda ”  SENET ” yapma  uygulamamız yoktur.

Yds Hazırlık Kursu

YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu.

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Yds Hazırlık Kursu  Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Kursu )

1 – YDS HAZIRLIK KURSU ( BİREBİR- ÖZEL YDS HAZIRLIK KURSU ): 

YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezindeki kursa birebir özel  YDS hazırlık kursu almak üzere kayıt olan ve YDS hazırlık Kursu programına başlayan öğrenci, YDS hazırlık kursu  programının uygulama zamanını YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde kendi belirler ve Yds Hazırlık Kursunda öğrencinin istediği gün ve saatlerde YDS hazırlık Kursu   programı işlenir. Bu tür bir YDS hazırlık kurs programının işlenmesi ve YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde buna öğrencinin dahil olması tam anlamı ile, YDS hazırlık Kursu  alacak olan öğrencinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde YDS hazırlık kursu programına göre günlük yaşamını düzenleyerek Yds Hazırlık Kursunda bir aksama yaşanmasını önlemek içindir.

2 – YDS HAZIRLIK KURSU  ( 4 Kişiden Kurulan Gruplarla YDS HAZIRLIK KURSU ): 

YDS hazırlık kursu  hakkında YDS hazırlık Kursu kategorisinde yer verilen  bu Yds hazırlık kursu platformundaki YDS hazırlık Kursu seminerlerinde  uygulanan YDS hazırlık Kursu panellerinde, YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda seviyeleri bir birine çok yakın yada denk olan 4 öğrenciden YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde oluşturulan gruplar, YDS hazırlık Kursunu toplu bir biçimde  almanın en uygun şekillerinden biridir.

 YDS hazırlık Kursu için Yds hazırlık kursu departmanında yapılan YDS hazırlık Kursu panellerinde, grupların Yds Hazırlık Kursunda 4 kişiden kurulması  4 kişi ile yapılan YDS hazırlık kurslarından çok iyi sonuçların alınmasından ötürüdür. Zira,YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezindeki  YDS hazırlık kursunda sayı az olduğu için bu gruplarda YDS hazırlık Kursuna giren YDS eğitmenleri YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde öğrencilerle rahatlıkla birebir olarak ilgilenebilmekte ve Yds Hazırlık Kursunda çok iyi bir iletişim kurabilme imkanı bulmaktalar. Bu durumda YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde  YDS hazırlık kursu programlarında verilen eğitimlere yansımakta ve YDS ‘de çok olumlu sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır.

YDS HAZIRLIK KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • YDS hazırlık Kursunda uygulanan Yds hazırlık kurs programına katılan öğrencilere YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde ”  SENET ” yapma gibi bir uygulamamız yoktur. YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda hazırlık kursuna  katılan YDS öğrencisi, uygun zamanlarda belli, aralıklarla Yds hazırlık kursu departmanında ödemesini taksitle yapar.
 • YDS  sınavı kelime bazlı bir sınav olduğundan özel hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları ile öğrenciler YDS hazırlık kursunda desteklenir ve böylece YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezindeki öğrencilerin YDS kelimeleri konusunda dağarcıklarının gelişmesine ve bilinen YDS kelime sayısının artmasına olanak sağlanır.
 • YDS hazırlık Kursu üslerinde düzenlenen Yds hazırlık kursu programlarının uygulama sürecinde, öğrencilere YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda kurulan YDS hazırlık Kursu merkezinde İngilizce bilgileri haricinde ” sınav çözüm teknikleri kursu  ” da YDS hazırlık kursunda verilerek YDS sınavında soruları doğru ve hızlı yanıtlamaları sağlanır.
 •  YDS hazırlık Kursu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yds hazırlık kursu programlarında eğitim veren YDS eğitmenlerinin her biri, konularında uzmanlaşmış gerçek YDS sınavının hocalarıdır.

Yds Hazırlık Kursu

YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programı.

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Yds Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds hazırlık Kursu )

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds Hazırlık Kursu ): 

DENİZLİ YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programına baş vurarak bire bir özel YDS hazırlık kursu almak isteyen öğrenci, YDS hazırlık kursu program günlerini ve Yds hazırlık kursu programının uygulanacağı saatleri YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında bizzat kendi belirler. YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında bu şekilde bir Yds Hazırlık Kursu sisteminin  uygulanması, öğrencinin YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu almaktan ötürü özel hayatında yapmak zorunda kalacağı değişiklikleri ve Yds Hazırlık Kursunda sıkıntıya girmesini önlemek içindir.

YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programındaki  YDS hazırlık kursu panellerinde özel Yds hazırlık kursu almak isteyen öğrenciye YDS hazırlık kursu platformlarında kaç ders verileceği, tamamen Yds Hazırlık Kursunda öğrencinin seviyesi ve sınavda almak istediği nota bağlıdır. Bu konuda kararı YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında uzmanlar kurulu verir ve YDS hazırlık kursu platformlarında kaç derslik bir YDS hazırlık kursu programı uygulanması gerekirse ” kişiye özgü YDS   hazırlık kursu programı ” bireysel olarak YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında uygulamaya konur.

2 –  Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşan gruplarla Yds Hazırlık Kursu ):

YDS hazırlık kursu eğitimi verilen dershanedeki Yds hazırlık kursu departmanlarında organize edilen Yds hazırlık kursu seminerlerinde, seviyeleri bir birine denk olan 4 öğrenciden Yds Hazırlık Kursunda oluşturulan gruplarda kaliteli  YDS hazırlık kursu alınabilir. YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programındaki bu gruplarda verilen Yds Hazırlık Kursu eğitimlerinde YDS hazırlık kursundaki kalitenin düşmesini önlemek ve sağlanan kaliteyi muhafaza edebilmek amacı ile grup sayısı Yds hazırlık kursu seminerlerinde YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında 4 öğrenci ile sınırlanmıştır.

 Yds hazırlık kursu kampüslerindeki YDS hazırlık kursu öğretilerinde ve  Yds hazırlık kursu için verilen eğitimlerde, Yds Hazırlık Kursunda 4 öğrenciden oluşturulan bu gruplarda Yds hazırlık kursu programının uygulama aşamasında, YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programındaki öğrenci sayısı  az olduğu için rahat, rahat soru sorabilir ve eğitmen de her öğrenci ile Yds Hazırlık Kursunda bire bir ilgilenebilir. Bu özellikler Yds hazırlık kursu seminerlerinde öğrenci çıkarına olan bir durum yaratır. Amacımız da zaten YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında öğrenciye kaliteli bir Yds hazırlık kursu vererek olumlu sonuçlar almasını sağlamaktır.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • YDS hazırlık kursu ana birimlerindeki YDS hazırlık kursu organizasyonlarında düzenlenen YDS hazırlık kursu panellerinde,  bizde diğer kurumlarda olan ” senet “  uygulaması  yoktur. Öğrenci YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında ödemelerini bağlanan takvime uygun bir biçimde taksitle yapar.
 • Sınavda çok akademik kelime bilen daima avantajlıdır. Başarılı olmada büyük bir öneme sahiptir fazla sayıda akademik kelime bilmek. Bu nedenle, YDS hazırlık kursu kampüslerindeki YDS hazırlık kursu seminerlerinde hazırlanan  YDS hazırlık kursu  programlarında, özel hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları öğrenciye verilir ve YDS hazırlık kursu platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programında tüm alıştırmaların eksiksiz bir biçimde yapılması istenir. 
 • YDS hazırlık kursu departmanlarındaki YDS hazırlık kursu sınıflarında öğrenci arzu ettiği taktirde, Yds Hazırlık Kursunda kendisinde eksik gördüğü tek bir yanı için bile YDS hazırlık kursuna katılabilir.

 

Yds Hazırlık Kursu

DENİZLİ YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde YDS eğitimi  verilen  Yds Hazırlık Kursu.

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Yds Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Kursu)

1 – YDS HAZIRLIK KURSU ( BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK KURSU ):

DENİZLİ YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde YDS eğitimi  verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde, öğrenciyi çok kısa bir zaman içinde ileri taşıyacak ve onda YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde çok büyük gelişmeler meydana getirecek olan öğrenci dostu, başarı odaklı ve yüksek skor elde etmeye yönlendirilmiş YDS  hazırlık kursu programlarıyla desteklenen YDS  hazırlık kursuna birebir özel Yds Hazırlık Kursu almak üzere katılan ve YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde kayıt yaptıran aday öğrenciler, YDS  hazırlık kursu programının uygulanacağı gün ve saatleri YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde, kendi seçer ve belirler. Bu tür bir eğitim sisteminin YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde uygulanmasındaki amaç, YDS  hazırlık kursuna  katılan aday öğrencilerin günlük yaşamlarında yalnızca YDS  hazırlık kursuna  katılmalarından ötürü bir düzen değişikliği yaşanmasını önlemek içindir. Bireysel özel YDS  hazırlık kursu almak isteyen aday öğrenciye kaç derslik bir  YDS  hazırlık kursu programı  uygulanması gerektiğine, YDS uzmanlar kurulu adayın Yds Hazırlık Kursundaki seviye sınav sonuçlarına ve sınavda elde etmek zorunda olduğu nota göre karar  verir ve kişiye özel YDS  hazırlık kursu  programı YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde uygulamaya konur.

2- YDS HAZIRLIK KURSU ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS HAZIRLIK KURSU ):

Son yıllarda DENİZLİ  YDS  hazırlık kursunda çok sayıda öğrenciden kurulan ve toplu YDS  hazırlık kursu yapılan gruplarda biten YDS  hazırlık kursunun  ardından elde edilen sınav sonuçlarının doyurucu olmaması, kalite arayan öğrencileri YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde sayısı az olan küçük gruplara doğru yöneltti. Artık, YDS  hazırlık kursu panellerinde verilen YDS  hazırlık kursunun kalitesi ve nitelikleri arttığından, YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde, seviyeleri bir birine çok yakın aday öğrencilerden YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde oluşturulan 4 kişilik gruplara dahil olarak, yine birebir özel YDS  hazırlık kursu  kalitesinde eğitim almanız ve  YDS sınavı   konusunda kafanızda belirlediğiniz hedeflere ulaşmanız YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde pek ala da mümkün.

 HAZIRLIK KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ.

 • YDS  hazırlık kursu platformundaki YDS  hazırlık kursu departmanlarında  SENET imzalama yok. Çünkü öğrenci imzayı attığı andan itibaren aksi bir durum olsa bile Yds Hazırlık Kursundan ayrılamaz hale gelir. YDS  hazırlık kursuna katılan aday öğrenci, kendi durumuna uygun bir biçimde tarih verir ve bu tarihlerde ödemeyi taksitle yapar.
 • YDS sınavının bel kemiği sayılan ve başarılı olmada çok önemli bir etkinliğe sahip olan ” akademik kelime bilgisi ” yapılan özel çalışmalarla YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde  desteklenir ve YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde YDS  hazırlık kursunda öğrencinin bildiği kelime sayısı arttırılarak destek sağlanır.
 • YDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan YDS  hazırlık kursu programlarının verildiği süreç içinde öğrenciye ayrıca, ” YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri  “ kursu da  verilir.

DENİZLİ İngilizce Yds Sınavı Hazırlık

 DENİZLİ İngilizce Yds Sınavı Hazırlık birimlerimizdeki DENİZLİ  İngilizce Yds Sınavı Hazırlık

DENİZLİ İNGİLİZCE YDS SINAVI HAZIRLIK  PROGRAMI

DENİZLİ İngilizce YDS Sınavı Hazırlık İçin

1 – DENİZLİ İngilizce Yds Sınavı Hazırlık ( Birebir Özel İngilizce Yds Sınavı Hazırlık )
2 -DENİZLİ  İngilizce Yds Sınavı Hazırlık ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Sınavı Hazırlık )

 DENİZLİ İngilizce Yds Sınavı Hazırlık birimlerimizdeki DENİZLİ  İngilizce Yds Sınavı Hazırlık sınıflarımızda hazırlanan DENİZLİ  İngilizce Yds Sınavı Hazırlık programları ile YDS de hedefe tam isabet edin.

İngilizce YDS Sınavı Hazırlık

1 ) ……….. the men showed similar communities of microbes before the operation, 12 months later, the circumcised men harbored dramatically fewer bacteria that survive in low oxygen conditions.

A) Whether
B) While
C) Because
D) When
E) Once

2 ) ………… $50 billion is a lot of goods, it’s about 10% of what Walmart will sell this year at retail.

A) By the time
B) As soon as
C)  So long as
D) As well as
E) Although

3 ) And that suggests that people get not just a sensory reward from listening to music, but a direct intellectual one too ………….. they’re not aware of it.

A) even though
B) as soon as
C) once
D)  even if
E) unless

4 ) ……………. sending Spider-Man to the future to revive him, Spider-Man 2099 travels through the portal into the past and battles Anti-Venom, breaking the chip that allowed Sloan and Octavius to control him.

A) As soon as
B) So long as
C) As a result
D) Whenever
E) While


5 ) …………… activating the three massive, mechanical pythons, the Tower allows access to the Temple of Delphi, home of the Oracle.

A) Because
B) After
C) If only
D) As though
E) Even though

İngilizce Yds Sınavı Hazırlık

6 ) “Provo City’s vision has long been one …………… our residents have access to reliable high-speed broadband Internet,” Provo Mayor John Curtis said in a statement.

A) what
B) where
C) which
D) whether
E) what is more

7 )……………, they were looking for images of someone lugging a dark, heavy bag.

A) Therefore
B) Nonetheless
C) Inasmuchas
D) Besides
E)  As a result

8 ) ……………… I was friendly with Tim, the movie made me feel the magnitude of the loss in a way I had only understood in bits and pieces before.

A) Since
B) As soon as
C) Although
D) By the time
E) So long as

9 ) A search for “Boston Marathon,” ……………., turned up nearly 1,500 items.

A) moreover
B) on the other hand
C) therefore
D) as much as
E) similiarly

10 ) But because it’s often unclear ……….. the money spent in online auctions ultimately winds up, it’s probably wise to steer clear of anonymous sellers.

A) how much 
B) what
C) whether
D) which
E) where

İngilizce Yds Sınavı Hazırlık

 

CORRECT ANSWERS (Doğru Yanıtlar)

1 ) B
2 )E
3 ) D
4 ) E
5 ) B
6 ) B
7 ) E
8 ) C
9 ) B
10 ) E

İngilizce Yds Sınavı Hazırlık

 

İngilizce Yds Sınavı Grammer

İngilizce Yds Sınavı Grammer  eğitim birimlerimizdeki  İngilizce Yds Sınavı Grammer.

İNGİLİZCE YDS SINAVI GRAMER SORULARI

İNGİLİZCE YDS SINAVI DİL BİLGİSİ DENEME

 

1 –  İngilizce Yds Sınavı Grammer ( Birebir Özel İngilizce Yds Sınavı Hazırlık )
2 – İngilizce Yds Sınavı Grammer  ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Sınavı 
Hazırlık )

İngilizce Yds Sınavı Grammer  eğitim birimlerimizdeki  İngilizce Yds Sınavı Grammer   sınıflarımızda hazırlanan İngilizce Yds Sınavı Grammer   programları ile hedefe tam isabet edin.

İngilizce YDS Sınavı Grammer Soruları

1 ) ………. the tainted letters were discovered, the FBI arrested Paul Kevin Curtis at his apartment in Corinth, Tenn. for the mailings.

A) Because
B) Since
C) After
D) As though
E) As if

2 ) ………… the participants had PET images taken of their brains, they received small spritzes of water, Gatorade or their favorite brand of beer on their tongues.

A) Whether
B) While
C) Even though
D) As soon as
E) As far as

3 ) Since 2007, the process and products of invention ……………….. Materials and tools are cheaper and more sophisticated.

A) have  been changed
B)  changed
C) was changed
D) is changed
E) have changed

4 ) ………… Google insisted that it never used any of the data in its products, the episode struck many as creepy  and inspired many consumers to encrypt their Wi-Fi networks.

A) Unless
B) By the time
C) If
D) Although
E) Because

5 ) Now, ……………… a soon-to-be-released survey from Coldwell Banker indicate that today’s young couples are also more likely to buy homes together before marriage.

A) regardless of
B) behalf of
C) in case of
D) the results of
E) because of

İngilizce Yds Sınavı Grammer Soruları

6 ) More than 2,000 dignitaries from around the world paid their last respects at the biggest such occasion in the U.K. …………. the Queen Mother’s funeral in 2002.

A) such a
B) since
C) such as
D) as well
E) similar

7 ) …………. activating the three massive, mechanical pythons, the Tower allows access to the Temple of Delphi, home of the Oracle.

A) After
B) As soon as
C) Whereas
D) While
E) Even if

8 )  ………….. the FBI’s request, the bombing was being dissected in massive detail online.

A) If only
B) Before
C) Once
D) Unless
E) As

9 ) In contrast to Twitter, …………….. hoaxes and misinformation can live on through viral repetition, Reddit is self-policing, thanks to a simple up-and-down voting system among its users.

A) that
B) what
C) where
D) which
E) whether


10 ) Carlos didn’t feel that the Marines allowed him enough privacy in this nightmare, so in his grief he reacted strongly, attacking the Marines’ van with a hammer ………….. dousing it in gasoline and accidentally setting himself alight.

A) in  order that
B) as well as
C) so long as
D) before
E) hence

İngilizce Yds Sınavı Grammer Soruları

CORRECT ANSWERS (Doğru Yanıtlar)

1 ) C
2 ) B
3 ) E
4 ) D
5 ) D
6 ) B
7 ) A
8 ) B
9 ) C
10 ) D

 

Yds Sınavı Exercises

Yds Sınavı Exercises birimlerimizdeki  Yds Sınavı Exercises sınıflarımız.

YDS SINAVI EXERCISES DENEME

Yds Sınavı Exercises Alıştırmaları

 1 –  Yds Sınavı Exercises ( Birebir Özel  Yds Sınavı Hazırlık )
2 –  Yds Sınavı Exercises ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Sınavı Hazırlık )

Yds Sınavı Exercises birimlerimizdeki  Yds Sınavı Exercises sınıflarımızda hazırlanan  Yds Sınavı Exercises programları ile hedefe tam isabet edin.

YDS Sınavı Exercises 


1 ) And business users, who might find 7 tablets a bit cramped for reading email or managing spreadsheets, will also appreciate that larger tablets are more likely to have access to 4G or LTE cellular networks ………….. just relying on Wi-Fi.

A) in case of
B) in spite of
C) instead of
D) regardless of
E) the result of

2 ) Of course all of these extra features add to the cost ………… you can still find 10″ tablets at reasonable prices if you shop around.

A) though
B) in order that
C) what is more
D) so
E) since

3 ) ………… there are many differences, major and minor, between them, there are two functions that are particularly important: app stores and compatibility with other devices.

A) As long as
B) Whether
C) By the time
D) While
E) Which

4 ) …………. it’s not that hard for an Apple user to pick up an Android tablet or vice versa, you’ll find that like devices tend to work together seamlessly when you’re trying to sync things like calendars and contacts.

A)Though
B) In case
C) When
D) Whatever
E) Since

5 ) …………. what they witnessed, despite what they suffered, despite many of them having life-threatening injuries, their spirits were not broken,” he said.

A)Because of
B) Despite
C) Whether
D) Hence
E) Since

Yds Sınavı Exercises 

6 ) …………… Cirrus Logic did not name the customer, at least 90% of the company’s business comes from Apple, according to Reuters.

A) Because
B) As soon as
C) So long as
D) As much as
E) Although

7 ) …………. the $7 million is significant, the importance of this agreement goes beyond financial terms,” Connecticut Attorney General George Jepsen, who led the multi-state probe, said in a statement.

A) When
B) So long as
C) If only
D) While
E) Because

8 ) Tuesday’s agreement also requires Google to launch an employee education program about user data privacy, …………. to sponsor a nationwide public service campaign to help educate consumers about securing their wireless networks and protecting personal information.

A) as long as
B) such as
C) as well as
D) since
E) moreover

9 )  “We joke a lot that young people today barely know that chicken has bones in it ………….. all the forms and formats that we eat it in,” he says.

A) in spite of
B) because of
C) tha result of
D) in case of
E) behalf of

10 ) ………….. the company may be able to buy an item cheaper from China, the price it pays per piece doesn’t always reflect what it spends to get the product to the shelves.

A) Although
B) Once
C) Unless
D) Because
E) Whether

Yds Sınavı Exercises 

CORRECT ANSWERS (Doğru Yanıtlar)
1 ) C
2 ) A
3 ) D
4 ) A
5 ) B
6 ) E
7 ) D
8 ) C
9 ) B
10 ) A

 

 

İngilizce Yds Sınavı Denemeleri

İngilizce Yds Sınavı Denemeleri birimlerimizdeki  İngilizce Yds Sınavı Denemeleri

İNGİLİZCE YDS SINAVI DENEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İNGİLİZCE YDS SINAVI DENEME

1 –  İngilizce Yds Sınavı Denemeleri ( Birebir Özel İngilizce Yds Sınavı Hazırlık )
2 – İngilizce Yds Sınavı Denemeleri ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Sınavı Hazırlık )

 

İngilizce Yds Sınavı Denemeleri birimlerimizdeki  İngilizce Yds Sınavı Denemeleri sınıflarımızda hazırlanan  İngilizce Yds Sınavı Denemeleri programları ile İngilizce Yds Sınavı Denemelerinde hedefe tam isabet edin.

İngilizce YDS Sınavı Denemeleri içi

1 ) …………. successfully killing the Persian King, decimating his army and slaying their pet basilisk, Kratos observes the sun fall from the sky, plunging the world into darkness.

A) Similiarly
B) As
C) After
D) During
E) As well as

2 ) The steeds take the Spartan to the Underworld, …………… he has two encounters with Charon at the River Styx.

A) that
B) in that
C) by which
D) which
E) where

3 ) ……………. Caron initially defeats Kratos and banishes him to Tartarus, the Spartan returns and destroys the ferryman.

A) After
B) Because
C) If only
D) So long as
E) Although

4 ) ……………. he was distracted by his reunion with Calliope, Persephone’s ally Atlas was using the power of the kidnapped Helios to destroy the Pillar of the World, which would also end Olympus.

A) As soon as
B) While
C) Once
D) Since
E) Providing

5 ) ………….. reviewers claimed gameplay translated well into the multiplayer, they were critical towards the balance and depth of combat.

A) By the time
B) Although
C) Once
D) Unless
E) The result of

İngilizce Yds Sınavı Denemeleri

6 ) ……………. you’ll find plenty of apps available in both stores, your iPad won’t be able to run Android apps and your Nexus 7 won’t be able to download anything from the App Store.

A) If
B) When
C) Because
D) While
E) In case

7 ) South Sudan accuses Sudan of supporting Yau Yau’s rebellion ……………. block South Sudan’s plans to build an oil pipeline through Ethiopia, said South Sudan’s government spokesman, Barnaba Marial Benjamin.

A) in order to
B) owing to
C) furthermore
D) in addition to
E) in the order that

8 ) Such treatment, ………….she deserved it, is discretionary not obligatory,” said the statement, apparently referring to the singer’s annoyance at being stripped of her VIP status on departure from Malawi last Saturday.

A) that
B) even if
C) where
D) unless
E) although

9 ) Nigeria has some of West Africa’s worst roads, …………… its oil wealth.

A) after
B) before
C) for
D) hence
E) despite

10 ) Kratos is guided through various environments ………….. fighting enemies, who come mostly from Greek mythology.

A) while
B) so
C) where
D) whatever
E) which

İngilizce Yds Sınavı Denemeleri

 

CORRECT ANSWERS (Doğru Yanıtlar)

1 ) C
2 ) E
3 ) E
4 ) B
5 ) B
6 ) D
7 ) A
8 ) B
9 ) E
10 ) A

İngilizce Yds Sınavı Denemeleri