Yds Hazırlık Kursu

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Yds Hazırlık Kursu  Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Kursu )

1 – YDS HAZIRLIK KURSU ( BİREBİR- ÖZEL YDS HAZIRLIK KURSU ): YDS hazırlık kursu etkinlikleri bünyesinde YDS hazırlık kursu faaliyetleri kapsamındaki YDS hazırlık Kursu konusunda YDS hazırlık Kursu merkezindeki kursa birebir özel  YDS hazırlık kursu almak üzere kayıt olan ve YDS hazırlık Kursu programına başlayan öğrenci, YDS hazırlık kursu  programının uygulama zamanını kendi belirler ve öğrencinin istediği gün ve saatlerde YDS hazırlık Kursu   programı işlenir. Bu tür bir YDS hazırlık kurs programının işlenmesi ve buna öğrencinin dahil olması tam anlamı ile, YDS hazırlık Kursu  alacak olan öğrencinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve YDS hazırlık kursu programına göre günlük yaşamını düzenleyerek bir aksama yaşanmasını önlemek içindir.

2 – YDS HAZIRLIK KURSU  ( 4 Kişiden Kurulan Gruplarla YDS HAZIRLIK KURSU ): YDS hazırlık kursu  hakkında YDS hazırlık Kursu kategorisinde yer verilen  bu Yds hazırlık kursu platformundaki YDS hazırlık Kursu seminerlerinde  uygulanan YDS hazırlık Kursu panellerinde, seviyeleri bir birine çok yakın yada denk olan 4 öğrenciden oluşturulan gruplar, eğitimi toplu bir biçimde  almanın en uygun şekillerinden biridir.

 YDS hazırlık Kursu için Yds hazırlık kursu departmanında yapılan YDS hazırlık Kursu panellerinde, grupların 4 kişiden kurulması  4 kişi ile yapılan YDS hazırlık kurslarından çok iyi sonuçların alınmasından ötürüdür. Zira, YDS hazırlık kursunda sayı az olduğu için bu gruplarda kurslara giren YDS eğitmenleri öğrencilerle rahatlıkla birebir olarak ilgilenebilmekte ve çok iyi bir iletişim kurabilme imkanı bulmaktalar. Bu durumda  YDS hazırlık kursu programlarında verilen eğitimlere yansımakta ve çok olumlu sonuçların elde edilmesine neden olmaktadır.

YDS HAZIRLIK KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS hazırlık Kursu ünitelerinde uygulanan Yds hazırlık kurs programına katılan öğrencilere ”  SENET ” yapma gibi bir uygulamamız yoktur. Hazırlık kursuna  katılan YDS öğrencisi, uygun zamanlarda belli, aralıklarla ödemesini taksitle yapar.
  • YDS  sınavı kelime bazlı bir sınav olduğundan özel hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları ile öğrenciler YDS hazırlık kursunda desteklenir ve böylece öğrencilerin kelime konusunda dağarcıklarının gelişmesine ve bilinen kelime sayısının artmasına olanak sağlanır.
  • YDS hazırlık Kursu kampüslerinde düzenlenen Yds hazırlık kursu programlarının uygulama sürecinde, öğrencilere İngilizce bilgileri haricinde ” sınav çözüm teknikleri kursu  ” da verilerek YDS sınavında soruları doğru ve hızlı yanıtlamaları sağlanır.
  •  YDS hazırlık Kursu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yds hazırlık kursu programlarında eğitim veren eğitmenlerin her biri, konularında uzmanlaşmış gerçek YDS sınavının hocalarıdır.

Yds Hazırlık Kursu

Yds Hazırlık Kursu Programı

Yds Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds hazırlık Kursu )


1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds Hazırlık Kursu ):
  YDS hazırlık kursu
platformlarındaki YDS hazırlık kursu öğretilerinde hazırlanan YDS hazırlık kursu programına baş vurarak bire bir özel YDS hazırlık kursu almak isteyen öğrenci, program günlerini ve Yds hazırlık kursu programının uygulanacağı saatleri bizzat kendi belirler. Bu şekilde bir sistemin uygulanması, öğrencinin  YDS hazırlık kursu almaktan ötürü özel hayatında yapmak zorunda kalacağı değişiklikleri ve sıkıntıya girmesini önlemek içindir.

YDS hazırlık kursu panellerinde özel Yds hazırlık kursu almak isteyen öğrenciye kaç ders verileceği, tamamen öğrencinin seviyesi ve sınavda almak istediği nota bağlıdır. Bu konuda kararı uzmanlar kurulu verir ve kaç derslik bir YDS hazırlık kursu programı uygulanması gerekirse ” kişiye özgü YDS   hazırlık kursu programı ” bireysel olarak uygulamaya konur.

2 –  Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşan gruplarla Yds Hazırlık Kursu ): YDS hazırlık kursu eğitimi verilen dershanedeki Yds hazırlık kursu departmanlarında organize edilen Yds hazırlık kursu seminerlerinde, seviyeleri bir birine denk olan 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda kaliteli  YDS hazırlık kursu alınabilir. Bu gruplarda verilen eğitimlerde kalitenin düşmesini önlemek ve sağlanan kaliteyi muhafaza edebilmek amacı ile grup sayısı Yds hazırlık kursu seminerlerinde 4 öğrenci ile sınırlanmıştır.

 Yds hazırlık kursu kampüslerindeki YDS hazırlık kursu öğretilerinde ve  Yds hazırlık kursu için verilen eğitimlerde, 4 öğrenciden oluşturulan bu gruplarda Yds hazırlık kursu programının uygulama aşamasında, öğrenci sayı az olduğu için rahat, rahat soru sorabilir ve eğitmen de her öğrenci ile bire bir ilgilenebilir. Bu özellikler Yds hazırlık kursu seminerlerinde öğrenci çıkarına olan bir durum yaratır. Amacımız da zaten öğrenciye kaliteli bir eğitim vererek olumlu sonuçlar almasını sağlamaktır.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS hazırlık kursu ana birimlerindeki YDS hazırlık kursu organizasyonlarında düzenlenen YDS hazırlık kursu panellerinde,  bizde diğer kurumlarda olan ” senet “  uygulaması  yoktur. Öğrenci ödemelerini bağlanan takvime uygun bir biçimde taksitle yapar.
  • Sınavda çok akademik kelime bilen daima avantajlıdır. Başarılı olmada büyük bir öneme sahiptir fazla sayıda akademik kelime bilmek. Bu nedenle, YDS hazırlık kursu kampüslerindeki YDS hazırlık kursu seminerlerinde hazırlanan  YDS hazırlık kursu  programlarında, özel hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları öğrenciye verilir ve tüm alıştırmaların eksiksiz bir biçimde yapılması istenir. 
  • YDS hazırlık kursu departmanlarındaki YDS hazırlık kursu sınıflarında öğrenci arzu ettiği taktirde, kendisinde eksik gördüğü tek bir yanı içim bile YDS hazırlık kursuna katılabilir.

 

Yds Hazırlık Kursu

YDS HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Yds Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds hazırlık Kursu )
2 – Yds Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık Kursu)

1 – YDS HAZIRLIK KURSU ( BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK KURSU ): YDS  hazırlık kursu organizasyonlarındaki Yds Hazırlık Kursu  ana merkezlerinde eğitim verilen ve Yds Hazırlık Kursu departmanlarındaki Yds Hazırlık Kursu panellerinde, öğrenciyi çok kısa bir zaman içinde ileri taşıyacak ve onda çok büyük gelişmeler meydana getirecek olan öğrenci dostu, başarı odaklı ve yüksek skor elde etmeye yönlendirilmiş YDS  hazırlık kursu programlarıyla desteklenen YDS  hazırlık kursuna birebir özel kurs almak üzere katılan ve kayıt yaptıran aday öğrenciler, YDS  hazırlık kursu programının uygulanacağı gün ve saatleri kendi seçer ve belirler. Bu tür bir eğitim sisteminin uygulanmasındaki amaç, YDS  hazırlık kursuna  katılan aday öğrencilerin günlük yaşamlarında yalnızca YDS  hazırlık kursuna  katılmalarından ötürü bir düzen değişikliği yaşanmasını önlemek içindir. Bireysel özel YDS  hazırlık kursu almak isteyen aday öğrenciye kaç derslik bir  YDS  hazırlık kursu programı  uygulanması gerektiğine, uzmanlar kurulu adayın seviye sınav sonuçlarına ve sınavda elde etmek zorunda olduğu nota göre karar  verir ve kişiye özel YDS  hazırlık kursu  programı uygulamaya konur.

2 YDS HAZIRLIK KURSU ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS HAZIRLIK KURSU ): Son yıllarda çok sayıda öğrenciden kurulan ve toplu dersler yapılan gruplarda biten derslerin ardından elde edilen sınav sonuçlarının doyurucu olmaması, kalite arayan öğrencileri sayısı az olan küçük gruplara doğru yöneltti. Artık, YDS  hazırlık kursu panellerinde verilen YDS  hazırlık kursunun kalitesi ve nitelikleri arttığından, seviyeleri bir birine çok yakın aday öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplara dahil olarak, yine birebir özel YDS  hazırlık kursu  kalitesinde eğitim almanız ve  YDS sınavı   konusunda kafanızda belirlediğiniz hedeflere ulaşmanız pek ala da mümkün.

 HAZIRLIK KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ.

  • YDS  hazırlık kursu platformundaki YDS  hazırlık kursu departmanlarında  SENET imzalama yok. Çünkü öğrenci imzayı attığı andan itibaren aksi bir durum olsa bile kurstan ayrılamaz hale gelir. YDS  hazırlık kursuna katılan aday öğrenci, kendi durumuna uygun bir biçimde tarih verir ve bu tarihlerde ödemeyi taksitle yapar.
  • YDS sınavının bel kemiği sayılan ve başarılı olmada çok önemli bir etkinliğe sahip olan ” akademik kelime bilgisi ” yapılan özel çalışmalarla desteklenir ve YDS  hazırlık kursunda öğrencinin bildiği kelime sayısı arttırılarak destek sağlanır.
  • YDS  hazırlık kursu panellerinde hazırlanan YDS  hazırlık kursu programlarının verildiği süreç içinde öğrenciye ayrıca, ” YDS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri  “ kursu da  verilir.