Yds Dersinin Hedefi

Yds Dersinin Hedefi Ne Olmalı ?

Yds Dersinin Hedefi Doğru Olmalı

1 – Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi ( 4 kişilik gruplarla Yds Dersi )

1 – Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi ):  YDS dersinin hedefi konusunu irdeleyen YDS dersinin hedefi isimli programda, YDS ders platformunda uygulanan etkinlikler çerçevesinde birebir olarak  YDS dersinin hedefi isimli programa katılan ve özel YDS dersi almak amacı güden öğrenciye bu sınavı kazandırmaktır. Birebir özel YDS dersi alan öğrenciye  kurum derslerin yapılacağı zamanı belirleme hakkı tanır. Bu hakkı yerinde uygun bir biçimde kullanan öğrenci, ders alırken özel hayatında yaşanması muhtemel olaylardan uzak kalacağı için rahat eder. YDS dersinin hedefindeki  YDS derslerinin zamanını özel yaşamına göre düzenler.

2 – Yds Dersi ( 4 kişilik gruplarla Yds Dersi ): YDS dersinin hedefi,  
YDS dersi verilen YDS panelleri dahilinde özel olarak seçilen ve belirlenen seviye, bilgi ve beceri bakımından bir birleri ile çok uyumlu 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda yer alan öğrencilere YDS sınavında başarı kazandırmaktır. YDS dersinin hedefi programlarında öğrenciler birebir özel YDS dersi kalitesinde ve özelliklerinde ders alabilir ve YDS sınavında  başarılı olabilir.. 

Yds Dersinin Hedefi, doğrudan doğruya bu eğitimi alan aday öğrenci olmalı. Ancak bu şekilde verilen bir eğitimin aday öğrenci üzerinde etkisi yoğun ve güçlü olur. Aday öğrencinin kendine olan güveni ve sınavı başaracağına dair olan inancı pekişir .

Yds dersinin hedefi, direk eğitim alan  öğrenci olunca, öğrenci verilen ödevleri daha rahat yapar ve yaptıklarını kavrar ve özümser. Bunun dışında bir şey düşünme gereği duymaz. YDS dersinin hedefi öğrenci olduğunda, öğrenci de sınavdan başka bir şeye odaklanmaz. Artı o inançlı , geçeceğine inanan ve kendine sınav için güvenen bir insan haline dönüşür.

Yds dersinin hedefi, verilen  eğitimin öğrenci tarafından öğrenilmesini sağlamakla sınırlı olmamalı, gerçek YDS dersinin hedefi aday öğrencinin bilgileri özümsemesi ve gerektiğinde sınavda kullanabilmesini sağlamak olmalı. Bilginin öğrenci tarafından kullanılabilir hale getirilmesi YDS sınavında başarılı olmak için önemlidir. Kullanılabilir bilgi , gerçek eğitimden alınır.

Yds dersinin hedefi, kayıtsız şartsız verilen eğitimin uygulanabilir şekle sokulması olmalı.Yani, YDS sınavından sonraki yaşamında da aday öğrenci bu bilgileriYds Dersinin Hedefi iş hayatında yada özel yaşamında kullanabilmeli. Zira,  YDS sınavı hazırlık için verilen bilgiler akademik düzeyde olan bilgilerdir. Eğer aday öğrenci bu bilgileri sadece  sınavda başarılı olmak için kullanacaksa verilen eğitime ve emeklere yazık olur.

YDS derslerinin  hedefi net ve açıktır. Özetlersek, YDS dersinin hedefi aday öğrenci ve aday öğrencinin verilen bu bilgileri kullanabilmesidir.