YDS Cloze Test Sorularının Çözüm Teknikleri

YDS Cloze test ( 19-23 arasındaki  sorular) için özel YDS Cloze test çözüm teknikleri yok.

YDS Cloze Test Sorularının Çözüm Teknikleri Hakkında Bilgi

YDS Cloze Test Sorularının Çözüm Teknikleri Örnekleri

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir  Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla Yds Özel Ders )

YDS Cloze Test Sorularının Çözüm Teknikleri ile ilgili olarak uygulanan  Cloze test sorularının çözüm teknikleri (19-23 arasındaki  sorular)

YDS Cloze test ( 19-23 arasındaki  sorular) için özel YDS Cloze test çözüm teknikleri yok. Fakat, YDS Cloze test hakkında bu açıklamadan sonra,  YDS cloze test sorularını çözmek için bütün bir YDS Cloze testin metnini   okumak zorunda olduğunuzu sanmayın. Böyle YDS Cloze Test Sorularının Çözüm Tekniklerini okumak gibi bir zorunluluk YDS de çok ender ortaya çıkar. halbuki, YDS Cloze Test Sorularının Çözüm Teknikleri hakkındaki soruların aralarda 5 adet boşluk bulunması, bir YDS cloze test paragrafını YDS de baştan sona anlamayı zorlaştıran ve YDS de lüzumsuz kılan bir durum. YDS cloze testte Boş bırakılan ifadenin içinde geçtiği cümle çoğunlukla YDS Cloze test çözüm teknikleri ile bulunması için yeterli olur. Kısa bir YDS Cloze test sorusundaki YDS cloze test paragrafında genellikle iki-üç adet kelime (isim, edat, phrasal verb vs.) ve iki adet gramer (tense, bağlaç vs.) YDS sorusu bulunur.

ÖRNEK

Computers are now part of our everyday lives and there seems to be nothing out of

the ordinary about them. However, the computers of the (19) ………. are a different

proposition. They are already beginning to sound (20) ………. science fiction.

Supercomputers, many (21) ………. more powerful than today’s fastest machines,

could be contained in a tiny drop of liquid. (22) ………. would not be built of silicon,

(23) ………. DNA, the stuff of life itself.

Soru 19.

A) future

B) current

 1. C) present D) recent
 2. E) next

Soru 20. A) according to B) along with

 1. C) like D) close by
 2. E) up to

Soru 21. A) conditions B) ways

 1. C) times D) degrees
 2. E) tests

Soru 22. A) Theirs B) These

 1. C) Any of them D) The latter
 2. E) Which

Soru 23. A) but of B) rather than

 1. C) instead of D) though
 2. E) except

Çözüm 19. Doğru cevap: A.

A: the computers of the future: geleceğin bilgisayarları

B (current: bugünkü, geçerli) ve C (present: bugünkü, mevcut, halihazır) birbirleri yerine

kullanılabilecek iki sıfat.

C ve D seçenekleri isim olmadıkları için kendilerinden önce the artikeli almazlar.

B seçeneğindeki current kelimesi isim olarak akıntı anlamına gelir ama soru cümlesinde

sıfat görevinde bulunduğu belli. Yani, B seçeneği the artikeli alabilecek bir isim içermediği

için de yanlıştır.

E: next: bir sonraki

Soru cümlesinde önceki var mı ki, sonrakini doğru kabul edelim?

Not: Paragrafın başlangıcı ile 19. soru arasında kalan kısım anlam açısından kabaca

incelendiğinde, aşağıdaki bağlantının varlığı dikkat çekiyor:

Computers are now …

However, the computers of the …

However‘ı izleyen kısmın computers of the future ya da computers of the past şeklinde

devam edeceği açıktır.

Çözüm 20. Doğru cevap C.

A: according to: -e göre – a göre

Uyarı: According to edatını me zamiri ile birlikte kullanmayınız! Çünkü ‘According to’ edatı

‘bir kaynağa göre’ demektir. İnsan kendini kaynak olarak gösteremez. According to me

yerine, In my opinion/As far as I am concerned ifadelerini kullanmayı tercih etmelisiniz.

B: along with: ek olarak, ile birlikte

Along with carbohydrates, the doctor (also) advised him to cut on fatty foods.

Also, along with için belirleyicidir.

C: Sound, like ile birlikte sık kullanılan bir fiildir (look like gibi). Sound like, Türkçe’mize

‘kulağa hoş gelmek’ şeklinde çevriliyor.

He sounds like a nice person. (Hoş birine benziyor.)

Uyarı: Sound like‘ı sadece sesle edindiğiniz izlenimler için kullanınız! Karşınızda

gördüğünüz bir kişi için look like‘ı tercih ediniz.

D: close by: yanında, yakınında

We live close by the sea.

close on: neredeyse, almost, nearly

E: up to: -e kadar

That day the temperature went up to 35º C.

Idiomatic expression: He is up to no good. (Niyeti kötü/bozmuş.)

Çözüm 21. Doğru cevap C.

Seçeneklerde verilen kelimelerin hepsi bilinen türden. Bu yüzden, burada sadece k ısa bir

açıklama yapmakla yetineceğiz.

C: Times, kere, sefer, kez anlamında kullanılmış. Many ve more arasına girebilecek tek kelime bu.

Diğer seçenekler ancak şu şekilde kullanılabilirdi:

many more (çok daha fazla) conditions, many more tests vs.

Paragraftaki 21. soruyla ilgili kısımda, supercomputers için bugünkü makinelerden bir çok

kez (many times) daha (more) üstün oldukları ifadesi kullanılmış.

Çözüm 22. Doğru cevap: B. Taktik uygulanabilecek bir soru.

A: Soru cümlesinden önce my computer, our computer vs. ifadesi kullanılmadı.

Bu  nedenle, böyle bir sıfat tamlamasının yerine geçebilecek theirs iyelik zamirine kapılar

kapanır.

Our office is on the right when you enter the corridor, and theirs is on the left.

B: These işaret zamiri kullanılarak bir önceki cümledeki supercomputers kastedilmiş.

C: Bir istisna hariç any cümle başına gelmez. Ama bir olumsuz cümle söz konusu ise artık

istisnalar da işe yaramaz.

– Can you lend me a pen?

– Which one do you want?

– Any (pen) will do. (Hangisi olsa olur.)

Any person in Switzerland can make a watch. (İsviçre’de kim olsa saat yapar.)

Soru cümlesindeki boşluğu would not olumsuzluğu izliyor.. Cümle başında yukarıdaki

göreviyle tanıttığımız any sıfat (determiner) ya da zamiri olumsuz cümlede kullanılamaz.

D: The latter, iki şeyden ikincisi anlamında bir sıfat ya da zamirdir. The latter’ın Türkçe’deki

karşılığı için ‘sonuncu’ kelimesini kullanmayınız. Zira, sonuncu ‘the last’ demektir ve en az

üç nesne için kullanılır.

There are the people who speak after they think and those who think after they speak. My

wife claims that she belongs to the former (sıfat) category and I to the latter (zamir).

 1. sorunun geçtiği cümleye bakarsanız, orada ne the former sıfatı/zamiri, ne de ikili bir

grup göreceksiniz.

E: Which ancak bir soru kelimesi ise cümle başında yer alabilir. Bir ilgi zamiri (relative

pronoun) olarak which cümle başına geçemez, çünkü kendisinden önce açabileceği bir

isim gerekir.

– Which book are you reading?

– I’m reading the book which I borrowed from the library.

Çözüm 23. Doğru cevap: A.

A: 23 numaralı boşluktan önceki virgülle ayrılmış kısımda şöyle bir ifade var:

.. would not be built of silicon, …

Bu çok büyük bir ipucu çünkü hemen arkasından but of DNA gelmesini haklı çıkarıyor.

He did not enjoy the company of the poor, but of the rich. (Fakirlerle değil, zenginlerle

arkadaşlık yapmayı severdi.)

B ve C aşağı yukarı aynı anlam ve yapıya sahipler. Bu iki bağlaçtan hiçbiri olumsuz

cümlede tercih belirtmezler. Aşağıdaki hatalı örnekleri inceleyelim:

I didn’t stay home rather than go out. (Dışarı çıkmaktansa evde kalmamayı tercih ettim.)

We didn’t have fish instead of meat. (Et yerine balık yemedik.)

C: Bkz. B seçeneğinin açıklaması.

D: Though + sıfat/zarf bazen bir cümlenin arasına girer ve cümleden iki virgülle ayrılarak

zıtlık anlatır.

The new system, though a bit complicated, was definitely more effective than the former.

Soru cümlesinde, ne boşluğu takiben bir sıfat/zarf kullanılmış, ne de örnektekine benzer

bir cümle yapısı var. Soru cümlesini anımsarsak,

İndirgenmiş cümle: … but of DNA, the stuff of life itself.

Açınım: … but of DNA, which is the stuff of life itself.

Dikkat edilirse, burada indirgenmiş bir sıfat cümlesi var. Bu durum yukarıda yaptığımız

açıklamaya zıt  düşüyor, çünkü artık tek bir cümleden bahis etmek  mümkün değil.

Dolayısıyla, though bağlacını araya almak da mümkün değil.

E: Except burada cümlenin anlamına uymuyor demek çok kolay olurdu. Ancak biz, gramer

bilgisine dayanan bir soru söz konusu olduğunda, adayları anlamdan uzak tutmaya

çalışıyoruz. Çünkü bir gramer sorusunun çözümünde izlenebilecek en zahmetli yol onun

çevirisini yapmaktır. Except ile ilgili örneği inceleyelim:

Except Jane, the other students all passed the exam. (Jane hariç, diğer öğrencilerin hepsi

sınavı geçtiler.)

‘Bir şey hariç’ dediğiniz zaman, o şeyin ait olduğu diğer grup üyelerini vermelisiniz.

Aşağıdaki yanlış örneği inceleyelim:

Except Vatan  I bought Sabah. ( Vatan  hariç, Sabah gazetesi aldım.) (Ne demekse!)

Soru cümlesinde, aşağıdaki örnekten farklı olarak, DNA ifadesini de kapsayacak herhangi

bir grup görünmüyor. Except + DNA ifadesinin birlikte yer alacağı bir doğru cümle

aşağıdaki gibi kurulabilirdi:

Except its DNA, all the other characteristics of the virus have been found out