DENİZLİ YDS Kursu

DENİZLİ  YDS Kursu YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki YDS Kursu sahasında ve DENİZLİ YDS Kursu merkezlerindeki DENİZLİ YDS Kursu  seminerleri.

DENİZLİ YDS KURSU PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Denizli Yds Kursu Programının İçeriği

1 –  Denizli YDS Kursu ( Bireysel  Özel YDS  Kursu)
2 –  Denizli YDS Kursu ( 4 kişiden Oluşturulan Gruplarla Yapılan Toplu YDS Kursu )

DENİZLİ  YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki DENİZLİ  YDS Kursu sahasında ve Temel YDS Kursu merkezlerindeki Özel YDS Kursu  seminerlerinde  artık Birebir Özel YDS Kursu olarak bizimde var olduğumuzu biliyor muydunuz ?. Bireysel YDS kursu için görüşelim mi ?. YDS Sınavında kesin başarı Kişisel YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Kişisel Özel YDS Kursu sahasında Master YDS Kursu merkezlerindeki Yoğun YDS Kursu  seminerlerinde ki  Özel YDS Kursu ile bizle başlar. Ana YDS Kursu temel birimlerimizde Kişiye Özel Yds Kursu içeriğine uyumlu YDS Kursu hazırlık programlarında YDS öğrencilerine hedef odaklı ve kesin başarılı olacakları YDS Kursu programları  uygulanır.

1 – DENİZLİ   YDS Kursu ( Bireysel  Özel  YDS Kursu ) :

Modern YDS Kursu için gerçek toplu YDS Kursu sahasında  Grup YDS Kursu merkezlerindeki gerçekleştirilen etkinliklerde Gruplara YDS Kursu  seminerlerinde tertip edilen  YDS Kursu  hazırlık öğretilerinde  birebir  YDS kursu almak üzere yer alan aday öğrenciler,YDS Kursu programlarının uygulanacağı  saatleri  Sürekli YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Temel YDS Kursu sahasında  Master YDS Kursu  merkezlerindeki Toplu YDS  Kursu  seminerlerinde kendileri belirler ve bu biçimde, günlük hayatlarında her hangi bir değişiklik yapmadan Yoğun YDS Kursu merkezlerindeki YDS Kursu programlarına YDS Kursu merkezlerindeki Sürekli YDS  Kursu  seminerlerinde dahil olabilirler . Aktif YDS Kursu öğretilerini bire bir YDS  kursu almak için Tek Başına  YDS Kursuna baş vuran  öğrencilere  YDS Hazırlık Kursunda tatbik edilmesi gereken YDS ders adeti ,Özel YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Genel YDS Kursu sahasında ve Ana YDS Kursu merkezlerindeki Grup YDS Kursu  seminerlerinde  Özel YDS Kursu ünitelerinde yapılan seviye sınavı neticesine bağlı olarak  ve  Toplumsal YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Genel YDS Kursu sahasında ve YDS Kursu Program merkezlerindeki Sürekli YDS Kursu  seminerlerinde öğrencinin almak istediği puan öğrenildikten sonra YDS sınav Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde  YDS Kursu sahasında Merkezefendi YDS Kursu merkezlerindeki Aktif YDS Kursu  seminerlerinde tertip edilen  Temel YDS Kursu  hazırlık öğretilerinde tespit  edilir ve Gruplara YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki  Grup  YDS Kursu sahasında ve Merkez YDS Kursu merkezlerindeki Toplu YDS Kursu  seminerlerinde YDS  Kursu programı  uygulanır.

Şehri YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Yüz Yüze  YDS Kursu sahasında  Kurumsal YDS Kursu merkezlerindeki YDS Kursu  seminerlerinde uygulanan Klasik Yds Kursu konusundaki Yds Kursu programı öğrencinin tüm eksik ve yetersiz olan bilgilerini kapsayan, Yoğun YDS Kursunda onaran ve  Rutin YDS Kursunda gideren bir nitelikte olup Skor Amaçlı YDS Kursundaki tüm ayrıntıları, incelikleri ve özellikleri ile Geliştirici YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki  Yoğun YDS Kursu sahasında ve Hızli YDS Kursu merkezlerindeki YDS sınavı Kursu  seminerlerinde  uygulanır. Ayrıca, Sürekli YDS Kursu için gerçekleştirilen İleri Seviyedeki YDS Kursu etkinliklerindeki Özel YDS Kursu  seminerleri kesinlikle ” kişiye özel ve özgü Yds Kursu” bir içerik taşır.

2 – DENİZLİ YDS  Kursu ( 4 kişiden Oluşturulan Gruplarla Yapılan Toplu  YDS Kursu ) :

Akademik YDS Kursu ile ilgili olarak Üst YDS Kursu birimlerinde faaliyete geçirilen  İleri YDS Kursu bölümlerindeki YDS Kursu derslerinde,4 kişiden meydan gelen gruplara YDS kursunda dahil olarak, bire bir  özel YDS Kursu  kalitesinde  eğitim  alabilirsiniz. Ana YDS Kursu ünitelerindeki bu gruplarda    YDS Kursu  programlarının birebir özel YDS kursu kalite ve düzeyine ulaşmasının  nedeni  Özel YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Toplu YDS Kursu sahasında ve Temel YDS Kursu merkezlerindeki Gruplara  YDS Kursu  seminerlerinde grubu oluşturan  katılımcı sayısının Klasik  Yds Kursunda düşük  olmasından kaynaklanan bir olgudur. YDS Gruplara YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde Master YDS Kursu sahasında Aktif YDS Kursu merkezlerindeki YDS Kursu  seminerlerinde 4 öğrenci ile kurulduğu için, YDS Kursu programını tatbik eden  eğitmenleri, aday öğrencilerle Üst Seviyede YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerde İleri YDS Kursu sahasında Genel YDS Kursu merkezlerindeki Özel YDS Kursu  seminerlerinde tertip edilen YDS Kursu  hazırlık öğretilerinde bire bir alakadar olabilir ve Profesyonel  YDS Kursunda aynı zamanda,  Öğrenci İçin YDS Kursundaki  grubun küçük olmasından faydalanarak ,Toplu YDS Kursu eğitim döneminde anlamadıkları bir konu  gördüklerinde  Ana YDS Kursu merkezlerindeki Klasik YDS Kursu  seminerlerinde rahatlıkla bu konu ile ilgili  seminerlerde soru sorabilirler. Böylece Özel YDS Kursu  seminerlerinde grup halinde YDS Kursu ünitelerinde uygulanan YDS Kursu programı birebir  bir nitelik ve özellik kazanmış olur.

YDS KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 •  Grup  YDS Kursu kategorisinde Kalabalık  Yds Kursu içeriğine uyumlu YDS Kursu hazırlık programlarındaMüşterek YDS Kursu konusunda yılların deneyimine  ve büyük bir bilgi birikimine sahip YDS eğitmenleri   her  zaman  Ortak Yds Kursunda görev yapar.
 •  YDS Eğitim Kursu ünitelerinde, Özel YDS Kursu  programlarının uygulama aşamasında Bireysel Özel YDS Kursunda üzerinde önemle durulan konulardan diğeri de “ YDS  sınav teknikleri ve YDS  sınav taktikleri ” eğitimidir.Kişiye Özel Yds Kursunda verilen bu eğitim aracılığı ile öğrencilerin  soruları Özel YDS Kursunda doğru  yanıtlamalarına Toplu YDS Kursu için gerçekleştirilen etkinliklerdeki Temel  YDS Kursu sahasında ve Ana YDS Kursu merkezlerindeki Aktif YDS Kursu  seminerlerinde  Yüz yüze YDS Kursu ile katkı sağlayarak, başarılı olmaları sağlanır.

Yds Kursları Bakırköy

YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde eğitim.

YDS KURSLARI BAKIRKÖY PROGRAMI

Yds Kursları Bakırköy Programı İçeriği

1 – Yds Kursları Bakırköy ( Birebir Özel Yds Kursu )
2- Yds Kursları Bakırköy ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Kursları )

1 – Yds Kursları Bakırköy ( Birebir Özel Yds Kursu ): 

YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerindebirebir olarak düzenlenen özel YDS kursları Bakırköy kapsamında; YDS uygulamalarında daha önce görülmedik biçimde ve bugünkülerden de çok daha farklı, çok daha etkili, değişik, kesin öğretici, YDS kursları Bakırköy için hazırlanan YDS seminerlerinde ki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde  sahip olduğu temel YDS bilgilerle ilk aşamada öğrencinin eksik ve yanlış yanlarını YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerinde   düzelten, daha sonraki dönemlerde YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerinde seviyesini yükselterek onu ileri götüren, YDS sınavında başarılı olabilmesi ve geçme şansını arttırması için YDS  ile ilgili tüm çözüm önerilerini YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerde sunan, Yds Kursları Bakırköy dersinde öğreten ve özümsenmesini sağlayan ve  YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde  uzman bir hoca gözetiminde ve denetiminde birebir  uygulanan   YDS kursları  Bakırköy programlarının desteğinde ki  YDS kursları  Bakırköy sınıflarına birebir özel YDS kursları Bakırköy eğitimi  almak amacı ile Yds Kursları Bakırköy’de kayıt yaptıran öğrenci, YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde direk olarak YDS kursları Bakırköy programının uygulanacağı gün ve saatleri YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerinde, belirleme hakkında söz sahibi olur.

YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki YDS kursları Bakırköy ismi ileYDS kursları Bakırköy merkezimizdeki YDS kursları Bakırköy ismi ile hazırlanan eğitim alanında kurulan YDS kursları Bakırköy departmanlarında tertip edilmekte olan YDS kursları Bakırköy birimlerinde verilen YDS kursları Bakırköy öğretilerinde YDS kurslarına katılmaktan ötürü öğrencinin YDS kursları  Bakırköy  için yapacağı hatayı önlemek içindir.

 2- Yds Kursları Bakırköy ( 4 Kişilik Gruplarla Yds Kursları ):

YDS kursları Bakırköy forumlarındaki  YDS kursları Bakırköy özel birimlerinde YDS kursları Bakırköy ile ilgili uygulanan YDS kursları Bakırköy organizasyonlarında  ve YDS kursları Bakırköy faaliyetleri bünyesinde; tüm ülkedeki kullanılan YDS hazırlık programlarından çok daha çarpıcı ve şok edici özelliklere sahip, içeriğindeki temel bilgilerle öğrenciyi bilgi açısından besleyen ve YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerindetüm eksikliklerini gideren, en çağdaş eğitim, öğretim sistemlerinin ve yöntemlerinin içinde bulunduğu, toplu YDS kursları Bakırköy programı olmasına rağmen gruptaki 4 öğrenciyi de ayrı, ayrı hitap ederek onlara kendilerini birebir özel YDS kursları Bakırköy kursu alıyormuş gibi hissettiren , şimdiye kadar görülen ve  YDS kursları Bakırköyde uygulanan düzenlemelerden her açıdan değişik ve yararlı özelliklere sahip olan YDS kursları Bakırköy programlarının Yds Kursları Bakırköy de uygulandığı  4 öğrenciden oluşturulan ve  seviyeleri bir birine denk olan  öğrencilerden oluşturulmuş grup şeklinde ki YDS kursları Bakırköy ile YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerinde, çok iyi,  kaliteli bir YDS kursları Bakırköy eğitimi alınabilir.

YDS kursları Bakırköy etkinlikleri kapsamında YDS kursları Bakırköy kampüslerimizde mevcut olan YDS kursları Bakırköy isimli organizasyonlardaki YDS kursları Bakırköy için yapılan faaliyetlerin  içinde yer alan  YDS kursları Bakırköy için hazırlanmış öğretilerde; grup öğrenci sayısını 4 kişide sabitlemek, YDS kursları Bakırköy için hazırlanan seminerlerdeki  YDS kursları Bakırköy ismi ile YDS kursları Bakırköy merkezimizde hizmet veren YDS kursları Bakırköy platformundaki YDS kursları Bakırköy seminerlerinde, öğrenciye diğer kalabalık gruplarda sahip olamayacağı avantajlar sağlar.

 

Yds Kursu Bakırköy

YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy.

YDS KURSU BAKIRKÖY  PROGRAMI

Yds Kursu Bakırköy Program İçeriği

1 –  Yds Kursu Bakırköy, ( Birebir  Özel Yds Kursu  )
2 – Yds Kursu Bakırköy,  ( 4 kişilik Gruplar şeklinde Yds Kursu )


1 –  Yds Kursu Bakırköy, ( Birebir – Özel Yds Kursu  ) : 

YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda;  YDS Kursu Bakırköy öğretilerinde ki YDS Kursu Bakırköy sürecinde, birebir YDS Kursu Bakırköy dersi almanın özelliklerinden ve öğrenciye Yds Kursu Bakırköy merkezinde  katacağı niteliklerden, öğrencide YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde  olumlu etkiler yaratarak öz güvenini arttırmasından veya Yds Kursu Bakırköy de kendine olan  güvenini kazandırmasından, öğrencide YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda yaratacağı sinerji ile onu YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda daha sıkı, yoğun ve dikkatli çalışmaya yönlendirmesinden yararlanmak amacı ile birebir özel YDS kursu almak üzere kayıt yaptıranlar, YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda; YDS kursu Bakırköy  programının uygulama gün ve zamanının YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda bizzat kendi belirleme hakkı kazanır.

2 – Yds Kursu Bakırköy,  ( 4 kişilik Gruplar şeklinde Yds Kursu ) : 

 Son 3-5 yıldır YDS Kursu Bakırköy forumlarında düzenlenen ve YDS Kursu Bakırköy de uygulanan ama çoğu yerde sakıncaları ve özrü bilindiği halde devam eden çok sayıda öğrenci ile YDS Kursu Bakırköy etkinliklerinde yapılan toplu YDS Kursu Bakırköy   kurslarının artık bir işe yaramadığı, öğrenciye bir katkı sağlamadığı ve alınan YDS sonuçlarının büyük bir çoğunlukla olumsuz olduğu gözlemlenince YDS Kursu Bakırköy kategorisinde toplu  YDS kurslarında kalitenin artması amacı ile gruplarda sayıca bir azalmaya gidildi ve YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda YDS sınavında öğrencinin başarılı olabilmesini sağlayan tüm bilgi, YDS teknikleri, YDS okuma parçalarının YDS çözüm teknikleri, akademik kelime dağarcığını arttıran alıştırmalar, YDS sınavının yapısı hakkında temel bilgiler, dil bilgisi kurallarını pekiştiren ve bu konuda YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda;  YDS Kursu Bakırköy öğretilerinde ki YDS Kursu Bakırköy sürecinde,öğrenciyi geliştirerek YDS sınav sorularının çözümünü kolaylaştıran açıklamalar, öğrencinin moral açısından motivasyonunu sağlayan bilgiler, onu daha sıkı çalışmaya iten öneriler, kurslara daha iyi odaklanmasını belirleyen unsurlar gibi özellikleri olan  YDS Kursu Bakırköy programlarıyla küçük gruplar YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda; desteklenmeye başladı ve bu tür kaliteli YDS Kursu Bakırköy düzenlemelerinin eşliğinde yapılan bu azalmada en ideal sayının 4 öğrenci olduğu belirlenince YDS gruplarının sayısı 4 öğrenci ile sınırlandı. YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda YDS Kursu Bakırköy programlarında konulan bu sınır YDS Kursu Bakırköy etkinliklerindeki YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurulan  YDS Kursu Bakırköy platformunda tamamen öğrenci lehinedir. 

BAKIRKÖY de YDS KURSU için  NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

 • YDS Kursu Bakırköy akademik eğitimde,  grup kursu veya  özel YDS kursu Bakırköy  programlarındaki başarı,  geçmişte yaşanarak elde edilen bir çok tecrübenin eseridir . YDS kurs Bakırköy  programı hazırlığı yapılırken geçmişte yaşanmış tüm problemler veya uygulamalarda başarılı olmuş tüm YDS Kursu Bakırköy merkezinde kurs metotları  araştırılarak ve bu metotlar göz önünde bulundurularak YDS Kursu Bakırköy programı hazırlanır.
 • Bu konuda başarılı olmanın en önemli unsurlarından biri çok sayıda akademik kelime bilmektir. YDS Kursu Bakırköy platformunda YDS  kursu İstanbul   programlarına kelime haznesini geliştirici özel çalışmalar ilave edilir.

Yds Kursu Beşiktaş

Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş programı.

YDS KURSU BEŞİKTAŞ PROGRAMI

Yds Kursu Beşiktaş Programı İçeriği

1 – Yds Kursu Beşiktaş (  )
2 – Yds Kursu Beşiktaş ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Kursu )

1 – YDS KURSU BEŞİKTAŞ ( ÖZEL-BİREBİR YDS KURSU ):

 Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda düzenlenen Yds kursu Beşiktaş  seminerlerine birebir  özel şekilde Yds Kursu Beşiktaş kursu almak üzere katılan YDS öğrencisi, YDS kursunun hangi saat ve günlerde yapılmasına  Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezinde karar verme önceliği  kazanır.  Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda kazandığı bu öncelik aracılığı ile, özel yaşımını rahatlıkla yaşar ve Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda düzenlenen Yds kursu Beşiktaş  seminerlerinde  Yds kursu Beşiktaş öğretisinin günlerini ve tarihlerini özel yaşamına göre Yds kursu Beşiktaş merkezinde düzenler. Böylece, öğrencinin Yds Kursu Beşiktaş ta hayatında her hangi bir değişiklik yapma gereği kalmaz.

 Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda düzenlenen Yds kursu Beşiktaş birimlerimizdeki Yds kursu Beşiktaş departmanında organize edilen Yds kursu Beşiktaş öğretilerine katılarak  YDS kursu Beşiktaş derslerini  alan öğrencinin, alması gereken  ders sayısını  tespit etmek ve YDS kursu Beşiktaş programını bu duruma göre düzenlemek için, öğrencinin YDS sınavında almak istediği NOT  ve  seviyesi göz önünde bulundurulur. Öğrencinin seviyesini belirlemek için Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda YDS kursu Beşiktaş öğretilerinde özel hazırlanmış YDS seviye tespit sınavı yapılır.

2 – YDS KURSU BEŞİKTAŞ (  4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS KURSU ):

 Yds kursu Beşiktaş da yapılan YDS kursu Beşiktaş organizasyonlarındaki Yds kursu Beşiktaş panellerinde, bir birine çok yakın düzeyde olan  4 öğrenciden oluşturulan YDS gruplarına  Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde katılarak kaliteli, etkili ve çağdaş bir YDS hazırlığı geçirmek olası.

 Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda düzenlenen ve Yds kursu Beşiktaş birimlerimizde kurulan v Yds kursu Beşiktaş için  Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda özel hazırlanan sınıflarda, YDS gruplarının 4 öğrenciden oluşturulması, öğrenci odaklı ve onların yararına yapılan bir düzenlemedir. Yapılan bilimsek incelemeler sonucunda, 4 öğrenciden oluşturulan YDS  Yds kursu Beşiktaş gruplarında verilen YDS kurslarında elde edilen sonuçlar çok olumlu çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü, YDS kursu Beşiktaş seanslarında gruplar 4 öğrenciden oluşur.

BİZİM SEÇİLME NEDENİMİZ

 • Yds kursu Beşiktaş seminerlerinde ki YDS kursu Beşiktaş öğretilerinde hazırlanan YDS kursu Beşiktaş  programının her iki ayağında da  yer alan hiç bir öğrenciye  Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda ”  SENET ”  yapılmaz. Ödeme, taksitlerle ve öğrencinin isteği göz önünde bulundurularak alınır.
 • Yds kursu Beşiktaş etkinliklerindeki  YDS kursu Beşiktaş programı boyunca öğrenciye, YDS sınavında işine yarayacak ve çok yararlı olacak ” YDS  sınav çözüm teknikleri ” hakkında bilgiler verilerek sınavda soruları cevaplarken doğru ve daha çabuk bir şekilde soruları cevaplamasına  yardım edilir.
  Yds kursu Beşiktaş kampüslerindeki YDS kursu Beşiktaş programını uygulayan eğitmenler,  YDS sınavına hazırlık konusunda tam bir uzman ve çok tecrübeli, özellikle İngilizce eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini bilen hocalardır.
 • YDS kursu Beşiktaş’ta öğrenci  Yds kursu Beşiktaş faaliyetleri bünyesinde Yds kursu Beşiktaş için kurulan Yds kursu Beşiktaş merkezindeki  Yds kursu Beşiktaş platformunda sadece tek bir konu hakkında, örneğin sadece YDS sınav teknikleri kursuna da katılabilir.


Yds Kursu Beşiktaş

Yds Kursu Beylikdüzü

 YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü.

YDS KURSU BEYLİKDÜZÜ PROGRAMI

YDS KURSU BEYLİKDÜZÜ PROGRAMI İÇERİĞİ 

1 – Yds Kursu Beylikdüzü ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu Beylikdüzü ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Kursu )

1 – YDS KURSU BEYLİKDÜZÜ ( BİREBİR ÖZEL YDS  KURSU ):

 YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde verilen ve Yds Kursu Beylikdüzü eğitiminde öğrencilere uygulanarak  YDS kursu Beylikdüzü seminerlerinde yer  alan YDS kursu Beylikdüzü programına bireysel olarak Yds Kursu Beylikdüzünde katılan aday YDS öğrencisi, YDS kursu Beylikdüzü öğretilerinin   gerçekleştirileceği gün ve saatleri  YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezinde belirleme ayrıcalığı kazanır. YDS kursu Beylikdüzü merkezinde kazandığı bu ayrıcalık sayesinde, özel yaşımını rahatlıkla yaşar ve YDS kursu Beylikdüzü  eğitim günlerini ve tarihlerini günlük hayatına  göre YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde düzenler. Böylece, öğrenci, yaşamında her hangi bir değişiklik yapma gereği duymaz.

 YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarındaki YDS kursu Beylikdüzü ana kampüslerindeki organize edilen YDS seminerlerinde ve   YDS kursu Beylikdüzü departmanlarında düzenlenen YDS kursu Beylikdüzü öğretilerinde, öğrencinin verilen YDS kursu Beylikdüzü programında kaç YDS dersi alması gerektiğini belirlemek ve  YDS kursu Beylikdüzü  programını bu duruma göre düzenlemek için, öğrencinin YDS sınavında almak istediği NOT ve seviyesi  YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde göz önünde bulundurulur. Öğrencinin seviyesini belirlemek için YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde YDS kursu Beylikdüzü ünitesinde özel hazırlanmış seviye tespit sınavı uygulanır.

 YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde bu aşamadan sonra uzmanlar kurulunun belirleyeceği sayıda ” Kişi Odaklı  YDS kursu Beylikdüzü” programı uygulamaya konur.

2 – YDS KURSU BEYLİKDÜZÜ (  4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS KURSU):

YDS kursu Beylikdüzü faaliyetleri kapsamında YDS kursu Beylikdüzü ana ünitelerimizde kurulmuş  YDS kursu Beylikdüzü platformundaki  YDS kursu Beylikdüzü birimlerimizde yapılan YDS kursu Beylikdüzü etkinliklerinde, tertip edilen  YDS kursu Beylikdüzü düzenlemeleri ve uygulamalarında, seviyeleri eşit yada yeterince  bir birine yakın olan 4 öğrenciden YDS kursu Beylikdüzü merkezinde oluşturulan YDS gruplarına katılarak kaliteli, etkili ve çağdaş bir YDS kursu Beylikdüzü hazırlığı geçirmek mümkün.

YDS kursu Beylikdüzü etkinliklerinde hazırlanan YDS kursu Beylikdüzü kampüslerindeki YDS kursu Beylikdüzü seminerlerinde kurulan YDS gruplarının 4 öğrenciden oluşturulması ve düzenlenmesi tamamen bilimsel bir karardır. Yapılan bilimsek incelemeler sonucunda,  YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde 4 öğrenciden oluşturulan YDS gruplarında elde edilen sonuçlar çok olumlu çıkmaktadır. Bu nedenle, YDS grupları 4 öğrenciden oluşur.

 YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde 4 öğrencili bu  YDS kursu Beylikdüzündeki  YDS gruplarında, öğrenci 4 den daha kalabalık olan gruplarda verilen YDS kurslarında bulunmayan, ” soru sorabilme imkanı ” bulur.

YDS kursu Beylikdüzü departmanlarındaki YDS kursu  Beylikdüzü programını uygulayan YDS eğitmeni,  YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki sayı az olduğundan, her öğrenci ile ayrı, ayrı birebir ilgilenebilir ve  YDS kursu Beylikdüzü organizasyonları isimli YDS kursu Beylikdüzü eğitim dallarında hizmet veren  YDS kursu Beylikdüzü merkezindeki YDS kursu Beylikdüzü kampüsünde iletişim kurabilir.

Bu özellikler ve nitelikler, YDS kursu  Beylikdüzü kampüslerindeki YDS kursu  Beylikdüzü seminerlerinde, grup şeklinde yapılan YDS kursu Beylikdüzü kurslarının kalitesini  birebir özel YDS kursu kalitesine yükseltir.

 

Yds Kursu

YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu.

YDS KURSU PROGRAMI

Yds Kursu Programı İçeriği

1 – Yds Kursu  ( Birebir – Özel Yds Kursu  ):
2 – Yds Kursu  ( 4 kişilik Gruplar şeklinde Yds Kursu )

1 – YDS KURSU (YDS kursu birebir ÖZEL YDS KURSU ):

YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen Özel YDS kursu programını  birebir YDS özel ders almayı tercih eden ve Temel YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen İngilizce YDS kursu programında      YDS kursuna kayıt yaptıran aday öğrencilerin sahip olduğu YDS kursu programının YDS Kursunda uygulama gün ve saatlerini belirleme hakkı, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  büyük avantajlar sağlar. Temel YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS hazırlık kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS sınavı için kurs alan öğrenci, günlük yaşamında hiç değişiklik yapmaz ve YDS kursunun  saatlerini kendi yaşam düzenine göre tespit eder. Özel YDS  kursuna katılan öğrenciye Yds Kursunda kaç YDS dersi verileceği YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde ” uzmanlar kurulu ” tarafından belirlenir. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS hazırlık sınavı hazırlık kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programındaki bu belirleme de, öğrencinin seviyesi ve YDS‘de kaç almak istediği önemli bir rol üstlenir.

2 – YDS KURSU ( 4 Kişiden Oluşan gruplarla YDS KURSU ): 

YDS kursu kampüsündeki YDS kursu  departmanlarında yer verilen ve  YDS kursu temel birimlerinde yapılan YDS kursu organizasyonlarında, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programınında  yapılan İngilizce seviye sınav sonuçlarına göre seçilen, seviyeleri denk YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki Grup YDS kursu panellerinde 4 öğrenciden oluşturulan bu gruplarda, birebir özel YDS  kursu kalite ve özelliklerinde YDS sınava hazırlık kursu verilir. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS kursu programında Yds Kursundaki eğitim kalitesinin yüksek olması, Yds Kursunda grubu oluşturan öğrenci sayısı ile doğru orantılıdır. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde sayı az olduğundan, YDS eğitmenleri YDS kursu  sürecinde tıpkı YDS özel derslerdeki gibi öğrencilerle rahatlıkla bire bir iletişim kurar ve ilgilenir. Üstelik, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde öğrenciler istedikleri gibi soru sorabilirler ve yanıt alabilirler. YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde grupların 4 kişi olması onlara bu imkanı sağlar. esasen,YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  Toplu YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde  YDS gruplarını  4 öğrenci ile sınırlamak, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde tamamen öğrenci yararına alınmış bir uygulamadır.

YDS KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • YDS  sınavında başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bu yüzden, YDS kursu departmanlarındaki YDS kursu panellerinde öğrencilere Yds Kursunda özel olarak hazırlanmış YDS akademik kelimeleriyle ilgili alıştırmalar YDS kursu departmanlarında verilerek YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde düzenlenen YDS hazırlık kursu programında kelime haznelerinin gelişmesi sağlanır.
 •  YDS kursu yapılan departmanlardaki YDS sınavı için hazırlık kursu programında  ”  YDS sınav çözüm teknikleri eğitimi de verilerek, YDS kursu eğitim merkezinde kurulan  YDS kursu seminerlerdeki YDS kursu panellerinde öğrencilerin başarısına katkı sağlanır.

Yds Kursu İstanbul

YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul.


YDS KURSU İSTANBUL PROGRAMI

Yds Kursu İstanbul Program İçeriği

1 – Yds Kursu İstanbul ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu İstanbul ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Kursu)

1 – YDS KURSU İSTANBUL ( BİREBİR ÖZEL YDS KURSU ):

YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde, öğrencinin YDS sınavında başarılı olabilmesi ve yüksek bir skor elde edebilmesi için Özel YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan Bireysel YDS kursu İstanbul seminerlerinde, YDS sınavında gereksinimi  duyulan tüm bilgi, YDS teknik ve sistemlerin içinde net, açık ve herkesin anlayabileceği bir tarzda anlatıldığı, YDS sınavında bulunan tüm  soruların yanıtlarının  nasıl verilmesi gerektiğinin Yds Kursu öğretilerinde bulunduğu, özellikle akademik kelime haznesi zayıf olan öğrencilerin bu konuda gelişmesi için Özel YDS kursu İstanbul organizasyonlarında Birebir YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde, özel olarak kelime haznesini geliştiren ve YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde sayısını çoğaltan alıştırmaların verildiği,  YDS sorularının çözümü ile ilgili bilgilerin tek,tek açıklandığı   birebir alınan özel YDS kursu İstanbul programlarının uygulandığı öğrenci, YDS kursu İstanbul kursunun yapılacağı gün ve saatleri YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS hazırlık kursu İstanbul platformunda kendi belirler ve böylece özel yaşamında, Yds Kursuna   katıldığı için özel bir değişiklik yapma gereği duymaz ve rahatça kurs alır. YDS kursu İstanbul’da Kaç YDS dersi verilmesi gerektiği, aday öğrencinin seviyesine,  kurslarda  anlatılanları anlama yetisine ve sınavda almak istediği nota göre, YDS hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde uzman hocalardan oluşan ekip aracılığı ile YDS sınavı hazırlık kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda belirlenir ve YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde tespit edilen kişiye özel YDS kursu İstanbul  programı  uygulama safhasına konulur.

YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda uygulama aşamasına geçildiğinde öğrenciye YDS kursu İstanbul kampüslerindeki YDS kursu İstanbul bölümünde uygulanan YDS kursu İstanbul programı, öğrencinin bilgi açısından tüm eksik ve yetersiz yanlarını toparlayan, onaran ve Yds Kursu İstanbulda seviyesini yükselten  özelliklere sahip tamamen YDS kursu alan ” öğrenciye özgü ve özel ” nitelikleri olan bir tarzdadır. Ayrıca,  YDS kursu İstanbul tüm incelik, ayrıntı ve özellikleri ile uygulandığında öğrenciyi sınava tam olarak hazır hale getirir.

2 – YDS KURSU İSTANBUL ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS KURSU  ): 

YDS kursu İstanbul için  YDS kursu İstanbul   departmanında uygulanan YDS kursu İstanbul panellerindeki YDS kursu İstanbul öğretilerinde,  seviyeleri bir birine eşit olmazsa bile  olabildiğince denk olan aday öğrencilerden 4 kişilik homojen gruplar oluşturulur ve bu gruplara katılarak YDS kursu alınabilir. Defalarca denenmiş ama bir türlü başarılı olamamış programlardan çok daha farklı ve düzenleme açısından çok daha değişik, öğrenciye yaklaşımı benzerlerinden kat kat üstün, toplu YDS kursu İstanbul derslerine katılan her öğrencinin aklına, zekasına ve mantığına birebir direk olarak etki eden, sayı az olduğundan öğrencilerin  uygulama aşamasında hemen geliştirici ve seviye yükseltici özelliklerinden  ötürü güvenini kazanan ve morallerini yükselten   bu özel düzenlenmiş ciddi ve teşvik edici   YDS kursu İstanbul programının kaç dersten oluşturulacağı, YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda öğrencilerin seviyesine, algılama kapasitesine  ve almak istediği nota göre YDS kursu İstanbul organizasyonlarında YDS kursu İstanbul merkezindeki YDS kursu İstanbul platformunda  yapılan YDS kursu İstanbul seminerlerinde belirlenir.

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı.

 YDS, YDS TEST ( Gramer ), YDS KURSU HAKKINDA

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı

1 – Yds Kursu ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu ( 4 Kişilik Yds Kursu)

Teknik  Yds, Teknik Yds Test ( Gramer ) , Teknik Yds Kursu

 Have you ever wondered whether fishes drink or not? All living things must drink, and they require a fresh supply of water often. A person can go without food for many days, but he or she cannot go for long without water. Fishes drink, and fishes that live in salt water must drink salt water. However, when we watch them in an aquarium and see them opening and closing their mouths, we must not assume that they are drinking. Fishes need water for its oxygen. The water that they seem to be gulping gives them oxygen, which is in the water. On the other hand, when a fish drinks, it swallows water, just in the way we do.

1. It is stated in the passage that a fish opens and closes its mouth ………….. .
A. in order to get oxygen
B. so as to gulp
C. to drink to stay alive
D. to swim in an aquarium.
E. so that it can suffice salt
2. We are informed by the passage that a person ………………. .
A. can live for a long time without water
B. can live for a long time without food
C. has no need for food and water
D. has no need for a fresh supply of water
E. does need water to get oxygen
3. When a fish drinks water, ………………………. .
A. it requires fresh water
B. it swallows water just like us
C. it requires salt water
D. it drinks water for its oxygen
E. it stays motionless for a while to swallow
CORRECT ANSWERS ( Doğru yanıtlar )
1. A- in order to get oxygen
2. B- can live for a long time without food
3. B- it swallows water just like us

 

 Özel Yds, Özel Yds Test ( Gramer ), Özel Yds Kursu


The poetic expressiveness and creativity of Japanese women poets of the Manyoshu era is generally regarded as a manifestation of the freedom and relatively high political and economic status women of that era enjoyed. During the Heian period (A.D. 794-1185) which followed, Japanese women became increasingly relegated to domestic roles under the influence of Buddhism and Confucianism, which excluded women from the political and economic arenas. Yet, since poetry of the period came to be defined solely as short lyrical poetry, known as waka, and became the prevailing means of expressing love, women continued to excel in and play a central role in the development of classical Japanese poetry. Moreover, while official Japanese documents were written in Chinese, the phoenetic alphabet kana was used for poetry. Also referred to as onna moji (“women’s letters”), kana was not deemed sufficiently sophisticated for use by Japanese men, who continued to write Chinese poetry, increasingly for expressing religious ideas and as an intellectual pastime. Chinese poetry ultimately yielded, then, to waka as the mainstream of Japanese poetry.

1. Based on the passage, mainstream Japanese poetry of the Heian period can best be described as ………… .
A. philosophical in its concern
B. more refined than the poetry of the Manyoshu era
C. an outgowth of Buddhism and Confucianism
D. sentimental in nature and lyrical in style
E. written primarily for a female audience
2. Which of the following statements about kana finds the LEAST support in the passage?
A. It was based on the sound of the Japanese language
B. It was used primarily by Japanese women
C. It was used for Japanese poetry but not for Japanese prose
D. It was used in Japan after A.D. 793
E. It was considered inappropriate for austere subject matter
3. The author’s primary purpose in the passage is to ………………………. .
A. refute a common explanation for the role of women in the development of Japanese poetry
B. identify the reasons for the popularity of a distinct form of literary expression in Japan
C. distinguish between the Japanese poetry of one historical period with that of another
D. trace the influence of religion on the development of Japanese poetry
E. provide an explanation for the role of women in the development of Japanese poetry

CORRECT ANSWERS ( Doğru yanıtlar )
1. D- sentimental in nature and lyrical in style
2. C- It was used for Japanese poetry but not for Japanese prose
3. E- provide an explanation for the role of women in the development of Japanese poetry

 

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı.

YDS, YDS TEST ( Gramer ) ,YDS KURSU HAZIRLIK

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu Programı

1 – Yds Kursu ( Birebir Özel Yds Kursu )
2 – Yds Kursu ( 4 Kişilik Yds Kursu)

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu faaliyetleri kapsamında  Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu alanında  YDS  , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu verilen ana merkezdeki Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu platformunda yapılan YDS Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu  etkinliklerindeYDS , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu için oluşturulan  bu tür  Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu programlarında, YDS , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu adaylar ile bire bir yapılır.

 YDS 2012 Ekim için YDS Hazırlık kursu ve YDS Özel Ders Kayıtları sürmektedir

The Iditarod Sled Dog Race


Every year in Alaska there is a big race with sleds pulled by dogs. On the day of the race in the Alaskan huskies seem eager to go on what may be the world’s longest and most difficult race. It is called the Iditarod dog sled race.

The voice of the race announcer booms over the streets of Anchorage as the racers set off on their long journey “They’re off. The last great race…”Fifty-six sleds leave downtown Anchorage to start the race. A sled leaves every two minutes. It will take ten days to two weeks before they reach the finish line at Nome on the other side of Alaska. The men and women who guide the sleds are called mushers.
Linda Joy, a musher says “It’s not important to win, I have a yearling team and I want as many happy tails when I cross the finish line.”
Russell Lane is a full-blooded Eskimo. He thinks his rookie, or very first, run may help his people maintain a tie to the old ways. “I’m the only musher from the Arctic slope, so I’m real proud to be representing my people.”
One musher from Australia, Stephen Carrick, says he knows why he runs the race when he crosses the finish line. “I did it last year. When I got to Nome, the sensation was awesome and I knew I had to have more of this.”
Dee Dee Jonrowe has finished in the top ten racers in eight other races. “I was just telling my husband, happy birthday, today’s his birthday and his present is sending me out of town.”

Gary Collins, an actor, helps the race by giving money. He and others get to ride on the sleds for 20 miles of the trail. They are called Iditariders. The day the race starts is an exciting event in Anchorage. There’s a big crowd to watch the race start. The trail loops around Anchorage, and smaller crowds of fans cheer the sleds on.
Twenty miles out of Anchorage the ceremonial part of the race is over and its time to get serious about the Iditarod. For the one thousand miles, it’s just the mushers and their dogs on the frozen land.
Racer Aaron Burmeister says of the first day “Really there’s not a whole lot of strategy, just get yourself into the schedule and get rolling.”
And try to enjoy the ride.

ÖZEL Yds, ÖZEL Yds Test ( Gramer ) ,ÖZEL Yds Kursu

Multiple Choice
1 The Iditarod dog sled race is known as the world’s ________________race.
A) worst
B) longest and most difficult
C) most ceremonial
D) biggest prize
2 The people in Anchorage ___________________.
A) don’t like the race
B) wish the race was someplace else
C) make a big event out of the race
D) are Iditariders
3 If a sled starts the race every two minutes, how long will it take 56 sleds to start the race?
A) 110 minutes
B) 112 minutes
C) 56 minutes
D) 156 minutes
4 A rookie run means___________________.
A) a straight course
B) the first time
C) last place
D) first place
5 The Iditariders go on the ceremonial run for ______ miles ending at
_____________.
A) 1000, Arctic slope
B) 1000, Nome
C) 20, Eagle River
D) 20, Nome

CORRECT ANSWERS :
1) B
2) C
3) B
4) B
5) C

Yds, Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu

Yds, Yds Test ( Gramer ), Yds Kursu

YDS ,YDS TEST  ( Gramer ), YDS KURSU HAKKINDA AÇIKLAMA .

YDS ,YDS TEST  ( Gramer ), YDS KURSU HAKKINDA AÇIKLAMA 

Yds , Yds Test ( Gramer ) ,Yds Kursu, YDS Soruları

 

1 –  Yds Kursu ( Birebir Bireysel  Özel Yds Kursu )
2 –  Yds Kursu ( 4 kişilik grup  Özel Yds Kursu )

1 –  The latest one struck last week, dropping 15 inches (450 millimeters) of rain in parts of northern California………..scientists were preparing to report on the new forecasting system in San Francisco, at the annual meeting of the American Geophysical Union (AGU).

A) after
B) before
C) because
D) just as
E) now that

2 –    Last December, I was confronted…….one of the most difficult choices I ever had to make…… my life.
A) with / in
B) about / of
C) for / in
D) on / with
E) in / on

3 –  Aunt Estelle called me……..I left to tell me that she loved me and that she would always be with me.

A) when
B) after
C) bacause
D) as
E) before

4 –  ı have been surrounded by 6000 people …… good money, not for a sporting event or a concert.
A) who
B) which
C) whom
D) all of which
E) all of whom

5 –  We had just settled down ….. a chaperone appeared at our classroom, panting.

A) because
B) since
C) after
D) when
E) if

Teknik Yds Test ( Gramer ) , Özel Yds Kursu

6 –  ……..nothing appeared to be amiss from our windows, we knew that around the corner a bus had been blown to pieces, people hurt, and the city was scared

A) Though
B) When
C) Despite
D) In case
E) Even if

7 –  Movies are not restricted only to theaters…..they are available on video cassette and even broadcasted into millions of homes each day.

A) as soon as
B) since
C) although
D) as if
E) as well

8 –  From the early times…… the Industrial revolution to the Space Age, humans have produced inventions that use many of the earth’s varied energy resources ….. make living easier.

A) in / to
B) for / of
C) with / on
D) of / about
E) through / to

 

9 –   At the time, people thought that if the pollution……..high into the air it …..no longer… a problem.

A) sent / will…be
B) was sent / would…be
C) is sent / will…be
D) had been sent / would….be
E) is sending / will….be

10 –  This report involves a well description on acid rain …… a focus on acid rain in eastern Canada.

A) behalf of
B) regarding with
C) as well as
D) as much as
E) even more

Özel Yds Test ( Gramer ) , Kişisel Yds Kursu

11 –  The championship competation is next weekend,…..I am feeling a little nervous

A) although
B) since
C) but
D) so
E) unless

12 –  Many careeers require a colloge diploma ; in some kind of jobs,………previous experience is the main requirement.

A) however
B) accordingly
C) nonetheless
D) therefore
E) when

13 –  ………Voleyball is her main focus,she’s also great at basketball.

A) because
B) while
C) since
D) unless
E) more than

14 –  My aim is to become a doctor ;…….., I work especially hard in my science classes.

A) so
B) therefore
C) when
D) although
E) as

15 –  …………I ate breakfast ,that muffin looks really tasty.

A) since
B) because
C) although
D) until
E) if

16 –  She had sought asylum there….. spurious gossip about her began circulating at Seagrove Academy last week.

A) when
B) although
C) unless
D) if
E) since

Genel Yds Test ( Gramer ) , Birebir Yds Kursu

CORRECT ANSWERS ( Doğru yanıtlar )

1) D
AÇIKLAMA : Boşluktan sonra gelen cümlenin past continuous olması ve boşluktan önceki cümleninde Simple Past Tense olması nedeni ile Simple past tense ile past continuous tense in yanyana kulanımındaki kurala uygun olduğundan doğru cevap JUST AS olur

2) A
aÇIKLAMA : Üds sınavındaki en can sıkıcı soru ve konulardan biri olan preposition ların kullanımı . Bu sorulara doğru cevap verebilmek için özellikle to be form unda verilen fiillerin bitiminde yer alan prepesitionları ezbere bilmek çok gereklidir. Elbette ismin 5 halini veren prepositionlarında bilinmesi lazımdır . Burda ikinci boşluktan sonra yer alan ” my life ” ifadesinden önce ” in ” edatının yer alması çok doğal bir olgudur.

3) E
AÇIKLAMA : boşluktan önceki ve sonraki cümle her ikiside Simple past Tense olduğundan bu soruda bir zaman uyumu var . Bu zaman uyumuda Time Clause yapılarında 5 100 geçerlidir . şu halde o boşluğa bir time clause ifadesi ( Bağlacı ) olan ” Before ” gelir.

4) E
AÇIKLAMA :Bilinen bir ralative clause sorusu . Daha önceki cümlede insanlaradan bahsedildiği için boşluktan sonraya ” all of whom ” ifadesinin gelmesi gerekir.

5) D
AÇIKLAMA : Tipik birtime clause sorusu . Seçeneklerde time clause cümlelerde kullanılabilecek iki kelime var ( After , when ) . Bu iki kelimeden birini seçmek gerekir ki bunu ancak cümleleri çözerek gerçekleştirebiliriz.

6) A
AÇIKLAMA : Her iki cümlede çözüldüğünde cümleler arasında analam açısından bir zıtlık olduğu görülür bu durumda seçenekler arasında bulunan ve zıtlık bildiren though kelimesi doğru cevap olur.Diğer zıtlık bildiren despite ifadesinin boşluktan sonra gelen ifade tam bir cümle olduğu için kullanılması imkansızdır.

7) B
AÇIKLAMA :Cümleler çözümlendiğinde boşluktan sonraki cümlenin bir olayın nedenini bildirdiği görülür : Bu yüzden seçenekler arasında bulunan ve neden bildiren cümlelerde kullanılan since kelimesi boşluğa gelerek her iki cümlede bir anlam bütünlüğü sağlar.

8) E
AÇIKLAMA : Bu cülede ikinci boşluktan sonra kullanılan bir fiilin bulunması daha önceki cümleninde boşluktan önce tamamlanmış olması ikinci boşluktan sonranın bir infinitive purpose ( Amaç bildiren ) bir yapı olduğunu göstermektedir bu nedenle ikinci boşluğa to kelmesi gerekir ama ikinci bir to kelimesinin bulunması nedeni ile birinci boşluğpa in kelimesini ( edatının ) gelemeyeceğini bilmek gerekir. 

9) B
AÇIKLAMA : I f clause bir cümle ilk cümlenin öznesi pullution olduğu için cümlenin % 90 passive voice olması ihtimaldir bu nedenle passive yapıda olan was sent ifadei ilk boşluyğu tamamlar ve ikinci cümlede was sent bir simplae past tense olduğundan  ikinci tip if caluse yapısında main clause would + v1 şeklinde olması gerketiğinden B şıkkı doğru yanıttır.

10) C
AÇIKLAMA : Bu soruyu çözmek için hher iki cümlenin anlamını çözümlemek gerekir ki bu yapıldığında as well as : hem,hemde,yanısıra  anlamındaki ifadenin her iki cümlenin anlam bütünlüğünü sağlayan ifade olduğu anlaşılır.

11) D
AÇIKLAMA : Birinci cümlenin bitiminde bir virgül olduğu için bu boşluğa bağlaçlar gelemez . Seçenekler arasında oraya gelebilecek iki kelime var. Biri but diğeri so. Fakat cümleler arasında anlam açısından bir zıtlık olmadğından boşluğa so gelir.

12) A
AÇIKLAMA :Birinci cümle ile ikinci cümle arasında cümleler çözümlendiğinde anlam bakımından bir zıtlık olduğu görülür.Bu nedenle birinci cümlenin bitimindede bir virgül konulduğuna göre buraya gelebilecek en iyi ifade a şıkkıdır.

13)B
AÇIKLAMA :Heriki cümle arasında anlam açısından bir zıtlık olduğundan seçenekler arasındaki tek zıtlık bildiren kelime olan  while doğru cevap olur.

14)B
AÇIKLAMA :Birinci cümlenin anlamı çözüldüğünde ikinci cümlenin bu amaca ulaşmak için ne yapılmasının gerektiğini anlatan bir ifade gözlemlenir. Bı nedenle boşluğa ya so yada therefore kelimesinden birisinin gelmesi gerektiği aşikardır.Ama boşluktan sonra noktalı virgül kullanılmış olması boşluğa therefore kelimesinin gelmesine neden olur.

15)C
AÇIKLAMA : Heriki cümlede anlam olarak çözüldüğünde cümleler arasında anlam açısından bir zıtlık olduğu anlaşılır bu nedenle seçenekler arasındaki tek zıtlık ifade eden kelime olan although doğru cevap olur.

16) E
AÇIKLAMA : Bu cümle past perfect bir cümle olduğundan vede ikinci cümlede sümple past tense olduğundan boşluğa since gelir