Yds Eğitimi

YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS ve  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi.

YDS EĞİTİMİ PROGRAMI

YDS Eğitim Programı İçeriği

1 –  Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi )
2 –  Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi )

1 –  Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi ):

YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda uygulanan ve   YDS eğitimi  departmanlarında düzenlenen vede Yds Eğitiminde tatbik edilen ayrıca YDS eğitimi öğretilerinde organize edilen ve birebir verilen   YDS eğitiminde, birebir özel  YDS eğitimi alan öğrencilere, YDS sınav sorularının çözüm tekniklerinin nasıl olacağını YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS ve YDS eğitimi alanında anlatan, onların kelimelerle ilgili tüm sorunlarına özel YDS eğitimi yöntemleri kullanarak Yds Eğitiminde çözüm getiren,  pratik anlatımlarla YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda uygulanan ve   YDS eğitimi  departmanlarında her konuda onlara YDS eğitiminde veren, Özel YDS eğitimleri ilerledikçe ve YDS eğitimi  YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS ye  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda uygulanan ve   YDS eğitimi  departmanlarında düzenlenen vede tatbik edilen ayrıca YDS eğitimimi Sınıfları öğretilerinde organize edilen ve birebir verilen  YDS eğitiminde neden olan YDS eğitimi programlarının eşliğinde ve YDS sınavına hazırlık eğitimi konusunda uzman olan YDS eğitmenlerinin   denetiminde YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda birebir özel YDS eğitimi verilir.

2 –  Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi ):

YDS eğitimi ana kampüslerindeki YDS eğitimi platformlarında düzenlenen YDS eğitimi etkinlikleri kapsamında, 4 öğrencinin bir araya getirilmesi ile verilen grup YDS eğitimlerinde,  öğrencilere, YDS eğitimi  departmanlarında uygulandığı zaman öğrencinin kendisini birebir YDS eğitimi alıyormuş gibi hissettiği, Yds Eğitiminde özel yöntem ve sistemlerle öğrencilerin akademik kelimeler konusunda mevcut olan sorunlarının çözüldüğü, YDS sınav sorularının çözüm yollarının YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda uygulanan ve   YDS eğitimi  departmanlarında teker, teker sade bir dille verildiği, özellikle YDS okuma parçalarının çözümü konusunda çok üzerinde  durulduğu özelliklere sahip olan YDS eğitimi programlarının eşliğinde    YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda YDS eğitimleri verilir.

YDS EĞİTİMİ PROGRAMI

 Ülkemizde İngilizce yeterliliği için yapılan TOEFL, IELTS ve YDS gibi sınavlar vardır. Bu sınavlarla İngilizce yeterliliği belgelenerek gerektiğinde kullanılır. Bu belge işe girerken, lisansüstü eğitimine ya da akademik kadroya başvuru yaparken kullanılabilir. TOELF ve IELTS konuşma, yazma, dinleme ve dil bilgisini içeren kapsamlı sınavlardır. Bunun yanı sıra YDS  ise dil bilgisi ve paragraftan anlam çıkarmaya yönelik teorik bir sınavdır.

Birebir YDS eğitimi için bugün birçok kurum bulunmaktadır. Dershaneler, özel kurslar, dil eğitim merkezlerindeki Özel Yds Eğitimi bunlara dahildir. Bu YDS eğitimi  kurslarında genel olarak dil bilgisi kuralları ve YDS paragraf okumaları  yapılarak öğrencilere pratik kazandırılır. Soruya nasıl yaklaşılacağı, sorunun nereden okunmaya başlanması gerektiği, paragrafı kolay çözümlemek için ne gibi tekniklerin gerektiği YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde  YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızda uygulanan ve   YDS eğitimi  departmanlarındaki YDS eğitiminde öğretilir. Böylece öğrenci YDS sınavı sırasında sorular üzerinde fazla zaman kaybetmez. YDS sınavına  giren öğrencilerin en büyük sorunu sınav süresini yeterince iyi kullanamamalarıdır. Bu sorunun çözümü için YDS eğitimi merkezimizdeki  YDS eğitimi için yapılan etkinliklerde ve YDS eğitimi alanında  tesis edilmiş olan YDS eğitimi sınıflarımızdaki  YDS eğitimi  kurslarında hazırlık sırasında teknik öğretilir. Öğrenciler Yds Eğitiminde genel olarak kelime ezberi yapar, paragraf okur ve dil bilgisi sorularını çözer. 

Yds Eğitimi

YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi.

YDS EĞİTİMİ PROGRAMLARI 

Yds Eğitimi  Programları İçeriği

1 –  Yds Eğitimi ( Birebir Özel Yds Eğitimi )
2 –  Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi )

1 – YDS EĞİTİMİ ( BİREBİR ÖZEL YDS EĞİTİMİ ):

YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde hazırlanmış YDS eğitimi programını birebir YDS özel olarak almak için Özel YDS eğitimine baş vuran aday öğrencilere Yds Eğitimi için kayıt olduklarında, YDS eğitimi ile ilgili alandaki Özel YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde hazırlanmış Bireysel YDS eğitimi programında YDS derslerinin işleneceği gün ve saatleri Yds Eğitiminde belime hakkı verilir. YDS eğitimi alacak olan öğrenci böylece, özel yaşamında Kişiye Özel YDS eğitimi  almaktan ötürü bir sıkıntıya girmez. YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde hazırlanmış YDS hazırlık eğitimi programında yapılan YDS seviye sınav sonuçlarına uygun bir biçimde ve öğrencinin YDS sınavında almak istediği notta göz önüne alınarak kaç ders YDS eğitimi alınması gerektiğine YDS eğitimi ile ilgili alandaki Ana YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarında karar verilir ve ” kişiye özel  YDS eğitimiYDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki devreye girer.

2 – YDS eğitimi YDS EĞİTİMİ (  4 Kişi Grup YDS EĞİTİMİ ):

 YDS eğitimi  konusunda YDS eğitimi ana kampüslerinde hizmet veren  Toplu YDS eğitimi  departmanlarındaki YDS eğitimi panellerinde, seviyeleri eşit yada olabildiğince denk olan öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplara katılarak da Toplu YDS eğitimi alınabilir. YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde hazırlanmış YDS eğitimi programındaki grubu oluşturan öğrenci sayısının YDS eğitimi ile ilgili alandaki Grup YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde hazırlanmış YDS eğitimi programında 4 olması, bilinçli bir seçimdir. Böylece, Grup YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde hazırlanmış YDS eğitimi programında öğrenci sayısı az olduğu için, öğrenciler Yds Eğitiminde rahatça soru sorabilir ve yanıt alabilir, ayrıca, YDS eğitimi, veren YDS eğitmeni her öğrenci ile Yds Eğitiminde ayrı, ayrı ilgilenebilir. Bu durum, YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde verilen  YDS eğitiminin kalitesini yükselteceği gibi elde edilen sonuçların da  olumlu  olmasına neden olur.

YDS EĞİTİMİ için  NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • YDS eğitimi konusunda YDS eğitimi panellerinde verilen  Özel YDS eğitimlerinde öğrencilere YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca Bireysel YDS eğitimi organizasyonlarında  SENET  yapılmaz.
 • YDS sınavının can damarı akademik kelimelerdir. YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde öğrencinin bilinen akademik kelimelerin sayısı ne kadar çok olursa, başarılı olmak da o denli kolay olur. Bu yüzden, YDS eğitimi verilen departmanlardaki YDS eğitimi seminerlerinde akademik kelimeler ile ilgili YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde özel hazırlanmış alıştırmalar Kişisel YDS eğitiminde öğrencilere verilir ve çalışmaları istenir. Yapılan çalışmalar YDS eğitiminde yakın izlemeye alınır ve YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca Genel YDS eğitimi organizasyonlarındaki YDS eğitimi düzenlemelerinde çalışmayanlar derhal uyarılır.
 • YDS Eğitimi birimlerindeki tüm YDS eğitimleri boyunca, YDS eğitimi ile ilgili alandaki YDS eğitimi merkezlerinde hazırlanan ayrıca YDS eğitimi organizasyonlarında öğrencilere YDS sınavıyla ilgili bilgiler beraberinde ”  YDS sınav çözüm teknikleri eğitimi de verilerek, doğru ve hızlı yanıt verilmesi garanti altına alınır.
 • YDS eğitimi verilen merkezdeki YDS eğitimi veren YDS eğitmenleri,  konusunda yıllarca eğitim vermiş ve konularında uzmanlık seviyesine ulaşmış gerçek yds hocaları olduğu gibi öğretmeyi çok iyi bilirler.

DENİZLİ Yds Eğitimi Hakkında Bilgiler

DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen DENİZLİ  YDS eğitimi merkezindeki DENİZLİ  YDS eğitimi  hakkında bilgiler programı.

DENİZLİ  YDS EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİLER ve ayrıntılar

DENİZLİ   Yds Eğitimi Program İçeriği

1 – DENİZLİ   Yds Eğitimi ( Birebir – Özel Yds Dersi )
2 – DENİZLİ Yds Eğitimi ( 4 kişi Grup  Yds Eğitimi )

1 – DENİZLİ YDS EĞİTİMİ (BİREBİR ÖZEL YDS EĞİTİMİ  ): 

DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen DENİZLİ  YDS eğitimi merkezindeki DENİZLİ  YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında yer alan katılımcılar  YDS eğitimi programının uygulanacağı zamanı DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler alırken kendi belirler. Bu şekilde, yaşamında hiç bir değişiklik ve sıkıntı yaşamadan ihtiyacı olan YDS eğitimini alır. YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği, YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında yapılan YDS seviye sınav sonuçlarından elde edilen veri ve bilgilere  ve Yds Eğitimi Hakkında Bilgiler programında aday öğrencinin YDS’de  elde etmek istediği nota göre ders sayısı YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında değişir.

2 – DENİZLİ YDS EĞİTİMİ ( 4 KİŞİ GRUP YDS EĞİTİMİ  ) :

 YDS eğitimi hakkında bilgiler içeren DENİZLİ YDS eğitimi  departmanlarındaki YDS eğitimi programlarında İngilizce  bilgi düzeyleri bir birine denk olan öğrencilerden DENİZLİ Yds Eğitimi Hakkında Bilgiler programında oluşturulmuş 4 kişilik küçük gruplarda yer alarak, aşağı yukarı kalitesi birebir özel YDS ders kalitesine çok yakın bir YDS eğitimi almak mümkündür. YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında grup sayısı az öğrenciden oluşturulduğundan eğitim sürecinde soru sorabilmek,  YDS eğitimi hakkında bilgiler ve yanıt alabilmek mümkün olur. Ayrıca, YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında YDS eğitimi hakkında bilgiler  veren hoca da YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen DENİZLİ  YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında  öğrencilerle teker, teker ilgilenebilir.

YDS EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

YDS eğitimi hakkında bilgiler verilirken söylenmesi gereken ilk şey bu eğitim, ülkemizde çok yanlış algılanıyor. Bu DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler eğitimini  almak isteyenlerin  YDS eğitimi hakkında bilgilerde belirtildiği gibi kesinlikle upper-intermediate seviyesinde olmaları gerekir. Bu seviyede olanların DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler PROGRAMINDA 20 – 25 ders kadar  sınav teknikleri ve sınav taktikleri eğitimi görmeleri YDS eğitimi hakkında bila giler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında  yeterlidir. Upper-intermediate seviyesinde İngilizce bilgisi olanların işi çabuk biter ama hemen eklemek gerekir. Sınav sadece gramer sorularından oluşmaz. Okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav türü olduğundan, DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler programında upper-intermediate seviyesinde olanların gramer bilgilerinin yanında aynı seviyede akademik kelime bilgilerinin olmaları da gerekir. Upper-intermediate yada advance seviyesinde İngilizce bilenlerin sınavda  başarılı olabilmeleri  kolay görünse de başarı göreceli bir kavramdır .Kaç puan almak başarılı sayılmayı gerektirir ? Bu da ayrı bir soru.

Peki,  YDS eğitimi hakkında bilgiler arasında daha alt seviyede olanların eğitim alarak sınavda başarılı olabilmeleri mümkün mü  gibi YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen DENİZLİ   YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında bir soru var? Evet, mümkün . Ama sınav konusunda uzman olan bir eğitimcinin elinde ve rehberliğinde elbette olabilir. Ama , bu seviyede olanların upper yada advance seviyesinde olanlara oranla YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında daha fazla sayıda ders almaları ve onlardan çok daha fazla uğraşmaları gerekir. YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen YDS eğitimi merkezindeki YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında özellikle, seviyesi düşük olanların kurslara giderek genel İngilizceye başlamaları doğru bir yöntemdir ama takip edilmesi gereken çok uzun bir yoldur. Bu nedenle tekrar edelim. Bu eğitimi  vermeyi çok iyi bilen bir DENİZLİ YDS eğitimi hakkında bilgiler programında uzmandan eğitim alınması halinde, seviyesi düşük olan aday öğrencininde çok çalışması ve seviyesi sıfır olan birinin bile bu bilinçli  eğitim ile YDS eğitimi hakkında bilgiler verilen DENİZLİ YDS eğitimi merkezindeki DENİZLİ YDS eğitimi  hakkında bilgiler programında 50 – 55 alması ihtimal dahilindedir.

 

DENİZLİ Yds Eğitimi

DENİZLİ YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde DENİZLİ Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel DENİZLİ YDS eğitimi.

DENİZLİ  YDS EĞİTİMİ KONUSU 

DENİZLİ  Yds Eğitimi Programı

1 – DENİZLİ   Yds Eğitimi ( Birebir – Özel Yds Eğitimi)
2 – DENİZLİ Yds Eğitimi ( 4 kişilik gruplarla Yds Eğitimi)

1 – DENİZLİ Yds Eğitimi ( Birebir – Özel Yds Eğitimi) : 

DENİZLİ YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde DENİZLİ Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel DENİZLİ YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programına Yds Eğitiminde katılan aday öğrenci, bireysel eğitim alacağından, YDS eğitimi  programlarının uygulanacağı gün ve saatleri bizzat YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında kendi belirler ve Yds Eğitiminde belirlenen saat ve günlere kurum uyum sağlar. Bu tarzda  YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında öğrenciye verilen bu imtiyaz sayesinde, YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde  YDS öğrencisi günlük rutin çalışmalarından ödün vermeden ihtiyaç duyduğu  YDS eğitimini alır.

2 – DENİZLİ  Yds Eğitimi ( 4 kişilik gruplarla Yds Eğitimi) : 

DENİZLİDE YDS eğitimi için oluşturulan DENİZLİ YDS eğitimi etkinliklerinde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında  YDS eğitimi vermek amacı ile düzenlenen organizasyonlarda kurulan YDS eğitimi merkezinde YDS eğitimi verilen bölümlerdeki YDS eğitimi için kurulan departmanlarda hazırlanan YDS eğitimi panellerinde, İngilizce seviyeleri bir birine çok yakın olan DENİZLİ YDS eğitiminde  4 kişiden oluşan homojen gruplara YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde katılarak, birebir özel YDS eğitimi kalitesinde ders alabilirsiniz. YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi programlarında grup eğitimlerinin , bire bir özel YDS eğitimi kalitesinde olabilmesi için , YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında gruplar 4 kişi gibi düşük sayıda aday öğrencilerden oluşturulmuştur. Bu şekilde, YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde    Yds Eğitimi birimlerimizde grubu oluşturan aday öğrenci sayısı az olduğundan, YDS eğitimi alan aday öğrenciler, YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında kalabalık gruplarda pek bulunmayan anlamadıkları bir konu hakkında soru sorabilme imkanına Yds Eğitimi birimlerimizde kavuşur. Ayrıca, eğitmenler  de YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında  bu tür sayısı az kişiden Yds Eğitiminde oluşan gruplarda aday öğrenci ile bire bir ilgilenebilme imkanını bulur ve grup halinde gerçekleştirilen DENİZLİ YDS eğitimi sanki bire bir özel YDS eğitimin dönüşerek  kalite kazanır.

DENİZLİDE NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK ?

 • DENİZLİ  YDS eğitimi programında yer alan aday öğrenciler karşılarında YDS eğitimi aldıkları süre boyunca DENİZLİ YDS eğitiminde daima bu tür eğitim  vermede uzmanlaşmış , deneyimli ve kaliteli ve de YDS sınav  konularına gerçekten vakıf ve bu konuları DENİZLİ YDS eğitiminde tam hakkıyla öğretebilen gerçek hocalar bulacaktır.
 • Bu sınavda  başarılı olabilmek, bilinen akademik kelime sayısı ile doğru orantılıdır. DENİZLİ YDS eğitiminde Ne kadar çok sayıda akademik kelime bilinirse başarı o kadar kolay ve sağlam gelir. Bu nedenle,bu tarz bir YDS eğitimi almak üzere YDS eğitimi kampüslerindeki YDS eğitimi programlarında yer alan aday öğrencilere YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar verilerek aday öğrencilerin bu çalışmaları yapmaları istenir. DENİZLİ YDS eğitiminde Yapılan çalışmalar YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde birebir özel  YDS eğitimi almak üzere  YDS eğitimi programında çok yakından izlenir ve YDS eğitimi için oluşturulan etkinliklerde   Yds Eğitimi birimlerimizde  çalışmaları yapmayanlar uyarılır.
 • Aday öğrencilerin  sınav ve teknik ve taktiklerini kolaylıkla ve hatasız uygulamaları için Tenses ( İngilizce Zamanlar )

 • Modals ( Kipler )
  Active and Passive Voice ( Etken ve Edilgen Cümleler )
  If Clauses ( Şart Cümleleri )
  Noun Claauses ( İsim Cümleleri )
  Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )
  Realative Clauses ( Sıfat Cümleleri )
  Prepositions ( Edatlar )
  Conjunctions and Transitions ( Bağlaçlar ve Geçiş İfadeleri )
  gibi temel konularda çok iyi eğitim alırlar.
 • Çoğu kurum tarafından uygulanan ” senet imzalatma ” olayı uygulanmaz.