İngilizce Yds Dersleri

İNGİLİZCE YDS DERSLERİ PROGRAMI

İngilizce Yds Dersleri hakkında Bilgi

1 – İngilizce Yds Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Yds Dersleri )
2 – İngilizce Yds Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Dersleri )

1 – İngilizce Yds Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Yds Dersleri ) : İngilizce YDS dersleri kampanyalarında açıklanan İngilizce YDS dersleri konusunda İngilizce YDS dersleri verilen merkezdeki İngilizce yds dersleri platformunda hazırlanan İngilizce yds dersleri programına bire bir özel ders almak üzere katılan YDS  aday öğrencilerine, İngilizce YDS dersleri konusundaki İngilizce yds dersleri programlarının işleneceği günleri ve saatleri belirleme imtiyazı verilir. Verilen bu öncelik sayesinde, aday öğrenci günlük yaşamında bir değişiklik yapma gereği duymaz ve ihtiyacı olan  İngilizce YDS derslerini rahatlıkla alabilir. Bu tür  İngilizce YDS dersleri programlarının uygulama aşamasında, aday öğrenciye kaç  İngilizce YDS dersleri verilmesi gerektiği bir sorundur. Sınavda başarı kazanmak için verilmesi gereken  İngilizce YDS dersleri sayısının doğru olarak belirlenmesi gerekir. 

2 – İngilizce Yds Dersleri ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Yds Dersleri ) : İngilizce YDS dersleri alanında İngilizce YDS dersleri departmanlarındaki İngilizce YDS dersleri kampüslerinde düzenlenen İngilizce YDS dersleri seminerlerinde, İngilizce seviyeleri bir birine denk olan 4 kişilik gruplara dahil olarak, bire bir özel ders kalitesinde ve özelliklerinde  İngilizce YDS dersleri alabilirsiniz. Grup eğitimlerinin bire bir özel  İngilizce YDS dersleri kalitesine sahip olabilmesi için grup sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu şekilde, grup  İngilizce YDS derslerinde , aday öğrenciler bu sayı azlığından yararlanarak istedikleri gibi anlamadıkları konularla ilgili  soru sorabilirler ve ayrıca, gruplara eğitim veren eğitmen , aday öğrencilerle bire bir ilgilenebilir. Bu durum grup halinde  İngilizce YDS dersleri alan adaylara bir avantaj olarak yansır.

İngilizce YDS dersleri programına katılan aday öğrencilere ” senet ” uygulaması yoktur. 

İNGİLİZCE YDS DERSLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Passive Voice (Edilgen Yapı)
Reported Speech (Dolaylı Anlatım)
Reported Questions (Dolaylı Anlatım Sorular)
Reported Speech (imperatives, must, shall, let’s, will)
Conditionals (Koşullu Cümleler)
Conditionals (Koşullu Cümleler Devam)
Wish / If Only (Keşke)
Unless / Provided / Supposing / As Long As etc.
Imperatives (Emir Cümleleri)
Relative Clauses (who / which / that)
-ing and -ed clauses
Conjunctions (Bağlaçlar)
Nouns Advanced (İsimler Gelişmiş)
Adjectives Advanced (Sıfatlar Gelişmiş)
Adverbs Advanced (Zarflar Gelişmiş)
Verbs Advanced (Fiiller Gelişmiş)
Noun Clauses (İsim Cümleleri)
Adjective Clauses (Sıfat Cümleleri)
Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)
Gerund and Infinitive
Causatives (Ettirgen Yapı)
Cause and Effect
Phrasal Verbs (Genel Açıklama)
Phrasal Verbs Liste 1 (Seperable – Ayrılabilir)
Phrasal Verbs Liste 2 (Inseperable, Transitive – Ayrılmaz, Geçişli)
Phrasal Verbs Liste 3 (Üç Kelimeden Oluşan, Geçişli)
Phrasal Verbs Liste 4 (Intransitive – Geçişsiz)