e Yds Özel Ders

E YDS ÖZEL DERS PROGRAMI

e Yds Özel Ders Program İçeriği


1 –  E Yds Özel Ders ( Bireysel – E Yds Özel Ders )

2 –  E Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – E Yds Özel Ders )

1 –  E Yds Özel Ders ( Bireysel – E Yds Özel Ders ) :

 E YDS özel ders için hazırlanan kampanyalarda   E YDS özel ders merkezinde kurulan E YDS özel ders platformundaki E YDS özel ders öğretilerinde uygulanan  E YDS özel ders  programları,  çoğunlukla sınava az bir zamanı kalan, E YDS sınavında mutlaka ve kesinlikle başarılı olmak isteyen veya yüksek not almak zorunda olan öğrenciler için onları isteklerine ve hedeflerine ulaştıracak biçimde özel yöntem ve sistemlerle çok ayrı bir şekilde hazırlanmış , öğrencinin e YDS öncesi aradığı tüm soruların yanıtlarını bulabileceği şeklinde düzenlenmiş, E YDS sınav sorularının nasıl çözüleceğine dair bilgilere E YDS özel ders programında yer verilmiş, öğrencilerin e YDS  öncesi psikolojileri düşünülerek her konuda bilgiler açık, net ve anlaşılabilir kolaylıkta hazırlanmış düzenlemelerdir. Bireysel olan ve kişiye özel olarak verilen  E YDS özel ders programlarına katılan öğrenciler,  E YDS özel ders programlarının işleneceği gün ve saatler konusunda öncelik alır. Bu şekilde günlük yaşamından her hangi bir taviz vermeden ve yaşamını değiştirmeden  e YDS özel ders ile ilgili etkinliklere katılabilir ve  E YDS özel ders için hazırlanan kampanyalarda   E YDS özel ders merkezinde kurulan E YDS özel ders platformundaki E YDS özel ders öğretilerinde dersini alabilir. E YDS özel ders panellerindeki bireysel özel E YDS özel ders programlarına katılan aday öğrencilere verilmesi gereken E YDS özel ders sayısı yapılan İngilizce seviye tespit sınavı öğrenildikten sonra kararlaştırılır.

2 –  E Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – E Yds Özel Ders ) :

E YDS özel ders isimli organizasyonlarda E YDS özel ders ana birimlerimizde oluşturulan E YDS özel ders kampüslerindeki E YDS özel ders  gelişim aşamalarında  zaman, zaman ortaya çıkan birebir E YDS özel ders almak istemeyen veya bu tür programlardan hoşlanmayan yada  E YDS özel ders için hazırlanan kampanyalarda   E YDS özel ders merkezinde kurulan E YDS özel ders platformunda özel bir biçimde topluluk arasında  E YDS özel ders almayı seven öğrenciler için onları hazırlık aşamasında her açıdan rahatlatan ve anlaşılır bir dille yazılan açıklamalarla, akademik kelimeler konusunda öğrenciyi geliştiren ve bildiği kelime sayısını arttıran alıştırmalarla, e YDS çözüm teknikleri konusunda yapılan düzenlemelerle, her açıdan öğrenciye ulaşabilen sınava dair verilerle yüklü E YDS özel ders programları  E YDS özel ders için hazırlanan kampanyalarda   E YDS özel ders merkezinde kurulan E YDS özel ders platformundaki E YDS özel ders öğretilerinde  hazırlanır. Yalnız, bu E YDS özel ders programlarında öğrencileri kalabalık gruplarla yapılan E YDS özel derslerinde ortaya çıkan aksaklıklardan korumak amacı ile grupların mevcudu az tutulur ve 4 kişiyi geçmez. Grup sayısının E YDS özel ders için hazırlanan kampanyalarda   E YDS özel ders merkezinde kurulan E YDS özel ders platformundaki E YDS özel ders öğretilerinde 4 olması nedeni ile grup dersine katılan  öğrenciler bireyse E  YDS özel ders kalitesinde ders  alırlar.

 

e-Yds Çalışma Programı

E-YDS ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLIĞI 

e-Yds Çalışma Programı İçeriği


1 – E Yds Özel Ders ( Bireysel – E Yds Özel Ders )

2 –  E Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – E Yds Özel Ders )

1 – E Yds Özel Ders ( Bireysel – E Yds Özel Ders ) :

e-Yds Çalışma Programının hazırlandığı e-Yds Çalışma Programı eğitim merkezimizdeki  e-Yds Çalışma Programı öğretilerinde birebir özel dersin öğrenciyi  tetikleyen itici gücünden yararlanmak ve sınavdan yüksek bir skorla ve mutlaka başarılı olarak ayrılmak isteyenlerin, özel yöntem, sistem ve sınav geçme teknikleri bilgileri ile donanmış, öğrencinin her türlü gereksinimine yanıt verebilecek seviye ve özelliklere sahip, her zor durumda öğrenciye vereceği destekle onun bu zorlukları aşmasına katkı sağlayan ve her an elinin altında istediği anda ulaşabileceği bir kaynak görevi gören E YDS  çalışma programları ile e-Yds Çalışma Programının hazırlandığı e-Yds Çalışma Programı eğitim merkezimizdeki  e-Yds Çalışma Programı öğretilerinde ders almak isteyenler, önlerinde uzanan bu zor dönemi kolaylıkla aşabilirler.

2 –  E Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – E Yds Özel Ders ) :

Kalabalık gruplarla yapılan E-Yds Çalışma Programından iyi sonuçlar alınmadıkça ve bu durum giderek yaygınlaşınca, bizim yıllardır fikir bazında savunduğumuz e-Yds Çalışma Programının hazırlandığı e-Yds Çalışma Programı eğitim merkezimizdeki  e-Yds Çalışma Programı öğretilerinde sayısı olabildiğince az küçük gruplara dönülmesi derslerde kalitenin sağlanması açısından gerekli hale geldi.

E YDS ÇALIŞMA PROGRAMI

 E- Yds Çalışma Programı,  ile hazırlanılan e YDS sınavı şüphesiz ki  İngilizce bilgisinin ölçülmesinde hatasız ve alternatifsiz bir araç değildir  ÖSYM’nin İngilizce sınavları ile haşır neşir olarak geçen 30 yıl içinde kavradığımız tek bir gerçek var  ÜDS /KPDS ve YDS’nin  arasında bir eşitsizlik bir haksızlık var.

Gerçekte,  YDS sınavını ciddiye almayan ve E YDS   çalışma programını çalışmayanlara söz söylemek gereksiz. Onlar ancak sınava girdikten ve sınavı yaşayarak gerçekleri gördükten sonra işin ciddiyetini anlayabilecekler. Ama , tersine YDS konusunda günlerce çalışan, ders alan bu uğurda paralar harcayanlara gelince , bunların bir yerde telafisi olan ama farkına varmadıkları bir hata yaptıkları bir gerçek. Nedir bu hata derseniz , bu insanlar kendilerine bir   e YDS çalışma programı yani bir yol haritası hazırlamıyorlar. Kursu yada  YDS özel ders alacaklarsa hocaları yanlış seçiyorlar.

Sınavdan sonra , bir çok gerçekleri sınava katılanlar daha rahat fark ediyor. Yaptığınız hataları çevrenizde  YDS sınavına girenlerle karşılaştırın .Eğer sizin E YDS   çalışma programının  çalışmaları boyunca yaptığınız hatalar soruşturduğunuz da diğer sınava girenlerle örtüşüyorsa yada aşağı yukarı aynı hatalarsa,hemen kendi hazırladığınız  E YDS   çalışma programını irdeleyin ve güncelleyin aynı hataları yapmamak için.

Bazen  E YDS çalışma programlarının hazırlanışında, başka birinin uyguladığı ve başarı kazandığı bir yöntemi benimseriz ve o yöntemle çalışma yapıp kendimizi deneriz ama biri için iyi olan bir yöntem başka biri için iyi olmayabilir. Bu nedenle hazırlanan e-Yds Çalışma Programının hazırlandığı e-Yds Çalışma Programı eğitim merkezimizdeki  e-Yds Çalışma Programı öğretilerindeki  E YDS  çalışma programı kendinize özgü olmalı.

 

 

 

 
 
 

 

Yds Özel Ders Kadıköy

YDS ÖZEL DERS KADIKÖY PROGRAMI

Yds Özel Ders Kadıköy Programı İçeriği


1 –  Yds Özel Ders Kadıköy ( Bireysel – Yds Özel Ders )

2 –  Yds Özel Ders Kadıköy ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders )

Yds Özel Ders Kadıköy isimli düzenlemelerle Karşı yakada  kaliteli  YDS özel ders  Kadıköy platformundaki YDS özel ders Kadıköy programları ile YDS özel ders eğitiminde bir çığır açtık.
Gerek Bireysel olarak  özel ders gerekse 4 kişiden oluşan gruplarla yapılan  YDS özel ders Kadıköy programlarında, aradığınız tüm nitelikleri bulabilir ve kişiye özgü bireysel YDS özel ders Kadıköy programlarının sizi YDS  sınavında başarıya taşıyacak olan özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

1 –  Yds Özel Ders Kadıköy ( Bireysel – Yds Özel Ders ): 

Yds Özel Ders Kadıköy adındaki organizasyonlarda Yds Özel Ders Kadıköy panellerindeki Yds Özel Ders Kadıköy eğitimlerimizde YDS sınavını bir an önce atlamak, yüksek bir not elde etmek gibi amacı ile YDS özel ders Kadıköy  etkinliklerinde  yer almak isteyen aday öğrencilere bu tür onların amaç ve hedeflerine yönelik özel programlar hazırlanır. YDS Özel Ders Kadıköy programların hazırlanışında her şey hesap edilir. Yds Özel Ders Kadıköy programlarının  kesinlikle yüksek skor hedefine ve mutlak başarıya odaklanır. Bu amaca yönelik olan YDS Özel Ders Kadıköy programlarında yer alan ve  bireysel olarak YDS özel ders almak için kuruma baş vuran ve kayıt yaptıranlar, özel ders gün ve saatlerini kendi istediği gibi Yds Özel Ders Kadıköy isimli düzenlemelerle Karşı yakada  kaliteli  YDS özel ders  Kadıköy platformundaki YDS özel ders Kadıköy programları ile YDS özel ders eğitiminde düzenler. 

2 –  Yds Özel Ders Kadıköy ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders ): 

Yds Özel Ders Kadıköy faaliyetleri kapsamında  Yds Özel Ders Kadıköy merkezindeki Yds Özel Ders Kadıköy platformunda organize edilen Yds Özel Ders Kadıköy panellerine iştirak etmek istemeyen ve daha ucuz olduğunu düşündüğü grup Yds Özel Ders Kadıköy derslerinde yer almak isteyen öğrenci adayları için hazırlanan bu Yds Özel Ders Kadıköy programlarında kalabalık grup derslerinde ortaya çıkan aksaklıkların oluşmaması ve öğrencinin bundan zarar görmemesi için gruplara katılan öğrenci sayısı Yds Özel Ders Kadıköy isimli düzenlemelerle Karşı yakada  kaliteli  YDS özel ders  Kadıköy platformundaki YDS özel ders Kadıköy programları ile YDS özel ders eğitiminde kısıtlanır. 

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • Yds Özel Ders Kadıköy seminerleri bünyesinde yer alan ve bireysel olarak Yds Özel Ders Kadıköy programlarına katılan aday öğrencilere, YDS özel ders Kadıköy programlarının uygulanacağı gün ve saatleri belirleme önceliği tanınır ve bu şekilde aday öğrenci normal yaşamında her hangi bir aksama yaşamaksızın YDS özel ders Kadıköy’de eğitim alma imkanına kavuşur.
  • Yds Özel Ders Kadıköy eğitimlerinde yer verilen YDS Grupları 4 kişiden ibarettir ve tüm grup öğrencilerinin seviyeleri denktir . Bu şekilde grup şeklinde uygulanan Yds Özel Ders Kadıköy programları grupların Yds Özel Ders Kadıköy isimli düzenlemelerle Karşı yakada  kaliteli  YDS özel ders  Kadıköy platformundaki YDS özel ders Kadıköy programları ile Yds Özel Ders Kadıköy isimli düzenlemelerle Karşı yakada  kaliteli  YDS özel ders  Kadıköy platformundaki YDS özel ders eğitiminde 4 kişi gibi az sayıda öğrenciden oluşması nedeni ile bireysel özel ders niteliği ve özelliği kazanır.


YDS Özel Ders Merkezi

YDS ÖZEL DERS MERKEZİ HAKKINDA

Yds Özel Ders Merkezi Hakkında Bilgi

1 –  Yds Özel Ders Merkezi ( Bireysel – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders Merkezi ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders )

1 –  Yds Özel Ders Merkezi ( Bireysel – Yds Özel Ders ): 

YDS özel ders merkezinin bulunduğu binada YDS özel ders merkezi konusunda   YDS özel ders merkezinde düzenlenmekte olan YDS özel ders merkezi uygulamaları kapsamında kurulmuş  YDS özel ders merkezinde, birebir YDS  özel ders almak isteyen aday öğrenci, ders gün ve saatlerini kendi istediği gibi belirler. 

YDS özel ders merkezi adı ile açılan  YDS özel ders merkezindeki  YDS özel ders merkezi tarafından hazırlanan YDS özel ders merkezinin programlarıyla öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği, öğrencinin seviyesine ve sınavda almak zorunda olduğu nota göre YDS özel ders merkezinin bulunduğu binada YDS özel ders merkezi konusunda   YDS özel ders merkezinde düzenlenmekte olan YDS özel ders merkezi uygulamaları kapsamında belirlenir.

 YDS özel ders merkezinin bulunduğu kampüslerde    YDS özel ders merkezindeki  YDS özel ders merkezinin uyguladığı YDS  özel ders programı, kesinlikle ” kişiye özgü ve özel YDS ders ” programıdır. YDS özel ders merkezindeki  bu program sona erdiği zaman öğrenci her açıdan YDS sınavına hazır hale gelir.

2 –  Yds Özel Ders Merkezi ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders ) : 

YDS özel ders merkezi adı altında YDS özel ders merkezi ana kampüslerinde kurulan ve YDS özel ders merkezinde organize edilmekte olan YDS özel ders sürecinde, seviyeleri bir birine eşit yada olabildiğince denk olan 4 öğrenciden oluşturulan YDS özel ders merkezindeki gruplara dahil olarak YDS özel ders merkezinin bulunduğu binada YDS özel ders merkezi konusunda   YDS özel ders merkezinde düzenlenmekte olan YDS özel ders merkezi uygulamaları kapsamında çağdaş  bir eğitim alabilirsiniz.

YDS özel ders merkezi ana birimlerimizde yer verilen ve YDS özel ders merkezinde  oluşturulan YDS özel ders eğitimleri kapsamında, grupların 4 kişiden oluşturulması nedeni ile, YDS özel ders merkezinde gruplarda verilen  eğitim birebir YDS özel ders kalitesine çok yakındır. Ayrıca YDS özel ders merkezinde  sayının az olması YDS özel ders merkezinin bulunduğu binada YDS özel ders merkezi konusunda   YDS özel ders merkezinde düzenlenmekte olan YDS özel ders merkezi uygulamaları kapsamında öğrencilere soru sorabilme, eğitmenle  iletişim kurabilme gibi avantajlar sağlar.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ 

♥ Akademik Eğitim YDS özel ders merkezi , YDS sınavına hazırlık  programlarında görev alan sınav hazırlık  hocalarının tamamı bu konuda YDS özel ders merkezinde yıllarca eğitim vermiş   uzman hocalardır.

♥ Yds özel ders merkezi binasında kurulan YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders programlarının uygulama aşamasında tertiplenen YDS özel ders faaliyetleri içinde,  , aday öğrencilere sadece sınav ile ilgili temel gramer kuralları eğitimi verilmez.Bu YDS özel ders merkezinin eğitiminde beraberinde, sınavda sınava giren öğrencilerin sorulara daha doğru ve daha hızlı bir şekilde soruları yanıtlamasına   katkı sağlayan ” YDS sınav teknikleri ve   YDS sınav taktikleri dersleri  de ”  YDS özel ders merkezinin bulunduğu binada YDS özel ders merkezi konusunda   YDS özel ders merkezinde düzenlenmekte olan YDS özel ders merkezi uygulamaları kapsamında verilir .