DENİZLİ YDS DERSİ

DENİZLİ  YDS DERSİ PLATFORMU

DENİZLİ YDS Dersi Platformu Hakkında Planlar

1 – DENİZLİ YDS dersi ( Birebir YDS Özel Ders )
2 – DENİZLİ YDS dersi  (  4 Öğrenciden oluşturulan  Gruplar İle YDS Özel Ders

1 – DENİZLİ YDS dersi  ( Birebir YDS Özel Ders )

 Denizli YDS Dersi  platformundaki Denizli YDS Dersi  bulunan birebir  YDS Dersi  kampüsünde,Birebir Özel YDS Dersi platformunda eğitim almak isteyen aday öğrencilere onların İngilizce seviyeleri ile uyumlu, her açıdan onları Özel YDS DERSİ programında destekleyen,Bireysel YDS Dersi eğitim sürecinde öğrencilerin her sorununu çözen YDS öğretmenlerinin gözetim ve denetimi altında Tek  YDS Dersi platformundaki YDS Dersi   departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde YDS  özel ders alırlar

YDS Dersi eğitim platformundaki ,birebir YDS DERSİ  kampüsünde bu tür özel hazırlanan Teke tek  YDS Dersi programları  ile Özel Birebir  YDS Dersi alan öğrenciler birebir YDS özel Ders  aldıkları için Bireysel YDS Dersi derslerinin  yapılacağı gün ve saatleri YDS Dersi öğretim platformundaki , YDS Dersi Geliştirme departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde kendileri bizzat belirler. Bu YDS Özel ders alan öğrencilerine  Kişiye Özel YDS DERSİ kampüsünde tanınan bir ayrıcalıktır.

YDS Dersi hazırlık platformundaki  YDS DERSİ eğitim kampüsünde YDS Dersi özel programlarını bu konunun uzmanı olan YDS Hocaları Özel YDS Dersi platformundaki YDS Dersi departmanında bulunan Yüz Yüze YDS DERSİ  kampüsünde bizzat uygular.

2 – DENİZLİ YDS dersi (  4 Öğrenciden oluşturulan  Gruplar İle YDS Özel Ders )

Merkez YDS Dersi platformunda , Grup YDS DERSİ almak isteyen aday öğrencilere onların İngilizce seviyeleri ile uyumlu 4 Kişilik YDS grupları şeklinde gerçekleştirilen YDS dersi toplu programlarında, öğrencilerin İngilizce seviyelerinin bir birine eşit yada olabildiği kadar yakın olmasına Özel YDS Dersi platformundaki, Ortak  YDS Dersi departmanında bulunan Temel  YDS DERSİ  kampüsünde özen gösterilir.

Gruplarla YDS   Dersi platformundaki , Ortak YDS Dersi birimlerimizde, Beraber YDS Dersi öğretilerinde,  gruplara uygulanan YDS Dersi programları , YDS Dersi müşterek uygulananlara oranla farklıdır. YDS Dersi platformundaki,  YDS Dersi departmanında bulunan Mini grup YDS DERSİ  kampüsünde Müşterek  YDS DERSİ  programları ile gruplarla yapılan eğitimlerin karakter ve ruhuna uygun bir tarzda Beraber  YDS DERSİ programında hazırlanır ve  YDS Dersi platformundaki, YDS Dersi departmanında bulunan  Birlikte YDS DERSİ  kampüsünde tatbik edilir .YDS Gruplarına verilen YDS dersinin, bireysel YDS Dersine oranla farklı olduğu bilinen bir gerçektir ama biz bu Aktif YDS Dersi de farkı ortadan kaldırarak YDS Dersi platformundaki , YDS Dersi departmanında bulunan  Ortak YDS DERSİ  kampüsünde birebir Özel YDS dersi ayarında ve kalitesine ders vermek için Şahsi olmayan YDS Dersi platformundaki , YDS Dersi departmanında bulunan Ortak  YDS DERSİ  kampüsünde özel bir çaba harcarız.

Ortak İcra edilen YDS Dersinde  arada bir kalite. farkı olmaması için YDS Dersi platformundaki, YDS DERSİ kampüsünde YDS öğrencilerine grup için YDS Dersinde uygulanan özel formatta  YDS Dersi programları düzenlenir.

DENİZLİ YDS DERSİ İÇİN NEDEN  BİZİ SEÇMELİSİNİZ

♥ Kurumsal YDS Dersi platformundaki öğrenciiere   YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ eğitim kampüsündeki YDS Dersi Akademik Eğitim  Merkezinde gerek birebir YDS dersi programları gerekse gruplara uygulanan YDS Dersi programları kendine özgü yapıda olduğu gibi ayrıca her iki türde YDS Dersi Denizli platformundaki YDS Dersi departmanında bulunan birebir Özel YDS DERSİ  kampüsünde uygulanan bu tür Kişisel YDS Dersi programlarının bütün özelliklerini taşır.

♣ Rutin YDS Dersi platformundaki Yoğun YDS Dersi birimlerimizde YDS Dersi öğretileri seansında ve  YDS Dersi programlarında öğrencilere Skor Amaçlı  YDS dersi vermek için görev alan YDS Hocaları bu konuda uzmanlaşmış akademik kariyeri olan akademisyenlerdir.

YDS Sınavında başarılı olabilmenin olmazsa olmaz koşulu çok sayıda akademik kelime bilmektir. Elbette,Temel YDS Dersi platformundaki Denizli   Kişisel YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ kampüsünde ne kadar çok sayıda akademik kelime bilinirse YDS sınavında alınacak YDS skoru da o denli yüksek olur.

Ayrıca, sınavın temel özelliklerinden biri de YDS Dersi temel eğitim birimlerimizde ki  YDS Dersi ana kampüsünde hazırlanan ve uygulanan YDS Dersi programlarında bu bilgileri olmayan öğrenciler çok iyi derecede İngilizce bilseler bile  YDS de başarılı olmaları zordur.

YDS Dersi Denizli Programlarına Katılma Şartları

YDS Dersi programlarına katılmayı amaçlayan YDS öğrencilerinin İngilizce seviyelerinin en az upper-intermediate yani orta üstü olması gerekir. YDS Dersi de bu koşula sahip olan bir öğrencinin YDS Yüz Yüze Dersi platformundaki,  Kişisel YDS Dersi departmanında bulunan birebir YDS DERSİ  kampüsünde alması gereken YDS ders sayısı 40 derstir.

YDS sınav teknikleri ve taktikleridir. YDS Dersi platformundaki, Özel YDS Dersi birimlerimizde Birebir YDS Dersi   öğretileri seansında İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerin alacağı  Teke Tek YDS DERSİ sayısı seviyelerine uygun bir biçimde İngilizce seviye tespit sınavı ile tespit edilir. Toplu YDS Dersi platformunda öğrencinin seviyesine uygun bir şekilde alacağı Grup Olarak  YDS Dersi sayısı Ana YDS Dersi platformundaki  YDS DERSİ kampüsünde belirlenir.