Yds Eğitim Merkezi

Yds Eğitim Merkezi, Kaliteli Eğitimin Adresi

Yds Eğitim Merkezi Hakkında Bilgi

1 – Yds Eğitim Merkezi ( Birebir Yds Özel Ders )
2 – Yds Eğitim Merkezi ( 4 Kişiden oluşturulan Gruplarla Yds özel Ders )

 Eğitim Merkezinde sınava katılacak olan aday öğrenciler 2 şekilde eğitim alabilirler.


1 – YDS EĞİTİM MERKEZİ ( BİREBİR YDS ÖZEL DERS ) :
 YDS Eğitim Merkezi alanında YDS Eğitim merkezinde sınava hazırlanmak üzere YDS Eğitim merkezindeki programa birebir YDS özel ders almak amacı ile katılan  öğrenciler bu şekilde almak istedikleri eğitimin karşılığında, eğitim programının uygulama gün ve saatlerini YDS Eğitim Merkezinde kendi isteklerine uygun bir biçimde seçme ve belirleme önceliği kazanır. Bu şekilde bir eğitim aldıklarında   öğrenciler kendi özel yaşamlarında bir değişiklik yapma gereği kalmaz ve rahat ederler. YDS Eğitim Merkezi özellikle çalışan kesimler için düzenlenmiş ve tasarlanmış bir program türüdür. Böylece, çalışan aday YDS Eğitim Merkezinde hem iş hayatını aksaksız sürdürür hemde almak istediği YDS eğitimini alabilir.

2 – YDS EĞİTİM MERKEZİ ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA YDS ÖZEL DERS ): YDS Eğitim Merkezi bünyesinde  YDS Eğitim merkezinde grup şeklinde yapılan sınav hazırlık  YDS eğitimine özel ders diyebilmek ve aynı kalitede eğitim verebilmek amacı nedeni ile grubu oluşturan öğrenci sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Seviyeleri bir birine denk yada oldukça uyumlu olan bu gruplara katılarak ta YDS Eğitim merkezinde birebir yapılan  YDS özel ders kalitesinde eğitim alabilirsiniz. Bu kaliteyi muhafaza edebilmek ve aynı kalitede YDS eğitim merkezinde eğitim verebilmek amacıyla YDS Eğitim Merkezi programında 4 kişilik gruplar planlanmış ve devreye sokulmuştur. Zira, grup 4 kişi gibi çok  az sayıda öğrenciden kurulunca, eğitim sürecinde kalabalık gruplarda olmayan  ” anlamadığı yerler hakkında soru sorabilme ” imkanı doğmuştur. İkinci bir avantaj olarak, YDS Eğitim merkezinde sınav hazırlık  eğitimini veren eğitmenlerde öğrencilerle birebir ilgilenebilme imkanı bulur.

YDS İÇİN NEDEN BİZ

  • YDS  sınavının eğitimini vermek çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. YDS Eğitim merkezindeki programa katılan  öğrenciler bu bilgi birikimine sahip olan uzmanlık seviyesinde ki hocalar tarafından sınav için eğitilir.
  • YDS Eğitim merkezindeki YDS sınava hazırlık derslerinde birebir özel ders alana da grup eğitimi alana da sınav teknikleri ve taktikleri konusunda,  öğrencilerin sınavda yanıt vermelerini kolaylaştıran doğru ve daha hızlı yanıt vermelerini sağlayan gerekli eğitim ve bilgiler aktarılır
  • YDS sınavda başarılı olabilmek için çok sayıda akademik kelime bilgisine sahip olmak, başarılı olmanın temel koşullarından  biridir. Bu nedenle,  öğrencilere, YDS Eğitim Merkezinde özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar verilir ve bu kelimelerin çalışılması istenir.