TIPDİL SINAVI Hazırlık

TIPDİL SINAVI Hazırlık Programı

Tıpdil Sınavı Hazırlık Programı İçeriği

1 – TIPDİL SINAVI Hazırlık ( Birebir TIPDİL SINAVI Hazırlık Özel Ders )
2 – TIPDİL SINAVI Hazırlık ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla TIPDİL SINAVI Hazırlık)

Sınav hazırlık programında yer alan aday öğrencilere 2 şekilde eğitim verilir :

1 – TIPDİL SINAVI HAZIRLIK (BİREBİR TIPDİL SINAVI HAZIRLIK ÖZEL DERS ): TIPDİL SINAVI Hazırlık programına birebir özel TIPDİL SINAVI Hazırlık dersi  almak üzere katılan aday öğrencilere ayrıcalık verilir.Bu ayrıcalığa göre,aday öğrenci TIPDİL SINAVI Hazırlık programının uygulama gün ve saatlerini kendi belirler.Bundan amaç aday öğrencinin günlük yaşamında her hangi bir değişim yaşamasını önlemek ve günlük hayatında ki düzeni bozmamak içindir.Aday öğrenciye verilemesi gereken TIPDİL SINAVI Hazırlık ders sayısı yapılan seviye sınav sonuçlarından elde edilen verilere bakılarak ayarlanır.

2 – TIPDİL SINAVI HAZIRLIK ( 4 KİŞİDEN OLUŞTURULAN  GRUPLARLA TIPDİL SINAVI HAZIRLIK ): İngilizce seviyeleri aynı yada en azından denk olan aday öğrencilerden oluşturulan gruplara katılarak birebir özel ders kalitesinde TIPDİL SINAVI Hazırlık eğitimi alabilirsiniz.Bu eğitimin birebir özel ders kalitesi ve özelliğinde olması için gruplar 4 kişi gibi az sayıda öğrenciden oluşturulmuş ve 4 kişide sabitlenmiştir.Gruplar 4 kişiden oluşturulunca,aday öğrenciler grup eğitimlerinde istedikleri gibi bilmedikleri yada anlamadıkları bir konu ile karşı karşıya kaldıklarında hocaya rahatça soru sorabilirler.Kalabalık grup eğitimlerinde pek bulunmayan bir avantajdır bu.Birde,TIPDİL SINAVI Hazırlık eğitimini veren hoca aynı birebir özel TIPDİL SINAVI Hazırlık  eğitiminde olduğu gibi öğrencilerle birebir ilgilenebilme fırsatı ve şansına sahip olur.Böylece,grup şeklinde yapılan TIPDİL SINAVI Hazırlık programı birebir özel TIPDİL SINAVI Hazırlık dersi niteliği kazanmış olur.

TIPDİL SINAVI HAZIRLIK için BİZİ SEÇME NEDENİ

  • TIPDİL SINAVI Hazırlık programını uygulayan eğitmenler,konularında uzmanlaşmış,çok deneyimli birinci sınıf hocalardır.
  • TIPDİL SINAVI Hazırlık programlarının uygulama aşamasında, öğrencilere gerek olmadıkça genel İngilizce den çok  sınav teknik ve taktikleri eğitimi ve bu konuda bilgiler verilir.Bu şekilde  öğrenci,sınavda soruları doğru olarak yanıtladığı gibi daha da hızlı yanıt vererek zamandan kazanır.
  • TIPDİL SINAVI Hazırlık programında yer alan aday öğrencilere ” senet “ uygulaması yapılmaz.Aday öğrenci ile anlaşarak ödemeler bir takvime bağlanır ve aday bu takvime uygun bir biçimde ödemeleri yapar.
  • Bu  sınavda çok sayıda akademik kelime bilmek bu sınavın altın anahtarı olarak yorumlanabilir.Ne kadar çok sayıda akademik kelime bilinirse sınav o kadar kolaylaşır ve başarı sağlanır.Bu nedenle aday öğrencilere,TIPDİL SINAVI Hazırlık öğretilerinde özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar verilir ve bunları çalışmaları istenir.Aday öğrencilerin kelimelerle ilgili TIPDİL SINAVI Hazırlık programında yaptıkları çalışmalar yakından izlenir ve bu kelime konusunda gelişmeleri ve sayıca zenginleştirmeleri sağlanır.

TIPDİL SINAVI Hazırlık