İngilizce Özel Ders

İngilizce Özel Ders Uygulamaları İle Gerçek Eğitim

İngilizce Özel Ders Uygulamaları Hakkında Bilgi

1 – İngilizce Özel Ders ( Birebir İngilizce Özel Ders )
2 – İngilizce Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Özel Ders )

İngilizce Özel DersTürkiye de gerçekten ve ciddi olarak bu dili öğrenmek isteyenlerin bunu başarmalarının tek yolu  İngilizceYDS, YDS Dersi, Yds Dersleri, Yds Hazırlık, Yds Hazırlık Özel Ders, Yds Özel Ders, YDS Sınavı Hazırlık, YDS Kursu Özel Ders almaktır.Bunun  aksini ileri sürenlere,yıllarca kurslara giderek İngilizce öğrenmeye çalışmış ama hala iki kelimeyi yan yana getirerek konuşamayan binlerce insanı hatırlamaların öğütlerim.Yabancı bir ülkede İngilizce öğrenmenin en iyi yolu ve yöntemi İngilizce Özel Ders  almaktır.Çevrenizde İngilizce bilenlere sorun.Bu ülke gerçeğidir.Boşuna başka yollara saparak zaman ve para kayıp  etmeyin.Çevrenizde bu dili bilenlerin bile bir çoğu ,yıllarca koleje gitmelerine ve uzun süreler dil  ağırlıklı eğitim görmelerine rağmen yine de İngilizce Özel Ders  alma gereği duymuş ve bu yola baş vurmuştur.En azından bir  sınava girerken yada okullarından mezun olduklarında,iş hayatına atıldıkları zaman  kendilerine verilen eğitimin İngilizce mi değil mi diye bir takım zorluklar yaşayarak şüpheye düştüklerinde rahatlama için baş vurdukları bir yol olmuştur İngilizce Özel Ders   almak.

Bir örnek verelim.İnsanlar Yds gibi akademik bir sınava girmek istediklerinde,daha önce okudukları ve öğrendikleri İngilizcenin kendilerine yeterli olmadığını görerek sınav için baş vurdukları ilk yöntemlerden biridir  Özel ders almak.Ne kadar iyi İngilizce bilinirse bilinsin akademik sınavlarda bilinen İngilizce ve sahip olunan bilgi yeterli olmaz.Bu bilgiyi arttırmak gerekir.hemen baş vurulan yöntemlerden biri ya kursa gitmek ya da özel ders almak şeklinde olur.Ama kursa giden  ve kalabalık gruplara katılarak eğitim alanların da sonunda hüsrana uğramaları kaçınılmaz olur ve bir çoğu bu işi başarmak için yine İngilizce Özel Ders alma yolu tercih eder.

Kurslara gidenlerin gerçekten dili  öğrenmek için gidenlerin elbette ,bir süre sonra bu kalabalık gruplarla yapılan eğitimler de bu dilin öğrenilmeyeceğini anlaması kaçınılmazdır.Zira,kurslara İngilizce öğrenmeye gidenlerin en çoğu oraya kendilerine bir sosyal çevre edinmek amacı ile gider.Bunu anlayan gerçek öğrenci,bundan hoşnut kalmaz.Bu nedenle bu işin kursla halledilmeyeceğini ve özel ders almak gerektiğini kavrar ama çok zaman ve para kayıp eder.İşte bu yazı da anlatılan bu.Bu kötü deneyimleri yaşamadan eğer bir sosyal çevre edinicisi değilseniz, kurslara giderek boşu boşuna zaman ve para harcamayın, daha ilk basamakta İngilizce öğrenmek için özel ders alın ama bunda da dikkatli ve uyanık olun ve size gerçekten İngilizce öğretebilecek hocayı bulun,İngilizce bilen ama öğretemeyeni değil.

İngilizce Özel Ders