Yds Dersinde Uyum

Yds Dersinde Uyum Sorunu

Yds Dersinde Uyum Sorunu Hakkında Bilgi

1 – Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi ( 4 kişilik gruplarla Yds Dersi )


YDS  dersinde  uyum her iki taraf içinde çok önemlidir. Burada YDS  dersinde  uyumdan kast edilen YDS dersi sırasında öğretmen ve öğrenci arasında oluşacak bir YDS  dersinde  uyumdur. Şayet bu tür bir uyum her iki taraf için sağlanmazsa , yapılan eğitimden elde edilen sonuç kesinlikle her iki tarafı da memnun etmeyecek bir şekilde olumsuz olur, Elbette , öğretmen-öğrenci  arasındaki YDS dersinde uyumun sağlanması için hem öğretmene hemde öğrenciye düşen sorumluluk ve görevler var. Bu sorumluluk ve görevlerin yerine getirilmesi durumunda YDS sınav sonuçlarının olumlu olması mümkün olabilir. Şimdi bu görev ve sorumlulukları her iki taraf içinde açıklayalım.

Öğretmene Düşen Sorumluluk ve Görevler : YDS dersinde uyumun  birinci kuralı , öğretmen kesinlikle bilgilerini öğrencisine aktarabilme yeteneğine sahip olmalı. Öğrencinin dersi anlayabileceği bir dilde anlatması, YDS sınavında başarı ve öğrenci ile arasında bir uyumun oluşması açısından şarttır. Özetle, bir iki derste öğrencinin eksik yanlarını anlaması ve YDS dersini ona göre vermesi gerekir. Ayrıca, öğrencisini kendisine inandırmalı  çünkü bir çok ödevin yapılması için bu inancın öğrencide oluşması gereklidir. Öğrencinin sınavdaki başarısından elbette öğretmen de gerekli payı alır. Bir başarı durumunda, öğretmenin popülaritesi, tanınırlığı ve öğrenci sayısı artar. Bu durum öğretmenin kazancına da yansır ve olumlu katkılar yapar. Öğretmenin öğrencisi işle uyumlu bir beraberlik sergilemesi ve iyi bir ikili oluşturmaları , peşinden daha çok öğrenci getirir ve öğretmenin kariyeri yükselir.

Öğrenciye  Düşen Sorumluluk ve Görevler : Öğrencinin öğretmenle arasında YDS dersinde uyum oluşturabilmesi için, ilk aşamada yeterli İngilizce bilgisineYds Dersinde Uyum sahip olması, öğretmenin anlattıklarını anlaması açısından gerekli bir olgudur. Öğrenci ders sırasında, öğretmenin anlattıklarını dikkatle dinlemeli ve verilen bilgileri anladıktan sonra, ders dışı çalışmalarla bu bilgileri özümseyerek, gerektiğinde kullanabileceği şekle sokmalıdır. Ayrıca, öğretmenle aralarında bir uyum sağlanması için , özellikle kelime ezberlerinde çok geçerli olan ders dışı çalışmalar yapmalı ve derslerde kelime konusunda öğretmene zorluk yaşatmamalıdır. Bu tür çalışmalar öğrencinin görev ve sorumluluk alanlarına girer. Uyum açısından en önemli noktalardan biri de, derse katılımında ki sürekliliktir. Dersin sürekli olması hem onun açısından da yararlıdır. Zira, dersten bir kopma olmaz ve sürekli ders yapıldığından bilgiler üst üste gelerek bir göl misali birikim oluşturur ve her şey daha kolaylaşır.

Alınan yada verilen YDS  derslerinde öğretmen – öğrenci arasında ki uyum YDS sınav sonuçlarına, eğer olumlu ise olumlu olarak, olumsuzsa olumsuz olarak yansır.