Yds Dersinde Hoca

Yds Dersinde Hocanın Rolü Önemli mi ?

Yds Dersinde Hocanın Rolü Ne

1 – Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi ( 4 kişilik gruplarla Yds Dersi )

YDS dersinde hocanın rolü ve Yds dersinde hocanın olumlu katkısı  kesinlikle ve kesinlikle çok önemlidir. YDS dersinde hoca şayet bu işin uzmanı ve kaliteli bir eğitimci değilse, ders alan aday öğrenci için başarılı olmak bir hayaldir.

YDS dersinde hocanın amacı, öğrencisinin  YDS sınavında başarılı olmasını sağlayacak tüm bilgileri ona aktarmak ve verdiği bu bilgilerin öğrenci tarafından özümsenmesini sağlamak olmalı. Bu da yetmez, YDS hocasının rolü bununla da sınırlı değildir. YDS dersinde hoca  verdiği bilgilere mutlaka sınav sorularının nasıl kolay ve doğru çözüleceğini öğreten ve sağlayan YDS  sınav teknikleri ve  YDS sınav taktikleri bilgisini eklemeli.

Şayet  ders birebir YDS özel ders şeklinde ise YDS hocasının işi daha kolaydır. Ama grup şeklinde eğitim veriliyorsa bu kez YDS   dersinde hocanın rolü daha da önem kazanır. İlk aşamada , grubu oluşturan aday  öğrenciler arasında seviye farkı olup olmadığını ölçümlemeli ve daha sonra gruptaki aday öğrencilerYds Dersinde Hoca arasında bir eğitim birliği ve eşitliği sağlamalıdır. Her şeyden önce, gruptaki aday öğrenciler arasında seviye farkı varsa dersi kime ve hangi seviyedeki öğrenciye göre anlatması gerektiğine doğru karar vermeli. Yoksa, homojen olmayan gruplardan YDS sınavında elde edilen sonuçlar hayal kırıcı olabilir.

Özetleyecek olursak, bu YDS dersinde  hocanın rolü birebir YDS özel ders veriliyorsa nispeten daha kolay ve daha çok koçluk içeren bir tarz olur. Grup şeklinde verilen eğitimler de ise dersin hocası çok önemli bir rol oynar ve adeta gruptaki aday öğrencilerin kaderi onun ellerinde olur.