e-Yds Çalışma Programı

E-Yds Çalışma Programı Hazırlığı

e-Yds Çalışma Programı İçeriği


1 – E Yds Özel Ders ( Bireysel – E Yds Özel Ders )

2 –  E Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – E Yds Özel Ders )

1 – E Yds Özel Ders ( Bireysel – E Yds Özel Ders ) : Birebir özel dersin öğrenciyi  tetikleyen itici gücünden yararlanmak ve sınavdan yüksek bir skorla ve mutlaka başarılı olarak ayrılmak isteyenlerin, özel yöntem, sistem ve sınav geçme teknikleri bilgileri ile donanmış, öğrencinin her türlü gereksinimine yanıt verebilecek seviye ve özelliklere sahip, her zor durumda öğrenciye vereceği destekle onun bu zorlukları aşmasına katkı sağlayan ve her an elinin altında istediği anda ulaşabileceği bir kaynak görevi gören E YDS  çalışma programları ile ders almak isteyenler, önlerinde uzanan bu zor dönemi kolaylıkla aşabilirler.

2 –  E Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – E Yds Özel Ders ) : Kalabalık gruplarla yapılan derslerden iyi sonuçlar alınmadıkça ve bu durum giderek yaygınlaşınca, bizim yıllardır fikir bazında savunduğumuz sayısı olabildiğince az küçük gruplara dönülmesi derslerde kalitenin sağlanması açısından gerekli hale geldi.

E YDS ÇALIŞMA PROGRAMI

 E- Yds Çalışma Programı,  ile hazırlanılan YDS sınavı şüphesiz ki  İngilizce bilgisinin ölçülmesinde hatasız ve alternatifsiz bir araç değildir  ÖSYM’nin İngilizce sınavları ile haşır neşir olarak geçen 30 yıl içinde kavradığımız tek bir gerçek var  ÜDS /KPDS ve YDS’nin  arasında bir eşitsizlik bir haksızlık var.

Gerçekte,  YDS sınavını ciddiye almayan ve E YDS   çalışma programını çalışmayanlara söz söylemek gereksiz. Onlar ancak sınava girdikten ve sınavı yaşayarak gerçekleri gördükten sonra işin ciddiyetini anlayabilecekler. Ama , tersine YDS konusunda günlerce çalışan, ders alan bu uğurda paralar harcayanlara gelince , bunların bir yerde telafisi olan ama farkına varmadıkları bir hata yaptıkları bir gerçek. Nedir bu hata derseniz , bu insanlar kendilerine bir   e YDS çalışma programı yani bir yol haritası hazırlamıyorlar. Kursu yada  YDS özel ders alacaklarsa hocaları yanlış seçiyorlar.

Sınavdan sonra , bir çok gerçekleri sınava katılanlar daha rahat fark ediyor. Yaptığınız hataları çevrenizde  YDS sınavına girenlerle karşılaştırın .Eğer sizin E YDS   çalışma programının  çalışmaları boyunca yaptığınız hatalar soruşturduğunuz da diğer sınava girenlerle örtüşüyorsa yada aşağı yukarı aynı hatalarsa,hemen kendi hazırladığınız  E YDS   çalışma programını irdeleyin ve güncelleyin aynı hataları yapmamak için.

Bazen  E YDS çalışma programlarının hazırlanışında, başka birinin uyguladığı ve başarı kazandığı bir yöntemi benimseriz ve o yöntemle çalışma yapıp kendimizi deneriz ama biri için iyi olan bir yöntem başka biri için iyi olmayabilir. Bu nedenle hazırlanan E YDS  çalışma programı kendinize özgü olmalı.