Yök Dil Sınavı Hazırlık KursuYÖKDİL SINAVI HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

YökDil Sınavı Hazırlık Kursu Program İçeriği

1 – YökDil Sınavı Hazırlık Kursu ( Birebir Özel YökDil Sınavı Hazırlık Kursu )
2 – YökDil Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 Öğrenci ile YökDil Sınavı Hazırlık Kursu )

1 – YökDil Sınavı Hazırlık Kursu ( Birebir Özel YökDil Sınavı Hazırlık Kursu ): YÖKDİL sınavı hazırlık kursu merkezimizde YÖKDİL sınavı hazırlık kursu için kurulmuş özel bölümlerimizde uygulanmakta olan YÖKDİL sınavı hazırlık kursu programında, etkisinden ve gücünden, yaratacağı sinerji ile onu daha çok ve yoğun çalışmaya iteceğinden, amaç ve hedeflerini teker, teker  yerine getirebileceğinden emin olan öğrenciler, kendileri için en özel yöntem ve  sistemlerle, en çağdaş ve en yeni tekniklerin kullanıldığı düzenlemeler içinde bilinçli bir şekilde sınavı bir kerede vermek için yer alır. YÖKDİL sorularının çözüm yollarını ve püf noktalarını  açık ve net bir dille açıklayan, akademik  kelimeler konusunda öğrenciye özel hazırlanmış yöntemlerle destek olarak onları bu konuda geliştiren, her öğrencinin bilgi ve beceri seviyesine göre özel olarak düzenlenen bu özel şekilde hazırlanmış YÖKDİL sınavı hazırlık kursu statüsüne giren YÖKDİL sınavı hazırlık kursu programlarında, birebir özel YÖKDİL sınavı hazırlık kurs  almak amacı ile yer alan ve kayıt olan öğrenci, otomatikman program günlerinin hangi günlerde uygulanacağı konusunda söz sahibi olur ve zamanı bizzat kendi belirler.

YÖKDİL sınavı hazırlık kursu platformunda ki YÖKDİL sınavı hazırlık kursu birimlerinde düzenlenen YÖKDİL sınavı hazırlık kurslarında bu şekilde bir sistemin uygulanması öğrencinin yararı düşünüldüğü içindir. Çünkü böylece öğrenci, yaşadığı hayattan kopmadan her hangi bir aksaklık yaşamadan hem ihtiyacı olan ve almak zorunda olduğu kursa katılır  hemde yaşamını kurs günlerini ona göre düzenleyerek normal bir biçimde sürdürür.

 YÖKDİL sınavı hazırlık kursu kampüslerinde ki YÖKDİL sınavı hazırlık kursu konusunda düzenlenen eğitim  organizasyonlarında YÖKDİL sınavı hazırlık kursu programına göre öğrencinin kaç derslik bir YÖKDİL sınavı hazırlık kursu programına tabi olacağı, sınavda elde etmek istediği skora ve sahip olduğu   bilgi ve seviyesine göre tespit edilir. Bu aşamadan sonra da , öğrenciye bilgi eksikliğini gideren ve tamamlayan tamamen ” kişiye özel ve özgü ” nitelikleri taşıyan YÖKDİL sınavı hazırlık kursu  programı uygulanır.

2 – YökDil Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 Öğrenci ile YökDil Sınavı Hazırlık Kursu ):  YÖKDİL sınavı hazırlık kursu bölümünde verilen YÖKDİL sınavı hazırlık kursları  kapsamında ki YökDil Sınavı Hazırlık Kursu panellerinde , çok kalabalık grupların sıkıntı, dert ve problemlerinden arındırılmış ve en yeni, diğerlerinden çok farklı ve yararı tartışılmaz etkili öğretim formüllerinin kullanıldığı,  bilgi açısından sınava girecek olan öğrenciye tüm ayrıntıları, YÖKDİL sorularının çözüm tekniklerini, okuma parçalarında kolay çözüm için kullanılması gereken kuralları bir, bir açık bir şekilde anlatan verilerin içinde bulunduğu, uygulamada kursların toplu yapılmasına karşın birebir özel YÖKDİL sınavı hazırlık kursu gibi her öğrenciye ayrı, ayrı ulaşabilen  programların uygulandığı, sayısı az ama etkisi büyük küçük gruplarla yapılan kurslara , kalabalık gruplarda aldıkları kötü sonuçlar nedeni ile katılmak isteyenler için seviyeleri bir birine çok yakın ve uyumlu olan öğrenciler seçilir ve bu  öğrencilerden sınıflar kurulur. Bu sınıflarda çağdaş ve güvenilir bir kursa tabi olursunuz. Sınıfların 4 kişiden oluşturulması yapılan eğitimin kalitesini düşürmez. Tam aksine 4 kişiden daha kalabalık gruplarla verilen kurslara oranla bazı avantajlara ve getirilere sahip olunur.

Bir örnek vermek gerekirse, kalabalık nedeni ile bazı YÖKDİL sınavı hazırlık kursu için özel olarak kurulmuş eğitim bölümlerimizde YÖKDİL sınavı hazırlık kursu programlarında öğrenci soru sormaya fırsat ve imkan bulamaz. Böyle bir şansı yoktur. Oysa 4 kişilik bizi gruplarda bu olanak öğrenci için her zaman vardır.
Diğer bir örnek de, YÖKDİL sınavı hazırlık kursu‘na özgü verilen seminerlerde ki kalabalık  gruplarda YÖKDİL sınavı hazırlık kursu   programını uygulayan eğitmen, öğrencilerle kalabalık yüzünden pek ilgilenemez. Oysa, 4 kişilik gruplarda bu  olanak grup sayısı az olduğu için mevcuttur.

YÖKDİL SINAVI HAZIRLIK KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • YÖKDİL sınavı hazırlık kursu ana kampüsteki YÖKDİL sınavı hazırlık kursu konusunda kurumda özel olarak uygulanmakta olan YÖKDİL sınavı hazırlık kursu   programlarında yer alan öğrencilere kayıt oldukları programda onları ders almaya mecbur eden ve imzalandığı andan itibaren bunu zorunlu hale getiren ve öğrenciye  yasal bir sorumluluk yükleyen ” SENET ” yapılmaz. Öğrenci kendi bütçesine uygun bir biçimde haber vererek taksitle de ödeyebilir.
  • YÖKDİL sınavlarında çok sayıda akademik kelime bilmek öğrenciler açısından sınava girene çok büyük bir avantaj sağlar. Bu nedenle, YÖKDİL sınavı hazırlık kursu platformunda akademik kelimelerle ilgili özel bir şekilde hazırlanmış alıştırmalar öğrencilere verilir ve bu alıştırmaların tümünün yapılması ve özümsenmesi istenir. Bu arada, öğrenci yakın takibe alınarak her an kontrol edilir.
  •  YÖKDİL sınavı hazırlık kursu departmanlarında eğitim amaçlı YÖKDİL sınavı hazırlık kursu  programlarının uygulama evresinde, öğrencilere sadece eksik İngilizce bilgilerini tamamlayıcı eğitim verilmez bunun yanında sınavda soruların doğru ve daha hızlı yanıtlanmasına olanak sağlayan ve başarıyı garantiye alan ” YÖKDİL sınav çözüm teknikleri  ve taktikleri kursu da  ” verilir.
  • YÖKDİL sınavı hazırlık kursu  faaliyetleri bünyesinde yer verilen YÖKDİL sınavı hazırlık kursu programında vazife yapan ve kurslara giren eğitmenler sınav konusunda çok büyük bilgi birikimine sahip deneyimli hocalardır.

ÖĞRENCİLERE YARARLI ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • YÖKDİL sınavında yüksek bir skor elde edilmek istenirse kesinlikle birebir özel  kurs alınmalı. Yüksek not ayrıntılarda gizlidir. Ayrıntıları öğrenmekte kalabalık gruplarla yapılan kurslarda değil birebir özel kurslarda mümkün olur.
  • YÖKDİL özel ders alınsa bile özellikle akademik kelime haznesini geliştirici ve genişletici kişisel çalışmalar yapılmalı. Eğitmenler kelimeleri öğrencinin kafasına yazamaz.
  • Olabildiğince çok sayıda akademik seviyede dergi,  makale, kitap okunmalı ve okuma alışkanlığı geliştirilmeli. Cümle bütünlüğünü anlamak ve öğrenmek için bu şart.

YÖKDİL SINAVI HAZIRLIK KURS PROGRAMINDA  YER VERİLEN KONULAR :

Sınav Teknikleri ve Taktikleri hakkında bilgiler.
İngilizce Zamanlar
Edilgen Cümleler
Şart Cümleleri
İsim Cümleleri
Edatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Kipler
Sıfat Cümleleri
Dolaylı Cümleler
Deyimsel Fiiller