Yökdil DersleriYÖKDİL DERSLERİ PROGRAMI

Yökdil  Dersleri Programı İçeriği

1 – Yökdil  Dersleri ( Birebir Özel Yökdil Dersleri )
2 – Yökdil Dersleri  ( 4 Kişi ile Yökdil Dersleri )


1 –YÖKDİL DERSLERİ ( BİREBİR ÖZEL YÖKDİL  DERSLERİ ):
 YÖKDİL dersleri merkezlerindeki YÖKDİL dersleri ile ilgili verilen eğitimlerde  YÖKDİL dersleri faaliyetleri bünyesinde  yapılan YÖKDİL dersleri etkinlikleri kapsamında, özellikle yüksek bir not elde etmek için yada daha önceki YÖKDİL sınavlarında başarılı sonuçlar alamamış öğrencilerin rağbet ettiği, uzman hocalar gözetiminde profesyonel desteklerin sağlandığı, öğrencinin hayallerini ve kafasındaki tüm hedefleri gerçekleştirebilecek özelliklere sahip olan, yüksek skora ve kesin başarılı olmaya odaklı en son çağdaş teknik ve bilgilerin tümünün kullanıldığı programların uygulandığı YÖKDİL dersleri birimlerine birebir özel YÖKDİL dersleri almak amacı ile baş vuran ve kayıt olan öğrenciye YÖKDİL dersleri‘nin hangi günlerde yapılması gerektiği konusunda gün ve saatleri belirleme önceliği verilir. Öğrencinin bu tür özel bir önceliğe sahip  olması onu rahatlatır ve ders almaktan ötürü özel yaşamında meydana gelebilecek aksamaların önüne geçmesi için şansı ve fırsatı olur. Böylece, öğrenci hem ders alır hemde işine gücüne devam eder.

YÖKDİL dersleri kampüslerinde YÖKDİL dersleri‘ne özgü olarak kurulan eğitim departmanlarındaki YÖKDİL dersleri panellerinde  YÖKDİL özel ders almak isteyen öğrenciye kaç ders verileceği ve ne tür bir YÖKDİL dersleri programı  uygulanacağı, seviyesine ve sınavda elde etmek istediği nota göre belirlenir ve bu aşamadan sonra “ kişiye özgü ve özel YÖKDİL  dersleri programı “ başlar.

YÖKDİL dersleri verilen dershanemizdeki YÖKDİL dersleri ünitelerimizde yer alan YÖKDİL dersleri için kurulmuş olan özel bölümlerimizde uygulanacak olan birebir YÖKDİL  dersleri  programı, kesinlikle öğrencinin tüm eksik ve yetersiz yanlarını düzelten, onaran, toplayan ve seviyesini yukarı çeken bir özellikte olduğu gibi, bütün incelik, ayrıntı ve nitelikleri ile tam olarak uygulandığı için öğrenciyi sınava hazır ve başarı kazanmanın eşiğine getirir.

2 – YÖKDİL  DERSLERİ ( 4 Kişi ile YÖKDİL  DERSLERİ ): YÖKDİL dersleri veren kurumlarda kalabalık gruplarla şimdiye değin yapılan tüm YÖKDİL dersleri’nde başarı oranının çok düşük olduğu ve bu nedenle birtakım eleştirilere hedef olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Olaya bu açıdan yaklaşıldığında grupları mevcut olarak küçük tutmanın zorunluluğu ortaya çıktı. Yapılan derleme ve düzenlemelerle grup sayısının; YÖKDİL dersleri özel departmanlarında düzenlenen YÖKDİL dersleri  seminerleri kapsamında, YÖKDİL dersleri’nin daha verimli bir şekilde verilmesini sağlamak için içeriğinde ki veri ve bulgularla öğrencinin YÖKDİL  sınavına bakış açısını olumsuzdan olumluya çeviren, onun moralini düzelten, çözüm teknikleri hakkında verilen bilgilerle sınavda öğrencinin hızlı ve doğru yanıt vermesini sağlayan, sahip olduğu bilgilerle öğrenciyi YÖKDİL sınavı konusunda aydınlatan ve başarılı olma umudunu arttıran YÖKDİL dersleri programlarının eşliğinde,  4 öğrenciden oluşturulmasına  karar verildi. Artık, kalabalık gruplarla değil, seviyeleri yapılacak seviye belirleme sınavı ile belirlenen ve bir birine denk düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan 4 öğrenciden oluşturulan küçük gruplara katılarak ders alınabilir. Birebir özel  YÖKDİL dersleri almak istemeyen veya her hangi bir nedenle bundan kaçınan öğrenciler için ideal bir sistemdir.

YÖKDİL dersleri verilen ana birimlerdeki YÖKDİL dersleri statüsüne giren panellerde YÖKDİL dersleri konusunda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında uygulanan YÖKDİL dersleri platformunda, grupların 4 kişiden kurulması ve işler hale getirilmesi tamamen  bilimsel amaçlar ile düşünülmüş ve uygulamaya sokulmuştur. Zira, grup mevcudu 4 kişi gibi az sayıdan oluşan bu küçük gruplarda , hem öğrenci anlamadığı bir konu hakkında soru sorabilir ve yanıt alabilir hemde eğitmen ders verdiği öğrenciler ile teker, teker ilgilenebilir ve bu durum, grup derslerinde bir kalite oluşmasına yol açtığı gibi çok olumlu sonuçların  da elde edilmesine neden olur.

YÖKDİL  DERSLERİ  için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 • YÖKDİL dersleri ana kampüslerindeki  YÖKDİL dersleri için eğitim vermek amacı ile düzenlenen organizasyonlarda tatbik edilen  YÖKDİL derslerinde, öğrenciye hangi YÖKDİL ders programında yer alırsa alsın onları girdikleri programdan çıkamaz hale getiren ve mutlaka devam etme zorunluluğu yükleyen    SENET uygulaması yoktur. Öğrenci, ödemelerini taksitle, kendi belirlediği tarihlerde haber vermek koşulu ile yapabilir.
 • YÖKDİL sınavının sağlıklı bir biçimde aksaksız ve sorunsuz  geçilmesi için yeterli bilginin beraberinde çok sayıda akademik kelime bilgisine sahip olmak zorunludur. Akademik kelimelerin bu işe olan  önemli katkısı düşünülerek,  YÖKDİL dersleri birimlerinde kurulan YÖKDİL dersleri departmanlarında ders almak amacı ile YÖKDİL dersleri programına katılan öğrencilere özel olarak hazırlanmış kelimeler ile ilgili alıştırmalar pratik yaparak kelime bilgilerini arttırmaları için verilir ve  bu alıştırmaların tümünün yapılması istenir. Bu aşamada öğrenciler yakından izlenerek alıştırmaları yapmaları sağlanır. Yapmayanlar derhal uyarılır.
 • YÖKDİL dersleri temel ünitelerindeki YÖKDİL dersleri’ne özgü kurulan özel bölümlerimizde verilen  YÖKDİL dersleri ve öğretilerinde, programlar tam olarak uygulama aşamasına geldiğinde ve tüm özellik ve ayrıntıları ile uygulamaya başlandığında,  öğrencilere sadece İngilizce bilgileri aktarılmaz bu bilgilerle beraber ” YÖKDİL  sınav çözüm teknikleri ve taktikleri dersleri de  “ verilerek sınavda soruları doğru yanıtlamalarına ve sınavda başarılı olmalarına % 100 katkı sağlanır.
 • YÖKDİL dersleri programlarındaki YÖKDİL dersleri’ne özgü verilen seminerlerde uygulanmakta olan ve halen süren YÖKDİL dersleri ile ilgili gerçekleştirilen  programlarda yer alan ve ders veren hocalar, konusunda uzmanlaşmış, çok deneyimli her şeyden önemlisi ” öğretmeyi bilen “ seçkin ve elit eğiticilerdir.
 • YÖKDİL dersleri kampüslerinde kurulmuş YÖKDİL dersleri departmanlarındaki YÖKDİL dersleri uygulamalarında şayet öğrenci kendisinde eksik yada yetersiz gördüğü bir bölüm varsa ve sadece bu bölüm için ders almak isterse ” YÖKDİL sınav teknikleri ve taktikleri  dersi de ” alabilir. Ders sayısı öğrencinin seviyesi ile doğru orantılıdır.

 ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER ve ÖĞÜTLER

 • YÖKDİL sınavında  mutlak başarı sağlanmak ve de yüksek bir not elde etmek gibi bir zorunluluk varsa, öğrenciye YÖKDİL özel ders programına katılması önerilir. Zira, özel derslerde tüm ayrıntılara girilebileceği gibi işlenmesi gereken derslerin bitim süresi de kısalır.
 • Öğrenciler, ders alsalar bile, ders dışı çalışmalarla seviyelerini olabildiğince yukarı taşımalı. Özellikle, akademik kelimeler üzerinde önemle durularak bilinen akademik kelime sayısı arttırılmalı.
 • Akademik seviyede okuma parçaları okunarak özellikle cümle bütünlüğü kavramı iyice yerleştirilmeli
 • SINAV TEKNİKLERİNİN ANLAŞILMASI İÇİN 
  BİLİNMESİ GEREKEN DİL BİLGİSİ KURALLARI

İngilizce Zamanlar
Kipler
Edilgen cümlelerin yapısı
Şart cümleleri
İsim cümleleri
Sıfat cümleleri
Edatlar
Bağlaçlar
Bağlayan İfadeler