YDSYDS  PROGRAMI

Yds  Program İçeriği

1 – Yds  ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds ( 4 Kişi ile Yds Dersi )

1 – Yds  ( Birebir Özel Yds Dersi ) : YDS  alanında YDS dersi verilen merkezimizde ki YDS  platformunda yapılan ve uygulanan YDS  seanslarında, YDS   için düzenlenen birebir özel YDS dersi kapsamında, özel YDS dersi almanın YDS sınavında başarılı olmanın  tek yol ve tek çözüm olduğunu bilenler ve inananlar, yüksek skor elde etmeyi ve diğerlerini geçmeyi  hedefleyenler ve buna zorunlu olanlar, olağan dışı, en çağdaş, eğitim ve öğretimle ilgili en son sistem ve yöntemleri, odak noktasında ve temel felsefesinde sadece öğrenci ve onun başarıları için yapılması gerekenleri anlatan özellikleri, içinde bulundurduğu YDS hakkındaki tüm bilgilerle öğrenciyi her an her yerde destekleyen karakteri,  derin etkileşimi ile öğrencinin YDS sonuçları üzerinde yarattığı inanılmaz derecede ki olumlu etkileri içeriğinde bulunduran YDS konusundaki YDS  programlarının özenle uygulanması sonucu oluşan birebir  özel YDS dersi alarak bir an önce bu dertten ve sıkıntıdan  kurtulmak ve işlerine dönmek isteyenler için özel bir tarzda hazırlanan her şeyi ile öğrencinin yanında olan onun bir numaralı dostu, hazırlanışındaki temel felsefesi, düşüncesi ve yaklaşımı ile sadece öğrencinin avantajlarını düşünen ve her bilgi, teknik ve eğitimi ile öğrenci odaklı olan, öğrencinin YDS sınavına hazırlanırken yaptığı bireysel çalışmalarda karşılaştığı her sorunu çözen, yeri geldiğinde öğrenciye ” baş vuru ” kaynaklığı yapan  bu YDS programlarında birebir özel YDS  dersi  almak üzere yer alan öğrenci, ders alacağı ve YDS programının uygulanacağı gün ve saatleri kendi belirleme hakkına sahip olur.

YDS konusunda YDS platformlarında hizmet veren  YDS  departmanlarındaki  YDS dersi panellerinde düzenlenen ve  YDS dersi seminerlerinde organize edilmekte olan birebir özel YDS dersi ile ilgili organizasyonlarda, YDS dersi programlarında bu tür bir hak ve imtiyazın YDS öğrencisine verilmesi, YDS dersi almaktan ötürü özel yaşamında meydana gelebilecek olan aksama ve düzensizliğin önüne geçmek ve öğrencinin sıkıntı çekmeden gereksinim duyduğu  dersi almasını sağlamak amacı ile yapılır.

 YDS dersi içeriğine uygun YDS dersi için kurulan ana ünitelerdeki YDS dersi ana birimlerimizde verilen ve YDS dersi için yapılan seminerlerde uygulamaya konan birebir özel YDS dersi sürecinde, YDS dersi programında yer alan öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği,  seviyesine ve sınavda elde etmek zorunda olduğu nota göre düzenlenir.

YDS  sahasında YDS statüsünde yer alan YDS  panellerinde ki birebir özel  YDS programları, tamamen kişiye özgü ve odaklı özel YDS  programı ” olup, ders alan öğrencinin tüm gereksinimlerini ve eğitim anlayışını kavrayan özellikler taşır.

2 – Yds  ( 4 Kişi ile Yds Dersi ) : YDS  hususundaki YDS dersi alanında çok  kalabalık gruplarla YDS hocasının gözetiminde yapılan YDS derslerinin olumsuz sonuçlarını duyanlar ve küçük gruplarda verilen YDS derslerinin daha kaliteli ve düzgün olduğuna inananlar için  oluşturulan YDS programlarında,   özel ve çağdaş yöntem ve tekniklerle donatılmış çağın ve çağdaş eğitimin gerekli olan tüm bilgi ve özelliklerini taşıyan, içerdiği tüm bilgilerle YDS hazırlık aşamasında YDS konusunda, öğrenciye destek olan, sağladığı sinerji ile öğrencinin moralini yükselten ve kendine olan güven ve geçeceğine dair inancını tazeleyen YDS   programlarının uygulandığı 4 kişi ile yapılan grup YDS derslerinde ayrıntıları ve içerdiği incelikler ile her bir öğrenciye tek, tek, hitap eden, öğreten  ve onların kendilerine olan inanç ve güvenlerini sahip olduğu içerik ile arttıran, toplu YDS derslerinde ortaya çıkan uyumsuzluğu gidererek öğrenciler arasında eğitim ve öğretim birliği sağlayan bu özel yapım YDS programları öğrencilerin amaçlarına ve hedeflerine birebir uygun ve uyumlu yapılmış YDS düzenlemeleridir. Seviyeleri bir biri ile  , 4  denk seviyedeki öğrenciden kurulan gruplar,  YDS dersi almak için öğrencilere bir çok artıları ile sağlanmış güzel bir fırsattır.

YDS müfredatına uygun olarak YDS  birimlerimizde yapılan YDS  konusunda ki etkinliklerde  icra edilen birebir özel YDS dersi kapsamında ki YDS  programlarında grupların 4 öğrenciden kurulması fikri ve alınan olumsuz sonuçlardan ötürü zorunlu hale gelmesi, son zamanlarda eğitim konusunda yapılan incelemelerin  sonucunda elde edilen bilimsel verilere dayanarak düzenlenmiş bir uygulamadır.

YDS hakkında  YDS  merkezlerimizde mevcut YDS  panellerinde, 4 kişilik YDS dersleri , öğrenci eğitmenin rahatça birebir iletişim kurabilmesi ve öğrencinin soru sorabilme gibi avantajının olması açısından daha kalabalık gruplarla yapılan derslere tercih edilmekte ve öğrenciler tarafından beğenilmektedir.

YDS DERSİ için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS  ana merkezlerinde ve YDS dersi ana kampüslerinde hizmet veren ve YDS platformunda organize edilen hem toplu hemde birebir özel YDS dersi programının bünyesinde, hangi tür YDS dersi programında yer alırsa alsın öğrenciye ”  SENET ”  yapılmaz. Çünkü, imzaladığı bu senetle öğrenci ders aldığı yere karşı sorumlu hale gelir ve şayet hoşa gitmeyen bir durumla karşılaşırsa programı terk edemez. Öğrenci ödemesini istediği taktirde uygun ödeme koşulları ile taksitle de yapabilir.
  • YDS dersinin özel yöntemlerle uygulandığı YDS dersi ile ilgili eğitimlerde  uygulamaya konan ve halen devam eden  toplu yada birebir özel YDS dersi  içerisinde, YDS  programlarında, aday öğrencilere salt İngilizce bilgisi verilmez,  bilgilerin yanında, aday öğrencilerin  sınavda soruları yanıtlamada çok yararlı olacak  daha doğru yanıt vermelerine destek verecek ve yanıt verme işlemini daha çabuk hale getirecek  olan” YDS sınav teknikleri ve  sınav taktikleri dersleri ” de verilir.
  • YDS dershanelerinde ki YDS dersi kategorisinde tertiplenen  YDS  panellerindehem toplu hemde birebir özel YDS  hakkında ki öğretilerde,  YDS  programlarında, aday öğrencilere akademik kelimelerle ilgili özel kelimeler ile ilgili alıştırmalar  dağıtılır ve bunların yapılması  istenir. Özel kelime çalışma ve alıştırmaların dağıtımından sonra gelen evrede aday öğrenciler tarafımızdan yakın takibe alınır. Çünkü herkesin bildiği bir gerçektir,  YDS sınavında çok sayıda akademik kelime bilmenin başarılı olmada katkısı inkar edilemez bir gerçektir.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.