Yds Sınav Teknikleri ve Yds Sınav Taktikleri

 Yds  Yds Sınav Teknikleri ve Taktikleri, Yds Soru Çözümü

 1 –  Yds Dersi ( Birebir – Yds Dersi )
2 –  Yds Dersi ( 4 kişi Grup – Yds Dersi )

1 –  Yds Dersi ( Birebir – Yds Dersi ): YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS eğitim merkezinde ki  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS platformlarında verilen Yds, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds  eğitimi eşliğinde,  YDSYds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS platformunda birebir tarzda düzenlenen özel YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS   kapsamında öğrencinin birebir YDS dersi aldığı düşünülerek ve onun eksik yanları göz önüne alınarak içeriği bu özelliklere göre düzenlenen, düzenlenişinde öğrencinin içinde bulunduğu dil seviyesi de göz önüne alınan, onun tüm isteklerine hazırlık aşamasında içeriğinde mevcut bulunan tüm temel bilgi ve en çağdaş yöntemlerle yanıt veren, öğrencinin kelime dağarcığını içeriğinde bulunan özel alıştırmalarla geliştiren ve bildiği akademik kelime sayısında olabildiğince artış sağlayan, Yds Sınav teknikleri ve taktikleri ile desteklenen  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS programlarının eşliğinde uygulanan birebir özel ders programlarında yer alınarak sınavda başarılı olmak şimdi çok kolaylaştı.

YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri için kurulan birimlerde ki Yds, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds  platformlarında verilen Yds,Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds öğretilerinde ki  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS dersi seminerlerinde, birebir şeklinde  uygulanan özel  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS programları birebir ders alana öğrenciye tüm incelik, ayrıntı ve taşıdığı özellikleri ile uygulandığında ve bittiğinde öğrencinin sınavda başarılı olması kaçınılmazdır.

Yds, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds kampüslerinde hazırlanan ve YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri panellerinde düzenlenen Yds, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds uygulamalarında ki  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS   ile ilgili çalışmalarda ve öğretilerde birebir tertiplenen özel YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS dersi kapsamında öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği tamamen öğrencinin sınavda almak istediği nota, bilgi düzeyine ve derslerdeki performansına bağlıdır.

2 –  Yds Dersi ( 4 kişi Grup – Yds Dersi ): YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds  departmanlarında verilen Yds, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, Yds dersleri refakatinde, YDS dersi etkinlikleri bünyesinde toplu yapılan  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS derslerinde bir çok aksaklıkların oluşması kalabalık yüzündendir. Bu nedenle,  YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS programları ile öğrencilere toplu YDS, Yds sınav teknikleri ve taktikleri, YDS  derslerinde bile birebir ulaşabilen, onların dersler sırasında var olan tüm sorunlarını çözen, özel alıştırmalarla kelime dağarcıklarını geliştiren ve genişleten,sınavın püf noktaları hakkında onlara bilgi veren ve ayrıca Yds, YDS sınav teknikleri ve taktikleri, Yds ile beslenen programların uygulandığı ve eğitmenin de rahat bir şekilde ilgilenebilmesi için 4 öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak YDS sınavında çok rahat bir şekilde başarılı olunur.

Yds Sınav Teknikleri ve Yds Sınav Taktikleri


Yds,Yds Sınav Tekniği ve Taktiği,Yds dersi

 Yds, YDS sınav teknikleri ve taktikleri, Yds yöntemi ile Sınavda Başarıya giden yolda bir adım atmak isterseniz Akademik Eğitim bu konuda seçebileceğiniz en doğru yerdir. Özel ders kalitesinde 4 kişilik gruplarla yapılan yada kişiye özel özel ders programları sınavda başarıyı yakalamanıza % 100 katkı yapar.

YDS  sınavına giren her adayın ,  sınavda doğru cevaplayabileceği belli bir oranda soru sayısı vardır. Cevaplanabilen bu soruların sayısı türlü iç ve dış etkilerle düşebilir, ancak çoğaldığı pek görülmemiştir.. Eğer alacağınız puanın düşmesine engel olmak istiyorsanız, sahip olduğunuz bilgiyi doğru yer ve zamanda ve korkmaksızın kullanabilmelisiniz. Söz gelimi ,  Nisan 2013  sınavına olağanüstü bir çaba sarf ederek hazırlanmış olsanız bile bildiklerinizi puana çevirmek için soruları belli bir ‘strateji”  kapsamına sığdırarak çözmeniz akıllıca bir hareket olur.

YDS sınavına gergin bir şekilde ve uykusuz olarak girmeyiniz. Sabah kan dolaşımınızı hızlandırmak için aç karnına en az 10-20 dakika basit hareketler yapınız (yerinde sayma/koşu, kolları açıp kapama vs.).

YDS  sınavının lüzumsuz olduğu vede haksızlık olduğu üzerine tartışmayı seven biriyseniz, bu tartışmalara, kendi iyiliğiniz  için bir süre için ara vermeniz iyi olur.

YDS sınavına girdiğiniz salonda herhangi bir sorun doğarsa (mekanla ya da diğer adaylarla ilgili), bu problemi gecikmeksizin ama yapacağınız uyarıdan sonuç çıkmayabileceğini göze alarak vazifeli kişilere bildiriniz. Bunu yaparken olabildiğince nazik davranmaya özen gösteriniz. İkazınız boşa giderse, gerginleşmeden sınavınıza devam ediniz. Koşullar ne olursa olsun, oraya geleceğiniz için savaşmaya   gittiğinizi unutmamalısınız.

 

Sorun: Bildikleriniz arasında boşluklar varsa, sınav bunu fark edecek ve kimi sorularda sizi frenleyecektir. Hızınızın, bilginizdeki boşluklar nedeniyle kesildiğini anlayamazsanız, bu tür soruların cevabını düşünerek bulabileceğiniz yanılgısına kapılır ve ‘derin tahlillere’ dalarsınız. O esnada saat çalışmaya devam eder, yani hızla zaman kaybetmeye başlarsınız. Bu, başladığı zaman durmayan bir süreçtir. Biriken vakit kayıplarının acısı ise, genellikle  okuma parçalarının inceleme kısmında ortaya çıkar: Bu bölüme varan bir aday artık sadece okuma parçaları ile değil, telaş, anlama zorluğu ve çöken bir moralle de uğraşmak zorunda kalır.

Çözüm:

Sizi frenleyen soruları en çok iki kere okuyunuz ve değerlendiriniz. İkinci defa okuduktan sonra, yanıtını hala kesin olarak veremediğiniz bir sorunun size sorulmadığını anlayınız ve  hiç  zaman kaybetmeden başka soruya geçiniz.
YDS sınavında 100 üzerinden 65 almayı hedeflemiş bir aday, 80 soruda 52 doğru cevap bulmak zorundadır. Ancak, aynı adayın 28 tane de yanlış cevap verme hakkı vardır (80- 52 = 28).

 

Sorun: Aday, bu hakkı kullanmak (ortalama 3 sorudan 1’ini boş bırakmak) yerine -kendisine sorulmuş olsun ya da olmasın – genellikle tüm soruları yanıtlama çalışacaktır.  Bu çok yıpratıcı süreç adayın verimini düşürür ve yapabileceği sorular için hazırda tutması gereken yedek akçeleri yer bitirir. Bunun acısı en çok okuma parçalarının çözümü için yapılması gereken inceleme bölümünde çıkar ve okuma parçalarını incelemesi gereken aday ‘diğer adayları ve gözetmeni’ incelemeye başlar. Sınavın %30”una karşılık gelen ve en fazla dikkat ve ilgiyi hak eden okuma parçası inceleme bölümü, aday yorulduğu için adeta gözden çıkarılma durumuna gelir.

%100 emin olmadıkça, üzerinde uğraştığınız soruların yanıtını cevap kağıdınıza işaretlemeyiniz; bu tür soruları atışa bırakınız. YDS sınav soruları tahminlerle cevap verilemeyecek kadar zor ve çok sayıda tuzakla doludur. Özellikle, kelime, phrasal verb (turn down, look up vs.) ve edat (preposition) sorularında, tahminler yürüterek bulunmuş ya da kulağa hoş geldiği için seçilmiş cevaplar büyük olasılıkla yanlış çıkar

Örnek soru:

I am late —- work.

A) to B) for

Biz, “İşe geç kaldım” deriz. Bu cümlenin İngilizce karşılığı, “I am late to work” olmalıdır. Ancak bir İngiliz, bu durumda to değil, for edatını tercih edecektir.

 

Sorun: Genellikle literatür takip ettikleri ve çeviriye yabancı olmayıp yatkın oldukları için adaylar 6 adet çeviri sorusundan hiçbirini boş bırakmak istemiyor. Ancak, 6 çeviri sorusundan 1 tanesi içinden çıkılmaz yada anlaşılmaz bir yapı içerebiliyor ya da cümlenin çevirisine yorum eklenmiş olabiliyor. Aday ne kadar uğraşırsa uğraşsın , neticede o soruyu yine de yanlış cevaplayabiliyor.

Çözüm:

Lütfen yanıtını veremiyeceğiniz sorularla –bu bir çeviri sorusu olsa dahi-boğuşmayınız. YDS sınav salonları ‘wembley satadyumu’ değildir. Önünüzdeki sorular ise, mutlaka yenmeniz gereken Manchester United , Arsenal gibi futbol takımları değildir. O ünlü atasözümüzü hatırlayınız ve zoru görünce kaçınız.
Bir YDS sınav salonundaki en rahat vede gerginlikten en uzak aday, başarısızlık dahil her türlü  olasılığı hesaba katmış olan adaydır. Bu kişi sınavı geçemeyebilir ama kendisiyle aynı bilgiye sahip başka bir gergin adayın not olarak önüne geçeceğine kesin gözüyle bakabilirsiniz. Gerginlik, sınavlarda puanın düşmesine yol açar; unutmayınız!

Sınavı, son sorusuna kadar okuyunuz ve değerlendiriniz. Bu esnada, yapılamayacak soruları ayıklayınız. “Vaktim kalmadığı için son 2 metne hiç bakamadım” demek marifet değildir. 6 metin içinde yapabileceğiniz soruların birçoğu vakit bulup elinizi süremediğiniz son 2 metinde gizlenmiş olabilir. Sınavdan sonra bu soruları görüp üzülürsünüz. O halde, YDS sınavındaki sürenizi okuma parçalarının  hepsini okumaya zaman kalacak şekilde ayarlayınız; yani sürenizi siz bizzat yönetiniz . Eğer bu işi başaramıyorsanız, soruların sizi yönetmesine kızmayınız ve darılmayınız

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.