YDS,YDS DERSİ PROGRAMI

Yds, Yds Dersi Programı İçeriği

1 –  Yds Dersi ( Birebir – Yds Dersi )
2 –  Yds Dersi ( 4 kişi Grup – Yds Dersi )

Yds, Yds Dersi1 – Yds Dersi ( BirebirYds Dersi ) :  YDS ve  YDS Dersi platformunda YDS ve  YDS Dersi kategorisinde birebir olarak organize edilen YDS ve  YDS Dersi’ne ait özel sınıflarda,  en çağdaş yöntem, sistem ve metotların uygulandığı, kişiye özel ve özgü bir tarzda öğrenciyi geliştiren ve seviyesini yükselten, direk bir biçimde başarı ve yüksek skor almaya yönelik, özel ders almanın tüm yarar, etki ve olumlu havasını taşıyan  birebir YDS ders programları adaylara, birebir ( hoca – öğrenci ) karşılıklı ders işlemek şeklinde uygulanır.

  YDS ve  YDS Dersi departmanlarında ki YDS ve  YDS Dersi birimlerinde YDS ve  YDS Dersi için özel hazırlanmış organizasyonlarda, tertip edilen birebir özel YDS dersi isteyen ve bu yöntemle YDS dersi alan  öğrenci, programın hangi günler de uygulanmasını isterse, program öğrencinin isteği doğrultusunda gerçekleştirilir. Böylece, ders almaktan dolayı öğrenci özel yaşamında bir aksaklık yaşamaz ve her hangi bir kayba uğramaz.

  YDS ve  YDS Dersi kampüsleri içinde hazırlanan YDS ve  YDS Dersi uyarlamalarında, yapılan özel düzenlemelerde  bireysel olarak organize edilen YDS ve  YDS Dersleri’ne özgü seminerlerde, kaç derslik bir YDS programı uygulanması gerektiğine, öğrencinin sınavda almak istediği not ve derslere başladığı anda ki seviyesi de  ders sayısında etken olur.

 YDS ve  YDS Dersi merkezlerinde ki YDS ve  YDS Dersi forumlarında ve  YDS Dersi düzenlemeleri çerçevesinde, öğrencilere bireysel bir şekilde tertip edilen YDS ve YDS Dersi konusundaki öğretilerde, belirlenen ve öğrenciye uygulanmasına karar verilen program, kesinlikle öğrencinin tüm eksik ve yetersiz bilgilerini kapsayan ve seviyesini yükselten karakterde ve de ” birebir kişiye özgü ve özel YDS  ders programı ” nitelik ve özelliğindedir.

2 – Yds Dersi ( 4 kişi GrupYds Dersi ) :  YDS ve  YDS Dersi ana kampüslerde düzenlenen YDS ve  YDS Dersi bölümlerimizde YDS ve  YDS Dersi  eğitimlerinde, uygulamaya  konan  YDS ve  YDS dersi ve hakkında ki verilen bilgilerde,  kalabalık toplu gruplarla yapılan YDS dersleri’nin performansından, verilen derslerin verimsiz ve olumsuz sonuçlarından, süreçteki sorunlardan yakınan öğrenciler yinede daha ucuz olduğuna inandıkları ama kaliteli ve nitelikli derslerin verildiği, öğrencinin uygulama sürecinde çok kısa bir zamanda geliştiği ve seviyesinin yükseldiği, her öğrencinin uygulama aşamasında tek, tek faydalandığı, YDS sınav çözüm uygulamaları ve pratik YDS sınav teknikleri dersleri ile öğrencinin sınava daha güçlü ve donanımlı girmesinin sağlandığı YDS ders programları ile destek verilen  küçük gruplara yönelmeye başladı ve bunu sağlamak amacı ile grup dersleri uygulamalarında ; YDS ve  YDS Dersi etkinlikleri kapsamında grup şeklinde yapılan dersin kalitesinin düşmesini önlemek ve grup derslerinin de bir özel ders kalitesinde olmasını sağlamak için grupların aday sayısı dört ( 4 ) öğrenci ile sınırlandırıldı.

Bu şekilde   YDS ve  YDS Dersi verilen dershanelerde hazırlanan YDS ve  YDS Dersi kategorisinde ki YDS ve  YDS Dersi ile ilgili özel olarak hazırlanmış YDS ders programlarında,  gruba katılan aday öğrenciler aynı özel derslerde olduğu gibi istediği soruları sorma ve yanıt alabilme gibi değeri ölçülmez  bir imkanı elde eder ve mevcut az olduğu için eğitmenler de öğrencilerle daha yakın ve daha iyi ilgilenebilir.

Böylece, grup derslerinde uygulanan bu yöntemle, derslerin kalitesi artar ve artan kalite öğrencilerin sınav sonuçlarına olumlu bir biçimde yansıyarak hem bizleri hemde öğrenciyi mutlu eder.

 YDS DERSİ için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

A .  YDS ve YDS dersi  özel yetiştirme bölümlerinde faaliyete geçirilen YDS ve YDS dersleri’nde,  YDS ders hocaları konularında uzman deneyimli gerçekten  bu işi iyi bilen ve akademik kariyeri olan seçkin ve saygın hocalardır.
B  YDS ve YDS Dersi sınav için  hazırlık bölümlerimizde düzenlenen YDS dersleri kapsamında YDS sınavında başarılı olabilmenin en önemli unsurlarından biri olan vocabulary ( kelime haznesi ) geliştirmek içim tüm tedbirler alınır ve geliştirici çalışmalarla  adayın bildiği kelime sayısı çoğaltılır.
C İyi derecede İngilizce bilmek sınavda başarılı olabilmek için yeterli değildir . Bu nedenle YDS ve YDS Dersi eğitim platformunda düzenlenen YDS dersleri kapsamında mevcut bilgiyle soruların nasıl çözüleceğini bilmek gibi bir ” YDS sınav tekniği  ve taktiği ” hakkında bilgiler ders programlarında adaylara öğretilir.
D. YDS ve YDS Dersi kategorisinde  YDS  programlarına katılan aday öğrencilere sıkıntı veren ve onları huzursuz ederek derslere odaklanmalarını zorlaştıran ” SENET ” yapılmaz. Ödemeler karşılıklı anlaşma ile, adayın öngördüğü biçimde uygun tarihlerde taksitle yapılır.