Yds Sınavı Hazırlık KursuYDS SINAVI HAZIRLIK KURSU PROGRAMLARI

Yds Sınavı Hazırlık Kursu Programları İçeriği

1 – Yds Sınavı Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds Sınavı Hazırlık Kursu )
2 – Yds Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplara Yds Hazırlık Kursu )

1 -YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU (BİREBİR ÖZEL YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU): YDS sınavı hazırlık  kursu alanında faaliyete geçen YDS sınavı hazırlık kursu platformunda ki  YDS sınavı hazırlık kursu için yapılan seminerlerde ve YDS sınavı hazırlık kursu eğitimi ile ilgili platformda düzenlenen YDS sınavı hazırlık kursu uygulamaları çerçevesinde, YDS de bir seferde önüne çıkan bu önemli engeli geçmek, yüksek bir not alarak amacına ulaşmak isteyenler, YDS sınavı hazırlık  kursu konusunda birebir özel Yds sınavı hazırlık  kursunun ne derece etkin, sonuç alıcı ve yararlı olduğunu bilenler, bu tür kurslarda alınan sonuçların kesinlikle ve mutlaka olumlu sonuçlar verdiğini kavramış olanlar için özel olarak en son teknik ve en çağdaş yöntemlerle  hazırlanan, YDS sorularının nasıl çözüleceğini öğreten, YDS sınavı hakkında özel bilgiler veren, YDS sınavının püf noktalarını her öğrencinin anlayabileceği tarzda açık ve net bir şekilde anlatan,  öğrencide rahatlama yaratarak yüksek moral değerlere kavuşturan ve başarılı olacağına dair olan inancını yükselten, YDS sınavının en önemli unsurlarından olan kelime haznesi konusunda öğrencileri geliştirecek tüm önlemleri alan ve bunlarla öğrencinin akademik kelime sayısında bir artma sağlayan   Yds Sınavı Hazırlık Kursu programları ile    bire bir özel YDS sınavı hazırlık kursu  almak üzere kayıt olan ve kurs alan öğrenci, YDS sınavı hazırlık kursu programını bu tür almanın ödülü olarak  kursun günlerini ve saatlerini kendi belirleme önceliğini kazanır. Bu sistem ile öğrenci, yaşadığı günlük hayatında ve işlerinde, kursa katıldığı için bir değişiklik yapma ve YDS sınavı hazırlık kursu  programına uyma gibi bir zorunluluktan kurtulmuş olur.

 YDS sınavı hazırlık kursu etkinlikleri bünyesindeki  YDS sınavı hazırlık  kursu alanında ve YDS sınavı hazırlık kursu öğretilerinde ki YDS sınavı hazırlık kursu kampüslerinde düzenlenen YDS sınavı hazırlık kursu eğitim faaliyetlerinin içeriğinde yer alan,   birebir YDS  sınavı hazırlık kursu  programına katılan aday öğrenciye, kaç derslik bir  YDS sınavı hazırlık kursu programı uygulanırsa onun için yararlı olur ve daha iyi sonuç alır şeklinde ki konuya  uzman eğitmenler ekibi tarafından karar verilir. Bunun için İngilizce seviye belirleme sınavı yapılarak aday öğrencinin seviyesi tespit edilir ve aday öğrencinin YDS sınavında almak istediği not  ve kursta göstereceği performans göz önüne alınarak ders sayısı belirlenir.

 YDS sınavı hazırlık kursu kategorisinde ki YDS sınavı hazırlık kursu forumlarında  uygulanan ve YDS sınavı hazırlık kursu eğitim etkinliklerinde tertip edilen YDS sınavı hazırlık kurs programı öğrenciye kesinlikle tüm incelik ve ayrıntıları ile uygulanan bir program niteliği ve özelliği taşıdığı gibi öğrenciyi YDS sınavına kesin olarak  hazır bir hale getirir.

2 – YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU):  YDS sınavı hazırlık  kursu hakkında YDS sınavı hazırlık kursu kampüslerinde hazırlanan ve   YDS sınavı hazırlık kursu kategorisine giren YDS sınavı hazırlık kursu faaliyetleri ile bağlantılı bir biçimde  organize edilen mevcudu az küçük gruplarla yapılan YDS sınavı hazırlık  kurslarının kalabalık gruplarla yapılan ortamlarda meydana gelen bir çok aksaklığı ve sorunu çıkarmayacağını ve daha iyi, kaliteli ve nitelikli bir eğitim alınabileceğini düşünen ve bulanlar için özel bir şekilde hazırlanan kesin öğretici, teşvik edici, özendirici, tetikleyici gibi nitelikleri içinde barındıran, temel yazılım ve düzenleme felsefesini öğrenci ve öğrencinin YDS sınavında yüksek bir skor elde ederek başarılı olması üzerine kuran, YDS sınav sorularının yanıtlarını tek, tek ve ayrıntılı bir biçimde açıklayan, hazırlık çalışmalarında öğrencinin başarılı olması için yapması gerekenleri açık ve net bir dille anlatan YDS sınavı hazırlık kursu programlarına katılan öğrenciler arasından seçilen seviyeleri bir birine çok yakın olan aday öğrencilerden oluşturulan yada oluşturulmuş ve kurs isteyen 4 kişilik gruplara katılarak, kaliteli, hedefe yönelik ve olumlu sonuçlar elde edilen YDS sınavı hazırlık kursu almanız da mümkün. Bu grupların 4 kişiden oluşturulması, kalabalık gruplarda pek ulaşılamayan kaliteli eğitim özelliğini korumak amacı ile alınmış, bilinçli bir karardır.

 YDS sınavı hazırlık kursu kapsamında ki YDS sınavı hazırlık kursu çalışmaları içinde YDS sınavı hazırlık kursu eğitim bölümlerinde yer alan  YDS sınavı hazırlık kursu uygulamaları çerçevesinde 4 kişiyi geçen kalabalık gruplarda, öğrencilerin anlamadıkları bir konu ile karşılaştıklarında soru sormaları sorsalar bile yanıt almaları kalabalık nedeni ile pek mümkün değildir. Ayrıca, kursta görev alan YDS eğitmenlerinin de öğrencilerle yeteri kadar ilgilenebildiği pek söylenemez. Oysa, 4 kişiden oluşan gruplarda, sayılan bu sakıncalara rastlanmaz ve her kes rahatça kurs alır. Diğer bir deyişle,  YDS sınavı hazırlık kursu kalitesinden taviz verilmez.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • YDS sınavı hazırlık kursu platformunda ki YDS sınavı hazırlık kursu için yapılan seminerlerde organize edilen YDS sınavı hazırlık kursunun düzenlendiği eğitim departmanında uygulamaya konan YDS sınavı hazırlık kursu uygulamaları çerçevesinde ”  SENET İMZALAMA ”  uygulaması yoktur. Zira, bu senetleri imzalayanların yasal olarak bir sorumluluk yükleneceği ve öğrencinin sevmese veya beğenmese bile senet imzaladıktan sonra kurstan ayrılamayacağı bilinir. Oysa, biz öğrencinin aldığı kurslardan mutlu olduğu için kalmasını isteriz. Öğrenci kendi olanakları ölçüsünde ödemelerini taksitle yapabilir.
  • YDS sınavında  başarıya uzanan yollardan biri, çok sayıda akademik kelime bilmekten geçer. Tek yol elbette değildir. Ama YDS sınavında çok etkindir. Bunu bilen biz, YDS sınavı hazırlık kursu ile ilgili olarak YDS sınavı hazırlık kursu özel eğitim bölümlerimiz tarafından   organize edilen  YDS sınavı hazırlık kursu uygulamaları çerçevesinde özel olarak hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili bir çok alıştırmayı öğrencilere verir ve bu alıştırmaların hiç aksatılmadan, gecikmeksizin yapılmasını isteriz. Öğrenciler sadece bunları almakla kurtulamaz. yakın takibe alınırlar ve sürekli denetlenirler. Yapmayanlar ve kaytaranlar hemen uyarılır.
  • YDS  için bu çalışmalar da yetmez. YDS sınavı hazırlık kursu departmanında ki Yds sınavı hazırlık programı uygulamalarında, aday öğrencilere tüm bu bilgilerin yanında YDS  sınav çözüm teknikleri ve YDS taktikleri kursları ” da verilerek çalışmaların tamamı bitirilir.
    YDS sınavı hazırlık kursu departmanında uygulanan YDS sınavı hazırlık kursu programında görev yapan  eğitmenler, konusunda yıllarca kurslar  vermiş çok deneyimli ve uzman  YDS sınavı hazırlık kursu hocalarıdır.


ÖĞRENCİLERE ÖNERİ

  • YDS sınavında  başarılı olabilmek ve bilhassa yüksek bir not almak için sınavın ayrıntılarına girmek ve öğrenmek gerekir. Bu da ancak birebir YDS için özel kurs almakla mümkün olur. Özel kursun pahalı olduğuna dair düşünceleri bir kenara atarak kalabalık gruplarla kurs  almak yerine,  birebir özel kurs almanız tavsiye edilir.