YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU PROGRAMI İSTANBUL / BAKIRKÖY

Yds Sınavı Hazırlık Kursu Programı İstanbul / Bakırköy İçeriği

1 – Yds Sınavı Hazırlık Kursu ( Birebir Özel Yds Sınavı Hazırlık Kursu )
2 – Yds Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Sınavı Hazırlık Kursu

Yds Sınavı Hazırlık Kursu1 – YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU ( BİREBİR ÖZEL YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU ): YDS sınavı hazırlık  kursu platformunda bulunan YDS sınavı hazırlık kursu birimlerinde mevcut YDS sınavı hazırlık kursu müfredatı içinde YDS sınavı hazırlık  kursu uygulamalarında birebir özel YDS sınavı hazırlık  kursu almanın bir ayrıcalık ve bu tür önemli ve hayati sınavlarda çok güçlü, etkin ve kurtarıcı  bir silah olduğunu ve bu silahın iyi bir şekilde kullanılması durumunda karşısında sınav denilen bu güçlü engelin duramayacağını ve rahatlıkla aşılacağını hatta aşılırken bir çok yararlar da elde edileceğini bilenler için hazırlanan içeriğinde var olan tüm öğretim ve eğitim teknikleri hakkında ki özel bilgilerle, öğrencinin YDS sınavı’nda başarılı olmasını sağlamak için mevcut olan kelime dağarcığını geliştirici, genişletici ve arttırıcı alıştırmalarla, uygulandığı  zaman öğrenciyi tetikleyen, çalışmaya teşvik eden, daha sıkı ve çok çalışmasını sağlayan,  tüm normal yaşımından uzaklaştırarak onu sadece YDS için ders çalışmaya odaklayan özellikleri ile bu özel YDS sınavı hazırlık  kursu forumlarında ki Yds sınavı hazırlık kurs çalışmaları sürecinde birebir olarak yer alan ve kurs gören aday öğrenci, otomatik bir şekilde, programın uygulanacağı gün ve saatleri kendine uygun bir biçimde belirleme imtiyazı kazanır. Kazanılan bu imtiyaz sayesinde, öğrenci kurs aldığı süreç içinde günlük özel yaşamında her hangi bir değişiklik yapma gereği duymaz ve rahatlıkla gereksinimi olan YDS sınavı hazırlık kursu’nu alır.

Bu süreçte, YDS sınavı hazırlık  kursu kampüsünde hazırlanmış YDS sınavı hazırlık kursu için yapılan seanslarda ki YDS sınavı hazırlık  kursu olarak kurulan bölümlerde YDS sınavı hazırlık  kursu ile ilgili olarak verilen öğretilerde,  YDS sınavı hazırlık  kursu alan öğrenciye kaç ders ihtiva eden bir programın uygulanması doğru olur ve sınavda başarı kazanır şeklindeki konu da, öğrencinin seviyesine ve sınavda almak istediği nota göre uzmanlar kurulunun varacağı ve uygulanmasını istediği programa göre çözülür ve  bu şekilde ” kişiye özgü ve özel YDS sınavı hazırlık kurs programı ” başlar.

2 – YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU ( 4 kişiden oluşturulan gruplarla YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU ): Bir çok kurumda ve kuruluşta olmayan bu tür küçük gruplarla yapılan YDS sınavı hazırlık kursu merkezimizde verilen YDS sınavı hazırlık  kursu dalında ki YDS sınavı hazırlık  kursu konusunda uygulanan seminerlerde,  YDS sınavı hazırlık kursları için, kapsamına öğrenci ve öğrencinin menfaatlerini alan ve odak noktasına oturtan yapısı ve kuruluş mantığı ile, 4 öğrencinin her birine sanki birebir ders gibi hitap eden ve onları olumlu yönde etkileyerek çalışmaya iten unsurları ile, öğrenciler arasında verdiği YDS sınavı‘na dair bilgilerle uyum ve birlik sağlayarak onları başarılı olmaları için çalışmaya teşvik eden özellikleri ile,  YDS sınavı’na hazırlık aşamasında her ihtiyacı olduğunda öğrencinin yanı başında bulunarak onu bilgi, teknik ve deneyim açısından desteklemesi ile  öne çıkan ve özel olarak yapılan programlarda  hedefe başarı oturtulmuş çevresine de kalite yerleştirilmiştir.

YDS sınavı hazırlık  kursu merkezimizde ki YDS sınavı hazırlık  kursu birimlerinde verilen YDS sınavı hazırlık  kursu eğitimlerinde kalabalık grupların doğurduğu ve öğrenciyi üzen bir takım sakıncalardan da arındırılmış olan bu programlarda, YDS sınavı hazırlık  kursu  konusunda kurulmuş özel bölümlerimizde YDS sınavı hazırlık kursu etkinlikleri içeriğinde yer verilen, sayısı az olan küçük gruplarla yapılan YDS kurslarının olumlu ve doyurucu sonuçlarından  yararlanın. Bu YDS sınavı hazırlık kurs programı 4 kişiden oluşan gruplara uygulanır. Grubu oluşturan öğrenciler seçilirken yapılan seviye tespit sınavına göre denge unsuru göz önünde bulundurulur ve öğrenciler olabildiğince seviye açısından bir birine yakın olanlar arasından seçilerek seviyede denge sağlanır.

YDS sınavı hazırlık  kursu departmanlarında yapılan YDS sınavı hazırlık  kursu uygulamaları içeriğinde ki YDS sınavı hazırlık  kursu için yapılan etkinlikler çerçevesinde ve  Yds sınavı hazırlık kurs çalışmaları sırasında, grupların 4 kişiden oluşturulması tamamen bilimsel amaçlıdır. Zira, grubu oluşturan öğrenci sayısı ne kadar az olursa, o kadar öğrenci lehinedir.Çünkü, programın uygulama aşamasında zaman, zaman öğrenci anlamadığı bir şeyle karşılaşabilir ve soru sorma gereksinimi hisseder. Eğer grup kalabalık ise, pek soru soramaz. Oysa bu 4 kişilik gruplarda bu mümkün olur. Diğer bir unsur ise, eğitmen direk olarak öğrenci ile birebir iletişim kurabilir ve her bir öğrenci ile teker, teker ilgilenebilir. Elbette, doğal olarak yapılan bu eylemler YDS sınav hazırlık programına ve YDS sınav sonuçlarına olumlu olarak yansır.

YDS SINAVI HAZIRLIK KURSU İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • YDS sınavı’nda çok sayıda olabildiğince çok sayıda akademik kelime bilmek, YDS sonucunu olumlu bir biçimde etkiler ve sınava girenin başarılı olmasını sağlar. Bu nedenle YDS sınavı hazırlık  kursu’na özgü hazırlanan organizasyonlarda hazırlanmış  Yds sınavı hazırlık kurs programlarında özel olarak akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar hazırlanır ve bunlar öğrencilere verilir. Bu alıştırmaların tamamının eksiksiz ve tam bir şekilde  yapılması istenir. Bu aşamada öğrenci yakın izlemeye alınır ve çalışmayan öğrenci derhal uyarılır. Bu kelimelerin öğrenci tarafından ezberlenmesi daha çok özümsenmesi için büyük çaba harcanır.
  • YDS sınavı hazırlık  kursu için düzenlenen etkinliklerde verilen Yds sınavı hazırlık kurs  öğretilerinde YDS sınav programına katılan ve kayıt olan aday öğrenciye, onları bize zorla bağlayan ve programlarda beğenmedikleri bir olayla karşılaştıklarında, kursu bırakmalarına engel oluşturan  ” SENET ” yapılmaz.. Öğrenci kendi istediği gün ve tarihlerde ödemesini taksitle yapar.
  • YDS sınavı hazırlık  kursu  bağlamında öğrenciler için hazırlanmış eğitim departmanlarında uygulanan ,  YDS sınavı hazırlık kursu  faaliyetleri bünyesinde, kurs veren hocalar,  YDS sınavı konusunda uzmanlaşmış senelerce  bu konuda kurs vermiş gerçek YDS sınav hazırlık  hocalarıdır.


ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

  • YDS oldukça zor ve hazırlanması da sancılı bir süreçten geçen  sınav olma özelliğini taşır. Bu nedenle, sınava hazırlanan öğrencilerin hazırlık aşamasında, çok dikkatli olmaları gerekir. Gerek kendi seviyelerini bilme gerekse hazırlık için gidecekleri ve eğitim alacakları kurs ve hocayı belirleme açısından özenle davranmaları ve seçimlerini iyi belirlemeleri gerekir. Unutulmasın, YDS sınavı hazırlık  kursları verdiğini söyleyen reklam veren bir çok kişinin sınav  ile pek ilgisi olmayan sıradan insanlar olma olasılığı çok yüksek.
  • YDS sınavı’ndan özellikle yüksek not alma zorunluluğu olan yada seviyesi çok düşük olan aday öğrencilere, sınavda başarılı olabilmeleri ve kesin sonuca ulaşabilmeleri için  özel kurs almaları önerilir.