Yds Ders ProgramıYDS PROGRAMI HAKKINDA

Yds  Programı Hakkında Bilgi

1 – Yds  Programı ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 – Yds  Programı ( 4 Kişi ile Yds Dersi )

1 – Yds  Programı ( Birebir Özel Yds Dersi ) :  YDS  programı konusunda  YDS programı tatbik edilen ana kampüslerimizde ve YDS  programı için YDS’ye  hazırlık verilen merkezimizdeki YDS  programı platformunda uygulanan ve  YDS  programı içeriğinde verilen YDS  programı uygulamalarında, birebir özel YDS dersleri kapsamında YDS programı uygulanırken, YDS sonuçları üzerinde olumlu etkilerini ve içeriğinde ki özel bilgi ve YDS teknikleri ile kendisine yüzde yüz yararlı olacağını, sınav öncesi çalışmalarla akademik kelimeler haznesinin geliştirileceğini, YDS sorularının nasıl çözüleceği hakkında özel bilgilerin verileceğini, her bölüm hakkında verilen soruların nasıl çözüleceği şeklindeki açıklamalarla yüklü olan ve  birebir uygulanan bu  programa katılan öğrenci, bu tür bir YDS  programında yer aldığı için   bir üstünlük kazanır. Programın hangi günlerde ve saatlerde işlenmesine karar verir ve zamanı kendi belirler.

YDS  programı hakkında  YDS  programı düzenlenen merkezlerdeki YDS  programı verilen birimlerde tesis edilmiş YDS programı  departmanındaki YDS  programı ile ilgili organizasyonlarda ve YDS  programı öğretilerinde , öğrencinin sınavdan kesin olarak olumlu bir sonuç elde etmesi için düzenlenen ders  sürecinde, YDS  programında bu tür bir ayrıcalığın kesin başarılı olmak isteyen ve bunun için başka hiç bir şeye zaman ayıramayan birebir özel ders alan öğrenciye verilme nedeni, öğrencinin ders almaktan ötürü günlük sıradan işlerini yaparken bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmesi içindir.

YDS  programı faaliyetlerinde  YDS  programı için hazırlanan statüde yer verilen YDS  programı  eğitim bölümlerinde ve YDS programı seminerlerinde, bireysel ders almak isteyen öğrenciler için uygulanan  dersler ile ilgili öğretilerde,  en sön yöntemlerle uygulanan birebir özel YDS programının kaç ders olması gerektiğine, sınava katılmak isteyen öğrencinin İngilizce bilgisine, birikimine  ve sınav da alması gereken nota göre karar verilir ve program  bu doğrultuda düzenlenir.

YDS  programı alanında  YDS programı birimlerinde hizmet veren ve YDS programı için düzenlenen YDS  programı kategorisindeki  YDS  programı konusunda düzenlenen eğitimlerde,  birebir ders almanın avantajlarından yararlanmak isteyen öğrenci için organize edilen  derslere özgü eğitimlerde,  en çağdaş bilgilerle destekli YDS programında yer alan öğrenciye uygulanan yöntem ve ders sayısı tamamen öğrencinin eğitim yapısına uygun olan  bilimsel bir özellik taşıyan  ” kişiye özel ve özgü ders ” karakter ve niteliğindedir. Tüm özellikleri ve ayrıntıları ile uygulanarak öğrenci hazır hale getirilir.

2 – Yds  Programı ( 4 Kişi ile Yds Dersi ) : YDS programı kampüslerinde yapılan YDS  programı faaliyetlerindeki YDS programı etkinliklerinde, içerisinde toplu ders almak isteyenlere göre uygulanan YDS dersleri  ve organizasyonlarında, YDS programları uygulamalarında YDS için kalabalık grupların karmaşasından kurtularak yine onlar gibi  özel derse göre daha uygun fiyatların uygulandığı, öğrencinin tüm amaçlarını ve hedeflerini birebir gerçekleştirebileceği ve bunun için özel olarak yüksek skor ve mutlak başarı parolası ile hazırlanmış içerik açısından çok zengin YDS  programlarının uygulandığı, sınavda sorulan sorularla ilgili özel bilgilerin verildiği, kelime haznesinin özel çalışmalarla nasıl geliştirileceği hakkında bilgiler veren özel hazırlanmış ve uzman hocalar aracılığı ile uygulanan  YDS  programlarının desteğinde seviye ve nitelik açısından bir birinin dengi olan 4 öğrenciden oluşturulan gruplara dahil olarak, sınavda elde etmek istediğimiz  amacınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

YDS programı ile hazırlık için YDS programı seanslarındaki  YDS  programı eğitim bölümlerinde verilen YDS programı derslerinde, organize edilmekte olan  YDS dersleri kapsamında YDS  programlarında grupların 4 kişiden oluşturulması tamamen öğrenciler düşünülerek tasarlanmış bilimsel verilere dayalı bir düzenleme olup, öğrencilere kalabalık gruplarla yapılan derslere oranla çok büyük avantajlar sağladığı için uygulama aşamasına konulmuştur.

YDS  programı saatlerinde YDS  programı  departmanındaki YDS programı sunumunda yapılan YDS  programı etkinlikleri bünyesinde, toplu olarak ufak gruplara verilen YDS derslerine ait gelişim aşamalarında,  4 kişilik gruplarla öğrencilere sağlanan avantajlar dan ilki sayı az olduğu için öğrenci YDS programında   anlamadığı bir konu ile karşılaştığında rahatlıkla soru sorabilme ve yanıt alabilme imkanına sahip olması, diğeri ise dersleri veren eğitmenin kalabalık gruplarda yapamadığı şey; her öğrenci ile birebir ilgilenir ve iletişim kurabilir.

YDS  programı organizasyonlarındaki  YDS programının uygulandığı özel YDS  programında bu avantajlar öğrenciye olumlu bir biçimde döner ve  iyi sonuçlar alınmasında çok büyük etken olur.

YDS DERS PROGRAMLARI için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • YDS  programı uygulanan merkezlerde kurulan YDS  programı kampüslerindeki YDS  programı için düzenlenen etkinliklerde, tertiplenmekte olan  YDS dersleri bünyesinde, öğrenci hangi YDS programında yer alırsa alsın aldığı programın türüne bakılmaksızın onu üzen, huzursuz eden, ayrılmak istediğinde ayrılmasına engel olan ve bunun için yasak bir zorunluluk oluşturan ”  SENET ”  yapılmaz. Maddi olanakları ölçüsünde gerekirse ödemelerini taksitle de yapabilir.
  • YDS programı forumlarında yer alan YDS programı eğitim çalışmalarında ki YDS derslerinde, YDS  programlarında ders veren eğitmenlerin tümü yılların  birikimine sahip çok deneyimli eğitmenlerdir.
  • YDS  programı kategorisindeki YDS  programı konusunda yapılan seminerlerde verilen YDS  programının içeriğinde, YDS sınavında  başarıyı getiren en önemli unsurlardan biri, çok sayıda akademik kelime bilinmesidir. Bu nedenle, YDS  programlarında yer alan öğrencilere sınavda geçen belli bazı  akademik kelimelerle ilgili özel alıştırmalar verilir ve alıştırmaların tümünün hiç kaytarmadan eksiz bir biçimde yapılması öğrencilerden istenir. Yapmayanlar  derhal uyarılır.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

  • YDS özel ders almaktan sakın kaçmayın. Bu sınavın en önemli karakteristiğidir  özel ders almak. Hele, sınavda yasal sınırların üzerinde bir not elde etmek isteyenler, kesinlikle birebir YDS özel ders almalı.
  • Olabildiğince çok zaman ve fırsat buldukça akademik seviyede yazı, makale, kitap ve dergiler okuyun.
  • Akademik kelimeleri ezberlemekten öte özümseyin. Yani istediğiniz anda kullanılabilir durumda aklınızda olsun. Kelime ezberlerken yapılan çalışmalar çok önemli. Ezberlenen kelimelerin kalıcı olması için ezberlenen her kelime ile içinde kelimenin geçtiği cümleler kurun. Çok daha kalıcı olur.
  • YDS için  kesinlikle orta üstü seviyede  bilginiz olsun. Tüm buna rağmen yukarıda sayılan önerileri bu bilgilere ekleyerek başarılı olabilirsiniz. İngilizce bilmek ve hatta yüksek bir seviyeye sahip olmak bile  sınavda başarılı olunacak anlamına gelmez.
  • Dil  bilginiz  sıfır ise, bize baş vurun ve sıfır olanlar için YDS hazırlık özel programımızda yer alın. Bu programlar, hazırlık için İngilizcesi sıfır olanlara özel olarak hazırlanmıştır.