Yds Özel Derste Öğrenci Sorumluluğu

Yds Özel Derste Öğrenci Sorumluluğu Hakkında

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

YDS özel derste öğrencinin sorumluluğu, Yds özel derste öğrencinin sürekliliği, YDS özel derste öğrencinin çalışma temposu, YDS özel derste öğrencinin derste ki performansı  başarılı kazanmakta en az dersi veren hoca kadar önemlidir. Öğrenci hocanın söylediklerini, yap dediklerini yaptıkça, dersler sırasında hocayı iyi dinledikçe başarılı olması kolaylaşır. YDS adayı öğrencinin eğitim sırasında derslere kesintisiz gelmesi hastalık hariç dersi aksatmaması, verilen bilgileri öğrenmesi değil, içselleştirmesi ve kullanılabilir hale getirmesi başarıda olmazsa olmaz koşullardan biridir. YDS özel derste öğrenci, kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikçe, sınavda başarılı olması imkansız denecek şekle dönüşür.

YDS Özel Derste Öğrencinin Sorumluluğu Nelerdir ?

YDS eğitimi alan aday öğrenci, sınavın en önemli unsurlarından sayılan akademik kelime bilgisini geliştirmek ve kelime sayısını arttırmak için kendi özel olarak çalışmalıdır. YDS sınavına hazırlık çalışması yapan bir aday öğrencinin sorumluluğudur akademik kelimeleri geliştirmek ve sayısını arttırmak için evde özel çalışma yapması. YDS özel ders alsa bile, derslerde hoca öğrenciye kelime ezberletmez. Daha çok sınavda öğrencinin işine çok yarayacak, YDS sınav teknikleri ile bilgi verir. Bu nedenle kelime çalışması yapma zorunluluğu ve sorumluluğu öğrenciye ait bir olgudur.

Geniş ve çok bir akademik kelime dağarcığına sahip olmak, sınavdan elde edilecek notla çok yakın bir ilişki içindedir. Bir örnek vermek gerekirse, özellikle yasal sınır olan 50-55 üzerinde not almak isteyenlerin akademik kelime haznesi geniş olmalı. İyi ve yüksek not almak için çok kelime bilmek gereklidir. Bu nedenle bu konu eğitim veren hocaya bırakılamaz . Tamamen bireysel ve kişisel bir çalışma gerektirir.

YDS ÖZEL DERSTE ÖZÜMSEME SORUNU

YDS özel ders programının uygulamalarında sık rastlanılan ve öğrencinin sorumluluk ve görev alanı içinde olan başka bir konu hakkında da söz etmek gerekir. YDS özel ders programlarında hocalar özellikle YDS sınavında öğrencilerin işine çok yarayan ve sınav sorularını hem doğru hemde hızlı yanıtlamalarını sağlayan YDS sınav teknikleri ve YDS sınav taktikleri üzerinde önemle durur. Bu konuyu işlerken hoca, YDS özel ders alan öğrencisine bir çok özdeşlikler öğretir. Öğretilen bu formüllerin daha önce sınavlara giren aday öğrencilerde mevcut olması çok zor bir ihtimaldir. Şimdi, verilen bu formüllerin  çok iyi ezberlenmesi daha doğru bir ifade ile çok iyi özümsenmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için, öyle iyi özümsenmesi gerekir ki formüllerin anında mecburiyet durumunda  hatırlanması ve kullanabilecek durumda kafada yazılı olması gerekir. İşte bu verilen formüllerin bu şekilde , sınavda kullanılabilir durumda kafada yazılı olması hali de öğrencinin sorumluluk ve görev alanına girer. Aday öğrenci, ders dışında bu formülleri YDS sınavında kullanılabilecek biçimde kafada yazılı ve hazır duruma getirmesi gerekir.

YDS ÖZEL DERSTE ÖĞRENCİNİN SÜREKLİLİĞİ

YDS özel ders programının  uygulamasında özellikle program sınavdan 3-5 ay gibi önce uygulamaya konulmuşsa, öğrencinin derslere sürekli gelmesiYds Özel Derste Öğrenci konusunda zaman, zaman sorunlar yaşanır. Derste sürekliliğin sağlanması verilen  eğitimin amacına tam olarak ulaşması açısından esastır. Öğrenci, nasıl olsa sınava daha çok var şeklinde düşünerek, ders gelmezse, aldığı bilgiler bir birine bağlı olarak verildiğinden. Bu bilgiler arasında kopukluklar olur ve unutulur. Bu kez aynı dersi hoca ikinci bir kez vermek zorunda kalır ki bu durum öğrencinin aleyhine olur. Hem eğitim süresi uzar hemde dersler anlaşılan sürede bitmez belki de fazla bir kaç ders yapmak gerekir ki bu fazla ders yapmanın hem süre açısından hemde maddi açıdan öğrenciyi zarara sokacağı bir açık gerçektir.

SONUÇ

YDS derslerine başlayan ve eğitim alan aday öğrenci, her hareketi ve davranışı ile sınava kilitlenmeli ve adeta, sınav tarihine kadar YDS ile yatmalı ve YDS ile kalkmalı. Hatta rüyasında bile kendisini  YDS sınavına çalışır yada kelime ezberler görmeli. Bu kadar ciddi ve akademik bir sınav olan YDS de başarılı olunduğunda elde edilecek olumlu sonuçların düşünülmesi ve ona göre davranılması şarttır.