YDS ÖZEL DERS PROGRAMLARI

Yds Özel Ders  Programlarının İçeriği

1 – Yds Özel Ders ( Birebir Yds Özel Ders )
2 – Yds Özel Ders ( 4 Kişilik Gruplarla  Yds Özel Ders )

1 – Yds Özel Ders ( Birebir Yds Özel Ders ) : YDS özel ders etkinliklerinin yapılacağı YDS özel ders merkez binasında   YDS özel ders için kurduğumuz  YDS özel ders merkezinde ki YDS özel ders platformunda yapılan YDS özel ders seminerlerinde, birebir  tarzda gerçekleştirilen YDS özel ders programlarına dahil olmak  isteyen aday YDS öğrencilerine, benzerlerinden oldukça farklı ve değişik nitelikleri olan, her açıdan öğrenciyi destekleyen ve onlara soruların nasıl çözüleceğini anlatan açıklamalar dahil her konuda yardım eden, içeriğinde ki temel bilgilerle öğrenciye kısa bir sürede seviye atlatan YDS özel ders programlarının uygulandığı YDS özel ders birimlerinde birebir YDS özel ders almalarının bir ödülü olarak, YDS özel ders programlarının uygulanacağı günleri, saatleri seçme ve belirleme imtiyazı tanınır.

Böylece, aday öğrenci,YDS özel ders konusunda kurulan ve  YDS özel ders ana ünitelerinde bulunan YDS özel ders kampüslerinde ki YDS özel ders eğitim faaliyetlerinde,  ayarlanmış YDS özel ders programlarında günlük yaşamında her hangi bir değişime gitmeden yani normal günlük hayatına devam ederek, gereksinimi olan YDS dersini rahatlıkla alır. Elbette ki bu durum YDS özel ders panellerine katılan  YDS özel ders alacak öğrenci için bir avantaj oluştursun amacı ve isteği ile  konulmuş bir kural yada prensip kararıdır. Birebir YDS özel ders programına dahil olan aday öğrencilere kaç ders verilmesi gerektiği, yapılan seviye sınav sonucundan elde edilen verilere ve adayın YDS sınavında almak zorunda olduğu “ SKORA“ göre organize edilir.

2 – Yds Özel Ders ( 4 Kişilik Gruplarla  Yds Özel Ders ) : YDS özel ders konusunda YDS özel ders vermek için tesis edilen YDS özel ders dershanesinde kurulan YDS özel ders departmanlarındaki  YDS özel ders konusunda yapılan seminerlerde, birebir YDS özel ders kalitesine ulaşması amacı ile 4 kişiden oluşturulan gruplarda  yer alarak  hemen, hemen  birebir YDS özel ders kalitesi ve özellikleri taşıyan her öğrencinin kendine bireysel ders alırmış gibi hissettiği,  YDS sorularının nasıl çözüldüğünü anlatan açıklamaların içeriğinde yer aldığı, kelime haznesini geliştirici alıştırmaların bol olduğu  uzman hocalar aracılı ile uygulanan YDS özel ders programlarının desteğinde verilen YDS özel ders alabilirsiniz.

YDS özel ders müfredatına uygun bir şekilde YDS özel ders kampüslerinde ki YDS özel ders seanslarında organize edilen YDS özel derslere bağlı eğitim departmanında, grup YDS özel derslerinin birebir YDS özel ders niteliklerine  ulaşması  için  grup sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmış ve bu şekilde aynen özel derste olduğu gibi öğrencilere anlamadıkları yerlerle ve konularla ilgili soru sorabilme imkanı yaratılmıştır. Ayrıca, YDS özel ders veren  YDS hocasının da öğrencilerle birebir ilgilenebilme şansı ve olanağı   bu yolla arttırılmıştır.

YDS ÖZEL DERS için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 • YDS özel ders ünitelerimizdeki  YDS özel ders  etkinliklerinde organize edilmiş YDS özel ders hazırlık programlarında ders veren hocalar, konularında yıllarca  özel YDS dersi vermiş ve  bu  konuda uzmanlık seviyesine ulaşmış gerçek  akademisyen hocalardır.
 • Bu gibi akademik sınavlarda çok sayıda kelime bilmek çok önemlidir ve çoğu sınava giren öğrenci bu gerçeği bilmez. Bu nedenle YDS özel derslere özgü verilen seminerlerde  düzenlenmiş YDS özel ders programlarında YDS sınavına giren aday ne kadar çok akademik kelime bilirse, geçme şansı o kadar artar. Bunu sağlamak yani öğrenciyi kelime konusunda geliştirmek amacı ile özel hazırlanmış kelime alıştırmaları adaylara verilerek bunları çalışmaları tüm alıştırmaların eksiksiz bir biçimde bitirilmesi istenir ve yapılan çalışmalar yakından izlenir .
 • YDS özel ders programlarında çalışmayan öğrenciler uyarılır.
 • YDS özel ders verilen bölümlerimizde ki YDS özel ders  için düzenlenen organizasyonlarda  tertip edilmiş YDS özel ders programlarında yer alan öğrencilere gerek kalmadıkça genel dil bilgisinden ziyade YDS sınav teknikleri ve taktikleri ” konusunda bilgiler verilerek, sınavda öğrencilerin soruları daha çabuk ve  doğru olarak yanıtlamaları  sağlanır.

NEDEN YDS ÖZEL DERS

Özellikle, YDS sınavından yasal sınır olan 50-55 puanın üzerine çıkmak isteyen adayların YDS özel ders almasında kendileri açısından çok büyük yarar vardır. Zira, kalabalık gruplarla yapılan ve kurumlarda verilen YDS kurslarına katılan adaya bir ders boyunca ya bir yada iki kez sıra gelir. Ayrıca, anlamadığın bir konu hakkında soru sorabilme gibi bir şansın yoktur.Ucuz gibi görünse de gerçekte hesaplandığında YDS  özel ders ile grup dersi arasında pek bir fark yoktur.Toplamda ödenen ücret aşağı yukarı aynıdır. Sadece, ödemeler kursta uzun zaman yayılır. Özel derste ise ,kurslarda verilen 5 ders, özel derste bir derste verildiği için ödeme süresi daha kısa aralıklıdır ama YDS özel ders daha kısa sürede biter ve zamandan çok kazanılır. YDS Özel ders birebir olduğundan,istenilen her konuda soru sorulabilir hatta ders tekrarı bile anlaşılmayan konu için gerçekleştirilir.Üstelik, yüksek not isteyen adaylar YDS özel ders alacağından, kalabalık grup derslerinde fazla ayrıntılara girilmez.Oysa,yüksek not almak ayrıntılarda gizlidir ve ayrıntılı bilgi alarak gerçekleşir.Kalabalık gruplarda buna imkan yoktur. Bu nedenle YDS özel ders almak, YDS sınavında başarılı olmanın garantisi gibidir. Elbette, bu geçme ihtimali % 100 olan bir yol değildir ama diğerine oranla ihtimal çok daha fazladır.Hele,iyi bir YDS hocası bulunmuş ve ondan ders alınıyorsa bu ihtimal daha da artar.Başka bir soruna daha değinmekte yarar var. Zaman,zaman dil bilgisi sıfır olanlarda YDS  için hazırlanmak istiyorlar. Bu tür insanların, YDS özel ders alarak ve bu programlara katılarak sadece sınava özgü  eğitim almaları gerekir. Aksi halde , YDS sınavında şansları sıfırdır.

YDS NEDİR ?

Açık adı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)  direktifi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  aracılığı ile ilk  defa 7 Nisan 2013 Pazar günü yapılan merkezi bir yabancı dil  imtihanıdır.

2012  senesine kadar gerçekleştirilen ÜDS ve KPDS sınavları, düz liseden  mezun olanlar kadar, yabancı dil öğrenimini dil ağırlıklı okullarda yapmış adaylar için de sürekli engel teşkil etmiş ve geçilmesi zor bir sınav olarak tanınmıştır. Geçmişte ÜDS/KPDS sınavlarını ciddiye almamış ve önemsememiş on binlerce aday, bu nedenden ötürü, ciddi bedel ödemesi ile karşı ,karşıya kalmış, çeşitli kurslarda ve sınav salonlarında hayatlarının bir bölümünde oldukça sıkıntılı dönemler geçirmiştir. 12 sene uygulanan ÜDS ve 22 sene uygulanan KPDS’nin ciddi anlamda akademik sınavlar oldukları yadsınamaz bir gerçek olduğu herkes  tarafından kabul görür.. Bu iki sınavın devamı özelliğini taşıyan bu yeni sınavın da aynı ciddiyetle düşünülmesi ve ona göre davranılması gerekir.

 YDS’ye Kimler Katılabilir ?

 • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
 • Yüksek lisans programlarına katılacak lisans programı mezunları.
 • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta eğitim alan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev gibi bir takım nedenlerle . yabancı dil bilgi seviyelerini, belirlemek isteyenler.
 • Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.
 • Yurt dışında eğitim alıp , diploma denklik işlemleri için bu sınav sonuçlarından  faydalanmak isteyen adaylar.
 • Kamu personeli olmak gayesiyle  KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun isteği  üzerine yabancı dil bilgi seviyesini ölçmek  isteyenler.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan  ya da çalışmak istemese bile , yabancı dil bilgisi düzeyini öğrenmek isteyenler. ( Not: Sınava  katılabilmek için herhangi bir eğitim kurumundan ( lise, üniversite vs.) mezuniyet koşulu aranmaz.)

NOT : Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimlerini devam ettirmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile karşılıklı birebir  görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün)  sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun koşullarını öğrenmeleri gerekir.

YDS Sınavında Net Sayısı nasıl Hesaplanır ?

Yabancı Dil Sınavında ( YDS ) net olarak yanıtlar hesaplanırken yanlış  yanıt verilen sorular, doğru yanıt verilen soruları etkilemez. Bu yüzden  ,Yabancı Dil Sınavında yapmış olduğunuz doğru soruların sayıları hiç bir eksiltme yapılmadan direk olarak net sayılarınızı yansıtır.

YDS puan Sistemi

 • YDS sınavında adayların puanları 100 üzerinden hesaplanacaktır. Puanlar ve Seviyeler aşağıda görüldüğü gibidir.
  90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
  80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
  70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
  60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
  50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

YDS‘den Kaç Puan Alınmalı ?

Doçent Adayları için: 100 üzerinden en az 65 Puan

Doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına müracaat edecek adaylar için: en az 55 puan alınması gerekir.

KPSS yabancı dile girmesi gerekenler de bu sınava katılacak, kpss puan türü belirlenirken bu sınavdan aldıkları puan da dikkate alınacaktır.

Öğretim üyesi dışında Öğretim elemanı kadrolarına girebilmek için en az: 50 puan

Öğretim elemanı kadrosuna girilecek Üniversitede Yabancı dil kullanılıyorsa: en az 80 puan

Diğer kadrolar için alınması gereken puanlar, kurumlar tarafından belirlenecektir.

YDS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Soru sayısı

Sınavda 80 soru sorulur. Sorular çoktan seçmeli test tarzında olur.. Ancak, özel birkaç dil için açık uçlu soru ile sınav yapılacaktır.

Sınav süresi

 150 dakika (2 buçuk saat) sürer. İlk 110 dakika ve son 15 dakika sınav salonundan kimse çıkamaz.

Tuvalet izni

Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonunu terk etmeleri  yasaktır. Sınav salonundan her ne nedenle olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 yıl olan YDS 41 ilde yapılır.

Leave a Comment