YDS ÖZEL DERS PROGRAMI

Yds Özel Ders Programı İçeriği

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

 YDS özel ders için düzenlenen  etkinliklerde YDS özel ders dalında YDS özel ders platformunda ki YDS özel ders birimlerimizde YDS özel ders programları, katılmak isteyen aday öğrencilerin İngilizce seviyelerine bağlı olarak ve içinde bulundukları koşullara göre 2 şekilde uygulanır.

1 ) YDS ÖZEL DERS ( BİREBİR YDS ÖZEL DERS ): YDS özel ders forumlarında  YDS özel ders alanında YDS özel ders verilen ana merkezlerdeki YDS özel ders platformunda gerçekleştirilen  YDS özel ders seminerlerinde, şimdiye kadar bir çok  birebir YDS  özel ders hazırlık programında uygulanan tüm programlardan değişik ve çok farklı olan, bünyesinde taşıdığı en çağdaş YDS çözüm teknikleri ve stratejileri ile YDS öncesi öğrenciye bu konuda kolay anlaşılır açıklamalarla katkı yapan, öğrencilerin en büyük ve çözümü güç olan akademik kelimeler konusuna özel yöntemlerle çözüm getiren, içeriğinde yer alan bilgilerin çok pratik olması nedeni ile öğrencide büyük bir moral gücü yaratan ve onu bu sınavda mutlaka başarılı olacağına inandıran ve çok önemli akademik  kökenli uzman eğitmenlerin denetim ve gözetiminde  bireysel olarak uygulanan YDS özel ders birimlerimizdeki  YDS özel ders programına ders almak üzere iştirak eden aday öğrenciler, programın uygulanacağı gün ve saatleri bizzat   belirler.

Bundan amaç, YDS özel ders hakkında YDS özel ders birimlerindeki YDS özel ders  seminerlerine katılarak YDS özel ders  alan öğrencinin özel hayatında, alacağı  YDS özel ders  yüzünden yaşamak zorunda kalacağı  aksaklıkları veya gecikmeleri önlemek içindir. Aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği, yapılan seviye sınav sonuçlarından elde edilen bulgulara ve adayın sınavda almak istediği skora bağlı olarak belirlenir.

2 ) YDS ÖZEL DERS ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA YDS ÖZEL DERS ): YDS özel ders panellerindeki  YDS özel ders dalında YDS özel ders uygulanan ana ünitelerde yer verilen  YDS özel ders kampüslerindeki YDS özel ders  etkinlikleri kapsamında ve içeriğinde ki hazırlanış tekniklerinden ötürü öğrencilere uygulandığında özel YDS derslerinin toplu olarak yapılmasına rağmen kendilerini bire bir YDS özel ders alırmış gibi hissetmelerine neden olan, soruların çözümü hakkında verdiği bilgilerle daha hazırlık aşamasında öğrenciyi sınava hazır hale getiren,  YDS öncesi bilgileri aşama  aşama vererek kolay anlaşılır hale getiren, kolay, anlaşılır, sade, açık ve net verilen bilgiler nedeni ile öğrencinin sınavı geçeceğine olan inancını güçlendiren ve onların  moralini yükselten, öğrencilerin korkulu rüyası akademik kelimelere özel yöntemlerle çözüm getiren seviyeleri mümkün olabildiği kadar  bir birine yakın , homojen olan öğrencilerden kurulan 4 kişilik gruplarda yer alarak YDS özel ders seanslarında bireysel  YDS özel ders  kalitesinde eğitim almanız mümkün.

 YDS özel ders  temel birimlerinde kurulan YDS özel ders departmanlarındaki YDS özel ders  organizasyonlarında grupların 4 kişiden kurulması birebir YDS özel ders kalitesine olabildiğince  erişmek içindir. Sayı az olduğundan, öğrenciler birebir YDS özel derste ki gibi anlamadıkları bir konu ile karşılaştıklarında rahatça soru  sorabilir ve  dersi veren eğitmen de öğrencilerle yakından ilgilenebilir.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • YDS özel ders departmanların bu amaca yönelik olarak kurulmuş YDS özel ders programlarında görev alan YDS özel ders hocaları bu dersin eğitimi konusunda çok deneyimli ve uzmanlık seviyesine ulaşmış seçkin kişilerdir.
  • YDS özel ders ile ilgili verilen seminerlerde organize edilen YDS özel ders programının uygulama aşamasında, öğrencilere sadece İngilizce değil aynı zamanda  YDS teknikleri ve taktikleri hakkında bilgilendirme de yapılır. Bu şekilde sınavda sorulara doğru ve daha hızlı cevap verilir.
  • YDS için çok sayıda akademik kelime bilmek yaşamsal bir öneme sahiptir. Özellikle , yüksek not almak isteyenler için bu olmazsa olmaz bir kuraldır.  Bu yüzden,  YDS özel ders eğitim bölümlerinde düzenlenen YDS özel ders öğretileri içerisinde, öğrencilere özel hazırlanmış akademik kelime çalışmaları verilerek bu konuda gelişmelerine ve akademik kelime konusunda bilgilerinin artmasına katkı sağlanır.Yds Özel DersÖNERİ: Özellikle, sınavda yüksek ” NOT ” almayı amaç edinenlere YDS özel ders önerilir. Her ne kadar toplum içerisinde özel ders almanın maliyenin yüksek olduğu sanılsa da gerçek düşünüldüğünden daha farklıdır. Zira, bire bir özel ders almak uygulanacak programda 1 / 3 oranında bir azalma sağlar. Yani, kalabalık gruplarla yapılan eğitimlerde 10 derste öğrenilen bilgiler, birebir özel derste 3 kerede biter. 10 derse ödenen ücretle 3 derse ödenen ücret hesaplandığında hemen, hemen aynıdır. Üstelik, birebir özel ders programında eğitim sürecinde, aday öğrenci kavrayamadığı bir konu hakkında rahat, rahat soru sorabilme ve yanıt alabilme imkanına da sahip olur. Bu olanaklar, eğitim alan aday öğrencinin daha başarılı olmasında yararlı olur. Ayrıca, birebir YDS özel ders alındığında, YDS çözüm tekniklerinin anlatılması ve anlaşılması daha kolaylaşır. Tek, tek tüm teknikler tüm ayrıntıları ile verilir