YDS ÖZEL DERS İLE BAŞARI

Yds Özel Ders İçeriği

1 –  Yds Özel Ders ( Bireysel – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders )

1 –  Yds Özel Ders ( Bireysel – Yds Özel Ders ) :  YDS özel ders alanındaki  YDS özel ders konusunda  YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda düzenlenen YDS özel ders öğretilerinde, YDS sınavında öğrencilere ilkleri yaşatan bilgilerin içinde yer aldığı, YDS sınav soruları ile ilgili çok özel bilgilerin verildiği, öğrencilerin akademik kelime haznelerinin gelişmesi ve bildikleri kelime sayısını arttırılması amacı ile içinde özel alıştırmaların bulunduğu YDS özel ders forumlarında YDS özel ders programlarının uzman hocalar aracılığı ile uygulandığı YDS özel ders programlarında yer alan ve programın birebir uygulandığı aday öğrencilerin, programların yapıldığı gün ve saatleri belirleme hakkı vardır.

 YDS özel ders panellerinde YDS özel ders ile ilgili olarak YDS özel ders ana ünitelerinde kurulan YDS özel ders  departmanındaki YDS özel ders seminerlerinde , aday öğrenci, gün ve saatleri belirler ve eğitmen belirlenen bu gün ve saatlerde aday öğrenciye birebir  YDS özel ders verir. Aday öğrenci bu şekilde yaşamında her hangi bir değişiklik yapma gereği duymaz ve normal yaşımını sürdürürken aynı zamanda da ihtiyacı olan özel YDS dersini de alır. Aday öğrenciye verilmesi gereken ders sayısı adaya yapılan seviye sınav sonuçlarına ve YDS sınavda elde etmesi gereken puana göre belirlenir.

2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders ) :  YDS özel ders seanslarındaki  YDS özel ders alanında YDS özel ders temel birimlerinde hizmet veren YDS özel ders departmanlarındaki  YDS özel ders  organizasyonlarında yapılan ve uygulanan özel YDS derslerinin toplu YDS ders niteliği taşımasına rağmen grupta bulunan 4 öğrencinin her birine birebir ulaşabilme ve onlara kendilerini birebir ders alırmış gibi hissettirme özelliğine sahip  olan,  akademik kelimelerin sayısını arttırmak için çok özel yöntemler kullanılan, sınav soruları  üzerinde yapmış olduğu özel çalışmaları bir bir öğrenciye yansıtabilen programların kullanıldığı bu 4 kişiden oluşturulan gruplarda yer alarak birebir YDS özel ders kalitesinde ve özelliklerinde ders alınabilir.

YDS özel ders hakkında YDS özel ders  ünitelerindeki YDS özel ders  kampüslerinde düzenlenen YDS özel ders etkinliklerinde yapılan eğitim çalışmalarında organize edilen YDS özel derslerinde, grubu meydana getiren aday öğrenci saysının az olması nedeni ile,aday öğrenciler ders sırasında istedikleri gibi anlamadıkları konularla ilgili soru sorabilirler ki bu durum kalabalık sınıflarda pek mümkün olmaz ve de eğitmenler  aday öğrencilerle sayının az olması yüzünden bire bir ilgilenebilirler.Bu durum da grup eğitimlerine  özel ders niteliği kazandırmak için yeterli bir neden olur.

YDS ÖZEL DERS PROGRAMLARI İÇİN NEDEN BİZ

♥ YDS özel ders verilen birimlerimizdeki YDS özel ders seminerlerinde  gerek  YDS özel ders bireysel gerekse 4 kişilik gruplarla yapılan ve uygulanan  programlarda görev yapan eğitmenler konusunda uzman , çok deneyimli ve gerçek  sınav hazırlık  hocalarıdır.

♥   YDS özel ders  ile ilgili olarak YDS özel ders hakkında ki eğitimlerde  YDS özel ders programlarının uygulama aşamasında,adaylara sınav teknikleri ve  YDS sınav taktikleri dersleri verilerek,adayların sınavda sorulara daha doğru ve daha hızlı yanıt vermesi sağlanır.

YDS sınavında başarı kazanmada ,bilinmesi gereken akademik kelime sayısı büyük önem taşır.Bu nedenle,YDS özel ders  faaliyetleri bünyesinde yer alan YDS özel ders öğretilerindeözel hazırlanmış akademik kelime çalışmaları aday öğrencilere verilerek çalışmaları istenir ve tarafımızdan yakından izlenir.Aksi durumlarda aday uyarılır.

♥ YDS özel ders  etkinliklerindeki YDS özel ders ile ilgili yapılan tüm eğitim çalışmaları kapsamında yer verilen YDS özel ders programlarında  aday öğrencilere senet uygulaması yoktur.Karşılıklı anlaşma ile ödemeler taksitle yapılabilir.

 

YDS’ye Kimler Girebilir

 

  • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
  • Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
  • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak isteyenler.
  •  Kamu kurumunda çalışan dil tazminatı ya da yurt dışı görev vs. sebebiyle İngilizce seviyesini  belirlemek isteyenler.
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar yds sınavından 50 üzeri puan almak zorundadır.
  • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun isteği doğrultusunda İngilizce bilgisini  belirlemek isteyenler.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan ya da çalışmayı amaçlamayan olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.