Yds Özel Ders YDS ÖZEL DERS PROGRAMI

YDS ÖZEL DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir  Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla Yds Özel Ders )

1 – YDS ÖZEL DERS ( BİREBİR YDS ÖZEL DERS ): YDS Özel Ders
organizasyonlarında  YDS Özel Ders eğitim alanındaki  YDS özel ders birimlerinde kurulan ve YDS özel ders departmanında yer alan YDS özel ders birimlerinde ki YDS özel ders için yapılan etkinliklerde mevcut YDS özel ders kapsamında verilen, YDS öğrencisinin karakterinde meydana getirdiği olumlu hava ile onun derse daha iyi odaklanmasını sağlayan, YDS sınavında mevcut tüm soru çeşitlerinin  nasıl çözüleceğini anlatan açıklamalar içeren, YDS öncesi çalışmalarda hazırlanan alıştırmalar yardımı ile öğrencinin kelime haznesinde bulunan akademik kelime sayısını çoğaltan ve geliştiren, ders sırasında oluşan sinerji ve enerji ile öğrenciyi daha sıkı, ciddi ve yoğun  bir çalışma temposunun içine iten ve kendine olan güvenini arttırarak hedef büyütmesini sağlayan  birebir YDS özel ders programına bireysel olarak tek başına YDS Özel Ders  almak amacı ile katılan ve kayıt yaptıran  YDS adayı öğrencileri, programın hangi günlerde uygulanmasını istediklerine kendileri bizzat karar verir.

YDS Özel Ders etkilikleri kapsamında yapılan YDS Özel Ders  öğretilerindeki  YDS Özel Ders programına katılan aday öğrencilere YDS sınavında başarılı olabilmeleri için, hazırlanan YDS Özel Ders programları, tüm özellikleri, ayrıntıları ve en etkin yanları ile uygulanarak öğrencinin  sınavda başarılı olması için gereken bütün önlemler alınır.

Bundan amaç, YDS Özel Ders kampanyaları yapılan süreçte YDS Özel Ders dalındaki YDS özel ders kampüslerinde oluşturulan YDS özel ders platformunda ve YDS özel ders seanslarında ki YDS özel ders eğitimleri içeriğinde bulunan,  YDS özel dersi alacak olan aday öğrencinin, özel yaşamında her hangi bir düzensizliğin oluşmasını önlemektir. Bu şekilde, aday öğrenci hem günlük yaşamına devam eder hem de ihtiyacı olan  dersi alır. Bireysel YDS özel ders  faaliyetlerinin  uygulama döneminde  adayın kaç ders alması gerektiği yapılan seviye sınavından elde edilen bulgulara ve adayın YDS sınavında almayı tasarladığı nota bağlı olarak farklar gösterir.

2 – YDS ÖZEL DERS ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA YDS ÖZEL DERS  ):
 YDS Özel Ders etkinlikleri sırasında YDS özel ders  alanındaki  YDS özel ders departmanlarında  YDS özel ders verilen süreçte ve YDS özel ders  faaliyetleri bünyesindeki  Yds özel ders  öğretilerinde uygulanan etkinliklerde, YDS öncesi kalabalık gruplarla alınan derslerde pek bir şey elde edemeyen ve YDS sonrası da aldığı bu tür derslerin hiç de yararlı olmadığını anlayan öğrenciler şimdilerde daha çok yine toplu ders ama daha  nitelikli, kaliteli, öğretici, sonuç aldırıcı, başarı, yüksek skor ve öğrenci odaklı, teşvik edici, sağlam temel bilgilerle seviye yükseltici, YDS sınavında yer alan tüm soru türlerinin çözümlerini çözücü unsurlarla yüklü  olmasını istedikleri küçük gruplara uygulanan YDS özel  ders programlarında yer almak ister oldular.

Artık,YDS özel ders için YDS özel ders kampüslerinde yapılan YDS özel ders  çalışmalarında ve  Yds özel ders  etkinliklerinde, düzeyleri mümkün olduğu kadar  birbirine yakın 4 öğrenciden  oluşturulan gruplarda yer alarak, bireysel YDS özel ders kalitesine çok yakın ders  almak mümkün. YDS  özel ders programlarında oluşturulan gruplarda öğrenci gereken sayıda  olduğundan, öğrenciler ders sürecinde anlamadıkları konu ile karşı karşıya kaldıklarında  rahatça soru sorabilir ve öğrencinin az olmasından yararlanan eğitmen tüm öğrencilerle birer, birer ilgilenebilir ve iletişim kurabilir. Bu durum, grup şeklinde  uygulanan YDS özel derslerine bireysel nitelik katar. Bu da elbette aday öğrencilerin lehine olan bir durum oluşturarak olumlu sonuçların ortaya çıkmasına neden olur.

YDS özel ders seminerlerinde düzenlenen YDS özel ders panellerindeki bilgiler sadece sınav hakkında bilgiler içermez. Beraberinde öğrencinin gireceği bu sınavın tüm özelliklerini anlatan ayrıntılarda verilir. Böylece, Yds sınavına girecek olan aday öğrencinin sınav sonuçlarının olumlu olması güvence altına alınır.

NEDEN BİZİ SEÇMEK GEREK

  • YDS özel ders hususunda YDS Özel Ders alanında kurularak YDS özel ders merkezinde organize edilen YDS özel ders  öğretilerindeki  YDS özel ders programlarının uygulama evresinde  eğitim veren YDS hocaları, yılların bilgi birikimi ile öğrenciye büyük katkılar sağlayan gerçek dersin  hocalarıdır.
  • YDS özel ders seanslarında YDS özel ders birimlerinde tertiplenen YDS özel ders seminerlerinde ki YDS özel ders konuları üzerinde yapılan çalışmalarda yer alan ve ders gören aday öğrencilere onların aldıkları derse odaklanmalarını meydana getirdikleri  huzursuzluk ile önleyen “ SENET “ uygulaması yoktur. Öğrenci kendi maddi olanakları ölçüsünde bildirmek kaydı ile ödemelerini taksitle de yapabilir.
  • YDS özel ders seminerlerinde ki  YDS özel ders  eğitim dalında YDS sınavının en önemli unsurlarından biri olan kelime dağarcığı ( vocabulary ) hususunda,  aday öğrencilere akademik kelimelerle ilgili özel çalışmalar dağıtılır ve bu alıştırmaların tümünün eksik kalmayacak bir biçimde yapılması istenerek  bu alanda gelişmelerine ve kendilerini kelime bilgisi olarak aşmalarına  katkı sağlanır. YDS özel ders ile ilgili eğitim çalışmalarında  YDS özel ders hakkında ki öğretilerde  öğrenciler akademik kelimeler konusunda çok iyi  eğitilir.
  • YDS özel ders konusunda  YDS özel ders dershanesinde düzenlenen ve YDS özel ders konusunda ki öğretilerde sunulan   YDS özel ders  aktivitelerinin  uygulama aşamasında, aday öğrencilere sınavda soruları doğru ve hızlı yanıtlamalarına katkı sağlayan ve başarıda büyük pay sahibi olan ” YDS sınav teknikleri ve YDS taktikleri dersi” de başarılı olmalarına yardım edilir.

    NEDEN ÖZEL DERS
  • Senelerdir toplum içinde tartışılan YDS  özel ders mi yoksa grup dersleri mi daha yararlı ve kalıcı eğitim vermeye elverişlidir özellikle de eğitim alanında bu işlerle ilgili kişiler arasında  tartışma konusudur bu. Özel ders mi yoksa grup şeklinde yapılan eğitimler mi ? Açıkça ifade edilmeli ki, şayet yüksek bir not elde etmek amaç olarak ele alınmışsa  ve bu amaçla  sınava girilmişse, özel ders almak kesinlikle daha faydalıdır. YDS akademik seviyede bir sınav olduğundan bu gibi sınavlarda yüksek not elde etmek için ayrıntıları bilmek çok gereklidir. Bu kadar ince ayrıntılara da ancak özel ders aracılığı ve özel dersin sistematiği kullanılarak  girmek mümkün olabilir.