Yds Özel Ders ProgramıYds Özel Ders Programı Hakkında Bilgi

Yds Özel Ders Programı İçeriği

1 –  Yds Özel Ders Programı ( Bireysel – Yds Özel Ders programı )
2 –  Yds Özel Ders Programı ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders programı )


1 –  Yds Özel Ders Programı ( Bireysel – Yds Özel Ders ) : YDS özel ders 
programı faaliyetleri bünyesindeki  YDS özel ders programı konusunda ve YDS özel ders programı hazırlanan merkezlerdeki YDS özel ders programı sınıflarımızda düzenlenen YDS özel ders programına bire bir YDS özel ders almak için katılan aday öğrenciler, bire bir özel ders almalarından ötürü, programın uygulama günlerinde, yapılması gereken derslerin gün ve saatlerini  kendileri belirler. Bu konuda onlara bir öncelik verilir.

 YDS özel ders programı için   YDS özel ders programının hazırlandığı birimlerde bulunan ve YDS özel ders programının yapıldığı platformdaki  YDS özel ders programı için verilen seminerlerde bu şekilde bu programa katılan aday öğrenciler günlük yaşamlarında bir değişiklik yapma gereği duymaz. Günlük yaşamlarını sürdürürken aynı zamanda  programa katılarak, ihtiyaç duydukları eğitimi rahatlıkla alabilirler.

YDS özel ders programı hakkında YDS özel ders programı hazırlanan dershanelerdeki YDS özel ders programının uygulandığı departmanda organize edilen YDS özel ders programında bire bir özel ders alan aday öğrencilere kaç ders verilmesi gerektiği, adayın yapılan seviye sınav sonuçlarına ve sınavda elde etmek zorunda olduğu puana göre şekillendirilir. Uygulanacak olan programlar kesinlikle öğrencinin tüm eksik yanlarını, yetersiz bilgilerini kapsayacak biçimde uygulanır. Uygulanan bu YDS özel ders programları tamamlayıcı, onarıcı ve seviye yükselten nitelik ve özelliklere sahip ” kişiye özel ve özgü program ” türüdür.

2 –  Yds Özel Ders Programı ( 4 kişi Grup – Yds Özel Ders ) :  YDS özel ders programı adına YDS özel ders programı için yapılan organizasyonlarda kurulan YDS özel ders programının kampüsünde ve YDS özel ders programı aktivitelerinde aday öğrenciler 4 kişiden oluşturulan gruplardaki  özel ders programına iştirak ederek bireysel ve özel  ders niteliğinde eğitim alabilir. Gruplarda verilen  ders programının bireysel YDS özel ders kalitesine ulaşması,  grubu oluşturan aday sayısının az olmasından kaynaklanır.Çünkü, gruplarda ders veren hocalar, grup sayısı az olduğu için her bir adayla bire bir ilgilenebilir.

Ayrıca YDS özel ders programı müfredatı içindeki  YDS özel ders programındaki grup sayısının az olması,  YDS özel ders programının düzenlendiği YDS özel ders programı etkinliklerinde, aday öğrencilere, kalabalık gruplarda pek bulunamayan ” anlamadıkları konularla ilgili soru sorma imkanı ” tanır. Grupların oluşturulması homojen bir yapı göz önünde bulundurularak ayarlanır. Bu şekilde İngilizce seviyeler ” intermediate altı olan aday öğrenciler 80 ders” İngilizce seviyeleri ” intermediate üstü olan aday öğrenciler 60 ders ” alarak  özel ders programını tamamlar.

HEDEFLENEN AMAÇ

YDS sınavına kaliteli eğitim programları ile aday öğrenci hazırlamak ve başarılarında pay sahibi olmak hedef amacımızdır.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • YDS özel ders programı için yapılan organizasyonlarda organize edilen  YDS özel ders programında görev alan hocalar, YDS konusunda yıllarca eğitim vermiş deneyimli ve uzmanlık seviyesine ulaşmış hocalardır.
  • YDS  sınavında aday öğrenciyi başarıya götürecek olan en önemli faktörlerinden bir ” çok sayıda akademik kelime bilmektir ” :Bu nedenle ” YDS özel ders programına katılan aday öğrencilere özel olarak hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları verilerek çalışmaları istenir ve yapılan çalışmalar yakından izlenir.
  • YDS özel ders  programı platformundaki YDS özel ders programına katılan adaylara senet uygulaması yapılmaz.Ödemeler karşılıklı anlaşma ile uyum içinde taksitle yapılır. Özel ders programlarında, aday öğrencilere genel İngilizceden daha çok ve gerek kalmadıkça genel İngilizce bilgileri verilmez.Daha çok, sınavda soruların yanıtlanmasına hız kazandıran ve daha doğru cevap verilmesine katkı sağlayan, “ YDS sınav teknikleri ve sınav taktikleri ” eğitimi verilir.
  • YDS özel ders programı etkinliklerinde düzenlenen  YDS özel ders programlarında , aday öğrenciler sınav teknikleri ve  sınav taktiklerini kullanabilmeleri için yüksek seviyede 8-9 gramer kuralı verilir ve aday öğrenciler öğretilen bu gramer kuralları aracılığı ile sınav teknikleri ve  YDS sınav taktiklerini soruların çözümünde rahatça kullanır.

YDS Özel Ders Programı

YDS özel ders almak isteyen öğrencinin kendini daha iyi tanıması beceri ve kabiliyetlerini anlayabilmesi  açısından  özel dersin önemi inkar edilmez bir gerçektir. Öğrencilere  çalışma sisteminde akıcı programlar ile onların donatılmasını temin eden bir ders yöntemini  benimsemekte ve hedeflemekteyiz. Sınavın yaklaştığı dönemlerde öğrenci kendi eksiklerini bilmediği için  eğitimcilerimiz etkin bir rol oynayarak adayları  imtihan sistemine  en iyi biçimde hazırlamaya uğraşır. Tespit edilen eksiklerin üzerinde durularak ve gidilerek  daha verimli bir şekilde ders çalışılmasına ortam  hazırlanır.

Böylelikle adaylar kaygı duymaksızın  emin adımlarla imtihana kendini hazırlar. İletişimin en mühim yolunu gerçekleştirerek öğrencilerle birebir alakadar olup  onların nerede takıldıklarını iyi kavramaya çalışarak hata yaptığı yerlerde destek sağlarız. Böylelikle öğrenciler vaktin  ne kadar kıymetli olduğunun bilincine vararak  vaktini daha yararlı  bir biçimde kullanmaya başlar.