Yds Özel DersYDS ÖZEL DERS PROGRAMI

Yds Özel Ders Programı İçeriği

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders ):  YDS özel ders etkinliklerinde ve YDS özel ders branşında YDS özel ders merkezindeki YDS özel ders platformunda yapılan, YDS özel ders seanslarında ki YDS özel ders kategorisinde, şimdiye değin yapılanların ve söylenenlerin tam tersine birebir YDS özel derste öğrenciyi,  sahip olduğu özellikleri ve nitelikleri ile birebir etkileyen, YDS sınavına hazırlanma sürecin de öğrencinin moralini düzelterek çalışma temposunu arttırmasına neden olan, sağladığı sağlam temel bilgilerle öğrencinin  kendine olan güvenini yükselten ve YDS sınavında kesinlikle başarılı olacağına inandıran, içeriğinde bulunan  geçme tekniklerinin  sınavda nasıl kullanılacağına dair bilgilerle   öğrencinin başarılı olacağına olan  inancının artmasına katkı sağlayan, birebir kişiye özgü ve özel YDS özel ders kampanyalarındaki YDS özel ders programlarının uygulanması mutlak ve kesin başarı ve de yüksek skor getirir.

YDS özel ders için yapılan organizasyonlardaki  YDS özel ders panellerinde hazırlanan  YDS özel ders programları, bu derslere katılan öğrencilere tüm özellikleri ve en etkin yanları ile uygulanır. Öğrenci  YDS özel ders öğretilerine katıldığında tüm eksik yanları giderilir.  YDS özel ders öğretilerinin bitiminde derse katılan öğrenci her açıdan hazır hale getirilir.

Öğrenciler için hazırlanan  YDS özel ders kampanyaları sürecinde en önemli konulardan biri YDS sınavında öğrencinin başarılı olması için ona kaç derslik bir program uygulanacağıdır. bunu çözmek için, öğrenciye seviye sınavı yapılır. Bu seviye belirleme sınavından sonra, öğrencinin bilgi birikimine bağlı olarak kaç ders verilmesi gerektiği belirlenir ve kişiye özgü  YDS özel ders programı başlatılır.

2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders ): YDS özel ders kapsamındaki YDS özel ders için yapılan organizasyonlarda YDS özel ders konusunda YDS özel ders departmanlarındaki YDS özel ders statüsünde mevcut YDS özel ders seminerlerinde kalabalık gruplarla yapılan YDS özel derslerinin verimsizliğinden kurtularak 4 kişiden oluşan ve çok kaliteli derslerin verildiği ve öğrencinin tüm YDS sınavını geçme hakkındaki isteklerine yanıt verebilecek şekilde ve seviyede düzenlenen, kurulumundaki özel çağdaş sistemlerin kullanımı ile öğrencinin sınavda başarılı olma olasılığını yukarılara çeken, okuma, parçaları ile ilgili çözüm teknikleri içeren ve akademik kelime haznesine ve gelişmesine % 100 katkı sağlayan alıştırmaları bünyesinde barındıran YDS özel ders müfredatında ki YDS özel ders programlarının 4 kişiden oluşan küçük gruplara uygulanması ile  başarılı olmak artık eskiye oranla çok daha kolay.

Grup şeklinde verilen  YDS özel derslerinde öğrencilere uygulanan  YDS özel ders programı tamamen, toplu ders alan öğrencilerin seviyelerine uygun bir tarzda ve programın en etkin şekli ile uygulanarak programın bitiminde sınava hazır hale getirilir.

 YDS ÖZEL DERS PROGRAMI

YDS özel ders etkinlikleri bünyesindeki  YDS özel ders dalında  YDS özel ders merkezlerinde düzenlenen YDS özel ders, yapılan son araştırmalara göre sınavda başarıya giden yolun bir anahtarı. Birebir veya küçük gruplarla  yapılan  YDS özel ders programlarında   yer almak başarılı olmanın tek gerçek yöntemi  olduğu şeklinde. Bu ana temadan yola çıkarak  sınavda  başarıya giden yolu  etkili ve  hızlı yöntemler kullanarak açıyoruz. Bireysel YDS özel ders veya 4 (dört) kişilik  gruplar içinde  seviyenizle orantılı 50-60-80 ders alarak sınav ile ilgili sorununuzu bizimle çözebilirsiniz.

NEDEN BİZ ?

1 – YDS özel ders dalında YDS özel ders kategorisindeki YDS özel ders eğitimlerinde  organize edilen YDS özel ders öğretilerinde, gramer sorularını ,  cümle tamamlama sorularını , paragraf tamamlama sorularını  ve benzemeyen cümleyi bulup çıkarma sorularını, sizlere öğretilen  teknikler ve  taktikler ile  rahatlıkla çözebilir ve sınavın ortalama  % 50 sini oluşturan bu sorularda  % 90-95  başarı sağlayabilirsiniz.
2 – YDS özel ders  organizasyonlarındaki YDS özel ders ile ilgili etkinliklerde  düzenlenen YDS özel ders çalışmalarında,  sınavın en sonunda yer alan 24 tane  okuma parçalarını çözebilmenin tekniklerini öğrenerek, okuma parçalarında  % 90-95 lere varan bir başarı yakalayabilirsiniz.
3 – YDS özel ders hakkında YDS özel ders faaliyetleri kapsamına giren YDS özel ders müfredatında, sizlere var olan İngilizce seviyenize eklemeler yaparak  YDS tekniklerinin uygulamasında kullanabileceğiniz gramatik bazı kuralları öğreterek sınavda  başarının altın anahtarını sunabiliriz.
4 – YDS özel ders etkinliklerinde  YDS özel ders  ana merkezdeki YDS özel ders organizasyonlarında organize edilen YDS özel ders verilen süreçte, sınavda 50-55 alarak öğretim görevlisi olma , 65 alarak doçent olma , 70-90 alarak doktora yapma olanağını basit ama etkin çözümler üreterek sağlıyoruz.
5 – YDS özel ders  branşında YDS özel ders departmanında tertiplenen YDS özel derslerinde,  sıfıra yakın  seviyesi olanlara ders sayısını arttırarak 50-55 puan  elde etmeleri konusunda garanti veriyoruz.

6 –  YDS özel ders branşında YDS özel derse özgü oluşturulmuş   YDS özel ders  eğitim faaliyetlerinde, öğretilen gerçek; YDS sınavının  altın anahtarından biride ( vocabulary ) kelime haznesinin genişliğidir. Bu konuda özel yöntemler vede özel çalışmalar yaptırılarak adayların kelime haznelerinin gelişmesine katkıda bulunuyoruz . Kelime haznesinin genişlemesi konusunda o kadar ciddiyiz ki derslerin olmadığı günlerde kelime testleri yaparak  adayın gelişimini yakından izliyoruz . Bu tutumumuz aday üzerinde pozitif bir baskı oluşturacağı için  adayın bu konuya özenle eğilmesini sağlıyoruz vede testleri derslerin olmadığı zamanlarda yaparak derslerin sayısında herhangi bir eksilmenin de  önüne geçiyoruz.
7 – YDS sınavına hazırlık konusunda çok iddialıyız bu iddialar referanslar sayfasında yer alan bizimle eğitim yaparak başarıya ulaşan öğrencilerimize dayanıyor. Hatta bu konuda bir adım daha atarak bizden ders alan  adaylara YDS özel ders ile ilgili olarak YDS özel ders hakkında yapılan düzenlemelerde   YDS özel ders programlarında yapılan taksitler için senet imzalatmak gibi bir garabeti de kaldırdık . Gerek YDS özel ders alan gerekse gruplarla yapılan programlara katılan adaylarımız eğer verilen eğitimi beğenmezlerse , programdan ayrılma özgürlüğüne sahiptir. Herhangi bir imzalanmış senet yada buna benzer bir evrak olmadığından bunu özgürce yapabilirler.
8 –  YDS özel ders  konusunda YDS özel ders platformunda uygulamaya konan YDS özel ders programlarına katılmak için bize gelemeyenleri de düşünerek istek halinde  adayların istedikleri yere özel  hoca da gönderiyoruz.
9 –  YDS özel ders  kategorisine giren YDS özel derse ait eğitim çalışmalarında uygulamaya sokulan YDS özel ders yada grup şeklindeki programlarda görev alan hocalarımız kendi konusunda çok büyük bir tecrübeye sahip , alanlarında uzman olan gerçek   hocalardır.
10 – YDS özel ders programlarında YDS özel ders çalışmaları sürecinde  gerçekleştirilen YDS özel ders hakkında ki açıklamalarda, adayların İngilizce seviyelerinin belirlenmesinde başka yerlerde yapılmış seviye sınavları dikkate alınmayarak  kurumumuz tarafından özel olarak hazırlanmış sadece gramer bilgisini değil adayların aynı zamanda kelime ve okuma bilgilerini eş anlamlı bilinen kelimelerin sayısını da ölçen seviye tespit sınavı uygulanır.

 

YDS özel ders konusunda deneyimliyiz . YDS konusunda uzmanız. YDS özel ders konusu bizim işimiz.  YDS sınavında başarıyı ancak bizimle yakalayabilirsiniz.